Ændre ressourcedetaljer

Nogle gange, når ressourcer importeres i Microsoft Office Project Server, skal oplysningerne om dem ændres på grund af ændringer i organisationen eller i ressourcernes status. Du kan ændre oplysningerne om ressourcer, f.eks. deres e-mail-adresse, aktiv status, bookingtype, tilgængelighed og omkostningssted.

Bemærk: Nogle oplysninger om ressourcer, f.eks. deres arbejdsplan, kan kun ændres ved hjælp af Microsoft Office Project Professional. Hvis du vil ændre disse oplysninger, skal du markere ressourcen og derefter klikke på Åbn. Project Professional åbnes, og Ressourceark vises. Foretag ændringerne for ressourcen i Project, og klik derefter på Gem i menuen Filer.

 1. Klik på Ressourcer på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Du kan få vist en liste over ressourcer i boksen Vis ved at vælge en af følgende ressourcetyper:

  • Alle ressourcer     Hvis du vil have vist alle virksomhedsressourcerne i organisationen, skal du vælge denne indstilling.

  • Omkostningsressourcer     Hvis du vil have vist ressourcer, der ikke afhænger af mængden af arbejde på en opgave eller varigheden af en opgave, f.eks. flybilletter eller hotel, skal du vælge denne indstilling.

  • Materialeressourcer     Hvis du vil have vist forbrugsvarer eller materialer, f.eks. beton, træ eller søm, skal du vælge denne indstilling.

  • Arbejdsressourcer     Hvis du vil have vist de personer og det udstyr, der bruges til at udføre arbejdet med at fuldføre en opgave, skal du vælge denne indstilling.

 3. Marker i tabellen den ressource, hvis oplysninger du vil ændre, og klik derefter på Rediger detaljer.

  Tip: Hvis du vil markere ressourcer, der støder op til hinanden, skal du holde SKIFT nede og derefter klikke på den første og den sidste ressource. Hvis du vil markere ressourcer, der ikke støder op til hinanden, skal du holde CTRL nede og derefter klikke på de ønskede ressourcer. Du kan ændre oplysningerne for en ressource ad gangen.

  Du kan ændre følgende elementer:

  • Ressourcenavn    Dette element omfatter ressourcens faktiske navn samt e-mail-adressen og ressourceopdelingsstrukturværdien (RBS).

   Du kan give tilladelse til at tildele ressourcen til opgaver ved at markere afkrydsningsfeltet Kan tildeles som projektgrupperessource.

  • Ressourcetype    Hvis du vil ændre ressourcetypen skal du på listen Type vælge arbejdsressource, omkostningsressource eller materialeressource. Du kan også vælge, om ressourcen er en budgetressource eller en standardressourcer ved at markere afkrydsningsfeltet Budget eller Standard.

   Du kan vælge, om ressourcens arbejde på et projekt er reserveret ressource eller foreslået ressource ved at markere feltet Standardbookingtype.

  • Udjævning    Hvis denne ressource skal udelukkes fra udjævning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Kan udjævnes.

  • Timeseddelleder og Standard for tildelingsejer    Hvis ressourcen er timeseddelleder for ressourcen, skal du skrive eller søge efter lederens navn i boksen Timeseddelleder.

   Hvis du vil angive tildelingsejeren skal du skrive eller søge efter tildelingsejerens navn i boksen Standard for tildelingsejer. Tildelingsejeren er typisk den arbejdsressource, der oprindeligt blev tildelt til opgaven.

  • Gruppeoplysninger    Hvis ressourcen er medlem af en gruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet Er gruppe og derefter skrive navnet på gruppen i feltet Gruppenavn. Du kan også søge efter navnet på gruppen ved at klikke på Gennemse Gennemse .

  • Tilgængelighed    Hvis du vil ændre tilgængeligheden for en ressource for feltet Tidligst tilgængelig og feltet Senest tilgængelig, skal du klikke på Datovælger kalender og derefter klikke på datoerne på kalenderen.

  • Omkostnings- og gruppekoder    Hvis organisationen har oprettet koder til grupperings- og omkostningsformål, skal du vælge disse koder i feltet Gruppe, feltet Kode og feltet Omkostningssted.

  • Hyperlink    Hvis denne ressource vedligeholder et gruppewebsted, skal du angive hyperlink-destinationen og URL henholdsvis i feltet Hyperlinkets navn og feltet Hyperlinkets URL-adresse.

 4. Organisationen kræver muligvis yderligere oplysninger om ressourcerne. Under Brugerdefinerede ressourcefelter skal du angive de oplysninger, som organisationen kræver for hver ressource.

 5. Klik på Gem. Hvis du har markeret flere ressourcer, skal du klikke på Gem/Næste for at ændre oplysningerne for den næste ressource.

Bemærk: Du kan også ændre de samme oplysninger for flere ressourcer på én gang ved at markere ressourcerne og derefter klikke på Masseredigering i menuen Handlinger. Du kan ikke masseredigere oplysninger, som gælder specifikt for bestemte ressourcer.

Hvorfor kan jeg ikke udføre handlinger i Microsoft Office Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×