Addere, subtrahere, multiplicere og dividere værdier i et kontrolelement

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan hjælpe brugerne med at udfylde formularer, der er baseret på formularskabelonen, ved at bruge formler til at beregne værdien for et kontrolelement, baseret på data, som brugeren indtaster i andre kontrolelementer. Beregningerne kan omfatte addition, subtraktion, multiplikation og division af værdier. Hvis du f.eks. designer en formularskabelon, som entreprenører skal bruge til at ansøge om gravetilladelser, kan du tilføje en formel i et kontrolelement, der automatisk beregner den samlede pris, som entreprenøren skal betale for ansøgningen ved at multiplicere antallet af tilladelser i ansøgningen med prisen for de enkelte tilladelser.

Denne artikel indeholder

Hvad er en formel?

Bruge to eller flere operatorer i en formel

Indsætte en matematisk formel i et kontrolelement

Hvad er en formel?

En formel er et XPath-udtryk, der udgøres af værdier, felter eller grupper, funktioner og operatorer, der bruges til at beregne eller vise andre værdier. Formler kan bruges til at udføre følgende opgaver:

 • Beregne matematiske værdier fra værdier, du angiver, når du designer formularskabelonen, eller værdier, som brugerne indtaster i kontrolelementer, når de udfylde formularer, der er baseret på formularskabelonen..

 • Vise bestemte datoer og klokkeslæt.

 • Få vist de værdier, som brugerne indtaster i et kontrolelement i et andet kontrolelement.

 • Angive standardværdien for et felt eller kontrolelement.

 • Køre en regel baseret på en værdi, der beregnes ved hjælp af en formel.

Alle XPath-udtryk, der bruges i en formel er en kombination af værdier, funktioner og operatorer, der evalueres til en enkelt værdi. En formel kan indeholde flere udtryk. Du kan betragte en formel som en sætning, der udgøres af et eller flere udtryk med hver sætning, der repræsenterer et udtryk i formlen.

Følgende illustration viser forholdet mellem en formel og et udtryk.

En formel består af et eller flere udtryk. Et udtryk er en kombination af operatorer, feltnavne, funktioner, litteraler og konstanter, der udtrykkes i tal som en enkelt værdi.

En funktion er et udtryk, der returnerer en værdi baseret på resultaterne af en beregning. Værdierne, der bruges i funktionerne, der kaldes argumenter. Du kan bruge de XPath 1.0-standardfunktioner, som findes i InfoPath, samt nogle InfoPath-specifikke funktioner. Du kan finde links til flere oplysninger om InfoPath-funktioner i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Bruge to eller flere operatorer i en formel

Når en formel indeholder to eller flere matematiske operatorer, udføres beregningen i henhold til operatorrækkefølgen. På følgende liste vises den rækkefølge, som operationerne udføres i:

 1. Beregninger i parenteser

 2. Beregninger med multiplikation og division

 3. Beregninger med addition og subtraktion

Hvis formlen indeholder to operatorer, der har samme prioritet, udføres beregninger fra venstre mod højre.

Forestil dig f.eks., at du opretter en skabelon til ansøgning om gravetilladelser, der har en tekstboks, som viser de samlede omkostninger af alle sendte tilladelser i en ansøgning. De værdier, der kræves i denne formel, kommer fra andre tekstbokse i formularen. Den tekstboks, der viser de samlede omkostninger, indeholder følgende formel:

tekstTilladelse1Antal * tekstTilladelsePris1 + tekstTilladelse2Antal * tekstTilladelsePris2 /tekstAntalTilladelser

Denne formel indeholder operatorer til addition (+), multiplikation (*) og division (/). I henhold til operatorrækkefølgen udføres multiplikations- og divisionsberegningerne før additionsberegningen. Da multiplikations- og divisionoperatorerne har samme prioritet, udføres multiplikationsberegningen før divisionsoperatoren, fordi multiplikationsoperatoren er placeret til venstre for divisionsoperatoren. Formlen beregnes på følgende måde:

 1. Værdien i tekstTilladelse1Antal multipliceres med værdien i tekstTilladelsePris1.

 2. Værdien i tekstTilladelse2Antal multipliceres med værdien i tekstTilladelsePris2, og dette resultat divideres derefter med værdien i tekstAntalTilladelser.

 3. Resultatet af beregningen i trin 1 adderes med resultaterne af beregningen i trin 2.

Du kan styre beregningsrækkefølgen ved at sætte den beregning, der skal udføres først, i parenteser. Beregningerne i parenteser udføres før beregninger uden for parenteserne. Placer beregninger i parenteser til venstre for beregninger uden parenteser. Hvis der er flere parenteser inden i hinanden, udføres beregningerne indefra og udad.

Se f.eks. følgende formel:

((tekstTilladelse1Antal * tekstTilladelsePris1) + (tekstTilladelse2Antal * tekstTilladelsePris2))/tekstAntalTilladelser

I denne beregning tilføjes den værdi, der er resultatet af at multiplicere værdierne i txtPermit1Qty og Teksttilladelsepris1 til den værdi, der er resultatet af at multiplicere værdierne i txtPermit2Qty og Teksttilladelsepris2. Summen af denne beregning divideres derefter med værdien i tekstAntalTilladelser.

Toppen af siden

Indsætte en matematisk formel i et kontrolelement

 1. Dobbeltklik på det kontrolelement eller felt, du vil oprette formlen til.

 2. Klik på fanen Data.

 3. Klik på Indsæt formel Knapflade .

 4. Hvis du vil indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen, skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske beregning i boksen Formel.

  Liste over matematiske operationer

  Beregning

  Symbol

  Addition

  +

  Subtraktion

  -

  Multiplikation

  *

  Division

  /

  Bemærk: Hvis formlen bruger divisionsoperatoren (/), skal du kontrollere, at der er et mellemrum før og efter operatoren. Hvis divisionsoperatoren har ikke et mellemrum før og efter det, kan InfoPath fortolke '/' som en separator for XPath placeringstrin i stedet for som en divisionsoperator.

  Tip: Matematiske formler afhænger normalt af heltal eller decimaltal i argumenter. Hvis du vil undgå tomme værdier i formlen, skal du markere afkrydsningsfeltet Tomme værdier skal behandles som nul i kategorien Avanceret i dialogboksen Formularindstillinger.

 5. Klik på Kontroller formel i dialogboksen Indsæt formel, hvis du vil kontrollere, om syntaksen i formlen er korrekt.

  Min formel indeholder fejl

  Klik på Vis detaljer i dialogboksen Microsoft Office InfoPath for at få vist fejlene i formlen. Her er nogle forslag til løsning af disse fejl:

  • Hvis du bruger en funktion i formlen, skal du kontrollere, at du bruger de rigtige argumenter til funktionen. Nogle funktioner kræver felter eller grupper, mens andre funktioner kræver bestemte værdier som argumenter. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om funktioner i sektionen Se også.

  • Slet formlen, og skriv den igen for at sikre, at den er skrevet korrekt.

 6. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×