Ændre kolonnebredde og rækkehøjde

Ændre kolonnebredde og rækkehøjde

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du finder selv behøver at udvide eller reducere Excels række bredden og højden, kolonne, er der flere måder til at justere dem. Tabellen nedenfor viser, minimum, maksimum og standard størrelser for hver baseret på en skala.

Type

Min.

Maks.

Standard

Søjlediagram

0 (skjult)

255

8,43

Række

0 (skjult)

409

15,00

Bemærkninger!: 

 • Hvis du arbejder i visningen Sidelayout (under fanenVis, gruppen Projektmappevisninger, knappen Sidelayout ), kan du angive en kolonne kolonnebredde eller Rækkehøjde i tommer, centimeter, millimeter. Der er måleenheden i tommer som standard. Gå til filen > Indstillinger > Avanceret > Vis > Vælg en indstilling på listen Måleenheder. Hvis du skifter til visningen Normal, vises kolonnebredde og Rækkehøjde i punkter.

 • Enkelte rækker og kolonner kan kun have én indstilling. For eksempel en enkelt kolonne kan have en 25 punkt bredde, men det være ikke 25 punkter brede til én række og 10 punkter til en anden.

Indstille en kolonne til en bestemt bredde

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Kolonnebredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv en værdi i feltet Kolonnebredde.

 5. Klik på OK.

  Tip!: Du kan hurtigt angive bredden på en enkelt kolonne, skal du højreklikke på den markerede kolonne, klikke på Kolonnebredde, skrive en værdi, du vil og klik derefter på OK.

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Tilpas automatisk kolonnebredde under Cellestørrelse.

  Bemærk!: Du kan hurtigt tilpasse alle kolonner i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på en af rammerne mellem to kolonneoverskrifter.

Knappen Markér alt

 1. Markér en celle i den kolonne, der har den bredde, som du vil bruge.

 2. Tryk på Ctrl+C, eller klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Klik på Kopiér under fanen Hjem.

 3. Højreklik på en celle i målkolonnen, peg på Indsæt speciel, og klik derefter på knappen Beholde kilde kolonnebredder Knapflade .

Værdien for standardkolonnebredde angiver det gennemsnitlige antal tegn med standardskrifttype, der kan være i en celle. Du kan angive et andet tal for standardkolonnebredden i et regneark eller en projektmappe.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for et regneark, skal du klikke på dets arkfane.

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for hele projektmappen, skal du højreklikke på en arkfane og derefter klikke på Markér alle ark i genvejsmenu.

   Klik på fanen Ark

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Standardbredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv et nyt mål i feltet Standardkolonnebredde, og klik derefter på OK.

  Tip!: Hvis du vil definere standardkolonnebredden for alle nye projektmapper og regneark, kan du oprette en projektmappeskabelon eller en regnearksskabelon og derefter basere nye projektmapper eller regneark på disse skabeloner. Se linkene nedenfor for at få flere oplysninger:

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre bredden af én kolonne, skal du trække i højre side af kolonneoverskriftens ramme, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

  Kolonneramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre bredden af flere kolonner, skal du markere de kolonner, du vil ændre, og derefter trække i rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af kolonner, så de passer til indholdet, skal du markere kolonnen eller kolonnerne, du vil ændre, og derefter dobbeltklikke på rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af alle kolonner i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og derefter trække i rammen på en af kolonneoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Rækkehøjde under Cellestørrelse.

 4. Skriv den ønskede værdi i feltet rækkehøjde, og klik derefter på OK.

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Klik på Formatér under fanen Hjem

 3. Klik på Tilpas Automatisk rækkehøjde under Cellestørrelse.

  Tip!: Du kan hurtigt tilpasse alle rækker i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på rammen under en af rækkeoverskrifterne.

Knappen Markér alt

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af én række, skal du trække i rammen under rækkeoverskriften, til rækken har den ønskede højde.

  Rækkeramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af flere rækker, skal du markere de rækker, du vil ændre, og derefter trække i rammen under én af de markerede rækkeoverskrifter.

