Ændre skalaen på dybdeaksen (serie) i et diagram

Et 3-D-søjle-, kegle- eller pyramidediagram har en dybdeakse (serie), der også kaldes z-aksen, som du kan ændre. Du kan angive intervallet mellem aksemærker og akseetiketter, ændre deres placering langs aksen og bytte om på rækkefølgen, som serierne vises i.

Hvis du vil ændre skalaen for de andre akser i et diagram, kan du se Ændre skalaen på den vandrette (kategori) akse i et diagram eller Ændre skalaen på den lodrette (værdi) akse i et diagram.

 1. Klik i et 3-D-diagram på den dybdeakse, du vil ændre, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Diagramværktøjer vises, og fanerne Design, Layout og Format tilføjes.

  2. Klik på pilen ud for boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på Dybdeakse (serie).

   Billede af båndet

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Klik på Akseindstillinger i dialogboksen Formatér akse, hvis den ikke er valgt, og benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  Vigtigt!    Følgende skaleringsindstillinger er kun tilgængelige, når en dybdeakse er markeret.

  1. Hvis du vil ændre intervallet mellem aksemærker, skal du skrive det ønskede tal i boksen Interval mellem aksemærker.

   Bemærk!    Det indtastede tal bestemmer, hvor mange dataserie der vises mellem aksemærkerne.

  2. Hvis du vil ændre intervallet mellem akseetiketter, skal klikke på Angiv intervalenhed under Interval mellem etiketter og derefter skrive det ønskede tal i tekstboksen.

   Tip!    Skriv 1 for at få vist en etiket for hver dataserie, 2 for at få vist en etiket for hver anden dataserie, 3 for at få vist en etiket for hver tredje dataserie osv.

  3. Hvis du vil have vist serierne i omvendt rækkefølge, skal du markere afkrydsningsfeltet Serier i omvendt rækkefølge.

   Bemærk!    Der byttes om på rækkefølgen for de dataserier, der vises langs dybdeaksen.

  4. Hvis du vil ændre placeringen af aksemærker og etiketter, skal du vælge den ønskede indstilling i boksen Overordnet aksemærketype, Underordnet aksemærketype og Akseetiketter.

Tip!    

 • Når du har ændret aksens skala, kan det være, at du vil ændre den måde, som aksen er formateret på. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se Ændre visningen af diagramakser.

 • Skalering ændrer ikke mellemrumsdybden eller mellemrumsbredden mellem dataserier. Hvis du vil ændre mellemrumsdybden eller -bredden, skal du højreklikke på en dataserie og derefter klikke på Formatér dataserie. Angiv de ønskede indstillinger under Serieindstillinger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×