Ændre tilbud til betalte fakturaer ved hjælp af webdatabaseskabelonen Tjenester

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Access 2010-webdatabaseskabelonen Tjenester opretter en database, som du straks kan bruge til at registrere tilbud, fakturaer, kunder og andre data, der relaterer til driften af en servicevirksomhed.

Den følgende video viser et kort scenarie af, hvordan du kan bruge denne skabelon.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvis du ikke allerede har gjort, hente skabelonen tjenester.

I denne artikel kan du se, hvordan du bruger skabelonen til at oprette din egen database, som du kan bruge i driften af din virksomhed.

I denne artikel

Starte databasen for første gang

Introduktion: Føje eksisterende data til databasen tjenester

Dashboard: Registrere aktive tilbud og fakturaer

Tilbud: Administrere alle dine tilbud

Fakturaer: Administrere alle dine fakturaer

Rapportcenter: Vise og udskrive rapporter

Avanceret: Administrere tjenester, produkter, medarbejdere og kunder

Næste trin

Starte databasen for første gang

Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge, om du vil beholde eksempeldataene, eller om du vil slette dem, så du kan angive dine egne data:

Startformular i webdatabaseskabelonen Tjenester

1. Klik på knappen til venstre for at åbne databasen og arbejde med eksempeldata. Access udfylder Services-database med data fra den fiktivt firma Northwind Traders.

2. Klik på knappen til højre for at slette eksempeldataene, så du kan begynde at angive dine egne.

Hvis du sletter eksempeldataene, forhindrer det også, at startdialogboksen vises fremover.

3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at forhindre, at dialogboksen vises igen senere.

Bemærk!: Brug et dollartegn ($) som valutasymbol af alle felter og kontrolelementer i skabelonen tjenester, der viser valutadata. Hvis din landestandard bruger et andet valutasymbol, bør du overveje at justere de pågældende felter og kontrolelementer, inden du fjerner eksempeldataene.

Introduktion: Føje eksisterende data til databasen Tjenester

Fanen Introduktion indeholder følgende andre faner, som gør det nemt at få virksomhedens data på plads og klar til brug:

Faner under Introduktion

Funktioner

Velkommen

Links til praktiske ressourcer

Firmaoplysninger

Felter, der bruges til at gemme oplysninger om din virksomhed til brug på fakturaer og i andre rapporter.

Medarbejdere

En dataarkvisning over medarbejderne. Den medarbejder, der er logget på, registreres på nye tilbud og fakturaer.

Tjenester

En dataarkvisning over de tjenester, du kan indsætte på tilbud og fakturaer.

Produkter

En dataarkvisning over de materialer, du videresælger eller forbruger. Du kan indsætte disse produkter på tilbud og fakturaer.

Tilbud og fakturaer

To dataarkvisninger: dine tilbud og dine fakturaer

Når du klikker på Begynd at angive mine data i startdialogboksen, åbnes fanen IntroduktionVelkommen, hvor du kan starte processen med at angive dine egne data i databasen Tjenester.

Fanen Introduktion i webdatabaseskabelonen Tjenester

Du behøver ikke at bruge fanen Introduktion til at angive alle dine data. Du kan bruge fanen til hurtigt at komme i gang. De fleste af de oplysninger, du kan angive under fanerne under Introduktion kan også angive under hovedfanerne, f.eks. fanen Tilbud eller fanen Fakturaer. Du kan do kun angive dine firmaoplysninger (som vises på tilbud og fakturaer) under fanen Firmaoplysninger.

Fanen Velkommen: hjælp og andre ressourcer

Linkene under fanen Velkommen peger på de seneste ressourcer, som kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af databasen Tjenester. Selvom linkene ikke ændres, opdateres destinationssiderne med nye ressourcer.

 • Når du er færdig med at se oplysninger under fanen Velkommen, skal du klikke på Næste for at få til fanen Firmaoplysninger.

Fanen Firmaoplysninger: Angiv dine firmaoplysninger

Under fanen Firmaoplysninger kan du angive oplysninger om dit firma, f.eks. navn, placering, telefon og mailadresse. Disse oplysninger vises på fakturaer og andre rapporter, der oprettes i databasen.