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden for alle rækker i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og trække i rammen under en af rækkeoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

 • Dobbeltklik på rammen under rækkeoverskriften for at ændre rækkehøjden, så den passer til indholdet.

Øverst på siden

Hvis du foretrækker at arbejde med kolonnebredde og Rækkehøjde i tommer, skal du arbejde i visningen Sidelayout (under fanenVis, gruppen Projektmappevisninger, Sidelayout knappen). I visningen Sidelayout, kan du angive en kolonne kolonnebredde eller Rækkehøjde i tommer. I denne visning kan tommer er måleenheden som standard, men du kan ændre måleenheden til centimeter eller millimeter.

 • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Excel-indstillinger > Avanceret i Excel 2007.

 • I Excel 2010, gå til filen > Indstillinger > Avanceret.

Indstille en kolonne til en bestemt bredde

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Kolonnebredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv en værdi i feltet Kolonnebredde.

 1. Markér den kolonne eller de kolonner, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Startside.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Tilpas automatisk kolonnebredde under Cellestørrelse.

Tip    Du kan hurtigt tilpasse alle kolonner i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på en af rammerne mellem to kolonneoverskrifter.

Knappen Markér alt

 1. Markér en celle i den kolonne, der har den bredde, som du vil bruge.

 2. På fanen Startside skal du i gruppen Udklipsholder klikke på Kopiér og vælge målkolonnen.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

 3. Klik på pilen under Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

 4. Under Indsæt skal du vælge Kolonnebredder.

Værdien for standardkolonnebredde angiver det gennemsnitlige antal tegn med standardskrifttype, der kan være i en celle. Du kan angive et andet tal for standardkolonnebredden i et regneark eller en projektmappe.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for et regneark, skal du klikke på dets arkfane.

  • Hvis du vil ændre standardkolonnebredden for hele projektmappen, skal du højreklikke på en arkfane og derefter klikke på Markér alle ark i genvejsmenu.

   Arkfaner i Excel

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Standardbredde under Cellestørrelse.

 4. Skriv et nyt mål i feltet Standardkolonnebredde.

Tip    Hvis du vil definere standardkolonnebredden for alle nye projektmapper og regneark, kan du oprette en projektmappeskabelon eller en regnearksskabelon og derefter basere nye projektmapper eller regneark på disse skabeloner. Du kan finde flere oplysninger i Gem en projektmappe eller et regneark som en skabelon.

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre bredden af én kolonne, skal du trække i højre side af kolonneoverskriftens ramme, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

  Kolonneramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre bredden af flere kolonner, skal du markere de kolonner, du vil ændre, og derefter trække i rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af kolonner, så de passer til indholdet, skal du markere kolonnen eller kolonnerne, du vil ændre, og derefter dobbeltklikke på rammen til højre for en markeret kolonneoverskrift.

 • Hvis du vil ændre bredden af alle kolonner i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og derefter trække i rammen på en af kolonneoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Rækkehøjde under Cellestørrelse.

 4. Skriv en værdi i feltet Rækkehøjde.

 1. Markér den række eller de rækker, du vil ændre.

 2. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Tilpas Automatisk rækkehøjde under Cellestørrelse.

Tip    Du kan hurtigt tilpasse alle rækker i regnearket automatisk ved at klikke på knappen Markér alt og derefter dobbeltklikke på rammen under en af rækkeoverskrifterne.

Knappen Markér alt

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af én række, skal du trække i rammen under rækkeoverskriften, til rækken har den ønskede højde.

  Rækkeramme, der trækkes

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden af flere rækker, skal du markere de rækker, du vil ændre, og derefter trække i rammen under én af de markerede rækkeoverskrifter.

 • Hvis du vil ændre rækkehøjden for alle rækker i regnearket, skal du klikke på knappen Markér alt og trække i rammen under en af rækkeoverskrifterne.

  Knappen Markér alt

 • Dobbeltklik på rammen under rækkeoverskriften for at ændre rækkehøjden, så den passer til indholdet.

Øverst på siden

Se også

Ændr kolonnebredde og rækkehøjde i Excel til Mac

Ændr kolonnebredde og rækkehøjde i Excel Online

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find og ret fejl i formler

Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×