Add or subtract dates

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Antag, at du vil justere et projekts tidsplan dato ved at tilføje to uger for at se, hvad den nye slutdato bliver, eller du vil finde ud af, hvor lang tid tager en enkelt aktivitet til at fuldføre på en liste over projektopgaver. Du kan tilføje eller trække et antal dage til eller fra en dato ved hjælp af en simpel formel, eller du kan bruge regnearksfunktioner, der er udviklet til at fungere specifikt med datoer i Excel.

I denne artikel

Lægge dage til eller trække dage fra en dato

Lægge måneder til eller trække måneder fra en dato

Lægge år til eller trække år fra en dato

Lægge en kombination af dage, måneder og år til en dato

Lægge dage til eller trække dage fra en dato

Antag, at en kontosaldo forfalder den 8. februar 2010. Du vil overføre penge til checkkontoen, så de ankommer 15 kalenderdage før denne dato. Derudover ved du, at din konto har en betalingscyklus på 30 dage, og du vil finde ud af, hvornår du skal overføre penge for regningen for marts 2010, så pengene er til rådighed 15 dage før denne dato.

 1. Skriv 2/8/10i celle A1.

 2. Skriv =A1-15 i celle B1.

 3. Skriv =A1+30 i celle C1.

 4. Skriv =C1-15 i celle D1.

I celle A1 og C1 vises forfaldsdatoerne (08-02-10 og 10-03-10) for kontosaldiene for februar og marts, og i celle B1 og D1 vises de datoer (24-01-10 og 23-02-10), hvor du skal overføre penge for at overholde forfaldsdatoerne.

Lægge måneder til og trække måneder fra en dato

Du kan bruge funktionen EDATO til hurtigt at addere eller subtrahere et bestemt antal hele måneder til eller fra en dato.

Der skal angives to værdier (også kaldet argumenter) for funktionen EDATO: startdatoen og det antal måneder, du vil lægge til eller trække fra. Hvis du vil trække måneder fra, skal du angive et negativt tal som det andet argument (f.eks. =EDATO("15-02-10",-5). Denne formel giver datoen 15-09-09.

Du kan angive værdien for startdatoen enten ved at henvise til en celle med datoværdien eller ved at angive en dato i anførselstegn, f.eks. "15-02-10".

Antag, at du f.eks. vil lægge 16 måneder til den 16. oktober 2009.

 1. Skriv 16-10-09i celle A5.

 2. Skriv =EDATO(A5;16) i celle B5.

  Funktionen bruger værdien i celle A5 som datoen.

 3. Skriv =EDATE("10/16/09",16)i celle C5.

  I dette tilfælde bruger funktionen en datoværdi, du angiver direkte, "16-10-09".

  Cellerne B5 og C5 bør begge vise datoen 16-02-11.

  Bemærk: Afhængigt af formatet i de celler, der indeholder den formel, du har angivet, vises resultaterne i Excel muligvis som serienumre– i dette tilfælde vises 16-02-11 muligvis som 40590.

  I Excel gemmes datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard er den 1. januar 1900 serienummer 1 og den 1. januar 2010 serienummer 40179, fordi den ligger 40.178 dage efter den 1. januar 1900. I Microsoft Excel til Macintosh anvendes som standard et andet datosystem.

 4. Hvis resultatet vises som serienumre, skal du markere cellerne B5 og C5 og fortsætte med følgende trin.

 5. Klik på Format i gruppen Celler under fanen Hjem, og klik derefter på Formatér celler.

 6. Klik på fanen Tal i dialogboksen Formatér celler.

 7. Klik på Dato under Kategori, og klik derefter på OK. Værdien i de enkelte celler skal vises som en dato i stedet for et serienummer.

Lægge år til eller trække år fra en dato

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 • Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte en celle ad gangen. Vigtigt Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 • Tryk på Ctrl+C.

 • Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 • Markér celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL + V. Hvis du arbejder i Excel Web App, Gentag kopierer og indsætter for hver celle i eksemplet.

