Ændre den webtjeneste, der bruges i formularskabelonens primære dataforbindelse

Denne artikel indeholder

Oversigt

Før du går i gang

Ændre dataforbindelsen til forespørgsel

Ændre dataforbindelsen til afsendelse

Oversigt

Når du første gang udformer en formularskabelon med en primær dataforbindelse til en webtjeneste, bruger du muligvis et testmiljø, hvor webtjenesten udvikles. Når webtjenesten er klar til at blive anvendt, skal du ændre den primære dataforbindelse i formularskabelonen fra testmiljøet til placeringen af den anvendte webtjeneste.

Når du ændrer webtjenesten i den primære dataforbindelse, oprettes der i Microsoft Office InfoPath en hoveddatakilde med felt og gruppe, der svarer til XML-skema i den nye webtjeneste. Hvis skemaerne i den gamle og den nye webtjeneste er de samme, indbind de eksisterende kontrolelementer i formularskabelonen automatisk til felterne i den nye datakilde. Hvis felterne og grupperne i den nye datakilde ikke passer til felterne og grupperne i den gamle datakilde, fjernes bindingen af datakilden fra kontrolelementerne. Hvis InfoPath fjerner bindingen fra kontrolelementerne, skal du fjerne kontrolelementerne fra formularskabelonen eller binde dem til andre felter i den nye datakilde.

Afhængigt af udformningen af formularskabelonen, kan den primære dataforbindelse have en dataforbindelse til forespørgsel, en dataforbindelse til afsendelse eller begge dele. Hvis den primære dataforbindelse både har en dataforbindelse til forespørgsel og en dataforbindelse til afsendelse og webtjenesten har ændret placering, skal du ændre begge forbindelser.

Bemærk: Du finder hyperlinks til oplysninger om ændring af sekundære dataforbindelser til andre eksterne datakilder i afsnittet Se også.

Når du har ændret den primære dataforbindelse, skal du udgive og afprøve formularskabelonen for at sikre, at dataforbindelsen til webtjenesten fungerer som forventet, når brugere udfylder formularer, der er baseret på formularskabelonen. Du skal også afprøve for at sikre, at eksisterende formularer, der er baseret på formularskabelonen, stadig fungerer som forventet. Når du har afprøvet det, kan du give brugerne lov til at begynde at udfylde formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om udgivelse af en formularskabelon i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Før du går i gang

Før du ændrer den primære dataforbindelse, skal du bruge følgende oplysninger fra administratoren af webtjenesten:

 • Placeringen af den nye webtjeneste.

 • Bekræftelse af, at den nye webtjeneste bruger dokument-/konstantkodning. InfoPath kan kun bruge webtjenester, der bruger dokument-/konstantkodning.

 • Navnet på de handlinger i webtjenesten, som du skal bruge.

 • Bekræftelse af, at skemaerne i den gamle og nye webtjeneste er de samme.

Toppen af siden

Ændre dataforbindelsen til forespørgsel

 1. Klik på Konverter den primære datakilde i menuen Funktioner.

 2. Klik på Opret en ny forbindelse til, klik på Modtage data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 3. Klik på Webtjeneste under Vælg den type dataforbindelse, du vil benytte til formularskabelonen, og klik derefter på Næste.

 4. Angiv placeringen af webtjenesten på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Bemærk: Hvis du vil søge efter en webtjeneste vha. en UDDI-server (Universal Description Discovery and IntegrationI), skal du klikke på Søg i UDDI, angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge i, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en aktuel tjeneste, indtaste et søgeord og derefter klikke på Søg. Webtjenester, der svarer til dit søgeord, vises på listen Søgeresultater. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 5. Klik på den webtjenestehandling, der returnerer data fra formularen, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 6. Hvis guiden Dataforbindelse støder på et ukendt element i webtjenestens skema, bliver du på næste side i guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter for at bestemme, hvilke felter eller grupper der skal føjes til hoveddatakilden.

