Ændre sumfunktionen eller den brugerdefinerede beregning for et felt i en pivottabel

Data i området Værdier summerer de underliggende kildedata (ikke den værdi, der vises) i pivotdiagrammet på følgende måde: Numeriske værdier bruger funktionen SUM, og tekstværdier bruger funktionen TÆL. Til gengæld kan du ændre summeringsfunktion. Du kan også vælge at oprette en brugerdefineret beregning.

 1. Markér et felt i området Værdier, som du vil ændre pivottabellens sumfunktion for.

 2. Klik på Aktivt felt under fanen Analysér i gruppen Aktivt felt, og klik derefter på Feltindstillinger

  Dialogboksen Værdifeltindstillinger vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Brugerdefineret navn viser det aktuelle navn i pivottabellen eller kildenavnet, hvis der ikke er et brugerdefineret navn. Hvis du vil ændre Brugerdefineret navn, skal du klikke på teksten i boksen og ændre navnet.

 3. Klik på fanen Opsummer værdier efter.

 4. Klik på den sumfunktion, du vil bruge, i boksen Opsummer værdifelt efter.

  Tilgængelige sumfunktioner

  Funktion

  Summerer

  SUM

  Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske værdier.

  Antal

  Antallet af værdier. Sumfunktionen Tæl fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆLV. Tæl er standardfunktionen for andre værdier end tal.

  Gennemsnit

  Værdiernes gennemsnit.

  Maks

  Den største værdi.

  Min

  Den mindste værdi.

  Produkt

  Værdiernes produkt.

  Antal tal

  Antallet af værdier, der er tal. Sumfunktionen Antal tal fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆL.

  StAfv

  En beregning af standardafvigelsen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  StdAfvp

  Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Varians

  En beregning af variansen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  Variansp

  En populations varians, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Bemærk!: For nogle typer af datakilde, som f.eks. OLAP-data, og for beregnede felter og felter med beregnede emner kan sumfunktionen ikke ændres.

 5. Du kan også vælge at anvende en brugerdefineret beregning ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på fanen Vis værdier som.

  2. Klik på den ønskede beregning i boksen Vis værdier som.

   Anvend denne beregning

   Til

   Ingen beregning

   Deaktiver brugerdefineret beregning.

   % af hovedtotal

   Vis en værdi som en procentdel af hovedtotalen for alle værdierne eller datapunkterne i rapporten.

   % af kolonnetotal

   Vis alle værdierne i hver kolonne eller serie som en procentdel af totalen for kolonnen eller serien.

   % af rækketotal

   Vis værdien i hver enkelt række eller kategori som en procentdel af totalen for rækken eller kategorien.

   % af

   Vis en værdi som en procentdel af værdien i Grundtabelpost i Grundfelt.

   % af overordnet rækketotal

   Beregn (værdien af elementet)/(værdien af det overordnede element i rækker)

   % af overordnet kolonnetotal

   Beregn (værdien af elementet)/(værdien af det overordnede element i kolonner)

   % af overordnet total

   Beregn (værdien af elementet)/(værdien af det overordnede element til det valgte grundfelt)

   Forskellig fra

   Vis en værdi som forskellen i forhold til værdien i Grundtabelpost i Grundfelt.

   % forskellig fra

   Vis en værdi som den procentmæssige forskel i forhold til værdien i Grundtabelpost i Grundfelt.

   Løbende total i

   Vis værdien for efterfølgende elementer i feltet Grundfelt som en løbende total.

   % af løbende total i...

   Vis værdien som en procentdel for efterfølgende elementer i feltet Grundfelt som en løbende total.

   Ranger fra mindste til største

   Vis rangeringen af de valgte værdier i et bestemt felt. Det mindste element vises i feltet som 1, og hver større værdi vises med en højere rangeringsværdi.

   Ranger fra største til mindste

   Vis rangeringen af de valgte værdier i et bestemt felt. Det største element vises i feltet som 1, og hver lavere værdi vises med en højere rangeringsværdi.

   Indeks

   Beregn en værdi på følgende måde:

   ((værdi i celle) x (Hovedtotal af Hovedtotaler)) / ((Hovedtotal i række) x (Hovedtotal i kolonne))

  3. Marker et Grundfelt og en Grundtabelpost, hvis disse indstillinger er tilgængelige for den valgte beregning.

   Bemærk!: Grundfeltet må ikke være det samme felt, som du valgte i trin 1.

