Ændre en webstedsindholdstype

Hvad vil du foretage dig?

Knytte en dokumentskabelon til en webstedsindholdstype

Føje en arbejdsproces til en webstedsindholdstype

Ændre kolonnerækkefølgen for en webstedsindholdstype

Ændre indstillinger for Panel for dokumentoplysninger

Tilføje en politik for administration af oplysninger

Administrere dokumentkonverteringer

En webstedsindholdstype beskriver attributterne i et dokument, en mappe eller et listeelement. Hver webstedsindholdstype kan angive følgende:

 • Et sæt af egenskaber.

 • Formularer til redigering og visning af egenskaberne.

 • Arbejdsprocesser, som skal være tilgængelige for dokumentet eller listeelementet.

 • Den dokumentskabelon, der skal bruges.

Medlemmer af SharePoint-gruppen Ejere på Navn på sted kan ændre indholdstyperne for webstedet. Som standard opdateres alle indholdstyper, som nedarver fra en indholdstype, som du ændrer, også med ændringerne.

Knytte en dokumentskabelon til en webstedsindholdstype

Bemærk: Dokumentskabeloner kan kun knyttes til dokumentindholdstyper, og ikke til mapper, lister eller diskussionsforummer.

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

 2. Klik på Webstedshandlinger, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier.

 4. Klik på hyperlinket til den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 5. Klik på Avancerede indstillinger i sektionen Indstillinger.

 6. Skriv URL-adressen til en eksisterende dokumentskabelon eller overfør en ny dokumentskabelon i sektionen Dokumentskabelon. Følgende tabel indeholder de typer af URL-adresser, du kan bruge. Eksemplerne er baseret på, at ressourcemappen til webstedsindholdstyper (dvs. den mappe, der indeholder filerne til webstedsindholdstyper) er http://contoso/_cts/IndholdstypeNavn/, og at dokumentskabelonen er docname.doc.

  Bemærk: På rodniveau på alle websteder findes en ressourcemappe med strukturen _cts/IndholdstypeNavn (hvor IndholdstypeNavn er navnet på webstedsindholdstypen).

URL-adresse

Eksempel

Relativ URL-adresse på server

/_cts/IndholdsTypeNavn/docname.doc

Absolut

http://contoso/_cts/IndholdstypeNavn/docname.doc

Relativ URL-adresse på ressourcemappe

docname.doc

Relativ URL-adresse på websted

~/site/BiblioteksNavn/docname.doc

 1. Vælg, om denne indholdstype skal gøres redigerbar, eller om den skal skrivebeskyttes, i sektionen Skrivebeskyttet.

 2. Angiv, om indholdstyperne, der nedarver fra denne indholdstype, bliver opdateret med dine ændringer, i sektionen Opdater websteder og lister.

  Hvis du vælger Ja, nedarver andre indholdstyper, der arver fra denne indholdstype (underordnede indholdstyper), de ændringer, du udfører.

Toppen af siden

Føje en arbejdsproces til en webstedsindholdstype

Når du føjer en arbejdsproces til en indholdstype, kan slutbrugere køre arbejdsprocessen på alle forekomster af indholdstypen på en liste eller i et bibliotek. Arbejdsprocesser kan føjes til alle indholdstyper, herunder skjulte og brugerdefinerede indholdstyper. Når en indholdstype føjes til en liste eller et bibliotek, kopieres alle dens arbejdsprocestilknytninger også til listen og tilknyttes elementer af den pågældende indholdstype.

Office SharePoint Server 2007 indeholder en række arbejdsprocesskabeloner, som kan bruges til forretningsprocesser. Tre arbejdsprocesser tilknyttes automatisk dokumentindholdstypen: Godkendelse, Indsaml tilbagemelding og Signaturindsamling. Systemadministratorer kan også oprette brugerdefinerede arbejdsprocesser.

