Ændre tidsskalaen i en visning

Nogle visning, f.eks. Gantt-diagramvisning og forbrugsvisningerne, har en tidsskala, der vises over diagrammet eller den tidsfaseinddelt del af visningen. Du kan få vist op til tre tidsskalaniveauer i hver enkelt visning, og du kan formatere hvert niveau særskilt. Du kan også tilpasse tidsskalaen i kalendervisning, så de opfylder dine behov.

Bemærk!: I dette emne beskrives, hvordan du ændrer tidsskalaen for visninger. Tidsskalaen skal ikke forveksles med tidslinjen, som kan føjes til en visning, så du kan få vist hele projektet på én gang.

Denne artikel indeholder

Ændre tidsskalaen i en tidsfaseinddelt visning

Genveje i tidsskalaen

Ændre tidsskalaen i kalendervisningen

Ændre tidsskalaen i en tidsfaseinddelt visning

 1. Vælg en visning, hvor der bruges en tidsskala, i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger under fanen Vis. Af eksempler kan nævnes visningerne Gantt-diagram, Opgaveforbrug og Ressourceforbrug.

 2. Klik på listen Tidsskala i gruppen Zoom under fanen Vis, og klik derefter på Tidsskala.

 3. Klik på fanen Øverste niveau, Midterste niveau eller Nederste niveau i dialogboksen Tidsskala.

 4. Vælg det antal niveauer, du vil have vist i tidsskalaen, på listen Vis. Der vises som standard to niveauer.

 5. Benyt følgende fremgangsmåde for de enkelte niveauer i tidsskalaen:

  • Vælg den ønskede tidsenhed i feltet Enheder.

  • Vælg det etiketformat, du vil bruge til at få vist tidsenheden, på listen Etiket.

  • Skriv eller vælg et tal i feltet Antal for at angive hyppigheden af enhedsetiketter på tidsskalaniveauet.

   Hvis enheden f.eks. er uger, og du skriver 2, inddeles tidsskalaniveauet i segmenter på 2 uger.

  • Vælg VenstreCentreret eller Højre på listen Juster for at justere etiketten.

  • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Afgrænsning for at få vist eller skjule lodrette linjer mellem enhedsetiketterne.

  • Markér afkrydsningsfeltet Brug regnskabsår for at basere tidsskalaniveauet på indstillingerne for regnskabsåret, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at basere tidsskalaniveauet på kalenderåret.

  • Markér afkrydsningsfeltet Skalaseparator for at få vist en vandret linje mellem tidsskalaniveauerne.

  • Skriv eller vælg den ønskede procent i feltet Størrelse for at komprimere eller brede kolonnerne på tidsskalaniveauet ud.

Genveje i tidsskalaen

 • Hvis du vil fokusere på en bestemt tidsperiode eller gruppe af opgaver, kan du bruge zoomskyderen på statuslinjen nederst på skærmen. Flyt skyderen til højre for at zoome ind og se mindre tidsintervaller. Flyt skyderen til venstre for at zoome ud og se større tidsintervaller.

  Zoomskyder

 • Du kan også trykke på Ctrl + / (skråstreg på det numeriske tastatur) for at få vist mindre tidsenheder og Ctrl + * (stjerne på det numeriske tastatur) for at få vist større tidsenheder.

Toppen af siden

Ændre tidsskalaen i kalendervisningen

 1. Klik på Kalender i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Billede af gruppen Opgavevisninger

 2. Højreklik i kalendervisningen, og klik derefter på Tidsskala i den menu, der vises.

 3. Klik på fanen Ugeoverskrifter i dialogboksen Tidsskala.

 4. Klik i felterne Månedsoverskrifter, Dagsoverskrifter og Ugeoverskrifter på de datoformater, du vil bruge til kalendervisningen.

 5. Klik på 7 dage under Vis for at få vist en uge på 7 dage, eller klik på 5 dage for at få vist en uge på 5 dage.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Vis månedsrude for at tilføje miniaturekalendere for den næste og den forrige måned.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Vis start- og slutdatoer i månedsoverskrifter for at få vist start- og slutdatoerne for det tidsinterval, du har valgt at få vist.

 8. Klik på fanen Datofelter.

 9. Vælg under Øverste række og Nederste række de oplysninger, du vil have vist i venstre og højre del af hver række, og vælg derefter de ønskede mønstre og farver.

Bemærk!: 

 • Hvis du vil ændre udseendet af arbejdstid og fritid i kalendervisningen, skal du højreklikke et sted i kalendervisningen og derefter klikke på Tidsskala i den menu, der vises. Klik på fanen Datoskygge i dialogboksen Tidsskala, og klik derefter på navnet på den kalender, du vil ændre, i feltet Vis arbejdstid for. Klik på den type datofelt, du vil ændre, på listen Undtagelsestype, og vælg derefter et mønster og en farve.

 • Du kan ændre kolonnebredden ved at trække en lodret linje mellem de to datofelter mod venstre for at mindske kolonnebredden eller mod højre for at øge kolonnebredden. Du kan tilpasse de viste kolonner nøjagtigt til bredden på kalenderområdet ved at dobbeltklikke på en lodret linje mellem to datofelter.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×