Ændre visningen af diagramakser

Du kan få vist eller skjule diagramakse for de fleste diagramtyper. Hvis du vil gøre diagramdata lettere at forstå, kan du også ændre deres udseende.

Vigtigt!    Denne artikel dækker ikke ændring af diagramaksers skala. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan skalaen ændres, kan du se:

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om akser

Vise eller skjule akser

Justere aksemærker og etiketter

Ændre antallet af kategorier mellem etiketter eller aksemærker

Ændre etiketters justering og retning

Ændre teksten på kategorietiketter

Ændre formateringen af tekst og tal på etiketter

Få mere at vide om akser

Diagrammer har typisk to akser, som bruges til at måle og kategorisere data: En lodret akse (også kaldet værdiakse eller y-akse) og en vandret akse (også kaldet kategoriakse eller x-akse). 3D-søjle-, kegle eller pyramidediagrammer har en tredje akse, dybdeaksen (også kaldet serieakse eller z-akse), så data kan afbildes langs dybden af et diagram. Radardiagrammer har ikke vandrette (kategori) akser, og cirkel- og kransediagrammer har ingen akser.

Chart that displays a horizontal, vertical, and depth axis

Lodret (værdi) akse

Vandret (kategori) akse

Dybdeakse (serie)

Ikke alle diagramtyper viser akser på samme måde. I xy-punkt- og boblediagrammer vises numeriske værdier f.eks. på både den vandrette og den lodrette akse. Et eksempel kan være, hvordan nedbørsmængder afbildes i forhold til barometerstand. Begge disse elementer har numeriske værdier, og datapunkterne afbildes på x- og y-aksen i henhold til deres numeriske værdi. Værdiakser giver mulighed for en lang række indstillinger, f.eks. angivelse af en logaritmisk skala.

I andre diagramtyper, f.eks. kolonne-, kurve- og områdediagrammer, vises numeriske værdier kun på den lodrette (værdi) akse, og tekstgrupper (eller kategorier) vises på den vandrette akse. Et eksempel kan være, hvordan nedbørsmængder afbildes i forhold til geografiske områder. I dette eksempel er de geografiske områder de tekstkategorier, der afbildes på den vandrette (kategori) akse. De geografiske områder vil være ligeligt fordelt, da de er tekst i stedet for værdier, der kan måles. Vær opmærksom på denne forskel, når du vælger en diagramtype, da indstillingerne er forskellige for værdi- og kategoriakser. I den sammenhæng skal det bemærkes, at dybdeaksen (serie) er en anden type kategoriakse.

Når du opretter et diagram, vises der som standard aksemærker og aksemærkeetiketter på akser. Du kan justere, hvordan de vises, ved at bruge overordnede og underordnede aksemærker og etiketter. Du kan gøre et diagram mere overskueligt ved at vise færre etiketter eller aksemærker på den vandrette (kategori) akse ved at angive de intervaller, hvor kategorier skal beskrives, eller ved at angive det antal kategorier, der skal vises mellem aksemærker.

Du kan også ændre etiketternes justering og retning og ændre eller formatere teksten og tallene, så et tal f.eks. vises som en procent.

Toppen af siden

Vise eller skjule akser

 1. Klik på et hvilket som helst sted i det diagram, hvor akserne skal vises eller skjules.

  Diagramværktøjer vises, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

 2. Klik på Akser i gruppen Akser under fanen Layout.

 3. Klik på den type akse, du vil have vist eller skjult, og klik derefter på de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Justere aksemærker og etiketter

 1. Klik i et diagram på aksen med de aksemærker og etiketter, du vil justere, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Diagramværktøjer vises, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

  2. Klik på pilen i boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den akse, du vil markere.

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Akseindstillinger:

  1. Hvis du vil ændre visningen af overordnede aksemærker, skal du klikke på den ønskede placering af aksemærker i boksen Overordnet aksemærketype.

  2. Hvis du vil ændre visningen af underordnede aksemærker, skal du klikke på den ønskede placering af aksemærker på rullelisten Underordnet aksemærketype.

  3. Hvis du vil ændre placeringen af etiketterne, skal du klikke på den ønskede indstilling i boksen Akseetiketter.

   Tip!    Hvis du vil skjule aksemærker eller aksemærkeetiketter, skal du klikke på Ingen i boksen Akseetiketter.

Toppen af siden

Ændre antallet af kategorier mellem etiketter eller aksemærker

 1. Klik i et diagram på den vandrette (kategori) akse, du vil ændre, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Diagramværktøjer vises, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

  2. Klik på pilen i boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den akse, du vil markere.

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Akseindstillinger:

  1. Hvis du vil ændre intervallet mellem akseetiketter, skal du klikke på Angiv intervalenhed under Interval mellem etiketter og derefter skrive det ønskede tal i tekstboksen.

