Ændre, hvordan kontakterne sorteres

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du har en masse kontakter, kan din kontaktliste få lidt besværlige. Ændre, hvordan kontakterne sorteres kan hjælpe dig med at finde, som du har brug for.

Gør følgende for at sortere dine kontakter:

 1. Klik på Personer.

  Klik på Personer

 2. Klik på Startside > Aktuel visning > liste.

 3. Klik på overskriften for den kolonne, du vil sortere efter. Hvis du f.eks. vil have vist kontakterne alfabetisk ud fra efternavn, skal du klikke på Arkivér som.

  Klik på en kolonneoverskrift at sortere efter.

Tip!: Hvis du har tildelt kontakter til forskellige farvekategorier, kan du klikke på overskriften i kolonnen kategorier for at sortere på denne måde.

For at finde en bestemt kontakt, bruge funktionen Søg efter kontakter.

Ændre formatet for kontakternes navne

Dine kontakter er muligvis ikke formateret ens, og derfor dukker de måske ikke op som forventet, når du sorterer vha. kolonnen Arkivér som. Nogle er måske gemt i formatet Fornavn, Efternavn, mens andre er gemt i formatet Efternavn, Fornavn. Hvis dine kontakter ikke sorteres korrekt, skal du prøve følgende:

 1. Klik på Filer > Kontoindstillinger > Kontoindstillinger.

  Klik på Filer > Kontoindstillinger > Kontoindstillinger

 2. Vælg det adressekartotek, du vil ændre navneformatet for, under fanen Adressekartotek, og klik derefter på Skift.

  Klik på det ønskede adressekartotek, og klik derefter på Skift.

 3. Vælg Arkivér som (Smidt, Jan) under Vis navne efter.

Bemærk!:  Hvis din mail befinder sig på en Exchange-server, kan du ændre navneformatet for dine kontakter på hovedlisten over kontakter i Outlook og eventuelle andre mapper med kontakter, du opretter, men du kan ikke ændre navneformatet for personer på den globale adresseliste. Dette adressekartotek konfigureres automatisk og administreres af administratoren.

Ændre formatet for enkelte kontakters navne

Efter at du har sorteret dine kontakter vha. kolonnen Arkivér som, er der stadig en enkelt eller to kontakter, der ikke vises, som de skal. Gør følgende for at ændre den måde, en individuel kontakt formateres på:

 1. Dobbeltklik på den kontakt, du vil ændre.

 2. Klik på rullepilen i feltet til højre for Arkivér som, og vælg det ønskede format. Hvis du f.eks. vil arkivere John Clarkson i formatet Efternavn, Fornavn, skal du vælge Clarkson, John på listen.

  Klik i feltet til højre for Arkivér som, og vælg det ønskede format.

  Tip!:  Hvis du ikke kan se det ønskede format, kan du skrive navnet i feltet Arkivér som og benytte det format, du ønsker.

 3. Klik på Gem og luk.

Hvis listen over kontaktpersoner skal sorteres efter efternavne, skal du ændre visningsformatet til efternavn, fornavn. Når du har ændret visningsformatet, kan det stadig være nødvendigt individuelt at ændre kontaktpersoner, der ikke blev opdateret med formatændringen.

Ændre til efternavn, Fornavn format

Du kan ændre navneformatet for kontakter i mappen Microsoft Outlook-kontaktperson primære eller alle mapper med kontakter, du opretter. Disse mapper vises i Outlook-adressebog. Du kan dog ændre navneformatet for navne i den globale adresseliste (GAL). Finde flere oplysninger om den globale Adresseliste, den Hvorfor ikke navneformatet for nogle kontaktpersoner ændres? nedenfor.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Kontoindstillinger , og klik derefter på Kontoindstillinger .

  Kontoindstillinger i Backstage-visningen

 3. Klik på Outlook-adressekartotek på listen Navn på fanen Adressekartoteker, og klik derefter på Rediger.

 4. Klik på det adressekartotek, du vil ændre visningsformatet for kontaktpersoner under Outlook-adressekartoteker. For eksempel skal du klikke på kontaktpersoner: postkasse – postkassenavn.

