Ændre en webstedsindholdstype

Hvad vil du foretage dig?

Knytte en dokumentskabelon til en webstedsindholdstype

Føje en arbejdsproces til en webstedsindholdstype

Føje en eksisterende kolonne til en webstedsindholdstype

Føje en ny kolonne til en webstedsindholdstype

Ændre kolonnerækkefølgen for en webstedsindholdstype

En webstedsindholdstype beskriver attributterne for et dokument, en mappe eller et listeelement. Hver indholdstype kan angive følgende:

 • Et sæt egenskaber.

 • Formularer til at redigere egenskaberne og vise dem.

 • Arbejdsprocesser, der skal være tilgængelige for dokumentet eller listeelementet.

 • Den dokumentskabelon, der skal bruges.

Medlemmer af SharePoint-gruppen Ejere af navn på websted kan ændre indholdstyperne for webstedet. Alle indholdstyper, der arver fra en indholdstype, som du ændrer, opdateres også som standard med ændringerne.

Knytte en dokumentskabelon til en webstedsindholdstype

Bemærk: Dokumentskabeloner kan kun knyttes til dokumentindholdstyper, ikke mapper, lister eller diskussionsforummer.

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

  Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk: Peg på Indstillinger for websted på et websted, hvor menuen Webstedshandlinger er tilpasset, og klik derefter på de indstillinger, du vil have vist.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i kolonnen Gallerier.

 3. Klik på hyperlinket for den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Konfigurationssiden for den valgte webstedsindholdstype vises.

 4. Klik på Avancerede indstillinger i afsnittet Indstillinger.

  Siden Avancerede indstillinger for webstedsindholdstype åbnes.

 5. Skriv URL-adressen til en eksisterende dokumentskabelon i afsnittet Dokumentskabelon, eller send en ny dokumentskabelon. I følgende tabel vises de typer URL-adresser, du kan bruge. Eksemplerne er baseret på ressourcemappen for webstedsindholdstypen (dvs. den mappe, der indeholder filerne til webstedsindholdstyper), som er http://contoso/_cts/Indholdstypenavn/, og hvor dokumentskabelonen er dokumentnavn.doc.

  Bemærk: En ressourcemappe i formen _cts/Indholdstypenavn (hvor Indholdstypenavn er navnet på webstedsindholdstypen) findes på hvert SharePoint-websteds rodniveau.

URL-adresse

Eksempel

Server relativ

/_cts/Indholdstypenavn/dokumentnavn.doc

Absolut

http://contoso/_cts/Indholdstypenavn/dokumentnavn.doc

Ressourcemappe relativ

dokumentnavn.doc

Websted relativ

~/websted/Biblioteksnavn/dokumentnavn.doc

 1. Vælg i afsnittet Skrivebeskyttet, om denne indholdstype skal kunne redigeres eller være skrivebeskyttet.

 2. Angiv i afsnittet Opdater websteder og lister, om de indholdstyper, der arver fra denne indholdstype, skal opdateres med dine ændringer.

  Hvis du vælger Ja, arver andre indholdstyper, som arver fra denne indholdstype (kaldet underordnede indholdstyper), de ændringer, du foretager.

Toppen af siden

Føje en arbejdsproces til en webstedsindholdstype

Bemærk: En arbejdsproces skal installeres på din gruppe af websteder, inden du kan føje den til en webstedsindholdstype. Kontakt serveradministratoren, hvis den pågældende arbejdsproces ikke er tilgængelig.

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

  Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk: Peg på Indstillinger for websted på et websted, hvor menuen Webstedshandlinger er tilpasset, og klik derefter på de indstillinger, du vil have vist.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i kolonnen Gallerier.

 3. Klik på hyperlinket for den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Konfigurationssiden for den valgte webstedsindholdstype vises.

 4. Klik på Indstillinger for arbejdsproces i afsnittet Indstillinger.

  Siden Skift indstillinger for arbejdsproces åbnes.

 5. Klik på Tilføj en arbejdsproces.

 6. Vælg på siden Tilføj en arbejdsproces den arbejdsprocesskabelon, du vil tilføje, og de indstillinger, du vil bruge til arbejdsprocessen.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis arbejdsprocessen, du tilføjer, indeholder siden Tilpas arbejdsproces, skal du klikke på Næste for at fortsætte til siden Tilpas arbejdsproces, vælge de ønskede indstillinger og derefter klikke på OK.

  • Hvis arbejdsprocessen ikke indeholder siden Tilpas arbejdsproces, skal du klikke på OK.

Toppen af siden

Føje en eksisterende kolonne til en webstedsindholdstype

Benyt følgende fremgangsmåde for at føje en kolonne, der allerede er defineret på webstedet eller det overordnede websted, til en webstedsindholdstype.

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

  Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk: Peg på Indstillinger for websted på et websted, hvor menuen Webstedshandlinger er tilpasset, og klik derefter på de indstillinger, du vil have vist.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i kolonnen Gallerier.

 3. Klik på hyperlinket for den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Konfigurationssiden for den valgte webstedsindholdstype vises.

