Ændre indstillingerne for webdelen Søgeresultater

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Webdelen Søgeresultater viser søgeresultaterne fra en forespørgsel, som er angivet i webdelen Søgefelt.

By default, the Search Results Web Part is used on all default search vertical pages. Search verticals are customized for searching specific content, such as (Everything, People, Conversations, and Videos), and they display search results that are filtered and formatted for a specific content type or class. The Search Results Web Part shows search results, and it also sends the search results to the Refinement Web Part and to the Search Navigation Web Part.

Bemærk!: See Configure a Content Search Web Part in SharePoint to add a Content Search Web Part (CSWP) to your page and configure it for simple and advanced results.

Webdelen Søgeresultater bruger en forespørgsel, der er angivet i webdelen, til at vise søgeresultater. Som SharePoint Online-administrator kan du ændre forespørgslen eller andre indstillinger til visning af søgeresultater.

To add and configure a Search Results Web Part on a page, see About configuring the Search Results Web Part. You can also find additional information see Configure properties of the Search Results Web Part in SharePoint Server.

Hvad vil du foretage dig?

Change the query in the Search Results Web Part

Define the query by using Keyword Query Language (KQL) in Advanced Mode

Add refiners

Define sorting

Add more settings

Test your query

Define the query by using predefined values in Quick Mode

Change display template settings

Change Results settings and Results control settings

Ændre forespørgslen i webdelen Søgeresultater

The Search Results Web Part uses a query that is specified in the Web Part to show search results. By default, this query uses the query variable {searchboxquery}. The query variable is a placeholder for a value, which means that when you run the query, a value replaces the placeholder. For example, when a user types the search term yellow in the Search Box, the {searchboxquery} variable in the Search Results Web Part searches for all items that contain the phrase yellow.

Når du ændrer forespørgslen i webdelen Søgeresultater, kan du:

 • Ændre resultatkilden for at angive, hvilket indhold der skal søges i. Som standard er følgende resultatkilder angivet for de forskellige søgevertikalsider:

 • Alt (results.aspx): Lokale SharePoint-resultater (system)

 • Personer (peopleresults.aspx): Resultater for lokale personer (system)

 • Samtaler (conversationresults.aspx): Samtaler (system)

 • Videoer (videoresults.aspx): Lokale videoresultater (System)

 • Tilføje forespørgselsvariabler eller egenskabsfiltre for at tilpasse søgeresultater for forskellige brugere eller brugergrupper.

 • Fremhæve eller sænke elementer eller sider i søgeresultaterne.

 • Ændre sorteringen af søgeresultaterne.

Du kan ændre forespørgslen på to måder:

Definere forespørgslen ved hjælp af KQL (Keyword Query Language) i avanceret tilstand

 1. Klik på Indstillinger på siden med søgeresultater, og klik derefter på Rediger side. Siden med søgeresultater åbnes i redigeringstilstand.

 2. Flyt markøren til højre side af webdelens titel i webdelen Søgeresultater, klik på pilen, og klik derefter på Rediger webdel i menuen. Værktøjsruden for webdelen Søgeresultater åbnes under båndet øverst til højre på siden.

 3. Klik på Skift forespørgsel i sektionen Søgekriterier i værktøjsruden Webdel. Dialogboksen Opret din egen forespørgsel åbnes i Avanceret tilstand.

 4. Vælg en resultatkilde i sektionen Vælg en forespørgsel under fanen GRUNDLÆGGENDE for at angive, hvilket indhold der skal søges i.

 5. You can now change the Query text. By default, the query variable {searchboxquery} is defined. Change the query text by using Keyword Query Language (KQL), or use the Keyword filter and Property filter lists to build the query:

  • The keyword query can consist of free-text keywords, property filters, or operators. Use braces to enclose query variables. The query variables will be replaced with a value when the query is run. Keyword queries have a maximum length of 2,048 characters. For more information about KQL, see Keyword Query Language (KQL) syntax reference.

  • Use keyword filters to add query variables to your query. Select predefined query variables from the list, and then add them to the query by clicking Add keyword filter. For a list of available query variables, see Query variables in SharePoint Server 2013.

  • Use property filters to query the content of managed properties that are set to queryable in the search schema. Select managed properties from the Property filter lists. Click Add property filter to add the filter to the query.

   Bemærk!: Custom managed properties are not shown in the Property filter list. To add a custom managed property to your query, in the Query text box, enter the name of your custom managed property followed by the query condition, for example MyCustomColorProperty:Green

 6. Klik på Test forespørgsel for at se et eksempel med søgeresultaterne.

 7. Du kan også føje flere detaljer til forespørgslen:

 8. Klik på OK for at gemme forespørgslen og gå tilbage til ruden Webdelsværktøj.

Tilføje afgrænsninger

Under fanen AFGRÆNSNINGER kan du vælge at begrænse de returnerede resultater ved at føje forudvalgte afgrænsninger til forespørgslen.

