Ændre kolonnebredde og rækkehøjde

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I et regneark, kan du angive en kolonnebredde på 0 (nul) til 255. Denne værdi repræsenterer antallet af tegn, der kan vises i en celle, der er formateret med standardskrifttype. Standardbredden for kolonner er 8,43 tegn. Hvis en kolonne har en bredde på 0 (nul), er kolonnen skjult.

Du kan angive en rækkehøjde på 0 (nul) til 409. Denne værdi repræsenterer højde mål i punkter (1 punkt er lig med cirka 1/72 tomme eller 0.035 cm). Rækkehøjde standard er 12.75 punkter (cirka 1/6 tomme eller 0,4 cm). Hvis en række med en højde på 0 (nul), skjules rækken.

Hvis du arbejder i visningen Sidelayout (under fanenVis, gruppen Projektmappevisninger, knappen Sidelayout ), kan du angive en kolonne kolonnebredde eller Rækkehøjde i tommer. I denne visning kan tommer er måleenheden som standard, men du kan ændre måleenheden til centimeter eller millimeter. På fanen filer, klik på Indstillinger, klik på kategorien Avanceret og under Vis, Vælg en indstilling på listen Måleenheder.

Indstille en kolonne til en bestemt bredde

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Kolonnebredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv en værdi i feltet Kolonnebredde.

 5. Klik på OK.

  Tip: Hvis du hurtigt vil angive bredden på en enkelt kolonne, skal du højreklikke på den markerede kolonne, klikke på Kolonnebredde, skrive en værdi og derefter klikke på OK.

Ændre kolonnebredden, så den automatisk tilpasses til indholdet (Tilpas automatisk)

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Tilpas automatisk kolonnebredde under Cellestørrelse.

  Bemærk: Du kan hurtigt tilpasse alle kolonner i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på en af rammerne mellem to kolonneoverskrifter.

Knappen Markér alt

Matche kolonnebredden med en anden kolonne

 1. Markér en celle i den kolonne, der har den bredde, som du vil bruge.

 2. Tryk på Ctrl+C, eller klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Klik på Kopiér under fanen Hjem.

 3. Højreklik på en celle i målkolonnen, peg på Indsæt speciel, og klik derefter på Behold kolonnebredder fra kilden Knapflade .

Ændre standardbredden for alle kolonner i et regneark eller en projektmappe

Værdien for standardkolonnebredde angiver det gennemsnitlige antal tegn med standardskrifttype, der kan være i en celle. Du kan angive et andet tal for standardkolonnebredden i et regneark eller en projektmappe.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for et regneark, skal du klikke på dets arkfane.

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for hele projektmappen, skal du højreklikke på en arkfane og derefter klikke på Markér alle ark i genvejsmenu.

   Klik på fanen Ark

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Standardbredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv et nyt mål i feltet Standardkolonnebredde, og klik derefter på OK.

  Tip: Hvis du vil definere standardkolonnebredden for alle nye projektmapper og regneark, kan du oprette en projektmappeskabelon eller en regnearksskabelon og derefter basere nye projektmapper eller regneark på disse skabeloner.

Ændre kolonnebredden med musen

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre bredden af én kolonne, skal du trække i højre side af kolonneoverskriftens ramme, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

  Kolonneramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre bredden af flere kolonner, skal du markere de kolonner, du vil ændre, og derefter trække i rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af kolonner, så de passer til indholdet, skal du markere kolonnen eller kolonnerne, du vil ændre, og derefter dobbeltklikke på rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af alle kolonner i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og derefter trække i rammen på en af kolonneoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

Indstille en række til en bestemt højde

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Rækkehøjde under Cellestørrelse.

 4. Skriv den ønskede værdi i feltet rækkehøjde, og klik derefter på OK.

Tilpasse rækkehøjden til indholdet

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Tilpas Automatisk rækkehøjde under Cellestørrelse.

  Tip: Du kan hurtigt tilpasse alle rækker i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på rammen under en af rækkeoverskrifterne.

Knappen Markér alt

Ændre rækkehøjden med musen

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af én række, skal du trække i rammen under rækkeoverskriften, til rækken har den ønskede højde.

  Rækkeramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af flere rækker, skal du markere de rækker, du vil ændre, og derefter trække i rammen under én af de markerede rækkeoverskrifter.

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden for alle rækker i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og trække i rammen under en af rækkeoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

 • Dobbeltklik på rammen under rækkeoverskriften for at ændre rækkehøjden, så den passer til indholdet.

Toppen af siden

Hvis du foretrækker at arbejde med kolonnebredde og Rækkehøjde i tommer, skal du arbejde i visningen Sidelayout (under fanenVis, gruppen Projektmappevisninger, Sidelayout knappen). I visningen Sidelayout, kan du angive en kolonne kolonnebredde eller Rækkehøjde i tommer. I denne visning er tommer måleenheden som standard, men du kan ændre måleenheden til centimeter eller millimeter ( Excel 2007, klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Excel-indstillinger > Avanceret. I Excel 2010, filer > Indstillinger > kategorien Avanceret ).

Indstille en kolonne til en bestemt bredde

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Kolonnebredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv en værdi i feltet Kolonnebredde.

Ændre kolonnebredden, så den automatisk tilpasses til indholdet (tilpas automatisk)

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Tilpas automatisk kolonnebredde under Cellestørrelse.

Tip!    Du kan hurtigt autotilpasse alle kolonner i regnearket, skal du klikke på Marker alt for knappen og derefter dobbeltklikke på en af kanterne mellem to kolonneoverskrifter.

Knappen Markér alt

Matche kolonnebredden med en anden kolonne

 1. Markér en celle i den kolonne, der har den bredde, som du vil bruge.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside, og vælg derefter målkolonnen.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

 3. Klik på pilen under Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

 4. Vælg Kolonnebredder under Sæt ind.

Ændre standardbredden for alle kolonner i et regneark eller en projektmappe

Værdien for standardkolonnebredde angiver det gennemsnitlige antal tegn med standardskrifttype, der kan være i en celle. Du kan angive et andet tal for standardkolonnebredden i et regneark eller en projektmappe.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for et regneark, skal du klikke på dets arkfane.

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for hele projektmappen, skal du højreklikke på en arkfane og derefter klikke på Markér alle ark i genvejsmenu.

   Arkfaner i Excel

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Standardbredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv et nyt mål i feltet standard kolonnebredde.

Tip!    Hvis du vil definere standardkolonnebredden for alle nye projektmapper og regneark, kan du oprette en projektmappeskabelon eller en regnearksskabelon og derefter basere nye projektmapper eller regneark på disse skabeloner. Yderligere oplysninger, du gemmer en projektmappe eller et regneark som en skabelon.

Ændre kolonnebredden med musen

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre bredden af én kolonne, skal du trække i højre side af kolonneoverskriftens ramme, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

  Kolonneramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre bredden af flere kolonner, skal du markere de kolonner, du vil ændre, og derefter trække i rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af kolonner, så de passer til indholdet, skal du markere kolonnen eller kolonnerne, du vil ændre, og derefter dobbeltklikke på rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af alle kolonner i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og derefter trække i rammen på en af kolonneoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

Indstille en række til en bestemt højde

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Rækkehøjde under Cellestørrelse.

 4. Skriv en værdi i feltet Rækkehøjde.

Tilpasse rækkehøjden til indholdet

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Tilpas Automatisk rækkehøjde under Cellestørrelse.

Tip!    Du kan hurtigt autotilpasse, der er alle rækker i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på rammen under en af rækkeoverskrifterne.

Knappen Markér alt

Ændre rækkehøjden med musen

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af én række, skal du trække i rammen under rækkeoverskriften, til rækken har den ønskede højde.

  Rækkeramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af flere rækker, skal du markere de rækker, du vil ændre, og derefter trække i rammen under én af de markerede rækkeoverskrifter.

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden for alle rækker i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og trække i rammen under en af rækkeoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

 • Dobbeltklik på rammen under rækkeoverskriften for at ændre rækkehøjden, så den passer til indholdet.

Toppen af siden

Vidste du?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den seneste version af Office, kan du prøve det nu:

Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Ændre kolonnebredde og Rækkehøjde i Excel til Mac

Ændre kolonnebredde og Rækkehøjde i Excel Online

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Finde og rette fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel og funktionstaster

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×