 6. Du kan ændre den måde, tal formateres på, ved at klikke på Talformat, vælge et talformat under fanen Tal i dialogboksen Formater celler og derefter klikke på OK.

 7. Hvis rapporten har flere værdifelter, skal du gentage de forrige trin for hvert enkelt felt, du vil ændre.

Bemærk!: Du kan bruge mere end én sumfunktion for samme felt ved at tilføje feltet igen fra pivottabelfeltlisten og derefter gentage trinnene for at vælge den anden ønskede funktion.

 1. Marker et felt i området Værdier, som du vil ændre pivottabellens sumfunktion for.

 2. Klik på Aktivt felt i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger, og klik derefter på Feltindstillinger

  Dialogboksen Værdifeltindstillinger vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Brugerdefineret navn viser det aktuelle navn i pivottabellen eller kildenavnet, hvis der ikke er et brugerdefineret navn. Hvis du vil ændre Brugerdefineret navn, skal du klikke på teksten i boksen og ændre navnet.

 3. Klik på fanen Opsummer værdier efter.

 4. Klik på den sumfunktion, du vil bruge, i boksen Opsummer værdifelt efter.

  Funktion

  Summerer

  SUM

  Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske værdier.

  Antal

  Antallet af værdier. Sumfunktionen Tæl fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆLV. Tæl er standardfunktionen for andre værdier end tal.

  Gennemsnit

  Værdiernes gennemsnit.

  Maks

  Den største værdi.

  Min

  Den mindste værdi.

  Produkt

  Værdiernes produkt.

  Antal tal

  Antallet af værdier, der er tal. Sumfunktionen Antal tal fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆL.

  StAfv

  En beregning af standardafvigelsen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  StdAfvp

  Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Varians

  En beregning af variansen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  Variansp

  En populations varians, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Bemærk!: For nogle typer af datakilde, som f.eks. OLAP-data, og for beregnede felter og felter med beregnede emner kan sumfunktionen ikke ændres.

 5. Du kan også vælge at anvende en brugerdefineret beregning ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på fanen Vis værdier som.

  2. Klik på den ønskede beregning i boksen Vis værdier som.

   Anvend denne beregning

   Til

   Ingen beregning

   Deaktiver brugerdefineret beregning.

   % af hovedtotal

   Vis en værdi som en procentdel af hovedtotalen for alle værdierne eller datapunkterne i rapporten.

   % af kolonnetotal

   Vis alle værdierne i hver kolonne eller serie som en procentdel af totalen for kolonnen eller serien.

   % af rækketotal

   Vis værdien i hver enkelt række eller kategori som en procentdel af totalen for rækken eller kategorien.

   % af

   Vis en værdi som en procentdel af værdien i Grundtabelpost i Grundfelt.

   % af overordnet rækketotal

   Beregn (værdien af elementet)/(værdien af det overordnede element i rækker)

   % af overordnet kolonnetotal

   Beregn (værdien af elementet)/(værdien af det overordnede element i kolonner)

   % af overordnet total

   Beregn (værdien af elementet)/(værdien af det overordnede element til det valgte grundfelt)

   Forskellig fra

   Vis en værdi som forskellen i forhold til værdien i Grundtabelpost i Grundfelt.

   % forskellig fra

   Vis en værdi som den procentmæssige forskel i forhold til værdien i Grundtabelpost i Grundfelt.

   Løbende total i

   Vis værdien for efterfølgende elementer i feltet Grundfelt som en løbende total.

   % af løbende total i...

   Vis værdien som en procentdel for efterfølgende elementer i feltet Grundfelt som en løbende total.

   Ranger fra mindste til største

   Vis rangeringen af de valgte værdier i et bestemt felt. Det mindste element vises i feltet som 1, og hver større værdi vises med en højere rangeringsværdi.

   Ranger fra største til mindste

   Vis rangeringen af de valgte værdier i et bestemt felt. Det største element vises i feltet som 1, og hver lavere værdi vises med en højere rangeringsværdi.

