Ændre et kontrolelements binding

De kontrolelementer, hvor brugerne indtaster eller vælger data på en formular, inkl. tekstbokse, afkrydsningsfelter og lister, er indbind til felt og gruppe i formularens datakilde. Datakilden, som visuelt repræsenteres af mappe- (gruppen) og dokument-ikonet (feltet) i opgaveruden Datakilde, gemmer de data, der er bundet til formularen. Hvis et kontrolelement ikke er bundet til et felt eller en gruppe i datakilden, eller hvis det er bundet forkert, gemmes de oplysninger, der indtastes i kontrolelementet ikke.

En gang imellem har du muligvis behov for at ændre bindingen for et kontrolelement på en formularskabelon. Hvis du f.eks. kopierer en tekstboks og indsætter den med den samme visning på en formularskabelon, får du vist en meddelelse, når du flytter musen hen over hver af tekstboksene, med en angivelse af, at de gemmer dubletter af data. Dette sker, fordi tekstboksene er bundet til det samme felt. I dette tilfælde skal du binde den ene af tekstboksene til et andet felt i datakilden.

Bemærk: Visse forretningsfunktioner, inkl. datavalidering, betinget formatering og regel, er baseret på felter og grupper, ikke på kontrolelementer. Af denne grund kan du, når du ændrer bindingen for et kontrolelement, miste enhver form for datavalidering, betinget formatering eller regler, der er bundet til det oprindelige kontrolelement.

 1. Højreklik på det kontrolelement, hvis binding skal ændres, og klik på Skift binding i genvejsmenuen.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du klikke på den ønskede kilde på listen Datakilde i dialogboksen Binding af kontrolelement.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette et nyt felt eller en ny gruppe, som kontrolelementet skal bindes til, skal du højreklikke på den gruppe, du vil føje det nye felt eller den nye gruppe til, klikke på Tilføj i genvejsmenuen og derefter angive de ønskede egenskaber i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil binde kontrolelementet til et eksisterende kontrolelement, skal du klikke på det felt eller den gruppe, du vil binde kontrolelementet til, og derefter klikke på OK.

 4. Hvis du vil teste kontrolelementet og bekræfte, at bindingen er korrekt, skal du vælge kontrolelementet på formularskabelonen. Det ikon, der vises på kontrolelementet, angiver, om det er bundet korrekt til dets felt.

  Bindingsikoner

  Der er tre mulige bindingsikoner.

  Ikon

  Beskrivelse

  Icon image

  Bindingen er korrekt.

  Icon image

  Kontrolelementet fungerer måske ikke som forventet. Højreklik på kontrolelementet, og klik derefter på Flere detaljer i genvejsmenuen for at identificere det potentielle problem.

  Ikonbillede

  Kontrolelementet fungerer ikke korrekt. Højreklik på kontrolelementet, og klik derefter på Flere detaljer i genvejsmenuen for at identificere problemet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×