 4. Klik på Tilføj fra eksisterende webstedskolonner i afsnittet Kolonner.

  Siden Føj kolonner til webstedsindholdstype åbnes.

 5. Vælg i afsnittet Vælg kolonner den gruppe, du vil filtrere på, fra listen Vælg kolonner fra.

  I følgende tabel beskrives de grupper og kolonnetyper, de indeholder, der er tilgængelige som standard.

Vælg dette

For at få vist dette

Alle grupper

Alle kolonner, der er tilgængelige for alle grupper.

Grundlæggende kolonner

Kolonner, der er anvendelige i mange typer lister eller biblioteker.

Centrale kontaktperson- og kalenderkolonner

Kolonner, der er praktiske på kontaktperson- og kalenderlister. Disse kolonner bruges typisk til at synkronisere metadata fra klientprogrammer til kontaktpersoner og kalendere, der er kompatible med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office Outlook 2007.

Centrale dokumentkolonner

Standarddokumentkolonner fra Dublins hovedsæt af metadata.

Centrale problem- og opgavekolonner

Kolonner, der er praktiske på opgave- og problemlister. Disse kolonner bruges typisk til at synkronisere metadata fra klientprogrammer til opgaver og problemer, der er kompatible med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office Outlook 2007.

Udvidede kolonner

Et sæt kolonner til særlige formål.

 1. Marker den kolonne, du vil tilføje, på listen Tilgængelige kolonner, og klik derefter på Tilføj.

  Tip: Du kan hurtigt tilføje flere kolonnetyper ved at trykke på CTRL og klikke på de kolonner, du til tilføje.

 2. Angiv i afsnittet Opdater lister og skabeloner, om de underordnede webstedsindholdstyper, der arver fra denne webstedsindholdstype, skal opdateres med dine ændringer.

 3. Klik på OK, når du har tilføjet de ønskede kolonner.

Toppen af siden

Føje en ny kolonne til en webstedsindholdstype

Benyt denne fremgangsmåde for at definere en ny kolonne og føje den til en webstedsindholdstype. Bemærk, at den nye kolonne, du opretter, bliver tilgængelig for det websted, hvor den oprettes, og for de underordnede websteder. Når du har oprettet den nye kolonne, kan du føje den til andre indholdstyper og også til lister og biblioteker. Hvis den nye kolonne ikke skal kunne bruges af andre, kan du skjule den ved at føje den til en ny gruppe kaldet "_Skjult".

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

  Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk: Peg på Indstillinger for websted på et websted, hvor menuen Webstedshandlinger er tilpasset, og klik derefter på de indstillinger, du vil have vist.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i kolonnen Gallerier.

 3. Klik på hyperlinket for den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Konfigurationssiden for den valgte webstedsindholdstype vises.

 4. Klik på Tilføj fra ny webstedskolonne i afsnittet Kolonner.

  Siden Ny webstedskolonne åbnes.

 5. Skriv i afsnittet Navn og type et navn til den nye kolonnetype, og vælg derefter den type oplysninger, der kan gemmes i denne kolonne.

  Tip: Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i kolonnenavne. Hvis f.eks. en kolonne med navnet "Beskrivelse" allerede er defineret på din gruppe af websteder, kan du ikke oprette en ny kolonne med navnet "beskrivelse".

 6. Vælg enten en ny gruppe i afsnittet Gruppe, eller skriv navnet på en ny gruppe, hvor du vil gemme den nye kolonne.

 7. Angiv yderligere kolonneindstillinger i afsnittet Yderligere indstillinger for kolonne. Du kan f.eks. indtaste en beskrivelse af kolonnen, angive, om oplysninger er obligatoriske for denne kolonne, det maksimale antal tegn, der kan gemmes i kolonnen, og en standardværdi for kolonnen.

 8. Angiv i afsnittet Opdater liste- og webstedsindholdstyper, om de underordnede indholdstyper, der arver fra denne webstedsindholdstype, skal opdateres med dine ændringer.

 9. Klik på OK, når du har tilføjet de ønskede kolonner.

Toppen af siden

Ændre kolonnerækkefølgen for en webstedsindholdstype

 1. Gå til det websted, hvor den webstedsindholdstype, du vil ændre, er defineret.

  Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

  Bemærk: Peg på Indstillinger for websted på et websted, hvor menuen Webstedshandlinger er tilpasset, og klik derefter på de indstillinger, du vil have vist.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i kolonnen Gallerier.

 3. Klik på hyperlinket for den webstedsindholdstype, du vil konfigurere, på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Konfigurationssiden for den valgte webstedsindholdstype vises.

 4. Klik på Kolonnerækkefølge i afsnittet Kolonner.

 5. Brug rullelisterne i kolonnen Placering fra toppen for at ændre kolonnernes rækkefølge.

 6. Angiv i afsnittet Opdater liste- og webstedsindholdstyper, om de underordnede indholdstyper, der arver fra denne webstedsindholdstype, skal opdateres med dine ændringer.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×