Ændre SmartArt-grafiklayout eller -type

Når du opretter SmartArt-grafik, vælger du et layout fra en kategori eller type af grafiske SmartArt-objekter. Hver type indeholder forskellige layout. I typen Cyklus kan du f.eks. markere layoutet Radialcyklus.

Denne artikel indeholder

Oversigt over ændring af SmartArt-grafiklayout og -type

Ændre SmartArt-grafiklayout

Ændre SmartArt-grafiktype

Oversigt over ændring af SmartArt-grafiklayout og -type

Nogle SmartArt-grafiklayout indeholder et fast antal figurer. Layoutet Modsatrettede pile i typen Relation er designet til kun at vise to modstridende ideer eller koncepter, og derfor er det kun to af figurerne, der kan indeholde tekst.

Layout med modvægtspile

Hvis du vil formidle mere end to budskaber, skal du skifte til et layout, der indeholder mere end to figurer, der kan indeholde tekst,  f.eks. layoutet Pyramideliste. Husk, at hvis du ændrer SmartArt-grafiklayout eller -type, kan det ændre betydningen af dine oplysninger. Et SmartArt-grafiklayout med pile, der alle peger til højre, f.eks. Grundlæggende proces i typen Proces, har en anden betydning end en, der viser en pil, der danner en cirkel, f.eks. Kontinuerlig cyklus i typen Cyklus.

Du kan tilføje og slette figurer i de fleste SmartArt-grafiklayout, og du kan også ændre placeringen af de forskellige figurer. Derfor skal du vælge et layout, der giver den bedste visuelle gengivelse af dine data. Figurernes justering og placering opdateres automatisk, når du tilføjer eller fjerner figurer eller redigerer teksten, afhængigt af antallet af figurer og mængden af tekst i figurerne.

Hvis du tilpasser SmartArt-grafik og senere ændrer layoutet, er det ikke sikkert, at alle dine tilpasninger bliver overført til det nye layout. Hvis du vender tilbage til det oprindelige layout, før du gemmer og lukker det aktuelle 2007 Microsoft Office-system-dokument, bliver alle dine tilpasninger dog vist i det originale layout.

Nogle tilpasninger bliver ikke overført, da det ikke er sikkert, at de ser flotte ud i det nye layout. I nedenstående tabel vises, hvilke tilpasninger der bliver gemt, og hvilke der går tabt.

Tilpasninger, der overføres

Tilpasninger, der ikke overføres

Farver (herunder streg- og fyldtyper)

Roterede figurer

Typografier (herunder typografier, der er anvendt på individuelle figurer, og typografier, der er anvendt på SmartArt-grafik)

Spejlvendte figurer

Effekter (f.eks. skygger, spejlinger, facetter og glød)

Figurer, der er blevet flyttet

Formatering anvendt på tekst

Ændret størrelse på figurer

Ændringer i figurgeometri, f.eks. fra en cirkel til en firkant

Ændringer i retning fra højre til venstre eller fra venstre til højre

Toppen af siden

Ændre SmartArt-grafiklayout

  1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre layout for.

  2. Klik på det ønskede layout under fanen Layout i gruppen Design under SmartArt-grafikværktøjer.

    Hvis du vil have vist alle de tilgængelige layout i en enkelt type, skal du klikke på knappen Flere i gruppen Layout Knapflade ved siden af miniaturebilledet af layoutet. Klik på Flere layout for at få vist alle typer og layout.

Toppen af siden

Ændre SmartArt-grafiktype

  1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre type for.

  2. Klik på knappen Flere Knapflade under SmartArt-værktøjer under fanen Design i gruppen Layout, og klik derefter på Flere layout.

  3. Klik på den ønskede type og det ønskede layout.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×