Ændre farven og typografien for en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver

Vil du ændre farven, typografien eller størrelsen på punkttegnene eller tallene i din PowerPoint-præsentation? Eller ændre det tal, du vil starte fra? Så er du kommet til det rette sted.

 1. Hvis du vil ændre punkttegn eller tal/bogstav, skal du placere markøren i starten af den linje, som du vil ændre. Hvis du vil ændre flere punkttegn eller tal/bogstaver, skal du markere teksten i alle de punkttegn eller tal/bogstaver, som du vil ændre.

 2. Klik på Hjem, klik på pilen enten på knappen Punkttegn eller Tal og bogstaver, og klik derefter på Punktopstilling.

  Knapperne til Punkttegn og tal/bogstaver

  Tip: Du kan hurtigt ændre typografien for en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver ved blot at klikke på den ønskede typografi på listen, som vises, når du klikker på pilen ud for Punkttegn eller Tal/bogstaver.

 3. Vælg de typografiske ændringer, du vil foretage, under fanen Punktegn eller Tal og bogstaver i dialogboksen Punktopstilling (afhængigt af hvilken liste du arbejder). Det kan f.eks. være:

  • Typografi for punkttegn eller tal/bogstaver.

  • Farve.

  • Størrelse (hvis du vil ændre størrelsen på punkttegn eller tal/bogstaver, så den eller det har en bestemt størrelse i forhold til din tekst, skal du klikke på Størrelse og angive en procentdel).

  • Startnummeret (angiv det ønskede nummer i feltet Begynd med under fanen Tal og bogstaver).

  • Billeder (hvis du vil bruge et billede som et punkttegn, skal du klikke på Billede under fanen Punkttegn og rulle for at finde et billede).

  • Symboler (hvis du midlertidigt vil føje et tegn fra symbollisten til fanen Punkttegn under fanen Punkttegn skal du klikke på Tilpas, klikke på et symbol og klikke på OK. Du kan anvende symbolet på dine slides fra listerne over typografier).

  • SmartArt-grafik (hvis du vil konvertere en opstillingsliste med punkttegn eller tal til SmartArt-grafik, kan du klikke på Hjem > Konverter til SmartArt-grafik).

  Tip!: 

  • Hvis du bare vil ændre formatet af ét eller nogle af punkttegnene eller taltypografierne på listen, f.eks. farve eller størrelse, skal du anbringe markøren i starten af den linje, du vil ændre, før du åbner dialogboksen Punktopstilling. Dine ændringer gælder kun for de valgte linjer.

  • Hvis du vil justere elementer på en liste, skal du se Juster indrykning i en punktopstilling eller opstilling med tal/bogstaver på linealen.

Anvend brugerdefinerede typografier på flere slides

Hvis du vil anvende brugerdefinerede listetypografier på alle slides i præsentationen, anbefales det, at du ændrer slidemasteren. Alle listetilpasninger, du foretager af slidemasteren, gemmes og anvendes på alle dine slides. Du kan også redigere eller oprette et eller flere slidelayout, der indeholder dine tilpassede listetypografier, og føje disse layout til din præsentation, uanset hvor du vil bruge dine listetypografier.

Begrænsninger

Der er et par ting, du ikke kan gøre med lister i PowerPoint, som du kan gøre i andre Office-programmer, f.eks. Word. PowerPoint understøtter f.eks. ikke:

 • Lister med decimaltal (1.1, 1.2, osv.).

 • Definition af nye talformater (du skal vælge i standardsættet af typografier, der findes under fanen Tal/bogstaver i dialogboksen Punktopstilling).

 • Anvendelse af fed, kursiv eller understreget formatering på punkttegn eller tal (al formatering anvendes på hele den markerede linje eller liste).

 • Indlejrede lister (du kan trykke på tabulatortasten eller klikke på Forøg indrykning Knappen Forøg indrykning for at oprette den samme effekt, men der angives ikke automatisk en ny indrykket typografi for punkttegn eller tal i PowerPoint).

Se også

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×