 • Vigtigt! Hvis eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 • Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

 • Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dine behov.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Dato

År, der skal lægges til (eller trækkes fra)

09-06-2009

3

02-09-2009

-5

10-12-2010

25

Formel

Beskrivelse (resultat)

=DATO(ÅR(A2)+B2;MÅNED(A2);DAG(A2))

Lægger 3 år til 09-06-09 (09-06-12)

=DATO(ÅR(A3)+B3;MÅNED(A3);DAG(A3))

Trækker 5 år fra 02-09-2009 (02-09-2004)

=DATO(ÅR(A4)+B4;MÅNED(A4);DAG(A4))

Lægger 25 år til 10-12-10 (10-12-35)

Sådan virker formlen

I hver af de tre formler lægges der et bestemt antal år fra kolonne B til den årsværdi, der hentes fra datoen i kolonne A.

I celle A6 anvendes f.eks. funktionen ÅR på dataene i celle A2 (09-06-2009), og 2009 returneres som året. Formlen lægger derefter 3 (værdien i celle B2) til årsværdien, hvilket resulterer i 2012. I den samme formel returnerer formlen MÅNED værdien 6, og funktionen DAG returnerer værdien 9. Funktionen DATO kombinerer derefter de tre værdier til en dato, der ligger tre år ud i fremtiden – 09-06-2012.

Du kan bruge en lignende formel til at lægge måneder til en dato. Hvis du f.eks. bruger dataene fra det foregående eksempel, kan du lægge 9 måneder til datoen 09-06-2009 ved hjælp af følgende formel: =DATO(ÅR(A2);MÅNED(A2)+9;DAG(A2)). Formlen returnerer datoen 09-03-2010.

Lægge en kombination af dage, måneder og år til en dato

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 • Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte en celle ad gangen. Vigtigt Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 • Tryk på Ctrl+C.

 • Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 • Markér celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL + V. Hvis du arbejder i Excel Web App, Gentag kopierer og indsætter for hver celle i eksemplet.

 • Vigtigt! Hvis eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 • Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

 • Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dine behov.

1

2

3


4


5

A

B

Dato

09-06-2009

Formel

Beskrivelse (resultat)

=DATO(ÅR(A2)+1;MÅNED(A2)+7;DAG(A2)+5)

Føje 3 år, 1 måned og 5 dage til 6-9-2009 (7-14-2012)

=DATO(ÅR(A2)+1;MÅNED(A2)+7;DAG(A2)+5)

Føje 1 år, 7 måneder og 5 dage til 6-9-2009 (1/14/2011)

Formlerne i eksemplet har følgende argumenter (et argument er en værdi, der angives for en funktion).

Formel til tilføjelse af datoer

Formel, der bruges til at lægge en dato til en anden dato

Knapflade start_dato: En dato eller henvisning til en celle, der indeholder en dato.

Billedtekst 2 læg_år_til: Det antal år, der skal lægges til.

Knapflade læg_måned_til: Det antal måneder, der skal lægges til.

Boble 4 læg_dag_til: Det antal dage, der skal lægges til.

Sådan virker formlen

I hver af formlerne lægges der et angivet antal år, måneder og dage til datoen i celle A2.

Eksempelvis i celle A5 (den anden formel), bruges funktionen år på datoen i celle A2 (6-9-2009), og returnerer 2009 som året. Formlen lægger derefter 1 til den årsværdi, hvilket resulterer i 2010. Funktionen måned returnerer værdien 6og 7 måneder føjes til den pågældende værdi. Da summen af 6 måneder plus syv måneder er 13 måneder, føjer funktionen dato 1 år til den årsværdi, hvilket resulterer i 2011. Funktionen dato subtraherer derefter 12 fra månedsværdien af, hvilket resulterer i værdien 1 for måneden. Funktionen dag returnerer værdien 9, og 5 dage føjes til den, hvilket resulterer i 14. Til sidst skal funktionen dato kombinerer disse tre værdier (2011, 1 og 14) til en dato, som er ét år, syv måneder og 5 dage i fremtiden – 14-1/2011.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×