Åbne, ændre eller lukke Outlook-datafiler

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du arbejder i Microsoft Outlook, bruger du datafiler til at opbevare e-mails, din kalender, opgaver og andre emner. Datafiler gør det muligt for dig at bevare dine data på din computer. Du kan tilføje adgangskoder, ændre placeringen af datafiler eller bestemme, hvilke datafiler der skal vises i Outlook.

Hvad vil du foretage dig?

Åbne en .pst-fil

Placering af data

Flytte en privatmappefil (.pst)

Flytte en offlinemappefil (.ost)

Datasikkerhed fil

Tilpasse det viste navn på datafilen

Fjerne en .pst-fil fra navigationsruden

Åbne en .pst-fil

Hvis du har oprettet en .pst-fil, som ikke vises i Navigationsrude, kan du tilføje .pst-filen i Outlook, så du kan arbejde med emnerne i den.

 1. Peg på Åbn i menuen Filer, og klik derefter på Outlook-datafil.

 2. Klik på den .pst-fil, du vil åbne, og klik derefter på OK.

  Navnet på mappen, der er knyttet til datafilen, vises i Mappeliste. Hvis du vil se mappelisten, skal du klikke på menuen Gå til og klikke på Mappeliste. Mappen hedder som standard Private mapper.

Toppen af siden

Datafilplaceringer

Listen nedenfor viser, hvor Outlook-datafiler gemmes på din computer. Nogle af mapperne kan være skjulte. Hvis du vil se dem, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Mappeindstillinger.

  Dialogboksen Mappeindstillinger

 3. Klik på fanen Vis, og klik derefter på indstillingen Vis skjulte filer og mapper.

Filplaceringer i Windows Vista

Outlook-datafiler (.pst)    drev: \User\user name\Local indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Offlinemappefil (.ost)    drev: \User\user name\Local indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Filplaceringer i Windows XP

Outlook-datafiler (.pst)    drev: \Documents and settings\bruger\lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Offlinemappefil (.ost)    drev: \Documents and settings\bruger\lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook

Få hyperlinks til flere oplysninger om, hvor Outlook-filer gemmes, i afsnittet Se også.

Vær opmærksom på følgende:

 • Du kan gemme, kopiere og flytte en datafil (undtagen den fil, der bruges som standardmodtagelsessted) til en anden placering på harddisken eller et netværksshare. Husk, at du skal have læse- og skriveadgang for at åbne en .pst-fil (Personal Folders file) fra et netværksshare.

 • Hvis du vil have adgang til en hvilken som helst datafil, der er gemt på et netværksshare eller på en anden computer, skal du lukke de programmer, der eventuelt bruger den pågældende fil. En datafil kan kun anvendes af én bruger eller ét program ad gangen.

 • .pst-datafilen understøtter ikke skrivebeskyttede medier, f.eks. en cd eller dvd'er.

Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, leveres og gemmes e-mail, kalenderen, kontaktpersoner og andre emner normalt til din postkasse på serveren. Når du installerer Outlook på en ny computer og konfigurerer en Exchange-konto, vil alle dataene på serveren igen være tilgængelige. De resterende oplysninger i denne artikel gælder ikke i denne situation, medmindre du har arkiveret lokale datafiler, eller du har angivet, at Exchange-e-mail-meddelelser skal leveres til en lokal datafil.

Hvis du bruger en POP3-mailkonto, som er en af de mest almindelige typer personlige e-mail-konto, dine e-mail-meddelelser hentes fra POP3 e-mail-serveren hos din internetudbyder (ISP) til din computer og leveret til og gemt lokalt i en privatmappefil (.pst) med navnet Outlook.pst (filnavn). Outlook.pst gemmes i drev: \Documents and settings\bruger\lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook-mappe.

Bemærk: .pst-filen placeres som standard i en skjult mappe. Hvis du vil bruge Windows Stifinder til at navigere til mappen, skal du først aktivere visning af skjulte mapper. Klik på Mappeindstillinger i menuen Funktioner i Windows Stifinder. Klik på Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper under Filer og mapper under Avancerede indstillinger under fanen Vis. Hvis du vil have vist alle filtypenavne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul filtypenavne for kendte filtyper under Filer og mapper. Skjulte mapper vises nedtonede for at angive, at de ikke er almindelige mapper.

Toppen af siden

Flytte en privatmappefil (.pst)

Du kan flytte enhver .pst-fil til enhver placering på din computer. Du kan f.eks. opbevare Outlook-datafilerne på drev D eller under Dokumenter, så det er nemmere at oprette sikkerhedskopifiler.

Før du flytter din .pst-fil, kan du evt. ændre det navn, den vises under, fra Private mapper til noget mere sigende. Hvis du ændrer navnet, kan du nemmere skelne filen fra andre Outlook-datafiler, når du arbejder med mere end én .pst-fil.