Fanen Firmaoplysninger i databaseskabelonen Tjenester

 • Skriv oplysningerne om dit firma i felterne, og klik derefter på Næste.

Fanen Medarbejdere: Angiv oplysninger om medarbejderne

Under fanen Medarbejdere kan du begynde at føje medarbejdere til databasen. Dette hjælper dig med at holde styr på, hvad den enkelte medarbejder har lavet. Når der f.eks. oprettes et nyt tilbud, registreres den medarbejder, der er logget på, som en del af det nye tilbud.

 • Skriv oplysningerne om hver af medarbejderne i dataarket, og klik derefter på Næste.

  Du kan også vise, redigere og tilføje medarbejdere under hovedfanen Medarbejdere.

Fanen Tjenester: Angiv oplysninger om de tjenester, du tilbyder

Under fanen Tjenester kan du tilføje oplysninger om de tjenester, du tilbyder, f.eks. timesatsen for hver enkelt tjeneste. Du kan også fjerne tjenester ved at slette dem eller deaktivere dem. Du kan kun slette en tjeneste, hvis den ikke vises i nogen tilbud eller fakturaer.

Når du tilføjer en tjeneste i et tilbud eller på en faktura, anvendes standardtimesatsen i tilbuddet eller på fakturaen. Du kan dog tilpasse timesatsen for hver tjeneste, inden du sender et tilbud eller en faktura. Når du tilpasser timesatsen i et tilbud eller på en faktura, påvirker det ikke standardtimesatsen for tjenesten.

Tilføje tjenestedata, du har gemt i Excel

Du kan kopiere og indsætte data fra Excel til et Access-dataark. Du kan spare tid ved at kopiere og indsætte data, især hvis dataene i Excel allerede er inddelt i rækker eller kolonner på samme måde som kolonnerne i dataarket.

Der er to ting, du skal overveje, når du klargør kopiering af Excel-data, der skal indsættes i Access:

 • Hvis Excel-dataene er arrangeret i rækker (i modsætning til kolonner), skal du transponere dataene i Excel, før du kopierer dem til Access.

 • Hvis kolonnerne i Excel ikke er i samme rækkefølge som kolonnerne i Access-dataarket, skal du omarrangere kolonnerne i Excel, før du kopierer dem til Access

Vigtigt!:  Kolonnen Tjenestekode skal indeholde en værdi for hver tjeneste, og værdien skal være entydig – to eller flere tjenester kan ikke have samme navn.

Bemærk!:  I trinnene i dette afsnit antages det, at du har data for alle fire kolonner i dataarket Tjenester. Hvis du ikke har data til dem alle, kan du kopiere de data, du har. Den eneste kolonne, der er påkrævet, og som skal have entydige værdier, er Tjenestekode.

Transponere Excel-data fra rækker til kolonner

Tip!:  Hvis dine data ikke er placeret i samme rækkefølge som kolonnerne i Access-dataarket, bør du overveje at indsætte et regneark i Excel og transponere dataene til det nye regneark. Når du bruger et nyt regneark, kan det være nemmere at arrangere dataene i den samme rækkefølge som kolonnerne i Access-dataarket.

 1. Markér dataene i Excel, og tryk på Ctrl+C.

  Tip!:  Hvis du vil markere flere grupper af celler, der ikke støder op til hinanden, skal du trykke på og holde Ctrl nede, mens du markerer.

 2. Højreklik på en celle, der er uden for de markerede data (f.eks. en celle under den nederste række i markeringen), og klik på knappen Transponer:
  Indsæt transponering under Indstillinger for Sæt ind.

Omarrangere kolonnerne med de Excel-data, som er i en anden rækkefølge end kolonnerne i dataarket Tjenester
 1. Åbn den Excel-projektmappe, som indeholder dataene om dine tjenester.

 2. Indsætte et nyt regneark. Hjælp til dette trin, skal du se Excel-artiklen Indsæt eller Slet et regneark.

 3. I det nye regneark skal du:

  1. Skrive eller indsætte Tjenestekode i celle A1.

  2. Skrive eller indsætte Tjenestebeskrivelse i celle B1.

  3. Skrive eller indsætte Standardtimesats i celle C1.

  4. Skrive eller indsætte Noter i celle D1.

 4. Kopiér navnene eller koderne for dine tjenester til kolonne A:

  1. Klik på fanen for det regneark, hvor navnene eller koderne findes.

  2. Markér listen med navne eller koder, og tryk på Ctrl+C.

  3. Klik på fanen for det nye regneark.

  4. Markér celle A2, og tryk på Ctrl+V.

 5. Kopiér beskrivelserne til dine tjenester til kolonne B:

  1. Klik på celle B2, og skriv et lighedstegn (=).

  2. Klik på fanen for det regneark, hvor beskrivelserne findes.

  3. Klik på den celle, der indeholder den første beskrivelse, og tryk derefter på ENTER.
   Excel indsætter cellereferencen i celle B2 i det nye regneark.

  4. Klik på celle B2 igen, og dobbeltklik derefter på fyldhåndtag Fyldhåndtag i det nye regneark.
   Excel indsætter cellereferencerne for resten af listen i kolonne B.

 6. Gentag trin 5, men brug kolonne C, og kopiér standardtimesatsen for dine tjenester.

 7. Gentag trin 5, men brug kolonne D, og kopiér noterne for dine tjenester.

Indsætte data fra kolonner, der er i samme rækkefølge som kolonnerne i dataarket Tjenester
 1. Markér dataene i Excel, og tryk på Ctrl+C.

  Hvis du vil markere flere grupper af celler, der ikke støder op til hinanden, skal du trykke på og holde Ctrl nede, mens du markerer.

 2. Højreklik på stjernen på dataarket under fanen tjenester i Access, og klik derefter på Indsæt.
  Genvejsmenu i dataarket Produkter

Tilføje én tjeneste ad gangen

 • Klik på Tilføj en ny tjeneste for at åbne formularen tjenestedetaljer, og angiv oplysninger om en tjeneste.
  - eller -

 • Angiv data i dataarket under fanen Tjenester.

Fanen Produkter: Angiv oplysninger om dine produkter

Tilføj oplysninger om de produkter, du videresælger eller forbruger i dine tjenester, under fanen Produkter.

Når du tilføjer et produkt i et tilbud eller på en faktura, registreres enhedsprisen som en del af tilbuddet eller fakturaen. Du kan dog tilpasse enhedsprisen for ethvert produkt, inden du sender et tilbud eller en faktura. Når du tilpasser prisen i et tilbud eller på en faktura, påvirker det ikke standardenhedsprisen for produktet.

Tilføje produktdata, du har gemt i Excel

Du kan kopiere og indsætte data fra Excel til et Access-dataark. Du kan spare tid ved at kopiere og indsætte data, især hvis dataene i Excel allerede er inddelt i rækker eller kolonner på samme måde som kolonnerne i dataarket.

Der er to ting, du skal overveje, når du klargør kopiering af Excel-data, der skal indsættes i Access:

 • Hvis Excel-dataene er arrangeret i rækker (i modsætning til kolonner), skal du transponere dataene i Excel, før du kopierer dem til Access.

 • Hvis kolonnerne i Excel ikke er i samme rækkefølge som kolonnerne i Access-dataarket, skal du omarrangere kolonnerne i Excel, før du kopierer dem til Access

Vigtigt!:  Kolonnen Produktkode skal indeholde en værdi for hvert produkt, og værdien skal være entydig – to eller flere produkter kan ikke have samme navn.

Bemærk!:  I trinnene i dette afsnit antages det, at du har data for alle fire kolonner i dataarket Produkter. Hvis du ikke har data til dem alle, kan du kopiere de data, du har. Den eneste kolonne, der er påkrævet, og som skal have entydige værdier, er Produktkode.

Transponere Excel-data fra rækker til kolonner

Hvis dine data er i rækker (i modsætning til kolonner), skal du transponere dataene i Excel, før du indsætter dem i Access.

