Ændre kolonnebredde og rækkehøjde

Ændre kolonnebredde og rækkehøjde

Du kan angive en kolonnebredde på 0 (nul) til 255 i et regneark. Denne værdi repræsenterer antallet af tegn, der kan vises i en celle, der er formateret med standardskrifttype. Kolonnebredden er som standard 8,43 tegn. Hvis en kolonne har en bredde på 0 (nul), er kolonnen skjult.

Du kan angive en rækkehøjde på 0 (nul) til 409. Denne værdi repræsenterer højdemålene i pixel (1 pixel svarer ca. til 1/72 tomme eller 0,035 cm). Rækkehøjden er som standard 12,75 pixler (ca. 1/6 tomme eller 0,4 cm). Hvis en række har en højde på 0 (nul), er rækken skjult.

Hvis du arbejder i visningen Sidelayout (fanen Vis, gruppen Projektmappevisninger, knappen Sidelayout), kan du angive en kolonnebredde eller rækkehøjde i centimeter. I denne visning er centimeter standardmåleenheden, men du kan ændre måleenheden til millimeter eller tommer. Klik på Indstillinger under fanen Filer, klik på kategorien Avanceret, og vælg en indstilling på listen Linealenheder under Vis.

Indstille en kolonne til en bestemt bredde

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Kolonnebredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv en værdi i feltet Kolonnebredde.

 5. Klik på OK.

  Tip!: Hvis du hurtigt vil angive bredden på en enkelt kolonne, skal du højreklikke på den markerede kolonne, klikke på Kolonnebredde, skrive en værdi og derefter klikke på OK.

Ændre kolonnebredden, så den automatisk tilpasses til indholdet (Tilpas automatisk)

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Tilpas automatisk kolonnebredde under Cellestørrelse.

  Bemærk!: Du kan hurtigt tilpasse alle kolonner i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på en af rammerne mellem to kolonneoverskrifter.

Knappen Markér alt

Matche kolonnebredden med en anden kolonne

 1. Markér en celle i den kolonne, der har den bredde, som du vil bruge.

 2. Tryk på Ctrl+C, eller klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Klik på Kopiér under fanen Hjem.

 3. Højreklik på en celle i målkolonnen, peg på Indsæt speciel, og klik derefter på Behold kolonnebredder fra kilden Knapflade .

Ændre standardbredden for alle kolonner i et regneark eller en projektmappe

Værdien for standardkolonnebredde angiver det gennemsnitlige antal tegn med standardskrifttype, der kan være i en celle. Du kan angive et andet tal for standardkolonnebredden i et regneark eller en projektmappe.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for et regneark, skal du klikke på dets arkfane.

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for hele projektmappen, skal du højreklikke på en arkfane og derefter klikke på Markér alle ark i genvejsmenu.

   Klik på fanen Ark

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Standardbredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv et nyt mål i feltet Standardkolonnebredde, og klik derefter på OK.

  Tip!: Hvis du vil definere standardkolonnebredden for alle nye projektmapper og regneark, kan du oprette en projektmappeskabelon eller en regnearksskabelon og derefter basere nye projektmapper eller regneark på disse skabeloner.

Ændre kolonnebredden med musen

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre bredden af én kolonne, skal du trække i højre side af kolonneoverskriftens ramme, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

  Kolonneramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre bredden af flere kolonner, skal du markere de kolonner, du vil ændre, og derefter trække i rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af kolonner, så de passer til indholdet, skal du markere kolonnen eller kolonnerne, du vil ændre, og derefter dobbeltklikke på rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af alle kolonner i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og derefter trække i rammen på en af kolonneoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

Indstille en række til en bestemt højde

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Rækkehøjde under Cellestørrelse.

 4. Skriv den ønskede værdi i feltet rækkehøjde, og klik derefter på OK.

Tilpasse rækkehøjden til indholdet

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Tilpas Automatisk rækkehøjde under Cellestørrelse.

  Tip!: Du kan hurtigt tilpasse alle rækker i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på rammen under en af rækkeoverskrifterne.

Knappen Markér alt

Ændre rækkehøjden med musen

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af én række, skal du trække i rammen under rækkeoverskriften, til rækken har den ønskede højde.

  Rækkeramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af flere rækker, skal du markere de rækker, du vil ændre, og derefter trække i rammen under én af de markerede rækkeoverskrifter.

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden for alle rækker i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og trække i rammen under en af rækkeoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

 • Dobbeltklik på rammen under rækkeoverskriften for at ændre rækkehøjden, så den passer til indholdet.

Øverst på siden

Hvis du foretrækker at arbejde med kolonnebredde og rækkehøjde i tommer, skal du arbejde i visningen Sidelayout (fanen Visning, gruppen Projektmappevisninger, knappen Sidelayout). I visningen Sidelayout kan du angive en kolonnebredde eller rækkehøjde i tommer. I denne visning er måleenheden som standard tommer, men du kan ændre måleenheden til centimeter eller millimeter (i Excel 2007 skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Excel-indstillinger> Avanceret. I Excel 2010: Filer > Indstillinger > kategorien Avanceret).

Indstille en kolonne til en bestemt bredde

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Kolonnebredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv en værdi i feltet Kolonnebredde.

Ændre kolonnebredden, så den automatisk tilpasses til indholdet (tilpas automatisk)

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Tilpas automatisk kolonnebredde under Cellestørrelse.

Tip    Du kan hurtigt tilpasse alle kolonner i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på en af rammerne mellem to kolonneoverskrifter.

Knappen Markér alt

Matche kolonnebredden med en anden kolonne

 1. Markér en celle i den kolonne, der har den bredde, som du vil bruge.

 2. På fanen Startside skal du i gruppen Udklipsholder klikke på Kopiér og vælge målkolonnen.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

 3. Klik på pilen under Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

 4. Under Indsæt skal du vælge Kolonnebredder.

Ændre standardbredden for alle kolonner i et regneark eller en projektmappe

Værdien for standardkolonnebredde angiver det gennemsnitlige antal tegn med standardskrifttype, der kan være i en celle. Du kan angive et andet tal for standardkolonnebredden i et regneark eller en projektmappe.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for et regneark, skal du klikke på dets arkfane.

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for hele projektmappen, skal du højreklikke på en arkfane og derefter klikke på Markér alle ark i genvejsmenu.

   Arkfaner i Excel

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Standardbredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv et nyt mål i feltet Standardkolonnebredde.

Tip    Hvis du vil definere standardkolonnebredden for alle nye projektmapper og regneark, kan du oprette en projektmappeskabelon eller en regnearksskabelon og derefter basere nye projektmapper eller regneark på disse skabeloner. Du kan finde flere oplysninger i Gem en projektmappe eller et regneark som en skabelon.

Ændre kolonnebredden med musen

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre bredden af én kolonne, skal du trække i højre side af kolonneoverskriftens ramme, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

  Kolonneramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre bredden af flere kolonner, skal du markere de kolonner, du vil ændre, og derefter trække i rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af kolonner, så de passer til indholdet, skal du markere kolonnen eller kolonnerne, du vil ændre, og derefter dobbeltklikke på rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af alle kolonner i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og derefter trække i rammen på en af kolonneoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

Indstille en række til en bestemt højde

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Rækkehøjde under Cellestørrelse.

 4. Skriv en værdi i feltet Rækkehøjde.

Tilpasse rækkehøjden til indholdet

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Tilpas Automatisk rækkehøjde under Cellestørrelse.

Tip    Du kan hurtigt tilpasse alle rækker i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på rammen under en af rækkeoverskrifterne.

Knappen Markér alt

Ændre rækkehøjden med musen

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af én række, skal du trække i rammen under rækkeoverskriften, til rækken har den ønskede højde.

  Rækkeramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af flere rækker, skal du markere de rækker, du vil ændre, og derefter trække i rammen under én af de markerede rækkeoverskrifter.

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden for alle rækker i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og trække i rammen under en af rækkeoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

 • Dobbeltklik på rammen under rækkeoverskriften for at ændre rækkehøjden, så den passer til indholdet.

Øverst på siden

Vidste du?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den seneste version af Office, kan du prøve det nu:

Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Se også

Ændr kolonnebredde og rækkehøjde i Excel til Mac

Ændr kolonnebredde og rækkehøjde i Excel Online

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find og ret fejl i formler

Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×