Ændre standardmastersiden

Mastersider giver det udseende, som du ønsker at alle siderne på dit websted skal have. Gennem at ændre typografierne eller indholdet på mastersiden kan du hurtigt brugerdefinere et hel websteds udseende.

I denne artikel er der en beskrivelse af, hvordan du kan oprette en kopi af Default.master, ændre typografierne på dit websted, ændre indholdspladsholderne og derefter anvende den nye masterside på alle siderne på dit websted, der er knyttet til Default.master.

I denne artikel

Inden du starter

Finde og kopiere Default.master

Identificere og ændre typografierne

Identificere og ændre indholdspladsholderne

Tilføje et nyt indholdsområde

Anvende den nye masterside

Inden du starter

Når du først åbner et websted i Windows SharePoint Services 3.0, anvendes en enkelt standardmasterside med navnet Default.master på alle siderne på webstedet. Du kan ændre denne standardmasterside for hele webstedet ved at bruge designværktøjerne i Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

At ændre Default.master er det bedste valg for dig, hvis denne masterside allerede opfylder de fleste af dine behov, og du kun ønsker at gøre få ændringer. Du kan finde flere oplysninger om at oprette en ny masterside, der har et fuldstændigt andet udseende, herunder et andet layout, i artiklen Oprette en masterside.

Toppen af siden

Finde og kopiere Default.master

Standardmastersiden er placeret i Oversigt over mastersider i Office SharePoint Designer 2007, Oversigt over mastersider er mappen masterside, som er placeret i mappen _catalogs i Mappeliste.

Default.master i Mappeliste

Tip: Du kan identificere navnet på og placeringen af den masterside, som enhver indholdsside er knyttet til, ved at se på mastersideindikatoren i indholdssidens øverste højre hjørne.

Identificere placeringen af og navnet på mastersiden ved at bruge brødkrummen

Det er en god ide at lagre alle nye mastersider, som du opretter, i den samme mappe. På den måde kan du let finde og administrere alle dine mastersider til webstedet på et sted.

Det er som regel også en god ide at oprette en kopi af Default.master snarere end direkte at ændre Default.master. Men hvis du gør ændringer af Default.master direkte, og ikke er tilfreds med ændringerne, som du har gjort, kan du altid nulstille Default.master tilbage til webstedsdefinitionen. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Nulstille en brugerdefineret side til webstedsdefinitionen.

Sådan opretter du en kopi af Default.master:

 1. Højreklik på Default.master på Mappeliste, og klik derefter på Kopier.

 2. Højreklik på mappen masterside, og klik derefter på Sæt ind.

Kopi af standardmastersiden på mappelisten

Der vises en ny masterside med navnet default_copy(1).master. Du kan nu ændre og derefter omdøbe denne side. Når du kopierer en masterside, forbliver alle indholdssider, der er knyttet til den oprindelige masterside – i dette tilfælde, Default.master – knyttet til den oprindelige masterside og ikke til kopien. Når du har kopieret og brugerdefineret Default.master, kan du anvende den på alle indholdssiderne på webstedet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender den nye master i Anvende den nye masterside.

Toppen af siden

Identificere og ændre typografierne

Du kan bruge CSS-værktøjerne i Office SharePoint Designer 2007 til at identificere de typografier, der anvendes på mastersiden, og derefter ændre disse typografier. Hvis du f.eks. ønsker at ændre sidens baggrundsfarve, skal du først identificere de typografier, hvor baggrundsfarven er defineret, og derefter ændre disse typografier, så du anvender den baggrundsfarve, som du ønsker.

 1. Klik på default_copy(1).master, hvor du ønsker at ændre typografien.

  Bemærk: Der anvendes ikke typografier på visse indholdsområder, der vises i designvisning, og derfor vises der ingen tilsvarende typografi i opgaveruden Anvend typografier. Hvis du f.eks. markerer en indholdspladsholder, vises der ingen typografi i opgaveruden Anvend typografier. Indholdspladsholdere vises imidlertid inde i HTML-elementer, som f.eks. koden <td>.

 2. Klik på Anvend typografier i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Anvend typografier er skjult.

 3. Klik på Indstillinger i opgaveruden Anvend typografier, og klik derefter på Vis typografier benyttet på markeringen.

  Hver typografi, der er anvendt på det område, hvor markøren er placeret, er indrammet i blåt, og der vises et eksempel på typografien inde i rammen.

  I den følgende illustration er div.ms-titleareaframe markeret i designvisning. I opgaveruden Anvend typografier vises tre typografier, der er anvendt på div.ms-titleareaframe. Den øverste typografi, Div.ms-titleareaframe, definerer baggrundsfarven.

  Bemærk: Da der er forskel på store og små bogstaver i typografier, er Div.ms-titleareaframe med stort bogstav forskellig fra div.ms-titleareaframe med lille bogstav.

  Div.ms-titleareaframe valgt i designvisning viser den tilsvarende typografi i opgaveruden Anvend typografier

  1. Div.ms-titleareaframe er valgt i designvisning.

  2. De tre typografier, der er anvendt på div.mstitleareaframe, vises i opgaveruden Anvend typografier.

 4. Højreklik på den typografi, som du vil ændre, og klik derefter på Marker alt X forekomst(er), hvor X er antallet af forekomster af typografien på siden.

  Højreklik f.eks. på den øverste typografi, Div.ms-titleareaframe.

 5. Højreklik på typografien igen, når du har valgt alle forekomster af typografien, og klik derefter på Rediger typografi.