Tip!:  Hvis dine data ikke er placeret i samme rækkefølge som kolonnerne i Access-dataarket, bør du overveje at indsætte et regneark i Excel og transponere dataene til det nye regneark. Når du bruger et nyt regneark, kan det være nemmere at arrangere dataene i den samme rækkefølge som kolonnerne i Access-dataarket.

 1. Markér dataene i Excel, og tryk på Ctrl+C.

  Hvis du vil markere flere grupper af celler, der ikke støder op til hinanden, skal du trykke på og holde Ctrl nede, mens du markerer.

 2. Højreklik på en celle, der er uden for de markerede data (f.eks. en celle under den nederste række i markeringen), og klik på knappen Transponer:
  Indsæt transponering under Indstillinger for Sæt ind.

Omarrangere de Excel-kolonner, der er i en anden rækkefølge end i dataarket Produkter
 1. Åbn den Excel-projektmappe, som indeholder dataene om dine produkter.

 2. Indsætte et nyt regneark. Hjælp til dette trin, skal du se Excel-artiklen Indsæt eller Slet et regneark.

 3. I det nye regneark skal du:

  1. Skrive eller indsætte Produktkode i celle A1.

  2. Skrive eller indsætte Produktbeskrivelse i celle B1.

  3. Skrive eller indsætte Enhedspris i celle C1.

  4. Skrive eller indsætte Antal pr enhed i celle D1.

  5. Skrive eller indsætte Noter i celle E1.

 4. Kopiér navnene eller koderne for dine produkter til kolonne A:

  1. Klik på fanen for det regneark, hvor navnene eller koderne findes.

  2. Markér listen med navne eller koder, og tryk på Ctrl+C.

  3. Klik på fanen for det nye regneark.

  4. Markér celle A2, og tryk på Ctrl+V.

 5. Kopiér beskrivelserne til dine produkter til kolonne B:

  1. Klik på celle B2, og skriv et lighedstegn (=).

  2. Klik på fanen for det regneark, hvor beskrivelserne findes.

  3. Klik på den celle, der indeholder den første beskrivelse, og tryk derefter på ENTER.
   Excel indsætter cellereferencen i celle B2 i det nye regneark.

  4. Klik på celle B2 igen, og dobbeltklik derefter på fyldhåndtag Fyldhåndtag i det nye regneark.
   Excel indsætter cellereferencerne for resten af listen i kolonne B.

 6. Gentag trin 5, men brug kolonne C, og kopiér enhedsprisen for dine produkter.

 7. Gentag trin 5, men brug kolonne D, og kopiér antal pr. enhed for dine produkter.

 8. Gentag trin 5, men brug kolonne E, og kopiér noterne for dine produkter.

Indsætte data fra kolonner, der er i samme rækkefølge som kolonnerne i dataarket Produkter
 1. Markér dataene i Excel, og tryk på Ctrl+C.

  Hvis du vil markere flere grupper af celler, der ikke støder op til hinanden, skal du trykke på og holde Ctrl nede, mens du markerer.

 2. Højreklik på stjernen på dataarket under fanen Produkter i Access, og klik derefter på Sæt ind.
  Genvejsmenu i dataarket Produkter

Tilføje ét produkt ad gangen

 • Klik på Tilføj nyt produkt for at åbne formularen Produktdetaljer, og Angiv produktoplysningerne.
  - eller -

 • Angiv data i dataarket under fanen Produkter.

Fanen tilbud og fakturaer: Angiv tilbud og fakturaer

Hvis du allerede har nogle tilbud og fakturaer, kan du angive dem i dataarkene under fanen Tilbud og fakturaer.

 1. Hvis du vil oprette et tilbud, skal du klikke på Tilføj nyt tilbud. Hvis du vil oprette en faktura, skal du klikke på Tilføj ny faktura.

 2. I den formular, der åbnes, skal du angive de oplysninger, du har, f.eks. status, hvilken medarbejder der har oprettet tilbuddet eller fakturaen og kunden.

 3. Hvis du angiver en kunde, der ikke findes i databasen, bliver du bedt om at oprette en ny kunde. Klik på Ja, og udfyld oplysningerne om den nye kunde. Når du lukker dataarket, vil kunden være tilgængelig på rullelisten Kunde.