Du kan angive, at de søgeresultater, der returneres i webdelen Søgeresultater skal begrænses til en eller flere værdier fra afgrænsningerne. På listen vises alle de administrerede egenskaber, der er aktiveret som afgrænsninger i søgeskemaet.

 • Hvis du vil føje en afgrænser til forespørgslen, skal du vælge en afgrænsning på listen og derefter klikke på Tilføj.

Du kan angive, at søgeresultaterne skal grupperes baseret på en eller flere administrerede egenskaber. Dette er praktisk, når der er flere varianter for et element, og du vil gruppere dem under et enkelt resultat.

 • Hvis du vil definere grupperingen af resultaterne, skal du klikke på Vis mere, så sektionen Gruppér resultater vises.

Definere sortering

Brug fanen SORTERING til at angive, hvordan søgeresultaterne skal sorteres. Du kan definere flere sorteringsniveauer, vælge en rangeringsmodel og tilføje regler for dynamisk sortering.

På listen Sortér efter vises alle de administrerede egenskaber, der er angivet som sorterbare i søgeskemaet.

 • Sådan sorteres resultaterne baseret på administrerede egenskaber:

  1. Vælg en administreret egenskab på listen Sortér efter, og vælg derefter Faldende eller Stigende.

  2. Klik på Tilføj sorteringsniveau, hvis du vil tilføje flere sorteringsniveauer.

 • Sådan sorteres resultaterne efter relevans:

  1. Vælg Rang på listen Sortér efter.

  2. (Valgfrit) Vælg den rangeringsmodel på listen Rangeringsmodel, du vil bruge.

  3. (Valgfrit) Under Dynamisk sortering kan du angive ekstra rangering ved at tilføje regler, som ændrer rækkefølgen af resultaterne, når der gælder bestemte betingelser. Klik på Tilføj dynamisk sorteringsregel, og angiv de betingede regler.

Tilføje flere indstillinger

Use the Settings tab to select more settings for your query. You can choose to use query rules, use URL rewriting, select loading behavior, and specify whether to remove duplicate results or not.

Teste din forespørgsel

Fanen Test viser den endelige forespørgselstekst baseret på, hvad du har valgt under de andre faner. Du kan teste alternative forespørgsler ved at redigere forespørgselsteksten direkte. Du kan også teste forskellige forespørgselsindstillinger direkte ved at klikke på Vis flere.

Bemærk!:  Eventuelle ændringer, du foretager i forespørgslen under fanen Test, gemmes ikke.

Sektion

Beskrivelse

Forespørgselstekst

Viser den endelige forespørgsel, som køres af webdelen Søgeresultater. Den endelige forespørgselstekst er baseret på den oprindelige forespørgselsskabelon, hvor dynamiske variabler erstattes med aktuelle værdier. Du kan foretage andre ændringer af forespørgslen som en del af forespørgselsreglen.

Klik på Vis flere for at vise flere oplysninger.

Forespørgselsskabelon

Det indhold af forespørgselsskabelonen, der anvendes til forespørgslen.

Afgrænset af

The refiners that are applied to the query, as defined on the REFINERS tab.

Grupperet efter

Den administrerede egenskab, som søgeresultaterne skal grupperes efter som defineret under fanen AFGRÆNSNINGER.

Anvendte forespørgselsregler

Viser de forespørgselsregler, der anvendes på forespørgslen.

Variabler til forespørgselsskabelon

De forespørgselsvariabler, der anvendes på forespørgslen, samt værdierne for de variabler, der anvendes på den aktuelle side. Skriv andre værdier for at afprøve, hvilken effekt det har på forespørgslen.

Brugersegmentudtryk

Afprøv, hvordan forespørgslen virker for forskellige brugersegmentudtryk. Klik på Tilføj udtryk i brugersegment for at føje udtrykkene til forespørgslen.

Test forespørgsel

Klik på knappen Test forespørgsel for at få en forhåndsvisning af søgeresultaterne.

Top of Page

Definere forespørgslen ved at bruge foruddefinerede værdier i hurtigtilstand

 1. Kontrollér, at du er i avanceret tilstand under fanen GRUNDLÆGGENDE. Klik på Skift til Hurtig tilstand i øverste højre hjørne, hvis du er i avanceret tilstand.

 2. Vælg en resultatkilde i sektionen Vælg en forespørgsel for at angive, hvilket indhold der skal søges i.

 3. Vælg en indstilling i sektionen Begræns efter app for at begrænse resultaterne til et bestemt websted eller bibliotek eller en bestemt liste eller URL-adresse.

 4. Vælg indstillinger i sektionen Begræns efter mærke for at begrænse resultaterne til indhold, der er mærket med et udtryk fra et ordsæt:

 5. Begræns ikke efter noget mærke: Søgeresultaterne begrænses ikke efter mærker (standard).

 6. Begræns efter navigationsordet for den aktuelle side: Søgeresultaterne begrænses ikke til det indhold, der er mærket med udtrykket for den aktuelle side. Det aktuelle mærke vises som den sidste del af den læsevenlige URL-adresse. Dette er kun relevant, hvis der anvendes administreret navigation på webstedet.