Bemærk: En arbejdsproces skal installeres i din gruppe af websteder, før du kan føje den til en webstedsindholdstype. Kontakt din serveradministrator, hvis den arbejdsproces, du vil tilføje, ikke er tilgængelig.

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

 2. Klik på Webstedshandlinger, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier, og vælg derefter den indholdstype, du vil føje en arbejdsproces til.

 4. Klik på Indstillinger for arbejdsproces i sektionen Indstillinger på siden Webstedsindholdstype.

 5. Klik på Tilføj en arbejdsproces på siden Skift indstillinger for arbejdsproces.

 6. Vælg den arbejdsprocesskabelon, du vil bruge, på siden Tilføj en arbejdsproces, og skriv derefter et navn, som gør det muligt at skelne indholdstypen fra arbejdsprocessen.

  Navnet vises for brugere, når de starter en arbejdsproces, og når de ser arbejdsprocessens status, så det anbefales at bruge et kort navn, som beskriver forretningsprocessen.

 7. Brug instruktionerne i emnet Ændre arbejdsprocesindstillingerne for en webstedsindholdstype til at konfigurere indstillingerne for arbejdsprocessen.

 8. Klik på Næste for at gå til siden Tilpas arbejdsproces, hvis den arbejdsproces, du tilføjer, har denne side. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

  Hvis den arbejdsproces, du tilføjer, ikke har siden Tilføj arbejdsproces, skal du klikke på OK.

Fjerne en arbejdsproces fra en indholdstype

Hvis du fjerner en arbejdsproces fra en indholdstype, afsluttes eventuelle igangværende forekomster af en arbejdsproces, og deres historik og opgaver slettes. Du kan også tillade, at igangværende forekomster af en arbejdsproces fuldføres, men forhindre, at nye forekomster startes.

Når du sletter en arbejdsprocestilknytning på en indholdstype, hvorfra andre (underordnede) indholdstyper nedarver indstillinger, slettes arbejdsprocessen ikke alene fra disse underordnede indholdstyper, men enhver igangværende arbejdsprocesforekomst fra denne tilknytning afsluttes straks, og dens historik og opgaver slettes også.

 1. Følg trin 1-4 ovenfor for at åbne siden Skift indstillinger for arbejdsproces.

 2. Klik på Fjern en arbejdsproces på siden Skift indstillinger for arbejdsproces.

 3. Find den arbejdsproces, du vil fjerne, på siden Fjern arbejdsprocesser, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil fjerne en arbejdsproces og afslutte igangværende forekomster af arbejdsprocessen, skal du klikke på Fjern ud for arbejdsprocessen.

  • Hvis du vil tillade, at igangværende, men ikke nye forekomster af arbejdsprocessen fuldføres, skal du klikke på Ingen nye forekomster ud for arbejdsprocessen.

 4. Klik på OK.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du bliver spurgt, om ændringerne skal anvendes på alle indholdstyper, som nedarver fra denne indholdstype:

  • Hvis du vil fjerne arbejdsprocessen fra denne indholdstype, men ikke fra indholdstyper, som nedarver fra den (underordnede indholdstyper), skal du klikke på Annuller. Arbejdsprocessen er fortsat tilgængelig for de underordnede indholdstyper.

  • Hvis du vil fjerne denne arbejdsprocestilknytning fra alle underordnede indholdstyper og slette eventuelle aktive arbejdsprocesser, som er baseret på denne arbejdsprocestilknytning, skal du klikke på OK. Denne proces kan tage lidt tid afhængigt af størrelsen på gruppen af websteder og antallet af aktive arbejdsprocesser.

Toppen af siden

Føje en eksisterende kolonne til en webstedsindholdstype

Følg denne fremgangsmåde for at føje en kolonne, som allerede er defineret på dit websted eller dets overordnede websted, til en webstedsindholdstype.

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

 2. Klik på Webstedshandlinger, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier.

 4. Klik på den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 5. Klik på Tilføj fra eksisterende webstedskolonner i sektionen Kolonner på siden Webstedsindholdstype.

