Ændre egenskaber for Vis kolonne i SharePoint Workspace 2010

Sådan ændres egenskaber for Vis kolonne:

 1. Åbn Designer.

 2. Klik på den listevisning, du vil opdatere.

 3. Klik på fanen Kolonner.

 4. Markér de felter, der skal medtages i visningen.

 5. Klik på det kolonnefelt, du vil opdatere.

 6. Angive egenskaber som beskrevet i afsnittene herunder.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre kolonneoverskrifternes navne

Angive kolonnebredden

Sammentælle værdierne for numeriske kolonner

Konfigurere en kolonne til at vise subtotaler

Vise en zigzag-linje i kolonnen, når rækkerne er udvidelig

Ændre placeringen af kolonner i visningen

Tilføje eller fjerne feltkolonner

Angive typografiindstillinger

Ændre kolonneoverskrifternes navne

Den første kolonneoverskrift bruger navnet fra det formularfelt, der henvises til. Hvis feltnavnet er langt, kan det være en god idé at angive et kortere navn som kolonnenavn.

 1. Klik på det felt, hvor du vil ændre kolonnenavnet.

 2. Indtast et nyt navn i tekstfeltet Overskriftstekst.

Toppen af siden

Angive kolonnebredden

Du kan tillade, at listeværktøjet konfigurerer en standardbredde, eller du kan manuelt angive brugerdefinerede kolonnebredder, enten som en procentdel af den samlede visningsbredde, i pixel eller i punkter.

Hvis alle kolonner indstilles til Automatisk, vil bredden af alle kolonner svare til den fulde visningsbredde divideret med antallet af kolonner. Hvis en eller flere kolonner indstilles til en bestemt bredde, vil bredden af en kolonne, der er indstillet til Automatisk, svare til resten af målet for visningen (efter kolonner med brugerdefineret bredde er lagt sammen) divideret med antallet af resterende kolonner.

 1. Klik på det felt, hvor du vil angive kolonnebredden.

 2. Klik på rullemenuen Kolonnebredde, og klik derefter på den ønskede indstilling.

 3. Hvis du vælger Fast, skal du vælge den ønskede brugerdefinerede måltype i rullemenuen og derefter indtaste et tilhørende brugerdefineret mål.

Toppen af siden

Sammentælle værdierne for numeriske kolonner

Det gælder for alle felttyper, der bruger numeriske værdier, f.eks. Antal og Heltal, at du kan aktivere en kolonneegenskab, så den sammenlægger værdierne i kolonnen og viser den samlede værdi i datavisningen.

 1. Klik på det felt, hvor værdierne skal lægges sammen.

 2. Markér Læg værdierne i kolonnen sammen (kun numeriske kolonner).

  Eksemplet herunder viser en kolonne, der lægger værdierne sammen:

  En visningskolonne, der lægger værdier sammen

Konfigurere en kolonne til at vise subtotaler

Du kan bruge grupperet sortering til at konfigurere en visningskolonne for at se subtotaler og en samlet total. Eksemplet herunder viser en visning, der grupperer alle elementer i henhold til feltet "Fødevaregruppe", lægger værdierne for hver enkelt gruppe sammen og beregner den samlede total af alle grupper.

En visning med en grupperet sortering med alle værdier lagt sammen

Toppen af siden

Vise en zigzag-linje i kolonnen, når rækkerne er udvidelig

Denne indstilling gælder for visninger, der indeholder svarhierarkier. Visningen skal indeholde mindst én formular, der er konfigureret til at oprette svar på det valgte element.

 1. Klik på det felt, der skal vise en zigzaglinje, når rækker er udvidelige.

 2. Markér Vise en zigzaglinje i kolonnen, når række er udvidelig.

Toppen af siden

Ændre placeringen af kolonner i visningen

Du kan ændre den rækkefølge, hvori feltkolonner vises på tværs af en visning, ved at klikke på navigationsknapperne i vinduet Vis design.

 • Klik på Flytter feltkolonne til første placering (længst til venstre) for at flytte en feltkolonne til den første placering, dvs. længst til venstre

 • Klik på Flytter feltkolonne til sidste placering (længst til højre) for at flytte en feltkolonne til den sidste placering, dvs. længst til højre

 • Klik på Flytter feltkolonne op (venstre) for at flytte en feltkolonne op (venstre)

 • Klik på Flytter feltkolonne ned (højre) for at flytte en feltkolonne ned (højre)

Toppen af siden

Tilføje eller fjerne feltkolonner

Du kan tilføje eller fjerne feltkolonner på en liste ved at markere dem eller fjerne markeringen af dem på feltlisten.

 • Klik på Markér alle felter for at markere alle felter på listen

 • Klik på Fjern markeringen af alle felter for at fjerne markeringen af alle felter på listen

Bemærk:  Felter med vedhæftede filer vises ikke på denne liste. Du kan dog markere indstillingen Vis kolonne for vedhæftede filer på fanen Egenskaber for at tilføje en kolonne til listevisningen, der viser ikonet for en vedhæftet fil, når et element indeholder en vedhæftet fil.

Toppen af siden

Angive typografiindstillinger

Du kan konfigurere typografiindstillinger for tekst, der vises i en visningskolonne, eller i alle visningskolonner.

 1. Klik på det felt, for hvilket du vil konfigurere typografiindstillinger.

 2. Klik på Vælg ... ud for feltet Skrifttype.

 3. Angiv de ønskede typografiindstillinger i dialogboksen Skrifttype og klik på OK.

  Feltet Skrifttype viser et eksempel på den valgte typografiindstilling, og feltlisten viser den valgte typografiindstilling i kolonnen Skrifttype.

  Bemærk:  Listeværktøjet understøtter ikke konfiguration af effekten Gennemstreget for en kolonne.

 4. Klik på Anvend på alle kolonner, hvis alle viste kolonner skal bruge de valgte typografiindstillinger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×