 5. Klik på Arkiver som (Smidt, Jan) under Vis navne efter.

 6. Klik på Luk i dialogboksene Microsoft Outlook-adressekartotek og Kontoindstillinger.

 7. Afslut og genstart Outlook.

Ændre individuelle kontaktpersoner til formatet efternavn, fornavn

Når du har ændret navneformatet for eksisterende kontaktpersoner i Outlook-adressekartoteket, gælder ændringen for fremtidige poster, som du opretter. Det kan dog ske, at ikke alle kontaktpersonerne bliver opdateret med formatændringen. I så fald skal du ændre formatet for hver kontaktperson.

 1. Dobbeltklik på en kontaktperson, der ikke vises i formatet efternavn, fornavn i Kontaktpersoner.

 2. Klik på navnet på den formatet Efternavn, fornavn i den kontakt, i feltet fil som. For eksempel skal du klikke på Smidt, Jan.

 3. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Kontaktperson.

 4. Gentag for hver kontaktperson, der ikke vises i det korrekte navneformat.

Bemærkninger!: 

 • På et kontaktpersonkort er Vist navn for e-mail-adresser det navn, der vises på linjerne Til,Ccog Bcc i en e-mail samt i adressekartoteket, når du søger efter en kontaktperson. Det viste navn oprettes og er baseret på, hvordan du skriver kontaktpersonens navn i boksen Fulde navn.

 • Firmanavne i boksen Firma, der starter med The, vises automatisk under det næste ord i navnet. The Phone Company vises f.eks. som Phone Company.

Hvorfor ikke navneformatet for nogle kontaktpersoner ændres?

De kontakter, der vises i Outlook-mappen kontakter udgør indholdet af Outlook-adressebog. Du kan også oprette og navngive andre mapper med kontaktpersoner, og du kan ændre navneformatet i hver af disse mapper. Du kan dog ændre visningsformatet for navne i det Microsoft Exchange Server globale adresseliste (GAL). Formatet for navne på den globale Adresseliste er angivet af organisationens administrator.

 • Global adresseliste (GAL)     Hvis du vil have vist dette adressekartotek, skal du bruge en Microsoft Exchange Server-konto. GAL indeholder navne og mailadresser på alle i organisationen. GAL konfigureres automatisk med en Exchange-konto. Exchange-administratoren eller netværksadministratoren opretter og vedligeholder GAL. GAL kan også indeholde mailadresser på eksterne kontaktpersoner, distributionslister, mødelokaler og udstyr.

 • Outlook-adressekartotek     Dette adressekartotek kræver ikke, at du bruger en Exchange-konto. Outlook-adressekartoteket oprettes automatisk og indeholder kontaktpersonerne i mappen Kontaktpersoner, der viser enten e-mail-adresser eller faxnumre. Disse kontaktpersoner vises i dialogboksen Adressekartotek, når du klikker på Kontaktpersoner på listen Adressekartotek.

  Hvis du opretter yderligere kontaktpersonmapper, kan du angive egenskaberne for hver enkelt mappe for at medtage kontaktpersonerne som en del af Outlook-adressekartoteket.

Du kan også ændre navneformatet for andre adressekartoteker, du opretter i Outlook. Se tilføje eller fjerne et adressekartotekkan finde flere oplysninger.

Klik på Adressekartotek på værktøjslinjen for at få vist alle tilgængelige adressekartoteker, og klik derefter på pil ned på listen Adressekartotek.

Alle dine kontaktpersonmapper er anført på listen Adressekartoteker.

Hvis listen over kontaktpersoner skal sorteres efter efternavne, skal du ændre visningsformatet til efternavn, fornavn. Når du har ændret visningsformatet, kan det stadig være nødvendigt individuelt at ændre kontaktpersoner, der ikke blev opdateret med formatændringen.

Ændre til efternavn, Fornavn format

Du kan ændre navneformatet for kontakter i mappen primære Microsoft Office Outlook 2007 kontakt eller en hvilken som helst mapper med kontakter, du opretter. Disse mapper vises i Outlook-adressebog. Du kan dog ændre navneformatet for navne i den globale adresseliste (GAL). Finde flere oplysninger om den globale Adresseliste, den Hvorfor ikke navneformatet for nogle kontaktpersoner ændres? nedenfor.

Bemærk!: Følgende procedure kræver en genstart af Outlook, for at ændringerne kan træde i kraft.

 1. Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner i Outlook.

