ASCII-tegntabel

Tal er computernes sprog. Computere konverterer tegn og symboler til deres numeriske repræsentation for at kommunikere med programmer (og med andre computere).

I 1960'erne førte behovet for standardisering til ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (udtales aski). ASCII-tegntabellen indeholder 128 tal, der hver især er tildelt til et tegn. ASCII gør det muligt for computere at lagre og udveksle data med andre computere og programmer.

Tekst i ASCII-format indeholder ingen formateringsoplysninger, f.eks. fed, kursiv eller skrifttyper. Når du bruger Microsoft Notepad eller gemmer en fil som almindelig tekst i Microsoft Office Word, bruges ASCII. Måske har du set i jobannoncer, at arbejdsgiveren beder om cv'er i ASCII-format. Det betyder, at uanset om du sender dit cv som en e-mail, en fax eller en trykt kopi, så ønsker arbejdsgiveren, at dit cv ikke indeholder speciel formatering. ASCII-formateret tekst fungerer fint sammen med software til OCR-scanning (Optical Character Recognition), som store firmaer ofte bruger til at scanne cv'er.

Denne artikel indeholder

Indsætte et ASCII-tegn i et dokument

ASCII-tegn, der kan udskrives

Udvidede ASCII-tegn, der kan udskrives

ASCII-kontroltegn, der ikke kan udskrives

Unicode

Indsætte et ASCII-tegn i et dokument

Som et alternativ til at skrive et tegn på dit tastatur kan du bruge symbolets tegnkode som en genvej, og når et symbol ikke findes på det tastatur, du bruger.

  • Hvis du vil indsætte et ASCII-tegn fra tabellerne nedenfor, skal du trykke på ALT-tasten og holde den nede, mens du taster den numeriske værdi, der svarer til tegnet.

    Hvis du f.eks. vil indsætte gradtegnet (º), skal du trykke på ALT-tasten og holde den nede, mens du taster 0176 på det numeriske tastatur.

    Bemærk   Du skal bruge det numeriske tastatur til at indtaste tallene og ikke det normale tastatur. Kontroller, at NUM LOCK-tasten er aktiveret, hvis dit tastatur kræver det, for at du kan indtaste tal på det numeriske tastatur.

Toppen af siden

ASCII-tegn, der kan udskrives

Tallene fra 32–126 er tildelt til tegn, som du kan finde på tastaturet, og som vises, når du ser på eller udskriver et dokument. Tallet 127 repræsenterer kommandoen DELETE.

Tabel over ASCII-tegn, der kan udskrives

Decimal

Tegn

Decimal

Tegn

32

mellemrum

80

P

33

!

81

Q

34

"

82

R

35

#

83

S

36

$

84

T

37

%

85

U

38

&

86

V

39

'

87

w

40

(

88

X

41

)

89

Y

42

*

90

Z

43

+

91

[

44

,

92

\

45

-

93

]

46

.

94

^

47

/

95

_

48

0

96

`

49

1

97

a

50

2

98

b

51

3

99

c

52

4

100

d

53

5

101

e

54

6

102

f

55

7

103

g

56

8

104

h

57

9

105

i

58

:

106

j

59

;

107

t

60

<

108

l

61

=

109

m

62

>

110

n

63

?

111

o

64

@

112

p

65

A

113

q

66

B

114

r

67

C

115

g

68

D

116

t

69

E

117

u

70

F

118

v

71

G

119

w

72

H

120

x

73

I

121

y

74

J

122

z

75

K

123

{

76

L

124

|

77

M

125

}

78

N

126

~

79

O

127

DEL

Tip   Du kan se en oversigt over det udvidede tegnsæt for en bestemt skrifttype i programmet Tegnoversigt i Microsoft Windows. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Tegnoversigt.

Toppen af siden

Udvidede ASCII-tegn, der kan udskrives

Udvidede ASCII-tegn imødekommer kravet om flere tegn. Udvidet ASCII omfatter de 128 tegn i ASCII (tallene fra 0–32 vises i nedenstående tabel) og tilføjer yderligere 128 tegn, så der i alt er 256. Selv med disse ekstra tegn er der mange sprog, der indeholder symboler, der ikke kan presses sammen i 256 tegn. Derfor findes der varianter af ASCII, der omfatter regionale tegn og symboler.

Den ASCII-tabel, der også kendes som ISO 8859-1, bruges f.eks. af mange softwareprogrammer til sprog i Nordamerika, Vesteuropa, Australien og Afrika.

Tabel over udvidede ASCII-tegn, der kan udskrives

Decimal

Tegn

Decimal

Tegn

128

Ç

192

129

ü

193

130

é

194

131

â

195

132

ä

196

133

à

197

134

å

198

135

ç

199

136

ê

200

137

ë

201

138

è

202

139

ï

203

140

î

204

141

ì

205

142

Ä

206

143

Å

207

144

É

208

145

æ

209

146

Æ

210

147

ô

211

148

ö

212

Ô

149

ò

213

150

û

214

151

ù

215

152

ÿ

216

153

Ö

217

154

Ü

218

155

¢

219

156

£

220

157

¥

221

158

P

222

159

ƒ

223

160

á

224

a

161

í

225

ß

162

ó

226

G

163

ú

227

p

164

ñ

228

S

165

Ñ

229

g

166

ª

230

µ

167

º

231

t

168

¿

232

F

169

233

T

170

¬

234

O

171

½

235

d

172

¼

236

173

¡

237

f

174

«

238

e

175

»

239

n

176

240

177

241

±

178

242

179

243

180

244

181

245

182

246

÷

183

247

184

248

185

249

186

250

·

187

251

v

188

252

n

189

253

²

190

254

191

255

Tip   Du kan se en oversigt over det udvidede tegnsæt for en bestemt skrifttype i programmet Tegnoversigt i Microsoft Windows. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Tegnoversigt.

Toppen af siden

ASCII-kontroltegn, der ikke kan udskrives

Tallene fra 0–31 i ASCII-tabellen er tildelt kontroltegn, der bruges til at kontrollere eksterne enheder, f.eks. printere. Tallet 12 repræsenterer f.eks. funktionen til sideskift/ny side. Denne kommando giver en printer besked om at gå til toppen af næste side.

Tabel over ASCII-kontroltegn, der ikke udskrives

Decimal

Tegn

Decimal

Tegn

0

null

16

data link escape

1

start of heading

17

device control 1

2

start of text

18

device control 2

3

end of text

19

device control 3

4

end of transmission

20

device control 4

5

inquiry

21

negative acknowledge

6

acknowledge

22

synchronous idle

7

bell

23

end of transmission block

8

backspace

24

cancel

9

horizontal tab

25

end of medium

10

line feed/new line

26

substitute

11

vertical tab

27

escape

12

form feed/new page

28

file separator

13

carriage return

29

group separator

14

shift out

30

record separator

15

shift in

31

unit separator

Toppen af siden

Unicode

En anden, nyere tegntabel kaldes Unicode. Da Unicode er en meget større tabel, kan den repræsentere 65.536 tegn i stedet for de 128 tegn i ASCII eller de 256 i udvidet ASCII. Den større kapacitet gør, at de fleste tegn fra forskellige sprog kan være i ét tegnsæt.

Toppen af siden

Gælder: Visio 2007 StandardVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog