Ændre den rækkefølge, hvorpå stablede objekter, pladsholdere og figurer vises på et dias

Du kan stable elementer som f.eks. objekter, pladsholdere eller figurer (og endda grupperede objekter), så det ene element vises foran det andet. Du kan ændre den rækkefølge, hvorpå hvert element vises på et dias.

 1. Højreklik på det objekt (eller sæt grupperede objekter), der skal placeres forrest eller bagest.

  Bemærk: Hvis du ikke kan markere et objekt, fordi det er gemt under andre objekter, kan du få hjælp under Markere objekter, der ligger i lag eller er stablet på et dias.

  Placer forrest eller bagest

  Når du kan få adgang til objektet (det grønne rektangel i dette eksempel), skal du højreklikke på det og vælge en indstilling i menuen for at flytte det forrest eller bagest.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Peg på Placer forrest, og klik derefter på Placer forrest for at flytte et diasobjekt frem forrest i en gruppe af stablede diasobjekter.

  • Peg på Placer forrest, og klik derefter på Flyt fremad for at flytte et diasobjekt én placering op mod den forreste placering i stablingsrækkefølgen.

  • Peg på Placer bagest, og klik derefter på Placer bagest for at placere et diasobjekt bagest i en gruppe af stablede diasobjekter.

  • Peg på Placer bagest, og klik derefter på Flyt bagud for at flytte et diasobjekt én placering ned mod den bageste placering i stablingsrækkefølgen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×