Ændre tastatursproget for at sende en e-mail, når du er ude at rejse

Charlotte er ude at rejse uden sin egen computer, men det kan være besværligt at sende e-mails ved hjælp af en computer på en udenlandsk internetcafé. Heldigvis ved Charlotte, hvordan hun ved hjælp af en fremgangsmåde med to trin kan ændre computerens sprog for brugergrænsefladen og tastaturet, så hun kan sende en e-mail fra et hvilket som helst sted i verden.

Afhængigt af, hvor hun rejser hen, hvilke korrekturredskaber hun vil bruge, f.eks. stavekontrol, og hvilken software der er installeret på den computer, hun bruger, er det muligvis nødvendigt for Charlotte at installere yderligere software. Find ud af, hvilke sprog- eller korrekturpakker der er installeret.

Bemærkninger  

Hvordan er fremgangsmåden?

Se, hvilke sprog- eller korrekturpakker der er installeret

Kontrollere, hvilke sprogpakker der er installeret

Kontrollere, hvilke korrekturpakker der er installeret

Trin 1: Tilføj et tastatursprog

Trin 2: Skift tastatursprog

Valgfrit: Skift grænsefladesprog

Se, hvilke sprog- eller korrekturpakker der er installeret

Hvis du vil bruge korrekturredskaber, f.eks. stave‑ eller grammatikkontrol på computeren, skal korrekturredskaberne for det pågældende sprog være installeret på computeren først.

Hvis den computer, du bruger, ikke har andre sprog end det lokale installeret, kan du stadig ændre tastatursproget og skrive din e-mail, men du kan ikke kontrollere stavningen, grammatikken eller orddelingen i teksten. Hvis du forsøger at bruge korrekturredskaberne for et sprog, der ikke er installeret på computeren, vises der en meddelelse, der ligner den følgende. Fejlmeddelelse for sprogpakke

Kontrollere, hvilke sprogpakker der er installeret

 1. Klik på Start, og klik derefter på Fjern et program.

 2. Rul for at se, hvilke sprog der er tilgængelige under Microsoft Office Language Pack- sprognavn.

Kontrollere, hvilke korrekturpakker der er installeret

 1. Åbn et Microsoft Office-program, f.eks. Word.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Indstillinger.

 4. Klik på Sprog.

 5. Hvis ikonet for Stave- og grammatikkontrol Knapflade er vist ud for det ønskede sprog på listen Korrektur (Stavekontrol, Grammatik) under Vælg redigeringssprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office , er korrekturpakken for dette sprog installeret.

Toppen af siden

Trin 1: Tilføj et tastatursprog

I Windows 7

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region under Internationale og sproglige indstillinger.

 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.

 4. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastaturlayoutet ved hjælp af værktøjslinjen Sprog.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

  Hvis det sprog, du vil bruge som standardsprog, ikke vises på listen, skal du udføre trin 5-8.

 5. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.

 6. Udvid det sprog, du vil bruge som standardsprog, og udvid derefter Tastatur.

 7. Markér afkrydsningsfeltet for det ønskede tastatur eller den ønskede IME, og klik derefter på OK. Sproget føjes til listen Standardsprog.

  Klik på Eksempel for at se et eksempel på tastaturlayoutet.
  Dialogboksen Tilføj inputsprog med russisk tastatur

 8. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog.

I Windows Vista

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.

  Bemærk    Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning, og klik derefter på fanen Tastaturlayout og sprog.

 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.

 4. Klik på det sprog, du vil anvende som standardsprog, under Standardsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastaturlayoutet ved hjælp af værktøjslinjen Sprog.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

  Hvis det sprog, du vil bruge som standardsprog, ikke vises på listen, skal du udføre trin 5-8.

 5. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.

 6. Udvid det sprog, du vil bruge som standardsprog, og udvid derefter Tastatur.

 7. Markér afkrydsningsfeltet for det ønskede tastatur eller den ønskede IME, og klik derefter på OK. Sproget føjes til listen Standardsprog.

Klik på Eksempel for at se et eksempel på tastaturlayoutet.
Dialogboksen Tilføj inputsprog med russisk tastatur

 1. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget med værktøjslinjen Sprog.

I Windows XP

   Hvis du vil aktivere tastaturer for sprog, f.eks. kinesisk, japansk eller koreansk, skal du først installere de østasiatiske sprogfiler. Du skal installere de komplekse scripts for at understøtte de sprog, der læses fra højre mod venstre, eller som kræver, at der vises kontekstuel formning. Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer de østasiatiske sprogfiler og komplekse scripts, underAktivere tastaturlayout for andre sprog.

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger, og klik derefter på Internationale og sproglige indstillinger.

  Bemærk    Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 3. Klik på fanen Sprog i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger, og klik derefter på Detaljerunder Sprogtjenester og sprog.

 4. Klik på det sprog, du vil anvende som standardsprog, under Standardsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastaturlayoutet med værktøjslinjen Sprog.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

  Hvis det sprog, du ønsker at bruge som standardinputsprog, ikke er vist på listen, skal du udføre trin 5 til 7.

  Bemærk    Det standardsprog, du vælger, anvendes til alle de programmer på computeren, der bruger denne indstilling, herunder programmer fra andre firmaer.

 5. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.

 6. Klik på det ønskede sprog på listen Inputsprog i dialogboksen Tilføj inputsprog, og klik derefter på OK.

 7. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog.