 4. Klik på Gem, og luk, efter at du har færdiggjort et tilbud eller en faktura. Dataene gemmes, og formularen lukkes.

 5. Når du er færdig med at tilføje eksisterende tilbud og fakturaer, skal du klikke på Næste.

Toppen af siden

Dashboard: Registrere aktive tilbud og fakturaer

Under fanen Dashboard kan du registrere åbne tilbud og ubetalte fakturaer og tilføje et nyt tilbud eller en ny faktura.

Fanen Dashboard i databaseskabelonen Tilbud

Se detaljer om et tilbud eller en faktura

 • Klik på en værdi under Tilbudsnr. for at åbne formularen Tilbudsdetaljer for tilbuddet.

  Du kan redigere detaljerne for et tilbud, før det sendes, f.eks. hvis Status er Ny.

 • Klik på en værdi under Fakturanr. for at åbne formularen Fakturadetaljer for fakturaen.

Oprette et nyt tilbud eller en faktura

 • Klik på Nyt tilbud eller Ny faktura, og udfyld derefter den viste formular.

  Bemærk!: Hvis du ikke er logget på databasen, skal du vælge navnet på rullelisten Sælger for at føje navnet til tilbuddet eller fakturaen.

Toppen af siden

Tilbud: Administrere alle dine tilbud

Under fanen Tilbud kan du administrere dine tilbud baseret på deres status.

Fanen Tilbud i databaseskabelonen Tjenester

Tilbuddene vises under følgende faner:

 • Aktive    Viser de fakturaer, der endnu ikke er faktureret, afvist eller udløbet.

 • Godkendte    Viser de tilbud, der er blevet godkendt eller faktureret.

 • Faktureret    Viser de tilbud, der er blevet faktureret. Du kan se fakturaen for et vist tilbud.

 • Udløbet    Viser de tilbud, der er udløbet uden at blive faktureret.

 • Afviste    Viser de tilbud, der er blevet afvist. Du kan godkende et afvist tilbud, så det kan faktureres.

Vise detaljer om et tilbud

 • Klik på en værdi under Tilbudsnr. for at åbne formularen Tilbudsdetaljer for tilbuddet.

  Du kan redigere detaljerne for et tilbud, før det sendes, f.eks. hvis Status er Ny.

Formularen Tilbudsdetaljer

Formularen Tilbudsdetaljer

1. tilbudsnummeret og statussen vises i øverste venstre hjørne i formularen Tilbudsdetaljer.

2. Brug knapperne øverst i formularen Tilbudsdetaljer til at sende, Godkend, Afvis eller faktura et tilbud, til at oprette en dublet af et tilbud, og at få vist et tilbud i forberedelse til udskrivning.

3. generelle oplysninger om et tilbud vises i felterne under knapperne øverst i formularen Tilbudsdetaljer.

4. fanerne midt i formularen Tilbudsdetaljer er mere at vide om tilbuddet: linjeelementer (services og -produkter) service placering, moms og vilkår og noter. Du kan justere satser og enhedspriser for linjeelementer på en hvilken som helst tilbud uden at påvirke standardværdien for den tilknyttede tjeneste eller produkt.

5. samlet beløb for tjenester, produkter og skat vises i det nederste højre hjørne i formularen Tilbudsdetaljer. Hvis du opdaterer detaljer under fanen linjeelementer eller fanen moms og betingelserne, skal du klikke på Opdater totaler for at opdatere de viste beløb i dette område.

Oprette et nyt tilbud

 • Klik på Nyt tilbud under fanen Tilbud, og udfyld formularen Tilbudsdetaljer.

  Bemærk!: Hvis du ikke er logget på databasen, skal du vælge navnet på rullelisten Sælger for at føje navnet til tilbuddet.

Sende et tilbud til godkendelse

Tilbud, der ikke er sendt er ikke tildelt et tilbudsnummer; værdien […] vises under Tilbudsnr.

 1. Klik på […] i den række, der indeholder det tilbud, som du vil sende, under fanen tilbud.
  Access åbner formularen Tilbudsdetaljer og viser tilbuddet.

