Åbne en formelkolonne i en datavisning

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du let oprette en kolonne, der viser resultatet af en beregning udført på andre data i en datakilde.

I Office SharePoint Designer 2007 bruges XPath Expression Builder til at oprette en formelkolonne. XPath (XML Path Language) er et sprog til at finde og behandle data i et XML-dokument. XPath Expression Builder indeholder IntelliSense til XPath, som gør det muligt for både uøvede og avancerede brugere at oprette XPath-udtryk, der udfører komplekse beregninger på data.

Et eksempel: Fødevaredistributionsfirmaet Northwind Traders overvåger lagerbeholdningen i en XML-fil. De ved, hvor stort lageret er, og de kender prisen på hver enhed, men de ønsker, at datavisningen skal vise værdien af lagerbeholdningen for hver vare. Det kan de opnå ved at oprette en formel, der viser resultatet af at gange antal enheder på lager med enhedsprisen. Derefter kan Northwind Traders hurtigt og let få adgang til værdien af lagerbeholdningen for hver vare på lager.

Gå til Oprette en datavisning, hvis du vil oprette de eksempeldata og den datavisning, der bruges i eksemplet, eller for at få yderligere oplysninger om datavisninger.

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil føje en formelkolonne til.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver. Klik på Rediger kolonner på listen Almindelige datavisningsopgaver.

  Tip: Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i det øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige datavisningsopgaver. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Tilføj formelkolonne på listen Tilgængelige felter i dialogboksen Rediger kolonner, og klik derefter på Tilføj.

  Dialogboksen XPath Expression Builder åbnes. Du kan bruge XPath Expression Builder til at hjælpe med at oprette udtryk. XPath Expression Builder giver let adgang til navnene på felterne i datakilden og til mange af de indbyggede funktioner, der er til rådighed, når du skriver XPath-udtryk.

 4. Dobbeltklik på det felt, du vil indsætte i udtrykket, under Marker et felt, der skal indsættes i dialogboksen XPath Expression Builder. Hvis du vil indsætte den fulde sti til feltet, skal du holde CTRL nede og dobbeltklikke på feltet.

  Hvis du f.eks. vil oprette den formelkolonne, som Northwind Traders skal bruge til at vise værdien af lageret, skal du dobbeltklikke på EnhederPåLager. EnhederPåLager vises i boksen Rediger XPath-udtryk.

 5. Placer indsætningspunktet lige efter feltnavnet i boksen Rediger XPath-udtryk, og tryk derefter på MELLEMRUMSTASTEN.

  IntelliSense-listen over XPath-operatorer vises. IntelliSense til XPath kan bl.a. vise en liste over de tilgængelige felter eller funktioner, der er gyldige i forbindelse med det aktuelle udtryk.

 6. Dobbeltklik på den ønskede operator på IntelliSense-listen over operatorer.

  I dette eksempel skal du dobbeltklikke på stjernen (*) på listen over operatorer, da Northwind Traders ønsker at gange EnhederPåLager med PrisPrEnhed.

  IntelliSense-listen over XPath-operatorer

 7. Tryk på MELLEMRUMSTASTEN. En IntelliSense-liste over tilgængelige felter vises.

 8. Dobbeltklik på det ønskede felt på listen over tilgængelige felter.

  Dobbeltklik på PrisPrEnhed for at oprette formelkolonnen i eksemplet med Northwind Traders.

  IntelliSense-listen over tilgængelige felter

  Det endelige udtryk ser ud som følgende.

  XPath-udtryk til beregnede kolonner, som det vises i boksen Rediger XPath-udtryk

  I bunden af XPath Expression Builder kan du se et eksempel på resultaterne af dataene i formelkolonnen, efterhånden som du opbygger udtrykket i boksen Rediger XPath-udtryk.

 9. Klik på OK to gange.

  Der vises en ny formelkolonne i datavisningen.

  Bemærk: Som standard er kolonneoverskriften det udtryk, som er oprettet i boksen Rediger XPath-udtryk i XPath Expression Builder (f.eks. EnhederPåLager * PrisPrEnhed). Hvis du ønsker at erstatte standardoverskriften med noget andet, kan du markere kolonneoverskriften og skrive den ønskede tekst.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×