Ændre udseendet af opgaver

Du kan tilpasse visningen Opgaver, så den svarer til dine behov. Du kan f.eks. angive, hvilken rækkefølge dine opgaver skal vises i, eller du kan vælge, at dine fuldførte opgaver ikke skal vises.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre visningsrækkefølgen af opgaver

Slå kalenderen til eller fra i opgavepanelet

Flytte eller slå læseruden til eller fra

Vise eller skjule fuldførte opgaver

Ændre farven på en overskreden opgave

Ændre farven på en fuldført opgave

Omdøbe en opgave

Sammenkæde med en kontaktperson

Ændre visningsrækkefølgen af opgaver

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Sortere alle opgaver på opgavelisten    

  1. Peg på Aktuel visning i menuen Vis i Opgaver, og klik derefter på Tilpas aktuel visning.

  2. Klik på Sorter.

  3. Klik på et felt, du vil sortere efter, i boksen Sorter emner efter. Klik på et andet feltsæt i boksen Vælg tilgængelige felter fra, hvis det ønskede felt ikke findes i boksen Sorter emner efter.

   Hvis det felt, du vil sortere efter, er det samme som det felt, emner er grupperede efter, sorterer Microsoft Outlook gruppeoverskrifterne i stedet for emnerne i hver gruppe. Klik på et felt i boksen Sorter emner efter, som er forskellig fra det felt, der er markeret i boksen Grupper efter, hvis du vil sortere de enkelte emner i en gruppe.

  4. Vælg sorteringsrækkefølgen Stigende eller Faldende.

  5. Klik på et felt i boksen Og derefter for at sortere efter et ekstra felt.

   Tip: Hvis du arbejder i en tabelvisningstype, kan du klikke på den kolonneoverskrift, du vil sortere efter.

 • Flytte enkelte opgaver op eller ned på opgavelisten    

  1. Peg på Aktuel visning i menuen Vis i Opgaver, og klik derefter på Tilpas aktuel visning.

  2. Klik på Sorter, klik på Nulstil alt, og klik derefter på OK.

  3. Klik på Grupper efter, klik på Nulstil alt, og klik derefter to gange på OK.

  4. Træk en opgave op eller ned på opgavelisten. Placer opgaven ved hjælp af den røde streg.

  5. Klik på Gem opgaverækkefølge i menuen Handlinger, hvis du vil gemme denne rækkefølge som standardrækkefølge.

 • Flytte enkelte opgaver op eller ned på opgavelisten i opgavepanelet    

  1. Vælge et emne på opgavelisten i opgavepanelet.

  2. Klik på og træk emnet til det ønskede sted.

   Når du trækker opgaven, angiver en rød streg med pile, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

   Billede af afsnittet til aftaler i opgavepanelet

  3. Slip museknappen, når markøren står på det sted, hvor du vil placere opgaven.

 • Flytte enkelte opgaver op eller ned på listen over daglige opgaver    

  1. Vælg et emne på listen over daglige opgaver i visningen Dag eller Uge i Kalender.

  2. Klik på og træk emnet til det ønskede sted.

   Når du trækker opgaven, angiver en rød streg med pile, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

   Liste over daglige opgaver

  3. Slip museknappen, når markøren står på det sted, hvor du vil placere opgaven.

 • Prioritere opgaver    

  Hvis du vil sortere dine opgaver i prioritetsrækkefølge, skal du først angive et prioritetsniveau for hver enkelt opgave. En opgave har som standard prioritetsniveauet Normal, men dette niveau kan du ændre til Lav eller Høj.

  1. Åbn den opgave, du vil ændre prioritetsniveauet for.

  2. Klik på et prioritetsniveau i boksen Prioritet.

   Når du har tildelt prioritetsniveauerne, skal du gå tilbage til opgavelisten og derefter sortere den ved at prioritere ved hjælp af proceduren Sortere alle opgaver på opgavelisten i dette emne.

Toppen af siden

Slå kalenderen til eller fra i opgavepanelet

 • Peg i menuen VisOpgavepanel, og klik derefter på Datosøgning.

Toppen af siden

Flytte eller slå læseruden til eller fra

En nyhed i Microsoft Office Outlook 2007 er muligheden for at se læseruden i Kalender, Kontaktpersoner, Opgaver, Noter og Journal. Som en standardfunktion i navigationsruden vises læseruden nederst i vinduet, når du åbner opgavelisten i opgavepanelet. Du kan også slå læseruden til, når du arbejder med opgavelisten i opgavevisning.

Når du vil slå læseruden til eller fra eller vil ændre placeringen af den i en visning, skal du gøre følgende:

 1. Peg på Læserude i menuen Vis.

 2. Klik på Højre, Nederst eller Slået fra.

Bemærk: Når du klikker på et emne i opgavepanelet eller i kalenderen i listen over daglige opgaver, vises emner ikke i læseruden.

Toppen af siden

Vise eller skjule fuldførte opgaver

Når du markerer et emne som fuldført, forbliver det som standard på opgavelisten, hvor det vises gennemstreget. Dette gælder dog ikke opgavepanelet, hvor fuldførte opgaver som standard ikke vises. Du kan vælge, om dine fuldførte opgaver skal optræde i forskellige visninger.

 • Opgaveliste i opgaver    

  • Klik på Aktive opgaver eller Overskredne opgaver under Aktuel visning i Navigationsrude i Opgaver for at udelukke opgaver, der er markerede som fuldførte.

   I alle andre valg indgår emner, der er markerede som fuldførte.

 • Opgaveliste i opgavepanelet    

  Hvis du vil se fuldførte opgaver i opgavepanelet, skal du gøre følgende:

  1. Højreklik på Arrangeret efter.

   Opgaveliste i opgavepanelet

  2. Klik på Brugerdefineret.

  3. Klik på Filter i dialogboksen Tilpas visning: Opgaveliste.

  4. Klik på fanen Avanceret.

  5. Klik på Ryd alt.

  6. Klik to gange på OK.

   Hvis du har ændret det avancerede filter i opgavepanelet, så det viser fuldførte opgaver, og nu vil vende tilbage til standardvisningen, hvor kun aktive opgaver vises, skal du gøre følgende:

  7. Højreklik på Arrangeret efter i opgavepanelet.

   Opgaveliste i opgavepanelet

  8. Klik på Brugerdefineret.

  9. Klik på Filter i dialogboksen Tilpas visning: Opgaveliste.

  10. Klik på fanen Avanceret.

  11. Klik på Felt, peg på Alle opgavefelter, og klik derefter på Dato for færdiggørelse.

  12. Klik på findes ikke på listen Betingelse, og klik derefter på Føj til listen.

  13. Klik på Felt, peg på Alle opgavefelter, og klik derefter på Dato for færdiggørelse.

  14. Klik på på eller efter på listen Betingelse.

  15. Skriv i dag i tekstboksen Værdi, og klik derefter på Føj til listen.

  16. Klik på Felt, peg på Alle postfelter, og klik derefter på Flag for Dato for færdiggørelse.

  17. Klik på findes ikke på listen Betingelse, og klik derefter på Føj til listen.

  18. Klik på Felt, peg på Alle postfelter, og klik derefter på Falg for Dato for færdiggørelse.

  19. Klik på på eller efter på listen Betingelse.

  20. Skriv i dag i tekstboksen Værdi, og klik derefter på Føj til listen.

   Dialogboksen Filter

  21. Klik to gange på OK.

 • Liste over daglige opgaver    

  1. Højreklik på Vis opgaver efterListe over daglige opgaver i Kalender.

  2. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis fuldførte opgaver.

Toppen af siden

Ændre farven på en overskreden opgave

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Ændre farven på emner på opgavelisten i opgavevisningen    

  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

  2. Klik på Opgaveindstillinger.

  3. Klik på en farve i boksen Farve for overskredne opgaver.

 • Ændre farven på emner i opgavepanelet    

  1. Højreklik på Arrangeret efter i opgavepanelet, og klik derefter på Brugerdefineret.

  2. Klik på Automatisk formatering, og marker derefter afkrydsningsfeltet Overskredne opgaver under Regler for denne visning.

Bemærk: Farven på overskredne opgaver i kalenderen på listen over daglige opgaver kan ikke ændres.

Toppen af siden

Ændre farven på en fuldført opgave

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på Opgaveindstillinger.

 3. Klik på en farve i boksen Farve for fuldførte opgaver.

Toppen af siden

Omdøbe en opgave

 1. Klik på en hvilken som helst opgave på opgavelisten i visningen Opgaver i Opgavepanel eller i Kalender i Liste over daglige opgaver.

 2. Tryk på F2.

  Tip: I stedet for at trykke på F2 kan du stoppe efter trin 1 og derefter klikke igen. Det er vigtigt at stoppe, fordi to hurtige klik efter hinanden tolkes som et dobbeltklik, som åbner opgaven.

 3. Skriv det nye navn til opgaven, og tryk derefter på ENTER.

  Bemærk: I opgavepanelet kan du klikke og begynde at skrive det nye navn til opgaven.

Sammenkæde med en kontaktperson

 1. Åbn opgaven.

 2. Klik på Kontaktpersoner nederst i opgavevinduet.

  Knappen Kontaktpersoner mangler

  Gør følgende, hvis du ikke kan se knappen Kontaktpersoner:

  1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

  2. Klik på Indstillinger for kontaktperson under Kontaktpersoner og noter under fanen Indstillinger.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Vis kontaktpersonsammenkædning på alle formularer under Sammenkædning af kontaktpersoner i dialogboksen Indstillinger for kontaktperson.

 3. Vælg under Emner i dialogboksen Vælg kontaktpersoner den kontaktperson, du vil sammenkæde med denne opgave.

  Du kan vælge flere kontaktpersoner ved at klikke på én kontaktperson, holde CTRL nede og derefter klikke på hver enkelt efterfølgende kontaktperson.

  Du kan få vist sammenkædede emner fra en kontaktperson ved at åbne kontaktpersonen og klikke på Aktiviteter i gruppen Vis under fanen Kontaktperson. Du kan få vist en bestemt emnetype ved at klikke på emnetypen på listen Vis.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×