Ændre skalaen på den vandrette (kategori) akse i et diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Da en vandret (kategori) akse viser tekstbetegnelser i stedet for numeriske intervaller, er der færre skaleringsindstillinger, du kan ændre, end der er til en lodret (værdi) akse. Du kan dog ændre antallet af kategorier for at få vist mellem aksemærker, den rækkefølge, hvor du kan få vist kategorier, og det punkt, hvor på tværs af de to akser.

Se ændre skalaen på den lodrette (værdi) akse i et diagram eller ændre skalaen på dybdeaksen (serie) i et diagramfor at få oplysninger om, hvordan du ændre skalaen på andre akser.

 1. Klik i et diagram på den vandrette (kategori) akse, du vil ændre, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik på et vilkårligt sted i diagrammet.
   Diagramværktøjer vises, og fanerne Design, Layout og Formatér vises.

  2. Klik på pilen ud for boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på Vandret (kategori) akse.

   billede af båndet i excel

 2. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Klik på Akseindstillinger, hvis det ikke er markeret, og benyt derefter en eller flere af følgende:

  Vigtigt: Følgende skaleringsindstillinger er tilgængelige, kun, når en vandret (kategori) akse er markeret. Akseindstillinger giver forskellige indstillinger for en lodret (værdi) akse.

  1. Hvis du vil ændre intervallet mellem aksemærker, skal du skrive det ønskede tal i boksen Interval mellem aksemærker.

   Bemærk: Det indtastede tal bestemmer, hvor mange kategorier der vises mellem aksemærkerne.

  2. Hvis du vil ændre intervallet mellem aksenavne under Interval mellem navne, klikke på Angiv intervalenhed, og skriv derefter det ønskede tal i tekstfeltet.

   Tip: Skriv 1 for at få vist en etiket for hver kategori, 2 for at få vist en etiket for hver anden kategori, 3 for at få vist en etiket for hver tredje kategori osv.

  3. Skriv det tal, du vil for at ændre placeringen af aksenavne etiketter, i feltet navneafstand fra akse.

   Tip: Skriv et mindre tal for at placere etiketterne tættere på aksen. Skriv et større tal, hvis du vil have flere afstanden mellem etiketten og aksen.

  4. Hvis du vil have vist kategorierne i omvendt rækkefølge, skal du markere afkrydsningsfeltet Kategorier i omvendt rækkefølge.

  5. Klik på tekst akse eller Datoakse for at ændre aksetypen til en tekst- eller Datoakse under Aksetype, og vælg derefter de relevante indstillinger. Tekst og data punkter er jævnt fordelte på en tekst akse. En Datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller grundlæggende enheder, som antallet dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket findes ikke i rækkefølge eller i de samme grundlæggende enheder.

   Bemærk: Valgt som standard, bestemmer Vælg automatisk ud fra data aksetypen, der giver mest mening for din datatype. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du vise datoer på en Datoakse, kan du se vise datoer på en kategoriakse.

  6. Hvis du vil ændre placeringen af aksemærker og etiketter, skal du vælge den ønskede indstilling i boksen Overordnet aksemærketype, Underordnet aksemærketype og Akseetiketter.

  7. Hvis du vil ændre det punkt, hvor den lodrette (værdi) akse skal krydse den vandrette (kategori) akse, skal du klikke på Ved kategorien under Lodret akse krydser og derefter skrive det ønskede tal i tekstboksen eller klikke på Ved maksimal kategori for at angive, at den lodrette (værdi) akse krydser den vandrette (kategori) akse efter den sidste kategori på x-aksen.

   Tip: Når du har ændret aksens størrelse, vil du muligvis også ændre den måde, aksen er formateret på. Du kan finde flere oplysninger under Ændre visningen af diagramakser.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×