 6. Foretag de ændringer, som du ønsker, i dialogboksen Rediger typografi, og klik derefter på OK.

  I dette eksempel, klik på Baggrund under Kategori i dialogboksen Rediger typografi. Klik på Rød Rød på listen baggrundsfarve, og klik derefter på OK.

Den nye typografi anvendes på siden.

Redigeret typografi i designvisning

Fortsæt med at ændre typografierne, indtil mastersiden ser ud, som du vil have den.

Bemærk: Hvis du på noget tidspunkt beslutter, at du ikke er tilfreds med de ændringer, som du har gjort på mastersiden, kan du nulstille den til webstedsdefinitionen. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Nulstille en brugerdefineret side til webstedsdefinitionen.

Når du ændrer en typografi på et SharePoint-websted, åbnes en lokal kopi af Core.css, og ændringerne foretages på den lokale kopi. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Anvend et brugerdefineret typografiark på et SharePoint-websted.

Toppen af siden

Identificere og ændre indholdspladsholderne

Som standard er det meste af indholdet i Default.master, standardmastersiden i et websted i Windows SharePoint Services 3.0, ikke kodet på siden. Meget af indholdet kommer fra ASP.NET SharePoint-webkontrolelementer, hvis indhold hentes fra serveren. Når der anmodes om indholdssiden i webbrowseren, hentes dette indhold fra serveren og vises på siden. Teksten "Websted for team", som vises i området længst til venstre på standardstartsiden (default.aspx), leveres f.eks. af et ASP.NET-indholdspladsholderkontrolelement, som henter indholdet fra serveren. Teksten "Websted for team" vises ikke i HTML-koder i kodevisning. Du kan erstatte denne tekst med brugerdefineret indhold ved at bruge Office SharePoint Designer 2007.

De fleste af standardindholdspladsholderne i Default.master kræves til samarbejdsfunktionerne i Windows SharePoint Services 3.0 (som f.eks. SharePoint-lister og -biblioteker), og de bør derfor ikke slettes. Du kan imidlertid bruge Office SharePoint Designer 2007 til at ændre standardindholdspladsholderne, så de ser ud, som du vil have dem. Du kan f.eks. erstatte teksten "Websted for team" med anden tekst.

 1. Åbn Default.master.

 2. Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, og klik derefter på Masterside for at åbne værktøjslinjen Masterside.

 3. Brug værktøjslinjen Masterside til at finde den indholdspladsholder, som du vil ændre.

  I dette eksempel., klik på pilen til højre for boksen Område på værktøjslinjen Masterside, og klik derefter på PladsholderWebstedsnavn.

 4. Klik på teksten Websted for team for at vælge projektegenskaben.

  Projektegenskab inde i indholdspladsholderen PlaceHolderSiteName valgt i designvisning

  Projektegenskaben inde i indholdspladsholderen PladsholderWebstedsnavn valgt i designvisning

 5. Skriv et nyt navn til dit websted, og gem derefter dine ændringer ved at klikke på Gem i menuen Filer.

  En meddelelse oplyser dig om, at du brugertilpasser en side fra webstedsdefinitionen, hvis du gemmer dine ændringer. Klik på Ja.

  Bemærk: Hvis du ikke er tilfreds med de ændringer, som du har gjort på mastersiden, kan du altid nulstille den til webstedsdefinitionen. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Nulstille en brugerdefineret side til webstedsdefinitionen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du finder og derefter ændrer standardpladsholderne i artiklen Ændre standardindholdspladsholdere i SharePoint.

Toppen af siden

Tilføje et nyt indholdsområde

Du kan også tilføje et nyt indholdsområde til en masterside ved at tilføje en indholdspladsholder.

Bemærk: Indholdspladsholdere kan ikke sættes ind i andre indholdspladsholdere.

 1. Højreklik på siden i designvisning, og klik derefter på Administrer Microsoft ASP.NET-indholdsområder på genvejsmenuen.

 2. Skriv et navn til det nye indholdsområde i boksen Områdenavn i dialogboksen Administrer indholdsområder, og klik derefter på Tilføj.

  I dette eksempel, skriv IndholdsPladsholder1 i boksen Områdenavn.

 3. Klik på Luk.

  Der vises en ny indholdspladsholder med navnet IndholdsPladsholder1.

  Indholdspladsholder i designvisning

Bemærk: Hvis du ikke er tilfreds med de ændringer, som du har gjort på mastersiden, kan du altid nulstille den til webstedsdefinitionen. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Nulstille en brugerdefineret side til webstedsdefinitionen.

Toppen af siden

Anvende den nye masterside

Når du har oprette den nye masterside, kan du gøre den til standardmastersiden for hele webstedet.

Når du indstiller en ny masterside som standardmasterside, tilknyttes alle siderne, der er tilknyttet den nuværende version af Default.master, herunder de sider, der allerede eksisterer på webstedet og alle nye sider, som du opretter, som er knyttet til Default.master, til den nye masterside.

 • Højreklik på den side, som du vil bruge som den nye standardmasterside, i mappen masterside, og klik derefter på Indstil som standardmasterside på genvejsmenuen.

  Der vises en meddelelse, der advarer om, at alle sider, der indeholder indholdsområder, der ikke findes på den nye standardmasterside, vil blive vist som brudte. Klik på Ja, hvis indholdsområderne i den nye standardmasterside svarer til indholdsområderne på webstedets indholdssider. Du kan finde flere oplysninger om indholdsområder og indholdspladsholdere i artiklen Redigere standardindholdspladsholderne i SharePoint.

Bemærk: Hvis mastersiden allerede er webstedets standardmasterside, er kommandoen Indstil som standardmasterside ikke tilgængelig.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×