Ændre den opgavetype, der bruges til beregning af opgavens varighed i Project

I Project bruges én af tre opgavetype til at beregne varighed af Opgave og efterfølgende deres slutdato (eller deres startdato, hvis du planlægger projektet fra projektets slutdato i stedet for projektets startdato).

I denne artikel

Oversigt over opgavetyper

Fjerne indsatsbaseret planlægning fra dine opgaver

Ændre opgavetypen

Oversigt over opgavetyper

De tre opgavetyper, der bruges i Project, er opgave med faste enheder, opgave med fast arbejde og opgave med fast varighed. I Project bruges som standard faste enheder.

De enkelte opgavetyper påvirker planlægningen, når du redigerer et af de tre elementer, således.

I en

Hvis du ændrer enheder

Hvis du ændrer varighed

Hvis du ændrer arbejde

Opgave med faste enheder

Varigheden genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast arbejde

Varigheden genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast varighed

Arbejdet genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Eksempler på, hvordan opgavetyperne ændrer de numeriske værdier

Hvis du f.eks. har en opgave med faste enheder med én fuldtids ressourceenheder, der er tilgængelig otte timer hver dag. Du opretter opgaven med en varighed på 10 dage og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden fuldtidsressource kan hjælpe med opgaven, genberegner Project varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Lad os nu forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast arbejde. Det betyder, at opgaven kun kan omfatte den mængde arbejde, du angiver: hverken mere eller mindre. I dette eksempel er der én fuldtidsressource tilgængelig otte timer pr. dag til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden fuldtidsressource kan hjælpe med opgaven, genberegner Project varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project. Hvis opgaven skal udføres på 80 timer over otte dage, skal der tildeles 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er allokeret med 125%. Du skal tildele endnu en ressource for at tage højde for de yderligere 25% allokering.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Lad os endelig forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast varighed. Det betyder, at opgaven ikke må have en varighed, der overskrider det, du angiver. I dette eksempel er der én fuldtidsressource tilgængelig otte timer pr. dag til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden ressource kan hjælpe med opgave, genberegnes det arbejde, der er tildelt hver enkelt ressource, i Project. Da arbejdet kun var tildelt én ressource, skulle denne ressource gennemføre 80 timers arbejde. Når du tildeler arbejdet endnu en ressource, skal hver enkelt ressource udføre 40 timers arbejde over den samme varighed på 10 dage i sammenlagt 80 timers arbejde. Når du tilføjer endnu en ressourceenhed, kan du også revidere allokeringen af begge enheder til 50% hver, så de begge er 50% fri til at arbejde på andre opgaver.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project. Opgaven har nu en varighed på otte dage med 64 timers arbejde og én ressourceenhed.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project, så det yderligere arbejde stadig kan gennemføres inden for varigheden på 10 dage. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 10 dage og 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er allokeret med 125%. Du skal tildele endnu en ressource for at tage højde for de yderligere 25% allokering.

Bemærk!: omkostningsressourcer omfatter ingen værdier for arbejde eller enheder og genberegnes derfor ikke, når opgavens start- eller slutdato ændres. Datoer genberegnes heller ikke for en omkostningsressourcetildeling, fordi arbejdet eller enhederne ikke kan ændres.

Toppen af siden

Fjerne indsatsbaseret planlægning fra dine opgaver

Når du har tildelt en opgave en ressourcer, planlægges opgaven i overensstemmelse med formlen Varighed = Arbejde / Enheder. Du kan vælge, hvilken del af ligningen, der skal beregnes i Projekt for enhver opgave, ved at angive opgavetypen. Når du tildeler en opgave personer eller fjerner dem fra opgaven, forlænges eller forkortes varigheden af opgaven i Project med udgangspunkt i antallet af ressourcer, der er tildelt opgaven, men opgavens samlede arbejde ændres ikke. Dette kaldes indsatsbaseret planlægning og er den standard, der bruges i Project, når du tildeler opgaver ressourcer.

Selvom indsatsbaseret planlægning kan fungere i de fleste scenarier, vil du måske ændre denne funktionsmåde, så den mere nøjagtigt afspejler, hvad der udføres på en bestemt opgave, når der tilføjes eller fjernes ressourcer. Du kan f.eks. se det samlede arbejde stige, efterhånden som du sætter flere medarbejdere på en bestemt opgave.

Bemærk!: Du kan ikke fjerne indsatsbaseret planlægning fra faste arbejdsopgaver. Faste arbejdsopgaver har ingen fleksible værdier for arbejde og er derfor altid indsatsbaserede.

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Klik på rækken for den opgave, som du ikke vil bruge indsatsbaseret planlægning for.

  Hvis du vil ændre op til 10 opgaver ad gangen, skal du holde CTRL nede og klikke på rækken for hver enkelt opgave. Hvis opgaverne vises ved siden af hinanden i gitteret, skal du klikke på den første opgave og derefter holde SKIFT nede og klikke på den sidste opgave for at markere hele blokken af opgaver.

 3. Klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Avanceret.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsatsbaseret.

Husk følgende, når du arbejder med indsatsbaseret planlægning:

 • De indsatsbaserede beregninger gælder først, når de første ressourcer første gang tildeles opgaven. Når de første ressourcer er tildelt, skifter arbejdsværdien ikke, når opgaven tildeles nye ressourcer, eller der fjernes ressourcer fra opgaven.

 • Hvis den tildelte opgavetype er Faste enheder, forkorter tildeling af yderligere ressourcer varigheden af opgaven.

 • Hvis den tildelte opgavetype er Fast varighed, reducerer tildeling af yderligere ressourcer de individuelle enhedsværdier for ressourcer.

 • Hvis den tildelte opgavetype er Fast arbejde, forkorter tildeling af yderligere ressourcer varigheden af opgaven.

 • Hovedopgaver og indsatte projekter kan ikke indstilles til Indsatsbaseret.

Toppen af siden

Ændre opgavetypen

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Klik på den opgave, du vil ændre.

 3. Klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Avanceret.

 4. Klik på den opgavetype, du vil ændre, på listen Opgavetype.

Bemærk!: 

 • Hvis du klikker på Fast arbejde på listen Opgavetype, kan du ikke ændre indstillingen Indsatsbaseret for opgaven. Faste arbejdsopgaver har ingen fleksible værdier for arbejde og er derfor altid indsatsbaserede.

 • Du kan få vist og ændre opgavetypen for hver opgave direkte i visningen, hvis du indsætter feltet Type. Klik på kolonnen til højre for stedet, hvor du vil indsætte den nye kolonne, klik på menuen Indsæt, og klik på Kolonne. Klik på Type i boksen Feltnavn.

 • Hvis du vil ændre en opgaves eller underopgaves hierarkiske struktur som en del af dispositionsstrukturen for projektet, skal du rykke opgaven ind eller ud i stedet for at ændre opgavetypen.

 • Hvis du vil angive betingelser for, hvordan opgavers start- og slutdatoer kan beregnes, skal du angive en opgavebetingelse i stedet for at ændre opgavetypen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×