Ændre et diagrams layout eller typografi

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre dets udseende. Hvis du vil undgå en masse manuel formatering, indeholder Microsoft Excel en række nyttige foruddefinerede hurtige layout og typografier, som du kan anvende i dit diagram. Du kan derefter tilpasse diagrammet yderligere ved manuelt at ændre layoutet eller formateringstypografien for de individuelle diagramelementer.

Du kan ikke gemme et brugerdefineret layout eller format, men du kan bruge det tilpassede layout eller format igen ved at gemme diagrammet som en diagramskabelon.

Vigtigt!    Du skal først have et eksisterende diagram for at kunne fuldføre følgende procedurer. Du kan finde flere oplysninger om at oprette et diagram i Hurtig start: Afbilde data eller Oprette et diagram fra start til slut.

Hvad vil du foretage dig?

Vælge et foruddefineret diagramlayout

Vælge en foruddefineret typografi

Ændre layout af diagramelementer manuelt

Ændre formateringstypografi i diagramelementer manuelt

Gemme et diagram som en diagramskabelon

Vælge et foruddefineret diagramlayout

 1. Klik på det diagram, du vil formatere.

  Derefter vises Diagramværktøjer med fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på det diagramlayout, du vil bruge, i gruppen Hurtig layout under fanen Design.

  Billede af båndet

  Bemærk!    Når Excel-vinduets størrelse er reduceret, er diagramlayout tilgængelige i galleriet Hurtig layout i gruppen Hurtig layout.

  Tip!    Klik på Flere Knapflade for at få vist alle tilgængelige layout.

Toppen af siden

Vælge en foruddefineret typografi

 1. Klik på det diagram, du vil formatere.

  Derefter vises Diagramværktøjer med fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på den diagramtypografi, du vil bruge, i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Tip!    Klik på Flere Knapflade for at få vist alle foruddefinerede diagramtypografier.

  Billede af båndet

  Bemærk!    Når Excel-vinduets størrelse er reduceret, er tabeltypografierne tilgængelige i galleriet Hurtige typografier for diagram i gruppen Diagramtypografier.

Tip!    Diagramtypografier bruger farverne i det aktuelle dokumenttema, der anvendes i projektmappen. Du kan ændre farverne ved at skifte til et andet dokumenttema. Du kan også tilpasse et dokument for at få vist et diagram i nøjagtig de farver, du ønsker.

Toppen af siden

Ændre layout af diagramelementer manuelt

 1. Klik et sted i diagrammet, eller klik på det diagramelement, som du vil ændre.

  Derefter vises Diagramværktøjer med fanerne Design, Layout og Format.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under fanen Layout:

  • Klik på en layoutindstilling for den diagrametiket, du vil ændre, i gruppen Etiketter.

   Billede af båndet

  • Klik på en layoutindstilling for den akse eller de gitterlinjer, du vil ændre, i gruppen Akser.

   Billede af båndet

  • Klik på en layoutindstilling for den baggrund, du vil ændre, i gruppen Baggrund.

   Indstillinger for diagramvægge, gulve og 3-D-rotation er kun tilgængelige i 3-D-diagrammer.

   Billede af båndet

  • Klik på en layoutindstilling for linjer eller søjler, som du vil tilføje eller ændre, i gruppen Analyse.

   Afhængigt af diagramtypen er nogle analyseindstillinger muligvis ikke tilgængelige.

 3. Bemærk!    De layoutindstillinger, du vælger, anvendes på det markerede element. Hvis du f.eks. har markeret hele diagrammet, anvendes der dataetiketter på alle dataserier. Hvis du har markeret et enkelt datapunkt, anvendes der kun dataetiketter på de markerede dataserier eller det markerede datapunkt.

Tip!    

 • Du kan også finde indstillinger til at tilføje billeder, figurer eller tekstbokse under fanen Layout (gruppen Indsæt), og du kan ændre navnet på diagrammet (gruppen Egenskaber).

 • Hvis du vil ændre formatet på et specifikt diagramelement, kan du højreklikke på dette diagramelement og derefter klikke på Formatér diagramelement.

Toppen af siden

Ændre formateringstypografi i diagramelementer manuelt

 1. Klik på det diagramelement, som du vil ændre, eller benyt følgende fremgangsmåde for at markere det på en liste over diagramelementer:

  1. Klik på diagrammet.

   Derefter vises Diagramværktøjer med fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen i boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på det diagramelement, du vil ændre formateringstypografien for.

   Billede af båndet

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under fanen Format:

  1. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Formatér diagramelement, og markér derefter de ønskede formateringsindstillinger.

  2. Klik på knappen Flere Knapflade i gruppen Figurtypografier, og vælg derefter en typografi.

   Billede af båndet i excel

  3. Klik på Figurfyld, Figurkontur eller Figureffekter i gruppen Figurtypografier, og markér derefter de ønskede formateringsindstillinger.

  4. Klik på en WordArt-typografiindstilling i gruppen WordArt-typografier, eller klik på Tekstfyld, Tekstkontur eller Teksteffekter, og markér derefter de ønskede tekstformateringsindstillinger.

Tip!    Hvis du vil ændre formatet på et specifikt diagramelement, kan du højreklikke på dette diagramelement og derefter klikke på Formatér diagramelement.

Toppen af siden

Gemme et diagram som en diagramskabelon

Hvis du vil oprette endnu et diagram, f.eks. som det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, du kan bruge som udgangspunkt for andre lignende diagrammer.

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som skabelon.

  Derefter vises Diagramværktøjer med fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type under fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Angiv et navn på skabelonen i feltet Filnavn.

  Tip!    Medmindre du angiver en anden mappe, gemmes skabelonfilen (.crtx) i mappen Diagrammer, og skabelonen bliver tilgængelig under Skabeloner i både dialogboksen Indsæt diagram (fanen Indsæt, gruppen Diagrammer, Dialogboksstarter Knapflade ) og dialogboksen Skift diagramtype (fanen Design, gruppen Type, Skift diagramtype).

Bemærk!    En diagramskabelon indeholder diagramformateringen og bevarer de farver, der bruges, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i en anden projektmappe, bruger det nye diagram farverne fra diagramskabelonen – ikke farverne fra det dokumenttema, der i øjeblikket anvendes på projektmappen. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne fra diagramskabelonen, skal du højreklikke på diagramområdet og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografien.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×