 2. Gennemse de generelle oplysninger og detaljer for tilbuddet, og foretag de nødvendige ændringer, f.eks. tilføje eller fjerne tilbudslinjer, justere satsen eller enhedsprisen for en tilbudslinje eller tilføje noter.

 3. Klik på Send øverst i formularen Tilbudsdetaljer.

Godkende eller afvise et sendt tilbud

 1. Klik på en værdi under Tilbudsnr. under fanen Tilbud for at åbne formularen Tilbudsdetaljer for at få vist tilbuddet.

 2. Gennemse oplysningerne i tilbuddet, og gør et af følgende:

  • Hvis tilbuddet kan accepteres, skal du klikke på Godkend øverst i formularen Tilbudsdetaljer.

  • Hvis tilbuddet kan accepteres, hvis der foretages nogle mindre ændringer, skal du klikke på Kopiér øverst i formularen Tilbudsdetaljer. Der oprettes et nyt tilbud baseret på det oprindelige tilbud. Du kan tilpasse og sende det nyt tilbud og derefter godkende det.

  • Hvis tilbuddet ikke kan accepteres, skal du klikke på //Afvis øverst i formularen Tilbudsdetaljer.

Ændre et godkendt tilbud til en faktura

 1. Klik på fanen godkendt under fanen tilbud
  Access viser tilbud, der er blevet godkendt, herunder de tilbud, der allerede er faktureret.

 2. Klik på en værdi under Tilbudsnr. for at åbne formularen Tilbudsdetaljer for tilbuddet.

 3. Gennemse oplysningerne i tilbuddet.

  Bemærk!: Du kan ikke ændre alle oplysninger om et tilbud, der er blevet godkendt. Men du kan foretage et dublerede tilbud ved at klikke på dublerede, revidere og sende dublerede tilbuddet, og derefter godkende og brug dette tilbud til at oprette en faktura.

 4. Klik på Faktura øverst i formularen Tilbudsdetaljer.

Udskrive eller maile et tilbud

 1. Klik på en værdi under Tilbudsnr. under fanen Tilbud for at åbne formularen Tilbudsdetaljer for at få vist tilbuddet.

 2. Klik på Vis tilbud øverst i formularen Tilbudsdetaljer.
  Tilbuddet åbnes i den formular, hvor den kan udskrives.

  Bemærk!:  Knapperne øverst i tilbuddet vises ikke i den endelige kopi.

 3. Klik på den relevante knap øverst i tilbuddet.

toppen af siden

Fakturaer: Administrere alle dine fakturaer

Under fanen Fakturaer kan du oprette nye fakturaer og gennemse fakturaerne efter deres status.

Fanen Fakturaer i databaseskabelonen Tjenester

Fakturaerne vises under følgende faner:

 • Ubetalte    Viser de fakturaer, der ikke er blevet betalt, men som ikke forfalder endnu.

 • Forfaldne   Viser en liste over fakturaer, der ikke er blevet betalt, og som er forfaldne.

 • Betalt   Over de fakturaer, der er blevet betalt.

Vise detaljerne i en faktura

 • Klik på en værdi under Fakturanr. for at åbne formularen Fakturadetaljer for fakturaen.

  Du kan redigere detaljerne for en faktura, før den sendes, f.eks. hvis Status er Ny.

Formularen Fakturadetaljer

Formularen Fakturadetaljer

1. fakturanummeret og statussen vises i øverste venstre hjørne i formularen Fakturadetaljer.

2. Brug knapperne øverst i formularen Fakturadetaljer til at sende en faktura eller Markér den betalte, til at oprette en kopi af en faktura, hvis du vil se, hvad en faktura ser ud, når udskrives, og for at gemme ændringer i en faktura, og luk formularen Fakturadetaljer.

3. generelle oplysninger om en faktura vises i felterne under knapperne øverst i formularen Fakturadetaljer. Hvis fakturaen blev oprettet ud fra et tilbud arver disse oplysninger fra dette tilbud, men du kan foretage ændringer til fakturaen uden at påvirke det oprindelige tilbud.