  Siden Føj kolonner til webstedsindholdstype vises.

 6. Vælg den gruppe, du vil filtrere på, på listen Vælg kolonner fra i sektionen Vælg kolonner.

  Følgende tabel beskriver grupperne og de typer af kolonner, de indeholder, der er tilgængelige som standard.

Vælg

For at få vist

Alle grupper

Alle kolonner, som er tilgængelige for alle grupper.

Grundlæggende kolonner

Kolonner, som er nyttige på mange typer af lister eller biblioteker.

Centrale kontaktperson- og kalenderkolonner

Kolonner, som er nyttige på lister over kontaktpersoner og kalenderlister. Disse kolonner bruges typisk til at synkronisere metadata fra klientkontakt- og kalenderprogrammer, f.eks. Microsoft Office Outlook 2007.

Centrale dokumentkolonner

Standarddokumentkolonner fra Dublins hovedsæt af metadataelementer. Mange af disse kolonner indgår i hovedegenskabssættet i Microsoft Office.

Centrale problem- og opgavekolonner

Kolonner, som er nyttige på opgave- og problemlister. Disse kolonner bruges typisk til at synkronisere metadata fra klientopgave- og problemløsningsprogrammer, f.eks. Microsoft Office Outlook 2007.

Udvidede kolonner

Et sæt af kolonner med et særligt formål.

 1. Vælg den kolonne, du vil tilføje, på listen Tilgængelige kolonner, og klik derefter på Tilføj.

  Tip: Du kan hurtigt tilføje flere kolonnetyper ved at trykke på CTRL, mens du klikker på hver tilgængelig kolonne, du vil tilføje.

 2. Angiv, om de underordnede webstedsindholdstyper, der nedarver fra denne webstedsindholdstype, bliver opdateret med dine ændringer, i sektionen Opdater lister og skabeloner.

 3. Klik på OK, når du har tilføjet de ønskede kolonner.

Toppen af siden

Føje en ny kolonne til en webstedsindholdstype

Følg denne fremgangsmåde for at definere en ny kolonne og føje den til en webstedsindholdstype. Bemærk, at den nye kolonne, du opretter, bliver tilgængelig på det websted, den er oprettet på, og på dets underordnede websteder. Når du har oprettet den nye kolonne, kan du føje den til de øvrige kolonnetyper og også til lister og biblioteker. Hvis andre ikke skal kunne bruge kolonnen, kan du skjule den ved at føje den til en ny gruppe, "_Skjult".

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

 2. Klik på Webstedshandlinger, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier.

 4. Klik på den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Konfigurationssiden for den webstedsindholdstype, du har valgt, vises.

 5. Klik på Tilføj fra ny webstedskolonne i sektionen Kolonner.

 6. Skriv et navn til den nye kolonnetype i sektionen Navn og type på siden Ny webstedskolonne, og vælg derefter, hvilken type oplysninger der skal kunne lagres i denne kolonne.

  Tip: Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver i kolonnenavne. Hvis kolonnen Beskrivelse på forhånd er defineret i gruppen af websteder, kan du ikke oprette en ny kolonne med navnet Beskrivelse.

 7. Vælg en eksisterende gruppe i sektionen Gruppe, eller skriv et navn til en ny gruppe, hvor denne nye kolonne skal lagres.

 8. Angiv evt. flere kolonneindstillinger i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne. Du kan f.eks. skrive en beskrivelse af kolonnen, angive, om der kræves oplysninger til denne kolonne, det maksimale antal tegn, der kan lagres i denne kolonne, og en standardværdi for kolonnen.

 9. Angiv, om de underordnede webstedsindholdstyper, der nedarver fra denne webstedsindholdstype, skal opdateres med dine ændringer, i sektionen Opdater lister og skabeloner.