 1. Højreklik på Private mapper i navigationsruden, og klik derefter på Egenskaber for "Private mapper".

  Genvejsmenuen Private mapper

  Private mapper er altid en mappe på øverste niveau i Navigationsrude, i Post.

  Dialogboksen Egenskaber for private mapper

 2. Klik på Avanceret.

 3. Skriv et sigende navn i boksen Navn, f.eks. Mine Outlook-data.

  Dialogboksen Private mapper

 4. Klik to gange på OK.

Nu kan du begynde at flytte Outlook-datafiler til et andet sted på computeren.

 1. Noter dig filens placering og navn i Outlook.

  1. Højreklik på Privatmapper eller det navn, der vises for .pst-fil i Navigationsruden, og klik derefter på Egenskaber for mappenavn.

  2. Klik på Avanceret.

  3. Brug indholdet af tekstboksen Filnavn til at notere dig den fulde sti og hele filnavnet for .pst-filen.

 2. Afslut Outlook.

 3. Flyt filen.

  1. Brug Windows Stifinder til at kopiere hver .pst-fil fra dens standardplacering i drev: \Documents and settings\bruger\lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook mappe til en hvilken som helst mappe på din computer, du vil.

   Bemærk: Standardplaceringen er en skjult mappe. Hvis du vil bruge Windows Stifinder til at navigere til mappen, skal du først aktivere visningen af skjulte mapper. Klik på Mappeindstillinger i menuen Funktioner i Windows Stifinder. Klik på Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper under Filer og mapper under Avancerede indstillinger under fanen Vis. Hvis du vil have vist alle filtypenavne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul filtypenavne for kendte filtyper under Filer og mapper. Skjulte mapper vises nedtonede for at angive, at de ikke er almindelige mapper.

 4. Klik på Brugerkonti i Kontrolpanel i Windows, og klik derefter på Post.

  Bemærk: Hvis du bruger den klassiske visning i Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på Post.

 5. Klik på Vis profiler, og marker derefter den profil, der indeholder .pst-filen.

 6. Klik på Egenskaber, og klik derefter på Datafiler.

 7. Vælg datafilen på listen, og klik derefter på Indstillinger.

 8. Når der vises en meddelelse om, at datafilen ikke findes på den gamle placering, skal du klikke på OK.

 9. Naviger til den nye mappe, marker datafilen, og klik derefter på Åbn.

 10. Klik på OK, og klik derefter to gange på Luk.

 11. Klik på OK.

 12. Start Outlook igen.

Toppen af siden

Flytte en offlinemappefil (.ost).

Hvis du arbejder offline med Outlook eller bruger Exchange sammen med Cachelagret Exchange-tilstand, kan du vælge at placere den lokale offlinemappefil (.ost) i en anden mappe eller på et andet harddiskdrev.

 1. Afslut Outlook.

 2. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 3. Dobbeltklik på Post, og klik derefter på E-mail-konti.

 4. Klik på Vis profiler, og marker derefter den profil, der indeholder .pst-filen.

 5. Klik på Egenskaber, og klik derefter på Datafiler.

 6. Vælg Exchange-kontoen, og klik derefter på Indstillinger.

 7. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Bruge Cachelagret Exchange-tilstand under fanen Avanceret.

  Klik på OK, når du ser denne meddelelse: Du skal genstarte Outlook for at ændringerne kan træde i kraft.

 8. Klik på Indstillinger.

 9. Klik på Indstillinger for offlinemappefiler under fanen Avanceret.

 10. Klik på Deaktiver offlinebrug, og klik derefter på Ja i den dialogboks, der vises.

 11. Klik på Indstillinger for offlinemappefiler.

 12. Klik på Gennemse, gå til det sted, hvor du vil gemme din .ost-fil, skriv et navn i feltet Filnavn, og klik derefter på Åbn.

 13. Klik på OK.

 14. Marker afkrydsningsfeltet Brug Cachelagret Exchange-tilstand.

 15. Klik på OK. Klik på OK, når du ser denne meddelelse: Du skal genstarte Outlook for at ændringerne kan træde i kraft.

 16. Klik på Luk.

  Næste gang du starter Outlook, synkroniseres den nye .ost-fil med din postkasse på Exchange-serveren.

Toppen af siden

Sikkerhed i forbindelse med datafiler

Det er i øjeblikket ikke muligt at beskytte Outlook med adgangskode, når programmet startes, eller låse Outlook, hvis du forlader computeren. I stedet må du låse Microsoft Windows med en logonadgangskode eller benytte tredjepartssoftware, der er skrevet specielt til at beskytte Outlook med adgangskode. Du kan dog angive en adgangskode til din privatmappefil (.pst). Hvis du bruger en internetkonto i Outlook, f.eks. en POP3- eller HTTP-konto, modtages e-mails i en datafil af typen .pst på computerens harddisk. Du kan beskytte .pst-filen med en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang for andre, som deler computeren.