  Sådan gør du

  1. Markér en parameter i tabellen Parametre, og klik derefter på Indstil eksempelværdi.

  2. Skriv en værdi, som brugeren kan bruge til dette felt, i boksen Eksempelværdi, og klik derefter på OK.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen Parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, opretter Microsoft Office InfoPath forbindelse til webtjenesten og forespørger om WSDL-filen (Web Service Description Language). WSDL-filen indeholder det skema, der bruges af webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørgslen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, bruger InfoPath eksempeldataene til at afgøre definitionen af den ukendte elementtype og tilføjer derefter de relevante felter og grupper i den sekundære datakilde.

 7. Hvis webtjenesten accepterer ændringsoplysninger, bliver du på næste side i guiden spurgt, om ændringsoplysninger skal inkluderes i forespørgselsdataene. I de fleste tilfælde skal afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes være markeret. Klik derefter på Næste. Hvis ændringsoplysningerne ikke skal inkluderes, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Inkluder ændringsoplysninger, når data sendes og derefter klikke på Næste.

  Tekniske detaljer

  Denne side i guiden vises kun, hvis WSDL-filen (Web Services Description Language) for webtjenesten angiver, at webtjenesten returnerer et Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. Skriv et navn for dataforbindelsen på den næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

 9. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

 10. Udgiv formularskabelonen ved at klikke på Udgiv i menuen Filer.

 11. Afprøv formularskabelonen grundigt ved at åbne en formular, der er baseret på denne formularskabelon, og fylde den ud. Kontroller, at formularen fungerer som forventet.

Toppen af siden

Ændre dataforbindelsen til afsendelse

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på dataforbindelsen til afsendelse i den primære dataforbindelse på listen Dataforbindelser for formularskabelonen, og klik derefter på Rediger.

 3. Skriv i guiden Dataforbindelse adressen til den nye webtjeneste, som brugerne skal sende deres formularer til, og klik derefter på Næste.

  Bemærk: Hvis du vil søge efter en webtjeneste vha. en UDDI-server (Universal Description Discovery and IntegrationI), skal du klikke på Søg i UDDI, angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge i, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en aktuel tjeneste, indtaste et søgeord og derefter klikke på Søg. Webtjenester, der svarer til dit søgeord, vises på listen Søgeresultater. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 4. Klik på den webtjeneste, der henter de sendte data, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste på den næste side i guiden.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder på den næste side i guiden for at vælge, hvilke data i formularen der skal sendes for hver parameter i webtjenesten:

  Sende dataene i et felt eller en gruppe

  1. Klik på listen Parametre på den webtjenesteparameter, der vil modtage dataene fra formularen.

  2. Klik på Felt eller gruppe under Parameterindstillinger.

  3. Klik på Indsæt formel Knappen Datakilde .

  4. Klik i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe på det felt eller den gruppe, hvis data du vil sende, og klik derefter på OK.

  5. Klik på Kun tekst og underordnede elementer i boksen Medtag for kun at sende dataene i dette felt og de underordnede elementer for feltet eller gruppen, eller klik på XML-undertræ med det markerede element for at sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementer i den markerede gruppe eller det markerede felt.

  Sende alle data i formularen

  1. Klik på listen Parametre på den webtjenesteparameter, der vil modtage dataene fra formularen.

  2. Klik på Hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under Parameterindstillinger.

  Sende dataene som en streng

  1. Klik på listen Parametre på den webtjenesteparameter, der vil modtage dataene fra formularen.

  2. Klik på Hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under Parameterindstillinger.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Send data som en streng.

   Bemærk: Typisk skal du markere dette afkrydsningsfelt for at sende digitalt signerede data. I de fleste tilfælde skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  Tekniske oplysninger om ADO.NET DataSet-objekter

  Hvis webtjenesten kræver et ADO.NET DataSet-objekt, skal du vælge en dataset-node, når du konfigurerer denne dataforbindelse. Hvis du bruger en anden type node for en dataforbindelse til en webtjeneste, som kræver et ADO.NET DataSet, mislykkes afsendelsen.

 6. Klik på Næste.

 7. Skriv et navn for dataforbindelsen til afsendelse på den næste side i guiden, og klik derefter på Udfør.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×