 2. Klik på Outlook-adressekartotek på listen Navn på fanen Adressekartoteker, og klik derefter på Rediger.

  Dine adressekartoteker vises under fanen Adressekartoteker

 3. Klik på det adressekartotek, du vil ændre visningsformatet for kontaktpersoner under Outlook-adressekartoteker. For eksempel skal du klikke på kontaktpersoner: privatmapper eller kontaktpersoner: postkasse – postkassenavn.

 4. Klik på Arkiver som (Smidt, Jan) under Vis navne efter.

  Vælg et navneformat til poster i adressekartoteket

 5. Klik på Luk to gange.

 6. Luk og genstart Outlook.

 7. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner for at kontrollere formatændringen i Outlook.

 8. Klik på Kontaktpersonindstillinger under Kontaktpersoner og noter på fanen Indstillinger.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen Indstillinger for kontaktperson:

  • Kontroller, at der står Efternavn, Fornavn på listen Standardrækkefølge – "Arkiver som".

  • Klik på Efternavn, Fornavn på listen Standardrækkefølge – "Arkiver som".

 10. Klik på OK to gange.

Ændre individuelle kontaktpersoner til formatet efternavn, fornavn

Når du har ændret navneformatet for eksisterende kontaktpersoner i Outlook-adressekartoteket, gælder ændringen for fremtidige poster, som du opretter. Det kan dog ske, at ikke alle kontaktpersonerne bliver opdateret med formatændringen. I så fald skal du ændre formatet for hver kontaktperson.

 1. Dobbeltklik på en kontaktperson, der ikke vises i formatet efternavn, fornavn i Kontaktpersoner.

 2. Klik på navnet i formatet efternavn, fornavn i boksen Arkiver som i sektionen øverst til venstre i den åbne kontaktperson. Klik f.eks. på Nielsen, Søren.

  Listen Arkiver som i en kontaktperson

 3. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på fanen Kontaktperson.

 4. Gentag for hver kontaktperson, der ikke vises i det korrekte navneformat.

Bemærkninger!: 

 • På et kontaktpersonkort er Vist navn for e-mail-adresser det navn, der vises på linjerne Til,Ccog Bcc i en e-mail samt i adressekartoteket, når du søger efter en kontaktperson. Det viste navn oprettes og er baseret på, hvordan du skriver kontaktpersonens navn i boksen Fulde navn.

 • Firmanavne i boksen Firma, der starter med The, vises automatisk under det næste ord i navnet. The Phone Company vises f.eks. som Phone Company.

Hvorfor ikke navneformatet for nogle kontaktpersoner ændres?

De kontakter, der vises i mappen Outlook 2007 kontakter udgør indholdet af Outlook-adressebog. Du kan også oprette og navngive andre mapper med kontaktpersoner, og du kan ændre navneformatet i hver af disse mapper. Du kan dog ændre visningsformatet for navne i det Microsoft Exchange globale adresseliste (GAL). Formatet for navne på den globale Adresseliste er angivet af organisationens administrator.

 • Global adresseliste (GAL)     Hvis du vil have vist dette adressekartotek, skal du bruge en Microsoft Exchange Server-konto. GAL indeholder navne og mailadresser på alle i organisationen. GAL konfigureres automatisk med en Exchange-konto. Exchange-administratoren eller netværksadministratoren opretter og vedligeholder GAL. GAL kan også indeholde mailadresser på eksterne kontaktpersoner, distributionslister, mødelokaler og udstyr.

 • Outlook-adressekartotek     Dette adressekartotek kræver ikke, at du bruger en Exchange-konto. Outlook-adressekartoteket oprettes automatisk og indeholder kontaktpersonerne i mappen Kontaktpersoner, der viser enten e-mail-adresser eller faxnumre. Disse kontaktpersoner vises i dialogboksen Adressekartotek, når du klikker på Kontaktpersoner på listen Adressekartotek.

  Hvis du opretter yderligere kontaktpersonmapper, kan du angive egenskaberne for hver enkelt mappe for at medtage kontaktpersonerne som en del af Outlook-adressekartoteket.

Du kan også ændre navneformatet for andre adressekartoteker, du opretter i Outlook. Se tilføje eller fjerne et adressekartotekkan finde flere oplysninger.

Hvis du vil have vist alle tilgængelige adressekartoteker, skal du klikke på Adressekartotek på værktøjslinjen og derefter klikke på pilen under Adressekartoteker.

Listen Adressekartoteker

Alle dine kontaktpersonmapper er anført på listen Adressekartoteker.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×