Ændre en opgaves varighed

Når du opretter en automatisk planlagt opgave, tildeler Project 2010 den en estimeret varighed, der som standard er en dag. Du kan ændre denne varighed for at afspejle den faktiske tid, som opgaven kræver.

Bemærk: Hvad der sker, når du opretter eller ændrer en opgaves varighed, afhænger af om det er en automatisk planlagte opgaver eller en manuelt planlagte opgaver. Som standard planlægges nye opgaver manuelt, og de har ingen standardvarigheder. Klik på Planlæg automatisk i gruppen Tidsplan under fanen Opgave for automatisk at planlægge nye opgaver.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre en opgaves varighed

Ændre standardenheder

Tillade estimerede varigheder

Foretage bedre estimater

Forstå fortiden

Forstå nutiden: Hvem og hvad

Brug af PERT

Ændre en opgaves varighed

 1. Hvis det er nødvendigt, kan du føje opgaven til projektplanen. Se Oprette enkelte og tilbagevendende opgaver for at få flere instruktioner.

 2. I kolonnen Varighed til opgaven skal du angive varighed i minutter (m), timer (t), dage (d), uger (u) eller måneder ().

  Bemærk: Project konverterer ikke enhederne, hvis du ikke ændrer dem. Hvis varigheden f.eks. er 1 dag, og du vil udtrykke det i timer, skal du først beregne antallet af arbejdstimer og derefter angive den nye værdi i timer.

 3. Hvis den nye varighed er en vurdering, skal du skrive et spørgsmål efter den (?).

 4. Tryk på ENTER.

Bemærk: I Project 2010 kan du ændre varigheden for en hovedopgave (også kendt som "hængekøjeopgaver") uden at ændre dens underopgaver. Hvis varigheden for en hovedopgave bliver anderledes end den samlede varighed for dens underopgaver, vises forskellen som en rød streg i visningens diagramdel.

Ændre standardenheder

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Tidsplan i venstre rude i dialogboksen Project-indstillinger.

 3. Vælg en varighedsenhed i feltet Vis varighed i.

Tillade estimerede varigheder

Nogle projekter bruger muligvis ikke estimerede varigheder til automatisk planlagte opgaver. Hvis der ikke bruges anslåede varigheder i dit projekt, og du skriver et spørgsmålstegn i kolonnen Varighed for en opgave, betragtes værdien ikke som en anslået værdi. Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere estimerede varigheder i projektet:

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Tidsplan i venstre rude i dialogboksen Project-indstillinger.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis, at planlagte opgaver har anslået varighed.

  Toppen af siden

Foretage bedre estimater

Forstå fortiden

Brug din egen erfaring og andres erfaring fra lignende projekter og opgaver til at øge nøjagtigheden af dine estimater for opgavens varighed. Stil spørgsmål som:

 • Hvor lang tid tog opgaven?

 • Hvilke udfordringer stødte du på?

 • Hvad ville du gøre anderledes, hvis du skulle gøre det igen?

Bemærk eventuelle forskelle mellem den nye opgave og tidligere opgaver, og tag højde for dem, når du estimerer en opgaves varighed.

Forstå nutiden: Hvem og hvad

Medtag følgende overvejelser, når du vurderer varigheden af opgaver:

 • Varigheden kan afhænge af den erfaring, som den person, der udfører opgaven, har. En person med stor erfaring kan nogle gange gennemføre opgaver hurtigere end en mindre erfaren person.

 • Vurderinger bør revurderes, når arbejdet startes. På dette tidspunkt ved du meget mere om opgaverne.

Brug af PERT

Du kan også opnå en vurdering ved at sammenligne optimistisk varighed, pessimistisk varighed og forventet varighed. Dette kaldes nogle gange en PERT-analyse.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×