Toppen af siden

Trin 2: Skift tastatursprog

Når du har tilføjet et tastatursprog, kan du skrive tekst på et andet sprog ved hjælp af forskellige værktøjer:

Du kan også automatisk skifte tastatursprog, så det svarer til sproget for den omgivende tekst.

Brug af ASCII- eller Unicode-tegnkoder til at skrive tegn

Ved hjælp af tegnkoder kan du skrive koderne for de tegn, du vil bruge, Alt+164 resulterer f.eks. i et ñ-tegn.

Se mere under ASCII-tegnkoder eller Indsætte specialtegn, hvor der findes en liste over specialtegn og oplysninger om, hvordan du indsætter dem.

Brug af tegnoversigten til at skrive tegn

I tegnoversigten kan du vælge en skrifttype og derefter klikke på det ønskede tegn. Du kan finde flere oplysninger under Åbne Tegnoversigt eller Brug af specialtegn (Tegnoversigt): ofte stillede spørgsmål.

 1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Tegnoversigt.

 2. Vælg en skrifttype, og klik derefter på det tegn, du vil bruge.

   Ulempen ved at vælge tegn ved hjælp af tegnoversigten er, at tegnene muligvis ikke genkendes som symboler for et bestemt sprog og derfor evt. markeres som fejl under stavekontrollen

Ændre tastaturlayoutet ved hjælp af værktøjslinjen Sprog

Hvis du har tilføjet de sprog, du vil bruge, og har aktiveret værktøjslinjen Sprog, så den vises på skrivebordet eller på proceslinjen, kan du ændre sprog ved at klikke på værktøjslinjen Sprog og derefter vælge det tastatursprog, du vil bruge, f.eks. tysk (Tyskland).

Værktøjslinjen Sprog

Hvis værktøjslinjen Sprog ikke er synlig på skrivebordet eller på proceslinjen, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få vist værktøjslinjen Sprog:

Hvis du vil konfigurere mere end ét tastaturlayout for et enkelt sprog, f.eks. japansk, kan du skifte mellem dem ved at klikke på indikatoren for tastaturlayout Eksempel på tastaturindikatorer på værktøjslinjen Sprog på værktøjslinjen Sprog og derefter klikke på det ønskede tastaturlayout. Navnet på indikatoren ændres for at afspejle det aktive tastaturlayout.

Du kan finde flere oplysninger om brug af værktøjslinjen Sprog under Skifte mellem sprog ved hjælp af værktøjslinjen Sprog.

Få vist værktøjslinjen Sprog i Windows 7

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.

 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.

 4. Klik på fanen Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og vælg derefter Tildocked på proceslinjen. Værktøjslinjen Sprog vises med det aktuelle tastatursprog på proceslinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Når du har valgt tastatursproget Tysk (Tyskland), vises DE som inputsprog på proceslinjen i stedet for det lokale sprog. Hvis du vil ændre sprog, skal du klikke på værktøjslinjen Sprog på proceslinjen og vælge det sprog, du vil bruge.

Få vist værktøjslinjen Sprog i Windows Vista (kategorivisning)

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.

  Bemærk    Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.

 4. Klik på fanen Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og vælg derefter Tildocked på proceslinjen. Værktøjslinjen Sprog vises med det aktuelle tastatursprog på proceslinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Når du har valgt tastatursproget Tysk (Tyskland), vises DE som inputsprog på proceslinjen i stedet for det lokale sprog. Hvis du vil ændre sprog, skal du klikke på værktøjslinjen Sprog på proceslinjen og vælge det sprog, du vil bruge.

Få vist værktøjslinjen Sprog i Windows XP (kategorivisning)

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

  Bemærk    Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 2. Klik på Tilføj andre sprog i dialogboksen Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger under Vælg en opgave.

 3. Klik på Detaljer under fanen Sprog i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.

 4. Klik på Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog.

 5. Kontrollér, om Vis værktøjslinjen Sprog på proceslinjen er markeret i dialogboksen Indstillinger for værktøjslinjen Sprog. Værktøjslinjen Sprog vises på proceslinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Brug af skærmtastaturet til at skrive tegn

Når du har tilføjet et inputsprog, kan du skrive uden at bruge tastaturet med skærmtastaturet (OSK).

 1. Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter osk i tekstfeltet.

 2. Klik på tasterne på skærmtastaturet for at angive tekst, accenter eller specialtegn.

  Skærmtastatur

Toppen af siden

Valgfrit: Skift grænsefladesprog

 1. Åbn en Office-fil, f.eks. en Excel-projektmappe.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Indstillinger.

 4. Klik på Sprog.

 5. Vælg redigeringssproget på listen Redigeringssprog under Vælg redigeringssprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, og klik derefter på Standard.

  Bemærk    Derved ændres standardredigeringssproget for alle Microsoft Office-programmerne.

Du skal have et andet sprog installeret og aktiveret, før du kan skifte grænsefladesprog. Se Hvilke sprog‑ eller korrekturpakker er installeret? og Angive sprogindstillinger for redigering, brugergrænseflade eller Hjælp.

Du kan finde flere oplysninger om ændring af grænsefladesproget under Ændre standardsproget for Office-programmer og Angive sprogindstillinger for redigering, brugergrænseflade eller Hjælp.

Toppen af siden

Gælder: Office 2013Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog