Ændre udseendet af opgavelister

I Microsoft Outlook 2010 er det muligt at angive, hvordan opgaver skal sorteres, og om fuldførte opgaver skal vises. Det er desuden muligt at vælge farver til visning af overskredne eller fuldførte opgaver.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre visningsrækkefølgen af opgaver

Ændre antallet af viste opgaver

Vise eller skjule fuldførte opgaver

Ændre farven på en overskreden opgave

Ændre farven på en fuldført opgave

Ændre visningsrækkefølgen af opgaver

Sortere alle opgaver på opgavelisten

 1. Klik på Indstillinger for visningen i gruppen Aktuel visning under fanen Vis i Opgaver, og klik derefter på Sorter.

 2. Klik på et feltnavn på listen Sorter elementer efter.

  Bemærk: Klik på et andet feltsæt på listen Vælg tilgængelige felter fra, hvis det ønskede felt ikke findes på listen Sorter emner efter.

 3. Klik på Stigende eller Faldende for at angive sorteringsrækkefølgen.

 4. Klik på et feltnavn på listen Og derefter for at sortere efter et ekstra felt.

Tip: Hvis du arbejder i en tabelvisningstype, f.eks. visningen Liste eller Telefon, kan du klikke på den kolonneoverskrift, du vil sortere efter.

Flytte enkelte opgaver op eller ned på opgavelisten

 1. Klik på Indstillinger for visningen i gruppen Aktuel visning under fanen Vis i Opgaver, og klik derefter på Sorter.

 2. Klik på Nulstil alt, og klik derefter på OK.

 3. Klik på Gruppér efter, klik på Nulstil alt, og klik derefter to gange på OK.

 4. Træk en opgave op eller ned på opgavelisten. Når du trækker opgaven, angiver en rød streg med pile, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

Flytte enkelte opgaver op eller ned på opgavelisten i opgavepanelet

 1. Vælg et element på opgavelisten i opgavepanelet.

 2. Klik på og træk elementet til det ønskede sted.

  Når du trækker opgaven, angiver en rød streg med pile, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

  Liste over daglige opgaver

Flytte enkelte opgaver op eller ned på listen over daglige opgaver

 1. Vælg et element på listen over daglige opgaver i visningen Dag eller Uge i Kalender.

 2. Klik på og træk elementet til det ønskede sted.

  Når du trækker opgaven, angiver en rød streg med pile, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

Prioritere opgaver

Hvis du vil sortere dine opgaver efter prioritetsrækkefølge, skal du først angive et prioritetsniveau for hver enkelt opgave. En opgave har som standard prioritetsniveauet Normal.

  1. Åbn den opgave, du vil ændre prioritetsniveauet for.

  2. Klik på et prioritetsniveau i feltet Prioritet.

   Når du har tildelt prioritetsniveauerne, skal du gå tilbage til opgavelisten og derefter sortere den ved at prioritere ved hjælp af proceduren Sortere alle opgaver på opgavelisten i dette emne.

Toppen af siden

Ændre antallet af viste opgaver

Du kan ændre det antal opgaver, der er synlige i opgavepanelet og på listen over daglige opgaver, ved at give dem mere eller mindre plads.

I opgavepanelet

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Fjern den markering, der angiver, at funktionen er slået til, ved at klikke på Opgavepanel i gruppen Layout under fanen Vis og derefter klikke på Datosøgning, Aftaler eller Hurtige kontaktpersoner. Herved fjernes den pågældende funktion fra opgavepanelet. Funktionen kan slås til igen ved at markere afkrydsningsfeltet igen.

 • Peg på linjen mellem sektionen Aftaler og opgavelisten. Når markøren ændres til et Vandret størrelseshåndteringsikon , kan du trække den op eller ned for at øge eller mindske størrelsen på sektionerne.

  Når museknappen slippes, øges eller mindskes antallet af viste opgaver, så de udfylder den ledige plads. Du kan gøre det samme med linjen mellem Opgaver og Hurtige kontaktpersoner.

På listen over daglige opgaver

 • Peg på linjen mellem kalenderen og listen over daglige opgaver. Når markøren ændres til et Vandret størrelseshåndteringsikon , kan du trække den op eller ned for at øge eller mindske størrelsen af listen over daglige opgaver. Antallet af viste opgaver øges eller mindskes, så de udfylder den ledige plads.

Vise eller skjule fuldførte opgaver

Når du markerer et element som fuldført, forbliver det som standard på opgavelisten, hvor det vises gennemstreget. Dette gælder dog ikke opgavepanelet, hvor fuldførte opgaver som standard ikke vises. Du kan vælge, om dine fuldførte opgaver skal optræde i forskellige visninger.

Opgaveliste i opgaver

 • Klik på Aktive, I dag, Næste 7 dage eller Overskredne i gruppen Aktuel visning under fanen Startside i Opgaver for at udelade opgaver, der er markeret som fuldførte.

  I alle andre valg indgår elementer, der er markerede som fuldførte.

Opgaveliste i opgavepanelet

Hvis du vil se fuldførte opgaver i opgavepanelet, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på Arrangeret efter, og klik derefter på Indstillinger for visningen.

  Opgaveliste i opgavepanelet

 2. Klik på Filter i dialogboksen Avancerede indstillinger for visningen: Opgaveliste.

 3. Klik på Ryd alt.

 4. Klik to gange på OK.

Hvis du har ændret det avancerede filter i opgavepanelet, så det viser fuldførte opgaver, og nu vil vende tilbage til standardvisningen, hvor kun aktive opgaver vises, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på Arrangeret efter, og klik derefter på Indstillinger for visningen.

 2. Klik på Filter i dialogboksen Avancerede indstillinger for visningen: Opgaveliste.

 3. Klik på Felt under fanen Avanceret, peg på Alle opgavefelter, og klik derefter på Fuldført.

 4. Klik på Lig med på listen Betingelse, klik på Nej på listen Værdi, og klik derefter på Føj til listen.

 5. Klik to gange på OK.

Liste over daglige opgaver

 1. Højreklik på Vis opgaver efterListe over daglige opgaver i Kalender.

 2. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis fuldførte opgaver.

Toppen af siden

Ændre farven på en overskreden opgave

 • På opgavelisten i opgavevisningen     

  1. Klik på fanen Filer for at åbne Backstage-visningen.

  2. Klik på Indstillinger under fanen Outlook.

  3. Klik for at åbne listen Farve for overskredne opgaver under Opgaveindstillinger under fanen Opgaver, og klik derefter på den ønskede farve.

  4. Klik på fanen Filer for at vende tilbage til forrige visning.

 • I opgavepanelet    

  1. Højreklik på Arrangeret efter, og klik derefter på Indstillinger for visningen.

  2. Klik på Betinget formatering, og markér derefter afkrydsningsfeltet Overskredne opgaver under Regler for denne visning.

  3. Klik på Skrifttype, klik på pilen under Farve for at åbne listen, og klik derefter på den ønskede farve.

Bemærk: Farven på overskredne opgaver på listen over daglige opgaver i kalenderen kan ikke ændres.

Toppen af siden

Ændre farven på en fuldført opgave

 1. Klik på fanen Filer for at åbne Backstage-visningen.

 2. Klik på Indstillinger under fanen Outlook.

 3. Klik for at åbne listen Farve for fuldførte opgaver under Opgaveindstillinger under fanen Opgaver, og klik derefter på den ønskede farve.

 4. Klik på fanen Filer for at vende tilbage til forrige visning.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×