Ændre udseendet på en webdel

Hvis du er websideejer, kan du konfigurere webdele på flere måder. Fra webbrowseren kan du ændre egenskaber for webdele ved hjælp af Vedligeholdelsesside for webdele. Du kan desuden konfigurere webdele ved at bruge et SharePoint-kompatibelt webdesignprogram, f.eks. Microsoft SharePoint Designer 2010.

I denne artikel

Ændre egenskaber for webdele ved hjælp af værktøjsruden

Åbne og bruge Vedligeholdelsesside for webdele

Fælles egenskaber for webdele

Udseende

Layout

Avanceret

Ændre egenskaber for webdele ved hjælp af værktøjsruden

Du kan ændre attributterne for en webdel ved at tildele værdier til dens webdelsegenskaber. Alle webdele deler et sæt fælles egenskaber, som gør det muligt at angive attributter for udseende, layout og andre oplysninger. En webdel kan også have brugerdefinerede egenskaber, der kun gælder for denne webdel.

 1. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Peg på webdelen, klik på pil ned, og klik derefter på Rediger webdel.

 3. Fælles egenskaber og brugerdefinerede egenskaber til webdelen vises i værktøjsruden. De fælles egenskaber, du ændrer, kan f.eks. indeholde webdelens navn, størrelse og andre layoutparametre. Brugerdefinerede egenskaber er specifikke egenskaber til en given webdel.

  Bemærk:  Hvis du arbejder i en personlig visning, kan udvikleren af webdelen have begrænset, hvilke brugerdefinerede egenskaber der kan ændres for den pågældende webdel.

 4. Hvis du vil gemme ændringerne og lukke værktøjsruden, skal du klikke på OK. Hvis du vil se ændringerne uden at lukke værktøjsruden, skal du klikke på Anvend.

Du kan finde links til flere oplysninger om tilpasning af forskellige webdelstyper i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Åbne og bruge Vedligeholdelsesside for webdele

Hvis du oplever problemer med en webdel eller webdelsforbindelse på en side, kan du bruge Vedligeholdelsesside for webdele til at afdække og afhjælpe problemet. Du skal have relevante tilladelser for at kunne bruge Vedligeholdelsesside for webdele.

Tip:  Hvis du er i tvivl om, hvilken webdel eller webdelsforbindelse der er årsag til problemet på din webdelsside, er det en god ide at gå trinvist frem ved at lukke én webdel ad gangen og derefter gennemse webdelssiden (klik på Gå tilbage til webdelssiden) for at se, om problemet er løst. Når du har fundet den problematiske webdel, kan du overveje at nulstille eller slette den.

 1. Åbn det dokumentbibliotek, der indeholder siden.

 2. Peg på navnet på siden, klik på pil ned, og klik derefter på Rediger egenskaber.

 3. Klik på Åbn webdelssiden i vedligeholdelsesvisning for at åbne Vedligeholdelsesside for webdele.

  Bemærk:  Hvis du vil åbne Vedligeholdelsesside for webdele for en side, der ikke er gemt i et dokumentbibliotek, f.eks. webstedets startside, skal du tilføje Contents=1 i forlængelse af sidens URL-adresse.

 4. Kontrollér, at du arbejder i den ønskede visning, enten en personlig visning eller en delt visning. Hvis du skal skifte visning, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du arbejder i en personlig visning og vil skifte til en delt visning, skal du klikke på Skift til delt visning.

  • Hvis du arbejder i en delt visning og vil skifte til en personlig visning, skal du klikke på Skift til personlig visning.

 5. Vælg én eller flere webdele, og benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  • Hvis du vil flytte en webdel til galleriet med webdelssider, skal du klikke på Luk.

  • Hvis du vil fjerne personlige egenskabsværdier og gendanne de delte egenskabsværdier for webdelen, skal du klikke på Nulstil. Du bliver bedt om at bekræfte nulstillingen af webdelen.

  • Hvis du vil slette en webdel fra siden permanent, skal du klikke på Slet. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen af webdelen.

   Bemærk:  Hvis egenskaben Tillad redigering i personlig visning ikke er markeret, kan en webdel kun slettes i en fælles visning.

 6. Klik på Gå tilbage til webdelssiden.

  Bemærk:  Du kan ikke bruge Vedligeholdelsesside for webdele til at lukke, nulstille eller slette en statisk webdel (dvs. en webdel uden for en webdelszone).

  Hvis du vil vedligeholde en statisk webdel, skal du bruge et SharePoint-kompatibelt program til webdesign.

Toppen af siden

Fælles egenskaber for webdele

Alle webdele deler en fælles gruppe egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout og avancerede egenskaber.

Bemærkninger:  De fælles egenskaber for webdele, du ser i værktøjsruden, kan af flere grunde være forskellige fra dem, der gennemgås i dette afsnit:

 • Du skal have de rette tilladelser for at få vist afsnittet Avanceret i værktøjsruden.

 • For en bestemt webdel kan den person, der har udviklet den, have valgt ikke vise en eller flere af disse fælles egenskaber, eller vedkommende kan have valgt at oprette og vise yderligere egenskaber, der ikke vises nedenfor i afsnittene Udseende, Layout og Avanceret i værktøjsruden.

 • Nogle indstillinger for tilladelser og egenskaber kan deaktivere eller skjule egenskaber for webdele.

Udseende

Egenskab

Beskrivelse

Titel

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen skal vises på siden, når en bruger åbner siden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Det er kun titellinjen, der vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Layout

Egenskab

Beskrivelse

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner siden. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden og har føjet suffikset (Skjult) til navnet.

Du kan skjule en webdel, hvis du ønsker at bruge den til at levere data til en anden webdel via en webdelsforbindelse men ikke ønsker at få vist webdelen.

Retning

Angiver tekstens retning i webdelens indhold. Arabisk er f.eks. et højre mod venstre-sprog, og dansk og de fleste andre europæiske sprog er et venstre mod højre-sprog.

Zone

Angiver den zone på webdelssiden, hvor webdelen er placeret.

Bemærk:  Zoner på webdelssiden vises ikke på listen, hvis du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zoneindeks

Angiver placeringen på webdelen i en zone, når zonen indeholder mere end en webdel.

Angiv et positivt heltal i tekstfeltet for at angive rækkefølgen.

Hvis webdelene i zonen skal vises fra top til bund, betyder en værdi på 0, at webdelen vises fra venstre til højre. En værdi på 1 betyder, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, der vises fra top til bund, er zoneindekset 0. Når du føjer en anden webdel til bunden af zonen, er dens zoneindeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du angive 0 og derefter angive 1 til den første webdel.

Bemærk:  Hver webdel i zonen skal have en entydig zoneindeksværdi. Derfor kan en ændring af denne værdi for den aktuelle webdel også ændre zoneindeksværdien for andre webdele i zonen.

Toppen af siden

Avanceret

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver om, websiden kan fjernes fra webdelssiden.

Tillad Skjul

Angiver, om webdelen kan skjules.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det dataniveau, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Det afhænger af konfigurationen, om denne indstilling er tilgængelig.

Fil URL-adresse

Angiver URL-adressen på en fil med yderligere oplysninger om webdelen. Denne fil vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens navn.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon.

Hjælp URL-adresse

Angiver placeringen af en fil med Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Markér en af følgende indstillinger:

 • Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

 • Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

 • Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

Bemærk:  Selvom brugerdefinerede ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes standardemner i Hjælp kun i et separat browservindue.

URL-adresse på katalogikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

URL-adresse på titelikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

Importer fejlmeddelelse

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×