   Indeks

   Beregn en værdi på følgende måde:

   ((værdi i celle) x (Hovedtotal af Hovedtotaler)) / ((Hovedtotal i række) x (Hovedtotal i kolonne))

  3. Marker et Grundfelt og en Grundtabelpost, hvis disse indstillinger er tilgængelige for den valgte beregning.

   Bemærk!: Grundfeltet må ikke være det samme felt, som du valgte i trin 1.

 6. Du kan ændre den måde, tal formateres på, ved at klikke på Talformat, vælge et talformat under fanen Tal i dialogboksen Formater celler og derefter klikke på OK.

 7. Hvis rapporten har flere værdifelter, skal du gentage de forrige trin for hvert enkelt felt, du vil ændre.

Bemærk!: Du kan bruge mere end én sumfunktion for samme felt ved at tilføje feltet igen fra pivottabelfeltlisten og derefter gentage trinnene for at vælge den anden ønskede funktion.

 1. Marker et felt i området Værdier, som du vil ændre pivottabellens sumfunktion for.

 2. Klik på Aktivt felt i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger, og klik derefter på Feltindstillinger

  Dialogboksen Værdifeltindstillinger vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Brugerdefineret navn viser det aktuelle navn i pivottabellen eller kildenavnet, hvis der ikke er et brugerdefineret navn. Hvis du vil ændre Brugerdefineret navn, skal du klikke på teksten i boksen og ændre navnet.

 3. Klik på fanen Summér med.

 4. Klik på den sumfunktion, du vil bruge, i boksen Opsummer værdifelt efter.

  Tilgængelige sumfunktioner

  Funktion

  Summerer

  SUM

  Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske værdier.

  Antal

  Antallet af værdier. Sumfunktionen Tæl fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆLV. Tæl er standardfunktionen for andre værdier end tal.

  Gennemsnit

  Værdiernes gennemsnit.

  Maks

  Den største værdi.

  Min

  Den mindste værdi.

  Produkt

  Værdiernes produkt.

  Antal tal

  Antallet af værdier, der er tal. Sumfunktionen Antal tal fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆL.

  StAfv

  En beregning af standardafvigelsen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  StdAfvp

  Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Varians

  En beregning af variansen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  Variansp

  En populations varians, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Bemærk!: For nogle typer af datakilde, som f.eks. OLAP-data, og for beregnede felter og felter med beregnede emner kan sumfunktionen ikke ændres.

 5. Du kan også vælge at anvende en brugerdefineret beregning ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på fanen Vis værdier som.

  2. Klik på den ønskede beregning i boksen Vis værdier som.

   Brug denne funktion

   Til

   Normal

   Deaktiver brugerdefineret beregning.

   Forskellig fra

   Vis en værdi som forskellen i forhold til værdien i Grundtabelpost i Grundfelt.

   % af

   Vis en værdi som en procentdel af værdien i Grundtabelpost i Grundfelt.

   % forskellig fra

   Vis en værdi som den procentmæssige forskel i forhold til værdien i Grundtabelpost i Grundfelt.

   Løbende total i

   Vis værdien for efterfølgende elementer i feltet Grundfelt som en løbende total.

   % af række

   Vis værdien i hver enkelt række eller kategori som en procentdel af totalen for rækken eller kategorien.

   % af kolonne

   Vis alle værdierne i hver kolonne eller serie som en procentdel af totalen for kolonnen eller serien.

   % af total

   Vis en værdi som en procentdel af hovedtotalen for alle værdierne eller datapunkterne i rapporten.

   Indeks

   Beregn en værdi på følgende måde:

   ((værdi i celle) x (Hovedtotal af Hovedtotaler)) / ((Hovedtotal i række) x (Hovedtotal i kolonne))

  3. Marker et Grundfelt og en Grundtabelpost, hvis disse indstillinger er tilgængelige for den valgte beregning.

   Bemærk!: Grundfeltet må ikke være det samme felt, som du valgte i trin 1.

 6. Du kan ændre den måde, tal formateres på, ved at klikke på Talformat, vælge et talformat under fanen Tal i dialogboksen Formater celler og derefter klikke på OK.

 7. Hvis rapporten har flere værdifelter, skal du gentage de forrige trin for hvert enkelt felt, du vil ændre.

Bemærk!: Du kan bruge mere end én sumfunktion for samme felt ved at tilføje feltet igen fra pivottabelfeltlisten og derefter gentage trinnene for at vælge den anden ønskede funktion.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×