   Tip!    Skriv 1 for at få vist en etiket for hver kategori, 2 for at få vist en etiket for hver anden kategori, 3 for at få vist en etiket for hver tredje kategori osv.

  2. Hvis du vil ændre placeringen af akseetiketter, skal du skrive det ønskede tal i boksen Etiketafstand fra akse.

   Tip!    Skriv et lavere tal for at placere etiketterne tættere på aksen og et højere tal, hvis afstanden mellem etiketten og aksen skal være større.

Toppen af siden

Ændre etiketters justering og retning

Du kan ændre akseetiketternes justering på både den vandrette (kategori) og lodrette (værdi) akse. Når du har kategorietiketter med flere niveauer i diagrammet, kan du ændre justeringen af alle etiketniveauer. Du kan også ændre mængden af plads mellem etiketniveauer på den vandrette (kategori) akse.

 1. Klik i et diagram på aksen med de etiketter, du vil justere anderledes, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Diagramværktøjer vises, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

  2. Klik på pilen i boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den akse, du vil markere.

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Klik på Justering i dialogboksen Formatér akse.

 4. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Tekstlayout:

  1. Klik på den lodrette justeringsposition, du ønsker, i boksen Lodret justering.

  2. Klik på den ønskede tekstretning i boksen Tekstretning.

  3. Vælg den ønskede rotationsgrad i boksen Brugerdefineret vinkel.

Tip!    Du kan også ændre den lodrette justering af akseetiketter ved at højreklikke på aksen og derefter klikke på Venstrejusteret Knapflade, Centreret Knapflade eller Højrejusteret Knapflademiniværktøjslinjen.

Toppen af siden

Ændre teksten på kategorietiketter

Du kan ændre teksten på kategorietiketter på regnearket, eller du kan ændre dem direkte i diagrammet.

Ændre kategorietikettekst på regnearket

 1. Klik på den celle, der indeholder navnet på den etiket, du vil ændre, i regnearket.

 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på ENTER.

Bemærk!    Ændringer, du foretager i regnearket, opdateres automatisk i diagrammet.

Ændre kategorietikettekst i diagrammet

 1. Klik på den vandrette akse i diagrammet, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer.

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på den vandrette akse (kategoriakse).

 2. Klik på Vælg data i gruppen Data under fanen Design.

  Excel Ribbon Image

 3. Klik på Redigér under Vandrette (Kategorier) akseetiketter i dialogboksen Vælg datakilde.

 4. Gør et af følgende i boksen Aksens etiketområde:

  1. Angiv det regnearkområde, du vil bruge som kategoriakseetiketter.

   Tip!    Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks   og derefter vælge det område, du vil bruge, i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Vis dialogboks.

  2. Indtast de etiketter, du vil bruge, adskilt af kommaer – f.eks. Afdeling A, Afdeling B, Afdeling C.

   Bemærk!    Hvis du skriver etiketteksten i boksen Aksens etiketområde, er kategoriaksens etikettekst ikke længere sammenkædet med en regnearkscelle.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre formateringen af tekst og tal på etiketter

Du kan ændre formatet på tekst i kategoriakseetiketter eller tal på værdiaksen.

Formatere tekst

 1. Højreklik i et diagram på den akse, der viser de etiketter, du vil formatere.

 2. Klik på de ønskede formateringsindstillinger på miniværktøjslinjen.

Tip!    Du kan også markere den akse, der viser etiketterne og derefter bruge formateringsknapperne under fanen Startside i gruppen Skrifttype.

Formatere tal

 1. Klik i et diagram på aksen med de tal, du vil formatere, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  • Klik et sted i diagrammet.

   Diagramværktøjer vises, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

  • Klik på pilen i boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den akse, du vil markere.

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Klik på Tal, og vælg derefter det ønskede talformat i boksen Kategori.

  Tip!    Hvis det valgte talformat anvender decimaler, kan du angive det i boksen Antal decimaler.

 4. Du kan bevare tallenes sammenkædning med regnearkscellerne ved at markere afkrydsningsfeltet Kædet til kilde.

Bemærk!    Før du formaterer tal som en procent, skal du kontrollere, at tallene i diagrammet er blevet beregnet som procenter i kildedata, og at de vises i decimalformat. Procenter beregnes i regnearket ved hjælp af ligningen beløb / total = procent. Hvis du f.eks. beregner 10 / 100 = 0,1 og derefter formaterer 0,1 som en procent, vises tallet korrekt som 10%.

Toppen af siden

Gælder: Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog