About the NONE member

PerformancePoint Forretningsplanlægningsmodel bruges et specielt dimensionsmedlem, der kaldes NONE- medlemmet. I realiteten fungerer NONE-medlemmet som en dimensions standardmedlem, hvis der ikke er angivet andre standardmedlemmer. Når f.eks. Forretningsplanlægningsmodel foretager en systemdefineret beregning, og der ikke er angivet et andet dimensionsmedlem, som skal opbevare resultaterne af beregningen, da vil Forretningsplanlægningsmodel bruge NONE-medlemmet til at gemme resultaterne.

Forretningsplanlægningsmodel medtager automatisk et NONE-medlem i mange foruddefinerede dimensioner og i alle brugerdefinerede dimensioner.

Hvad vil du have mere at vide om?

NONE-medlemmets vigtige egenskaber

NONE-medlemmets særlige egenskaber i økonomiske modeller

Foruddefinerede dimensioner og NONE-medlemmet

NONE-medlemmets vigtige egenskaber

På listen nedenfor beskrives de egenskaber for NONE-medlemmet, der er vigtige for dataadministratorer, modeller og forretningsanalytikere.

 • NONE-medlemmet må ikke have underordnede medlemmer

  NONE-medlemmet skal være på bladniveau. Hvis et NONE-medlem har underordnede medlemmer, mislykkes tilbageførsel af data for forskellige økonomiske intelligenceprocesser.

 • NONE-medlemmet skal være entydigt i hele dimensionen og medlemssættet.

 • NONE-medlemmet kan ikke slettes fra en dimension. Du kan fjerne NONE-medlemmet fra et medlemssæt, men du kan ikke slette medlemmet fra dimensionen.

 • NONE-medlemmet skal have etiketten 'NONE', der ikke kan ændres.

  Men hvis du opretter dit eget dimensionsmedlem og giver det pågældende medlem etiketten 'NONE', vil det pågældende medlem ikke få den specielle adfærd, der er beskrevet i dette emne.

  Forretningsplanlægningsmodel tildeler et specielt medlems-id på -1 til et systemdefineret NONE-medlem. Et systemdefineret NONE-medlems specielle egenskaber afhænger af dette id. Når en bruger angiver et dimensionsmedlem og derefter tildeler medlemmet etiketten 'NONE', tildeler Forretningsplanlægningsmodel ikke det specielle medlems-id til det brugerdefinerede medlem.

 • Visse foruddefinerede regler, f.eks. summeringsreglen, refererer til et medlem med etiketten 'NONE'.

 • NONE-medlemmet bruges som standardplacering for data, når der føjes en ny dimension til en model.

  I Forretningsplanlægningsmodel bruges NONE-medlemmet f.eks. til at foretage allokering på tværs af modeller, når der er en uoverensstemmelse mellem kildedimensioner og destinationsdimensioner. Hvis en dimension kun findes i kildemodellen, skriver Forretningsplanlægningsmodel de allokerede data til NONE-medlemmet i destinationsdimensionen.

 • Når du føjer en ny dimension til en model, føjer Forretningsplanlægningsmodel en ny kolonne til faktatabellen i programdatabasen, der repræsenterer den pågældende dimension. Derefter skriver Forretningsplanlægningsmodel en værdi på -1 i alle rækkerne i den nye kolonne. Da -1 er medlems-id'et for et systemdefineret NONE-medlem, knytter Forretningsplanlægningsmodel faktarækkerne for den netop tilføjede dimension til NONE-medlemmet.

  Hvis en netop tilføjet dimension ikke indeholder et NONE-medlem, registreres dataene muligvis som værende ugyldige og anvendes derfor ikke i kubeprocessen. Vi anbefaler, at du benytter følgende fremgangsmåde for at sikre, at data til en ny dimension behandles korrekt:

  1. Opret en kopi af modellen.

  2. Indlæs data til den nye dimension til kopien.

  3. Opret en model til model-tilknytning mellem den oprindelige model og kopien.

  4. Flyt dataene fra modelkopien til den nye dimension i den oprindelige model ved hjælp af et dataflytningsjob.

   Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter og bruger en tilknytning, under Hvordan bruger jeg en tilknytning til at flytte data mellem modeller?

Toppen af siden

NONE-medlemmets særlige egenskaber i økonomiske modeller

På listen nedenfor angives de egenskaber for NONE-medlemmet, som kun er gyldige i forbindelse med økonomiske modeller.

 • I økonomiske modeller er NONE det eneste flowdimensionsmedlem, der indeholder data for resultatopgørelseskonti og ikke-økonomikonti.

  Derfor skal det flowmedlemssæt, du vælger, indeholde NONE-medlemmet, når du anvender en økonomisk model.

  Resultatopgørelseskonti og ikke-økonomikonti må KUN indeholde data i NONE-medlemmet i flowdimensionen. Statuskonti må ikke bruge NONE-medlemmet. Statuskonti må KUN bruges sammen med de andre medlemmer af flowdimensionen.

  Validering af datatilbageførsel afviser alle andre kombinationer af flow- og kontodata.

 • Processen til intern afstemning behandler faktadata i NONE-medlemmet som en ikke-intern transaktion. Det vil sige, at interne afstemningsregler ignorerer NONE-medlemmet.

  Derfor er NONE det eneste gyldige interne valg for kontotyper med Intern = Falsk eller for enhedstyper med Intern = Falsk.

  I dimensionen Konto angiver egenskaben Intern, om en kontotype kan bruges i en intern transaktion. I dimensionen Enhed angiver egenskaben Intern, om en enhed kan have interne transaktioner med sidestillede virksomheder.

Toppen af siden

Foruddefinerede dimensioner og NONE-medlemmet

Når Forretningsplanlægningsmodel opretter foruddefinerede dimensioner, føjer programmet et NONE-medlem til nogle af dimensionerne, men ikke til dem alle. Hvis NONE-medlemmet føjes til en foruddefineret dimension, skal det findes på listen Alle medlemmer.

I tabellen nedenfor vises, hvilke foruddefinerede dimensioner der indeholder NONE-medlemmet.

Dimension

Indeholder NONE-medlem?

Konto

Ja

Forretningsproces

Nej

ConsolidationMethod

Ja

Valuta

Ja

Enhed

Ja

Valutakurs

Ja

Flow

Ja

Intern

Ja

Klokkeslæt

Nej

TimeDataView

Nej

Bruger

Nej

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×