 1. Klik på Mappeliste i menuen Søg.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du har en POP3-e-mail-konto, skal du højreklikke på Private mapper og derefter klikke på Egenskaber for "Private mapper" i genvejsmenuen.

   Bemærk: Hvis du har angivet et brugerdefineret navn, som datafilen vises under, skal du udskifte dette navn med Private mapper.

  • Hvis du har en IMAP eller HTTP e-mail-konto, som Microsoft Windows Live Mail, højreklik på navnet på kontoen, og klik derefter på Egenskaber For kontonavn i genvejsmenuen.

 3. Klik på Avanceret under fanen Generelt.

 4. Klik på Skift adgangskode.

 5. I dialogboksen Skift adgangskode skal du skrive den nye adgangskode og bekræfte den ved at skrive den igen. Adgangskoden må være på op til 15 tegn.

  Bemærkninger: Brug stærke adgangskoder, der kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder blande ikke disse elementer. Stærk adgangskode: Y6dh! et5. Svage adgangskode: House27. Adgangskoder skal være 8 eller flere tegn. En gang udtryk, der bruger 14 eller flere tegn er bedre. Se oprette stærkere adgangskoder og beskytte demkan finde flere oplysninger.

  Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

 6. Kontroller, at markeringen er fjernet i afkrydsningsfeltet Gem denne adgangskode på adgangskodelisten. Dette forhindrer, at adgangskoden gemmes i cachelageret, og betyder, at du skal skrive adgangskoden, hver gang du starter Outlook. Husk adgangskoden!

  Vigtigt: Hverken Microsoft, din internetudbyder eller din e-mailadministrator har adgang til din adgangskode. Ingen kan gendanne indholdet af .pst-filen, hvis du glemmer adgangskoden.

 7. Klik på OK tre gange.

Når du klikker på mappen med e-mail-kontoen, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Når først du har fået adgang, skal du ikke angive adgangskoden igen, så længe Outlook er åben. Hvis du afslutter og genstarter Outlook, bliver du bedt om at angive adgangskoden, når du klikker på mappen med e-mail-kontoen.

Vigtigt: Meningen med adgangskodefunktionen til .pst-filen er ikke at beskytte mod hackere. Den skal blot sikre, at andre, som du stoler på og deler computeren med, ikke kan få adgang til din personlige e-mails. En mere sikker måde at beskytte dine data på en computer, som du deler med andre, på, er at oprette en adgangskodebeskyttet Windows-brugerkonto for alle, som benytter den pågældende computer.

Toppen af siden

Tilpasse visningsnavnet på datafilen

Standardvisningsnavnet på privatmappefilen (.pst) er Private mapper. Dette navn kan virke forvirrende, hvis du arbejder med flere .pst-filer, som alle har det samme navn. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilpasse visningsnavnet.

 1. Højreklik på Private mapper i navigationsruden, og klik derefter på Egenskaber for "Private mapper".

  Dialogboksen Egenskaber for private mapper

 2. Klik på Avanceret.

  Dialogboksen Private mapper

 3. Skriv et sigende navn i feltet Navn, f.eks. Mine Outlook-data.

 4. Klik to gange på OK.

I navigationsruden kan du se en mappe på øverste niveau med det navn, du har skrevet. Nu kan du hurtigt skelne din datafil fra andre filer.

Tip: Det er også praktisk at tilpasse filnavne, hvis du har flere .pst-filarkiver. Hvis du f.eks. opretter en månedlig .pst-fil til opbevaring af alle dine sendte emner for den pågældende måned, kan du omdøbe filen fra Private mapper til noget mere sigende, f.eks. Sendt post – december 2006.

Toppen af siden

Fjerne en .pst-fil fra navigationsruden

Selvom du måske har en tendens til at samle på e-mails, kan du have brug for at skabe plads i navigationsruden. Du har sikkert ikke altid brug for prompte at kunne få adgang til en arkiveret .pst-fil. Du kan fjerne en Outlook-datafil fra navigationsruden uden at slette filen fra din computer.

 • Højreklik på den privatmappefil, du vil fjerne fra navigationsruden, og klik derefter på Luk private mapper.

Hvis indstillingen Luk private mapper ikke er tilgængelig, skyldes det sikkert, at du forsøger at fjerne den .pst-fil, som Outlook bruger til at gemme dine nye meddelelser. Hvis du fjerner denne datafil, findes der ingen steder, hvor nye meddelelser kan placeres.

Tip: Er du bange for at slette en fil og miste dine data? .pst-filen eller dens indhold slettes ikke, når du lukker den. Filen vises blot ikke i navigationsruden længere. Du kan altid få vist en .pst-fil igen ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Peg på Åbn i menuen Filer, og klik derefter på Outlook-datafil.

 2. Klik på den .pst-fil, du vil åbne, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×