 7. Begræns efter aktuelle og underordnede navigationsord: Søgeresultaterne vil være begrænset til det indhold, der er mærket med udtrykket for den aktuelle side (vises som den sidste del af den læsevenlige URL-adresse), og det indhold, der er mærket med underordnede udtryk for den aktuelle side. Dette er kun relevant, hvis der anvendes administreret navigation på webstedet.

 8. Begræns efter dette mærke: Søgeresultaterne vil være begrænset til det indhold, der er markeret med det mærke, du har skrevet i feltet.

 9. Du kan også føje flere detaljer til forespørgslen:

 10. Klik på OK for at gemme forespørgslen og gå tilbage til ruden Webdelsværktøj.

Top of Page

Ændre indstillinger i visningsskabelonen

 1. Klik på Indstillinger på siden med søgeresultater, og klik derefter på Rediger side. Siden med søgeresultater åbnes i redigeringstilstand.

 2. Flyt markøren til højre side af webdelens titel i webdelen Søgeresultater, klik på pilen, og klik derefter på Rediger webdel i menuen. Værktøjsruden for webdelen Søgeresultater åbnes under båndet øverst til højre på siden.

 3. Du kan vælge den visningsskabelon, der styrer det overordnede udseende af webdelen. Du kan vælge skabelonen på listen Skabelon til visning af kontrolelementets resultater i sektionen Visningsskabeloner.

 4. På de andre lister i denne sektion kan du vælge en visningsskabelon for individuelle resultater:

  • Standardvalget er Brug resultattyper til at få vist elementer. Denne indstilling anvender forskellige visningsskabeloner ifølge resultattypen for søgeresultatet. Hvis resultattypen for et søgeresultat f.eks. er en PDF-fil, anvendes visningsskabelonen PDF-element. Hvis resultattypen for et søgeresultat er et billede, anvendes visningsskabelonen Billedelement.

  • Hvis du vil anvende en visningsskabelon på alle resultattyper i søgeresultaterne, skal du vælge Brug en enkelt skabelon til at vise elementer og derefter vælge den visningsskabelon, du vil anvende.

See Change how search results look by using result types and display templates for more information.

Top of Page

Ændre indstillinger og indstillinger for visning af resultater

 1. Klik på Indstillinger på siden med søgeresultater, og klik derefter på Rediger side. Siden med søgeresultater åbnes i redigeringstilstand.

 2. Flyt markøren til højre side af webdelens titel i webdelen Søgeresultater, klik på pilen, og klik derefter på Rediger webdel i menuen. Værktøjsruden for webdelen Søgeresultater åbnes under båndet øverst til højre på siden.

 3. Ret Resultatindstillinger i sektionen Indstillinger i ruden Webdelsværktøj for at angive, hvordan resultaterne vises:

Hvis du vælger

Vises følgende i webdelen

Valgt som standard

Antal resultater pr. side

Det maksimale antal søgeresultater, der vises pr. side.

Vis rangerede resultater

Rangerede resultater.

Fjern markeringen fra denne indstilling for kun at vise fremhævede blokke, f.eks. fremhævede søgeresultater eller personlige favoritter, eller resultatkontrolelementer, f.eks. antal resultater.

Ja

Vis fremhævede resultater

Søgeresultater fremhæves ved hjælp af forespørgselsregler.

Ja

Vis "Mente du?"

Query spelling corrections as Did you mean suggestions.

Ja

Vis personlige favoritter

Brugerens personlige favoritter, som er de resultater, som brugeren tidligere har klikket på.

Ja

Vis linket Vis dubletter

A View Duplicates link that users can click to view results that were classified as duplicates.

Nej

Vis link til søgecenter

Link til søgecenteret.

Nej

4.   In the Web Part tool pane, in the Settings section, change Results control settings to specify more options for what to show in the Search Results Web Part:

Hvis du vælger

Vises følgende i webdelen

Valgt som standard:

Vis avanceret link

Et link til siden Avanceret søgning.

Ja

Show result count

Vis antal fundne resultater.

Ja

Show language dropdown

En rulleliste med sprog. Giver brugerne en måde til at skifte sproget for deres forespørgsel. Rullelisten vises kun, hvis brugeren vælger to eller flere sprog på siden med brugerens foretrukne søgeindstillinger

Ja

Show sort dropdown

En rulleliste til sortering. Giver brugerne en måde at ændre sorteringsrækkefølgen af resultater.

Nej

Show paging

Et kontrolelement til bladring mellem sider. Kontrolelementet vises under søgeresultaterne.

Ja

Show preferences link

Et link til siden med brugerpræferencer for søgning.

Ja

Show AlertMe link

A link to the Alert Me page.

Ja

Top of Page

Se også:

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×