Ændre projektmappeparametre i en projektmappe i browseren

En projektmappeparameter er en special variabel, som repræsenterer en enkelt celle i et regneark. Projektmappeforfattere kan definerere parametre, således at brugere kan indtaste nye værdier for den pågældende celle, hver gang de ønsker en ny beregning. Dette er nyttigt, hvis du vil beregne enkle "hvad hvis"-scenarier, eller hvis projektmappens beregninger afhænger af værdier, som kan ændre sig afhængigt af situationen.

Hvis du f.eks. vil bruge en projektmappe til at beregne månedlige afbetalinger på et terminslån, vil beløbet afhænge af faktorer, som kan ændre sig, f.eks. renten og lånebeløbet. Forfatteren kan således angive parametre, som gør det muligt for brugerne at indtaste værdier. Hver gang brugeren indtaster nye oplysninger til parametrene, kan projektmappen automatisk beregne et nyt månedligt beløb.

Når du åbner en projektmappe, som indeholder parametre, i browseren, viser den webbaserede visning alle projektmappens parametre i en speciel opgaverude kaldet Parametre. Følgende illustration viser ruden Parametre. Den indeholder parametrene Rente, Lånets_løbetid og Lånebeløb til beregning af kreditlån.

Brug af ruden Parametre

 1. Ruden Parametre indeholder et navngivet tekstfelt til hver parameter. Brugeren kan indtaste værdier for hver parameter i det tilknyttede tekstfelt. I dette eksempel, har forfatteren også oprettet et værktøjstip, som beskriver kravene til tekstfeltet Rente.

 2. Brugeren skal indtaste værdierne for hver parameter og klikke på Anvend.

 3. Projektmappen bruger disse værdier til at beregne resultaterne (i dette tilfælde beløbet Månedlig betaling.)

Denne artikel indeholder

Bruge en parameter i en projektmappe

Hvad nu hvis jeg ikke kan se ruden Parametre?

Lære mere om oprettelse af parametre

Lære mere om navngivne celler til parametre

Bruge en parameter i en projektmappe

Når du åbner en projektmappe, som indeholder parametre, i en Excel-webdel, vises ruden Parametre i den webbaserede visning. Ruden Parametre indeholder de parametre, som projektmappens forfatter definerede i Excel.

Du er den eneste bruger, som kan se de værdier, du indtaster for parametrene, og du er den eneste, som kan se eventuelle beregningsændringer, der opstår på baggrund af disse værdier. Ændringerne kan ikke ses af andre brugere, og parameterværdierne og de ændringer, der kommer ud af det, er midlertidige. Den webbaserede visning gemmer ikke parameterværdier sammen med projektmappen.

 1. For hver parameter, du vil bruge, skal du angive en værdi i tekstfeltet. Den maksimale længde for en parameterværdi er 1024 tegn.

 2. Hvis du vil have vist resultaterne, skal du klikke på Anvend i bunden af ruden Parametre.

 3. Hvis du vil slette værdierne i ruden Parametre, skal du klikke på Fjern i bunden af ruden Parametre.

Hvad nu hvis jeg ikke kan se ruden Parametre?

Der kan være flere grunde til, at du ikke ser rudenParametre:

 • Projektmappen indeholder ikke parametre.

 • Alle parametrene i projektmappen er i rapportfilterfelter fra en eller flere pivottabeller.

 • Projektmappen er en del af en Excel Web Access-webdel, som ikke kan vise ruden Parameter.

 • Projektmappen er en del af en Excel Web Access-webdel, som forhindrer interaktivtet med projektmappen eller parameterændringer.

Toppen af siden

Lære mere om oprettelse af parametre

Når en forfatter til en projektmappe gemmer eller publicerer en projektmappe til et SharePoint-dokumentbibliotek, kan forfatteren angive de parametre, som skal anvendes i den publicerede projektmappe. Hvis projektmappen er i Excel Services, kan du anvende parametre til at videresende oplysninger mellem forskellige webdele ved at bruge webdelsforbindelser. Du kan f.eks. bruge parametre til at hjælpe med at synkronisere forskellige webdele i et dashboard.

Du kan bruge projektmappeparametre til at komme med input i mange forskellige situationer. Du kan f.eks. undersøge forskellige "what if"-scenarier. Du kan sammenligne forskellige afkastningsgrader med forskellige inputværdier eller angive variabelt input i en beregningsmodel (f.eks. beregning af den månedlige betaling på et kreditlån).

En projektmappeparameter skal repræsentere én enkelt navngiven celle (ikke et navngivet område eller tabel) i et regneark. Navnet på cellen bliver parameterens navn.

Toppen af siden

Lære mere om navngivne celler til parametre

En projektmappeparameter repræsenterer en specifik, navngivet celle i projektmappen. Du opnår de bedste resultater ved at overveje følgende regler, når du definerer projektmappeparametre i Excel 2010:

 • En navngivet celle kan være en enkelt celle eller en flettet celle. Der er én celle for hver parameter, og en parameter kan ikke repræsentere et område, der indholder to eller flere celler.

 • Den navngivne celle skal være en celle i projektmappen. Cellen kan ikke placeres i en tabel eller en pivottabel, og du kan ikke bruge en ekstern cellehenvisning.

 • En navngivet celle kan indeholde et rapportfilterfelt fra en pivottabel, men rapportfilterfeltet vises dog ikke i ruden Parametre. Du kan ændre områdefilterfeltet, ved at bruge en filterwebdel.

Den navngivne celle må ikke være en absolut reference til én enkelt celle. Du kan ikke bruge en relativ reference.

 • Den navngivne celle må ikke henvise til en anden navngivet celle.

 • Cellen må ikke have defineret datavalidering, være låst eller være på et beskyttet regneark.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×