Ændre den måde, som du får vist (eller finder) oplysninger på en timeseddel

Du kan bruge din timeseddel til at få vist og rapportere faktisk arbejde for dine opgavetildeling. Hvis du er timeseddelgodkender, kan du få vist og finde oplysninger om timesedler, der er sendt til godkendelse hos dig.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist dine timesedler

Få vist overtid og ikke-fakturerbare timer på din timeseddel

Konfigurere timeseddelfiltre

Få vist dine timesedler

 1. Klik på Timeseddelcenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

  På siden Timeseddelcenter vises en liste over dine timesedler, herunder dem du har indsendt, din aktuelle timeseddel og de timesedler, der er oprettet til dig. Alle erstatningstimesedler, som du har oprettet, vises også på siden Timeseddelcenter.

 2. Vælg en af følgende indstillinger på visningsvalglisten til højre på siden:

  • Denne + seneste tre måneder

  • Næste seks måneder + seneste tre måneder

  • Seneste seks måneder

  • Seneste tolv måneder

  • Alle timesedler

  • Oprettet og i gang

   Bemærk: I visningen Oprettet og i gang fremgår erstatningstimesedler, som du aktuelt er ansvarlig for, sammen med dine egne igangværende timesedler.

 3. Hvis du vil have vist timesedlen for den pågældende periode på siden Min timeseddel, skal du klikke på navnet på en timeseddel i kolonnen Timeseddelnavn.

Toppen af siden

Få vist overtid og ikke-fakturerbare timer på din timeseddel

 1. Klik på Timeseddelcenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

 2. I kolonnen Timeseddelnavn skal du klikke på den timeseddel, som du vil have vist overtid eller ikke-fakturerbare timer eller begge i.

 3. På siden Min timeseddel skal du klikke på Handlinger og derefter klikke på Overarbejde til/fra eller Ikke-fakturerbart arbejde til/fra.

Toppen af siden

Konfigurere timeseddelfiltre

Timeseddelgodkendere og andre, som har justeringstilladelser, kan filter de oplysninger, der vises på listen over deres tildelte timesedler, yderligere.

 1. Klik på Timeseddel på værktøjslinjen Hurtig start under Godkendelser.

 2. I filterområdet af siden Gennemgå mine timesedler skal du klikke på Afventer min godkendelse, Godkendt af mig, Tilgængelige timesedler at justere eller Mine ressourcers timesedler, der ikke er sendt.

  Bemærk: Som standard vises timesedler i Microsoft Office Project Web Access ved hjælp af filteret Afventer min godkendelse.

 3. Vælg filterindstillingerne for datoen eller ressourcen eller begge for den markerede timeseddeltype:

  • Dato      Marker dette afkrydsningsfelt for at angive datofiltrering. Du kan vælge mellem følgende datofiltreringsmetoder:

   • Regnskabsperiode      Klik på denne knap for kun at få vist timesedler fra en bestemt regnskabsperiode. Vælg regnskabsperioden på den relevante liste.

    Bemærk: Hvis organisationen ikke har defineret nogen regnskabsperioder, vil listen Regnskabsperiode være tom, og dit filter viser ingen timesedler.

   • Brugerdefineret datointerval      Klik på denne knap for kun at få vist timesedler, der indeholder data i en bestemt tidsperiode. Angiv start- og slutdatoer for tidsperioden ved at skrive data i boksene eller vælge datoer i datovælgerne.

  • Ressourcer      Marker dette afkrydsningsfelt for at angive ressourcefiltrering. Du kan vælge mellem følgende ressourcefiltreringsmetoder:

   • Omkostningssted      Skriv et id for et omkostningssted i boksen Omkostningssted for kun at få vist timesedler, der indeholder tid, der er rapporteret til et bestemt omkostningssted.

   • Ressourcenavn      Vælg en ressource på listen Ressourcenavn for kun at få vist timesedler, der indeholder data, der er rapporteret af den pågældende ressource.

 4. Klik på Anvend for at filtrere timesedlerne ud fra de angivne kriterier.

Hvis du vil returnere til standardvisningen efter anvendelse af et filter, skal du klikke på Afventer min godkendelse i filterområdet af siden Gennemgå mine timesedler. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Dato og Ressourcer, og klik derefter på Anvend.

Hvorfor er der visse handlinger, jeg ikke kan udføre i Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×