Ændre sideopsætning ved hjælp af Tilpas automatisk eller ved at vælge størrelse og retning

Med Tilpas automatisk kan diagramsiden udvides efter behov, mens du arbejder, hvilket er en hjælp, når du opretter diagrammer, der fylder mere end én udskrevet side.

Printerpapirets størrelse ændres ikke med Tilpas automatisk, når diagrammet fylder mere end én side. Hvis du vælger indstillingen, der viser sideskift, kan du imidlertid se, hvor siden deles, hvis diagrammet udskrives (markér afkrydsningsfeltet Sideskift i gruppen Vis under fanen Visning).

Du kan angive printerpapirets størrelse og retning for hver side i et diagram på flere sider uafhængigt af de andre sider. Hvis Tilpas automatisk er slået til, tilpasses diagrammets sidevisning til printerpapirets størrelse og retning.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre printerpapirets størrelse, når Tilpas automatisk er slået til

Ændre sideretningen til stående eller liggende, når Tilpas automatisk er slået til

Åbne dialogboksen Sideopsætning

Hurtigt tilpasse tegningssidens størrelse ved at trække i sidens kanter

Tilpasse størrelsen på tegningssiden automatisk, så den passer til figurerne på siden

Ændre printerpapirets størrelse, når Tilpas automatisk er slået til

 1. Klik på Størrelse i gruppen Sideopsætning under fanen Design.

 2. Klik på den størrelse på printerpapiret, du vil bruge.

Konturerne af papirstørrelsen, som dannes af linjerne fra sideskift (kaldet fliser) på den aktuelle side i diagrammet, tilpasses, så de passer til størrelsen på printerpapiret.

Toppen af siden

Ændre sideretningen til stående eller liggende, når Tilpas automatisk er slået til

 1. Klik på Retning i gruppen Sideopsætning under fanen Design.

 2. Klik på enten Stående eller Liggende.

Fliseretningen (som vist af sideskiftlinjer) angives for den aktuelle side.

Toppen af siden

Avanceret sideopsætning

Du kan angive diagrammets sidestørrelse og printerpapirets størrelse uafhængigt af hinanden ved at bruge dialogboksen Sideopsætning.

Toppen af siden

Åbne dialogboksen Sideopsætning

 • Klik på dialogboksstarteren Sideopsætning i gruppen Sideopsætning under fanen Design.

Brug kontrolelementerne under fanerne Indstil printer og Sidestørrelse til at ændre printerpapiret og diagramsidevisningen uafhængigt af hinanden.

I et miniatureeksempel på hver fane vises, hvordan diagramsidevisningen kan sammenlignes med printerpapiropsætningen.

Toppen af siden

Hurtigt tilpasse tegningssidens størrelse ved at trække i sidens kanter

 1. Klik på værktøjet Markør.

 2. Placer markøren ved sidens kant, og tryk derefter på Ctrl-tasten.

  Markøren ændres til en dobbeltpil eller en rotationsmarkør.

 3. Træk papirets kant til det sted, hvor du vil have det.

Hvis du trækker i hjørnet af en side, justeres sidens størrelse i begge dimensioner. Hvis du vil rotere siden, skal du flytte markøren lidt uden for hjørnet af siden, indtil den bliver til en rotationsmarkør, og derefter klikke og trække siden.

Hvis Tilpas automatisk er slået til, slås funktionen fra, hvis du trækker sidekanten.

Toppen af siden

Tilpasse størrelsen på tegningssiden automatisk, så den passer til figurerne på siden

 1. Klik på Størrelse i gruppen Sideopsætning under fanen Design.

 2. Klik på Tilpas til tegning.

Størrelsen på tegningssiden ændres, så den passer til tegningen, og så det kun er sidemargenen, der medtages som omgivende blanktegn. Hvis du vil indstille sidemargenen, skal du åbne dialogboksen Sideopsætning som beskrevet ovenfor. Klik på Installation under fanen Sideopsætning. Du kan indstille margenerne og foretage andre justeringer.

Hvis Tilpas automatisk er slået til, bliver funktionen slået fra, når du klikker på Tilpas til tegning.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×