4. fanerne midt i formularen Fakturadetaljer er mere at vide om fakturaen: linjeelementer (services og -produkter) service placering, moms og vilkår og noter. Hvis fakturaen blev oprettet ud fra et tilbud arver disse oplysninger fra dette tilbud, men du kan foretage ændringer til Fakturadetaljer uden at påvirke det oprindelige tilbud. Du kan også justere satser og enhedspriser for linjeelementer på en hvilken som helst faktura uden at påvirke standardværdien for den tilknyttede tjeneste eller produkt.

5. samlet beløb for tjenester, produkter og skat vises i det nederste højre hjørne i formularen Fakturadetaljer. Hvis du opdaterer detaljer under fanen linjeelementer eller fanen moms og betingelserne, skal du klikke på Opdater totaler for at opdatere de viste beløb i dette område.

Oprette en ny faktura

 • Klik på Ny faktura, og udfyld derefter formularen Fakturadetaljer.

  Bemærk!: Hvis du ikke er logget på databasen, skal du vælge navnet på rullelisten Sælger for at føje navnet til tilbuddet.

Sende en faktura til betaling

Fakturaer, der ikke er sendt er ikke tildelt et fakturanummer værdien […] vises under fakturanr.

 1. Klik på […] i den række, der indeholder den faktura, du vil sende til betaling under fanen fakturaer.
  Access åbner formularen Fakturadetaljer og viser fakturaen.

 2. Gennemse de generelle oplysninger og detaljer for fakturaen, og foretag de nødvendige ændringer, f.eks. tilføje eller fjerne fakturalinjer, justere satsen eller enhedsprisen for en fakturalinje eller tilføje noter.

 3. Klik på Send øverst i formularen Fakturadetaljer.

Udskrive eller maile en faktura

 1. Klik på en værdi under Fakturanr. under fanen Fakturaer for at åbne formularen Fakturadetaljer for at få vist fakturaen.

 2. Klik på Vis faktura øverst i formularen Fakturadetaljer.
  Fakturaen åbnes i den formular, hvor den kan udskrives.

  Bemærk!:  Knapperne øverst i fakturaen vises ikke i den endelige kopi.

 3. Klik på den relevante knap øverst i fakturaen.

Markere en faktura som betalt

 1. Klik på en værdi under Fakturanr. under fanen Ubetalte under fanen Fakturaer for at åbne formularen Fakturadetaljer for at få vist fakturaen.

 2. Klik på Markér som betalt øverst i formularen Fakturadetaljer.

Toppen af siden

Rapportcenter: Vise og udskrive rapporter

Databaseskabelonen Tjenester indeholder fire rapporter: en kundeoversigt og tre salgsrapporter (månedlig, kvartalsvis og årlig).

Fanen Rapportcenter i databaseskabelonen Tjenester

Sådan vises en rapport:

 • Klik på fanen Rapportcenter, og klik derefter på den rapport, du vil have vist, under Vælg en rapport.
  Access viser rapporten i indholdsruden.

Du kan tilpasse eksempelvisningen ved at bruge de indstillinger, der vises øverst i eksempelruden. De indstillinger, der vises, afhænger af den rapport, du får vist.

Sådan udskrives en rapport:

 1. Vis den rapport, du vil udskrive.

 2. Klik på Åbn på ny fane under fanen Rapportcenter, og tryk derefter på Ctrl+P.

Avanceret: Administrere tjenester, produkter, medarbejdere og kunder

Fanen Avanceret bruges til af administrere følgende lister:

 • Kunder

 • Medarbejdere

 • Produkter

 • Tjenester

Hver liste vises som et dataark, hvor det er nemt at se forskelle og at foretage masseændringer i dataene.

Fanen Avanceret i databaseskabelonen Tjenester

Næste trin

Når du begynder at bruge databasen Tjenester til at administrere din virksomhed, finder du helt sikkert på nye måder at forespørge på eller filtrere dine data. Det kan også være, at du opdager, at du vil ændre databasen, så den passer bedre til dine behov. Brug linkene i dette afsnit til at finde flere oplysninger om de typiske opgaver og ændringer, du kan udføre.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×