 10. Klik på OK, når du har tilføjet de ønskede kolonner.

Toppen af siden

Ændre kolonnerækkefølgen for en webstedsindholdstype

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

 2. Klik på Webstedshandlinger, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier.

 4. Klik på hyperlinket til den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Konfigurationssiden for den webstedsindholdstype, du har valgt, vises.

 5. Klik på Kolonnerækkefølge i sektionen Kolonner.

 6. Brug rullelisterne i kolonnen Placering fra toppen for at placere kolonnerne i den ønskede rækkefølge.

 7. Angiv, om de underordnede webstedsindholdstyper, der nedarver fra denne webstedsindholdstype, skal opdateres med dine ændringer, i sektionen Opdater lister og skabeloner.

Toppen af siden

Ændre indstillinger for Panel for dokumentoplysninger

Panelet for dokumentoplysninger gør det muligt for slutbrugere at se og ændre egenskaber for indholdstyper direkte i et 2007 Office-udgivelse-dokument. Hvis dokumentindholdstypen for gruppen af websteder har kolonnen Status, kan slutbrugere se egenskaben Status i panelet for dokumentoplysninger og ændre status fra Kladde til Endelig. Når dokumentet gemmes på serveren, opdateres ændringen i kolonnen Status.

Panelet for dokumentoplysninger er en Microsoft Office InfoPath-formular, som oprettes automatisk i et 2007 Office-udgivelse-dokument, og som afspejler dokumentets redigerbare egenskaber på serveren. Når du konfigurerer en indholdstype, kan du generere en InfoPath-formular på grundlag af egenskaberne for indholdstypen. Du kan derefter tilpasse og installere formularen på samme måde som alle andre InfoPath-formularer. Dokumentet refererer derefter til den tilpassede formular. Slutbrugere kan let se eller redigere dokumentegenskaber fra panelet for dokumentoplysninger, som vises øverst i et Office-dokument.

 1. Klik på Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier på siden Indstillinger for websted.

 3. Vælg den indholdstype, som panelet for dokumentoplysninger er knyttet til, og klik derefter på Indstillinger for Panel for dokumentoplysninger på siden Webstedsindholdstype.

 4. Angiv, hvilken skabelon du vil bruge til panelet for dokumentoplysninger, på siden Indstillinger for Panel for dokumentoplysninger.

  • Hvis du ikke har en skabelon klar, kan du oprette en brugerdefineret skabelon i InfoPath ved at klikke på Opret en ny brugerdefineret skabelon.

  • Hvis du vil bruge en brugerdefineret skabelon, som er oprettet i forvejen, kan du overføre den ved at klikke på Gennemse, eller du kan referere til den fra en delt placering, f.eks. en UNC-sti. Stien placeres i dokumentet, og der refereres herefter til den, så panelet for dokumentoplysninger vises, når dokumentet åbnes.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge den standardskabelon, der oprettes automatisk, eller hvis du vil gå tilbage til den, skal du vælge Brug standardskabelonen for Microsoft Office-programmer.

   Standardskabelonen for Microsoft Office indeholder de kolonner, der er defineret for indholdstypen.

 5. Klik på afkrydsningsfeltet i sektionen Vis altid for at åbne panelet for dokumentoplysninger for hvert dokument, der oprettes med den pågældende indholdstype.

  Denne indstilling sikrer, at panelet for dokumentoplysninger åbnes, når et eksisterende dokument med denne indholdstype åbnes, og første gang det gemmes. Som standard åbnes panelet for dokumentoplysninger altid, når et nyt dokument oprettes fra gruppen af websteder, eller når et dokument omdøbes og gemmes på den samme placering.

 6. Klik på OK for at aktivere ændringerne i panelet for dokumentoplysninger.

Toppen af siden

Tilføje en politik for administration af oplysninger

Når en politik for administration af oplysninger føjes til en indholdstype, er det let at knytte politikfunktioner til flere lister eller biblioteker. Du kan vælge at føje en eksisterende politik for administration af oplysninger til en indholdstype eller oprette en politik, som er entydig for en individuel indholdstype.

