Ændre indstillinger for RSS-feeds

Når du har tilføjet et RSS-feed, behøver du ikke at ændre nogen andre indstillinger. Der findes dog forskellige tilpasningsindstillinger i Microsoft Outlook 2010, bl.a. hvor ofte du får opdaterede RSS-elementer, hvor RSS-elementer gemmes, og om vedhæftede filer skal hentes.

Hvad vil du foretage dig?

Gennemse eller ændre, hvor ofte elementer hentes

Ændre, hvor RSS-feeds gemmes

Ændre det viste navn på et RSS-feed

Ændre navnet på RSS-feedet i navigationsruden

Ændre navnet på RSS-feedet i Kontoindstillinger

Hente sammenkædede artikler som en vedhæftet fil

Hente vedhæftede filer automatisk

Gennemse eller ændre, hvor ofte elementer hentes

Når du abonnerer på et RSS-feed, kontrollerer Outlook regelmæssigt, om der er opdaterede indlæg.

Udgiverne af RSS-feeds kan angive den maksimale hyppighed for, hvornår der skal ses efter nyt indhold. Disse begrænsninger gør det muligt at administrere serverbelastningen. Et RSS-feed kan f.eks. have en maksimal forespørgselshyppighed på 60 minutter. Det betyder, at der kun skal ses efter opdateringer én gang i timen.

Vigtigt: Nogle udgivere håndhæver disse begrænsninger strengt. Hvis du ser efter opdateringer oftere end den angivne tidsgrænse, kan udgiveren af RSS-feeds blokere din adgang midlertidigt eller permanent. Hverken Microsoft eller Outlook kan hjælpe dig, hvis din adgang afbrydes eller forbydes af en udgiver af RSS-feeds.

Sådan kontrollerer du, om en RSS-udgiver har angivet en tidsgrænse:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger.

 3. Klik på et feed under fanen RSS-feeds, og klik derefter på Rediger.

  I afsnittet Opdateringsgrænse vises tiden for Aktuel udbydergrænse.

  Skærmbillede af opdateringsgrænse

  Det anbefales, at du ikke fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Opdateringsgrænse. Med denne indstilling kan du forhindre, at udgiveren forbyder dig adgang, fordi du ser efter opdateringer alt for ofte.

Hvis der ikke er angivet en værdi for dit RSS-feed, anvendes indstillingerne for Send/modtag til RSS-feeds. Hvis du vil kontrollere eller ændre denne indstilling, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Send/modtag-grupper i gruppen Send og modtag under fanen Send/modtag.

 2. Klik på Definer Send/modtag-grupper.

 3. Markér den gruppe, der indeholder kontoen RSS, under Gruppenavn.

  Som standard findes RSS under Alle konti. Hvis du ikke er sikker på, hvilken gruppe RSS-kontoen er placeret i, skal du markere et gruppenavn og derefter klikke på Rediger. Gentag dette, indtil du finder den gruppe, der indeholder RSS, som vist i nedenstående illustration.

  Indstillinger for Send/modtag

 4. Markér afkrydsningsfeltet Planlæg en automatisk Send/modtag-handling hvert n. minut under Indstilling for gruppen "Alle konti".

  Send/modtag-grupper

 5. Skriv en værdi på op til 1.440 i tekstboksen.

  Bemærk: Hvis du angiver et tidsinterval, som er hyppigere end den tidsgrænse, udgiveren har angivet, anvendes udgiverens indstilling i Outlook. Det sker for at undgå, at udgiveren forbyder dig adgang, fordi du har ignoreret grænsen.

 6. Klik på Luk.

Toppen af siden

Ændre, hvor RSS-feeds gemmes

I de fleste tilfælde behøver du ikke at ændre placeringen af, hvor RSS-feeds gemmes. Der er dog ét scenario, hvor du kan overveje at ændre placeringen, nemlig når du bruger en Microsoft Exchange Server-konto, og virksomheden kun har en lille lagergrænse for mængden af data, du kan gemme på serverne. Hvis du gemmer RSS-feeds i en Outlook-datafil (.pst) på computeren, bruges den tildelte serverlagerplads ikke til dit RSS-feed-indhold.

Hvis du beslutter, at du vil gemme RSS-feeds i en Outlook-datafil (.pst-fil), har du kun adgang til elementerne på den computer, som filen ligger på.

RSS-feeds, hvor elementer gemmes i en mappe i din Exchange-postkasse, er tilgængelige fra enhver computer med Outlook, hvor der oprettes forbindelse til din Exchange-konto. Det gælder også, hvis du opretter forbindelse til din Exchange-konto ved hjælp af Outlook overalt eller fra Outlook Web Access.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger.

 3. Klik på et RSS-feed under fanen RSS-feeds, og klik derefter på Skift mappe.

 4. Vælg en ny placering til levering af RSS-feeds under Vælg en mappe, eller opret en mappe ved at klikke på Ny mappe.

 5. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Kontoindstillinger.

Toppen af siden

Ændre det viste navn på et RSS-feed

Hvert RSS-feed har et navn, der angives af RSS-udgiveren. Du kan ændre det navn, der vises i Navigationsrude og Kontoindstillinger.

Ændre navnet på RSS-feedet i navigationsruden

 • Højreklik på mappen, peg på Omdøb, skriv et nyt navn, og tryk derefter på Enter.

Ændre navnet på RSS-feedet i Kontoindstillinger

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger.

 3. Klik på Rediger under fanen RSS-kilder.

 4. Skriv et nyt navn i tekstboksen Navn på RSS-feed i sektionen Generelt.

Bemærk: Hvis du bruger funktionen til deling af et RSS-feed med andre, modtager de RSS-udgiverens oprindelige feednavn og ikke den brugerdefinerede titel, du eventuelt anvender.

Toppen af siden

Hente sammenkædede artikler som en vedhæftet fil

I mange RSS-feeds anvendes meddelelser, som indeholder et kort resume af en større meddelelse eller en artikel med et link til hele indholdet. Du kan konfigurere Outlook til automatisk at hente det sammenkædede indhold som en vedhæftet fil i RSS-meddelelserne.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger.

 3. Klik på Rediger under fanen RSS-kilder.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Hent hele artiklen som vedhæftet .html-fil i hvert emne under Overførsler.

Toppen af siden

Hente vedhæftede filer automatisk

RSS-meddelelser kan indeholde vedhæftede filer. Som standard hentes disse vedhæftede filer ikke af Outlook. Hvis de vedhæftede filer skal hentes automatisk, skal du gøre følgende:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger.

 3. Klik på Rediger under fanen RSS-kilder.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Hent automatisk bilag til denne kilde under Overførsler.

  Bemærkninger: 

  • Som standard blokeres vedhæftede filer, som kan være usikre, f.eks. .bat, .exe, .vbs og .js, der kan indeholde virus. Du kan ikke se eller få adgang til en blokeret vedhæftet fil. Papirclipsikonet vises i kolonnen Vedhæftet fil i din Indbakke, hvilket betyder, at en fil er vedhæftet meddelelsen, og du kan se en liste over de blokerede vedhæftede filer i oplysningspanelet øverst i meddelelsen.

  • Inden du åbner vedhæftede filer, anbefales det, at du scanner dem for virus med et antivirusprogram.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×