Bemærk: Du kan også føje en politik til administration af oplysninger til en indholdstype, som er specifik for lister. Herved anvendes politikken kun på elementer på den pågældende liste, som bruger indholdstypen.

 1. Klik på Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier på siden Indstillinger for websted.

 3. Vælg den indholdstype, du vil føje en politik til, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 4. Klik på Indstillinger for arbejdsproces i sektionen Indstillinger for politik til administration af oplysninger.

 5. Angiv, hvilken politik du vil bruge, på siden Indstillinger for politik til administration af oplysninger:

  • Hvis du vil anvende en eksisterende politik på indholdstypen, skal du vælge Brug en politik for en gruppe af websteder, vælge navnet på politikken på listen og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil oprette en entydig politik til indholdstypen, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Vælg Definer en politik, og klik derefter på OK.

   2. Skriv et navn til og en beskrivelse af politikken på siden Rediger politik, og skriv derefter en kort politikerklæring, som forklarer formålet med politikken over for brugere. En politikerklæring kan være på op til 512 tegn.

   3. Brug oplysningerne i emnet Konfigurere funktioner for en politik for administration af oplysninger for at konfigurere de funktioner, du vil knytte til politikken.

Toppen af siden

Administrere dokumentkonverteringer

Webstedsadministratorer kan aktivere dokumentkonvertering, så slutbrugere kan konvertere dokumenter af én filtype til et andet format. Dokumentkonvertering for webstedsindholdstyper gør det også muligt for webstedsadministratorer at konfigurere indholdstyper, så de kan gemme indstillinger, som definerer, hvilke konverteringsprogrammer der er tilgængelige, og hvordan disse konverteringsprogrammer fungerer på dokumenter med den pågældende indholdstype. Der indgår en række dokumentkonverteringsprogrammer i Office SharePoint Server 2007, og din virksomhed kan have flere brugerdefinerede konverteringsprogrammer herudover. Når dokumentkonvertering er aktiveret i Central administration, er konverteringsprogrammerne som standard tilgængelige for alle webstedsindholdstyper, som kan bruges i et dokumentbibliotek. Dette omfatter følgende indholdstyper:

 • Dokumentindholdstyper som f.eks. Grundlæggende side, Dokument, Formular og Billede

 • Sidelayoutindholdstyper som f.eks. Artikelside, Omdirigeringsside og Velkomstside

Konverteringsprogrammer, som er aktiveret, er tilgængelige for slutbrugere, når de vælger et dokument med en given indholdstype og derefter klikker på Konverter dokument fra genvejsmenuen. Kun de konverteringsprogrammer, som gælder specifikt for dokumentets filtype (f.eks. .docx), vises.

Når der er flere konverteringsprogrammer for en filtype, f.eks. XML, kan du redigere listen over konverteringsprogrammer, hvis du foretrækker det, for at sikre, at brugere kun ser de konverteringsprogrammer, der er relevante for dokumenter med denne indholdstype. Du kan desuden ændre konfigurationsindstillinger for et konverteringsprogram. I begge disse situationer kan du benytte følgende fremgangsmåde, når du vil udføre ændringer af dokumentkonverteringsprogrammer.

 1. Peg på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier på siden Indstillinger for websted.

 3. Vælg den dokumentindholdstype, du vil administrere dokumentkonvertering for, og klik derefter på Administrer dokumentkonvertering for denne indholdstype på siden Webstedsindholdstype.

  Bemærk: Dokumentkonverteringsprogrammer er kun tilgængelige for dokumentindholdstyper.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for det konverteringsprogram, som du ikke vil have, at andre slutbrugere skal kunne se. Sørg for, at alle konverteringsprogrammer, du vil bruge, er markerede, og klik derefter på Anvend.

 5. Hvis indstillingen Konfigurer findes ud for det konverteringsprogram, du vil bruge, kan du klikke på den for at definere nye konverteringsindstillinger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×