Ændre datosystem, format eller tocifret årstalsfortolkning

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Datoer er ofte en kritisk del af dataanalyse. Du skal overveje følgende: Hvornår blev et produkt købt, hvor længe tager en opgave i et projekt, eller hvad er den gennemsnitlige indtjening for et kvartal? Korrekt angivelse af datoer er afgørende for at sikre nøjagtige resultater. Det er dog lige så vigtigt at formatere datoer, så de er lette at forstå, for at opnå og sikre korrekt fortolkning af de pågældende resultater.

Vigtigt!: Da de regler, der styrer, hvordan ethvert beregningsprogram fortolker datoer, er komplicerede, bør du være så præcis som mulig med hensyn til indtastning af datoer. Det vil sikre optimal nøjagtighed ved beregningen af datoer.

Excel gemmer datoer som fortløbende tal, der kaldes seriel værdier. For eksempel 1 januar 1900 er serienummer 1 i Excel til Windows og 1 januar 2008 er serienummer 39448, da det 39,448 dage efter 1 januar 1900.

Klokkeslæt gemmes som decimaltal, fordi klokkeslæt betragtes som en del af en dag. Det decimaltal er en værdi fra 0 (nul) til 0,99999999, der repræsenterer klokkeslæt fra 0:00:00 (12:00:00 AM) til 23:59:59 (11:59:59 P.M.).

Fordi datoer og klokkeslæt er værdier, kan de lægges sammen, trækkes fra og medtages i andre beregninger. Du kan få vist en dato som en serieværdi og et klokkeslæt som et decimaltal ved at ændre formatet på den celle, der indeholder datoen eller klokkeslættet, til standardformatet.

Både Excel til Mac og Excel til Windows understøtter den 1900 og 1904 dato system. Standard datosystemet for Excel til Windows er 1900; og er 1904-datosystem standard til Excel til Mac.

Excel til Windows blev oprindeligt, baseret på 1900-datosystemet, fordi den aktiveret bedre kompatibilitet med andre regnearksprogrammer, der blev udviklet til at køre under MS-DOS og Microsoft Windows, og derfor det blev standard-datosystemet. Excel til Mac blev oprindeligt, baseret på 1904-datosystemet, da den aktiveret bedre kompatibilitet med tidlig Macintosh-computere, som ikke understøtter datoer før 1904, januar 2, og derfor det blev standard-datosystemet.

I følgende tabel vises den første og den sidste dato for hvert datosystem samt hver serieværdi, der er associeret med hver enkelt dato.

Datosystem

Første dato

Sidste dato

1900

1 januar 1900
(seriel værdien 1)

31 december, 9999
(seriel værdi 2958465)

1904

2 januar 1904
(seriel værdien 1)

31 december, 9999
(seriel værdi 2957003)

Da der anvendes forskellige startdatoer i de to datosystemer, repræsenteres den samme dato af forskellige serielle værdier i hvert datosystem. 5. juli 2007 kan f.eks. have to forskellige serielle værdier afhængigt af det datosystem, der bruges.

Datosystem

Seriel værdi i 5. juli 2007

1900

37806

1904

39268

Forskellen mellem de to datosystemer er 1.462 dage, dvs. at den serielle værdi i en dato i 1900-datosystem altid er 1.462 dage større end den serielle værdi i samme dato i 1904-datosystemet. Omvendt er den serielle værdi i en dato i 1904-datosystemet altid 1.462 dage mindre end den serielle værdi i samme dato i 1900-datosystemet. 1.462 dage svarer til fire år og én dag (og omfatter en skuddag).

Vigtigt!: Hvis du vil sikre dig, at årstal fortolkes, som du ønsker det, skal du skrive dem som firecifrede (f.eks. 2001 i stedet for 01). Når du indtaster firecifrede årstal, fortolkes århundredet ikke i Excel.

Hvis du skriver en dato med et tocifret årstal i en tekstformateret celle eller som et tekstargument i en funktion, f.eks. =ÅR("1/1/31"), fortolkes årstallet på følgende måde:

 • 00 til 29     fortolkes som årene 2000 til 2029. Hvis du for eksempel indtaster datoen 28/05/19, antager Microsoft Excel, at der er tale om datoen 28. maj 2019.

 • 00 til 30     fortolkes som årene 1930 til 1999. Hvis du for eksempel indtaster datoen 28/05/19, antager Microsoft Excel, at der er tale om datoen 28. maj 1998.

I Microsoft Windows, kan du ændre den måde, tocifrede årstal til alle Windows-programmer, du har installeret.

Windows 10

 1. Skriv Kontrolpaneli søgefeltet på proceslinjen, og derefter vælge Kontrolpanel.

 2. Under klokkeslæt, sprog og Region, skal du klikke på Skift dato, klokkeslæt eller talformater

 3. Klik på Internationale og sproglige indstillinger.

 4. Klik på flere indstillinger i dialogboksen område.

 5. Klik på fanen Dato.

 6. Tilpas den øvre grænse for århundredet i boksen Når et tocifret årstal er angivet, skal det fortolkes som et år mellem:.

  Når du ændrer årstallet for den øvre grænse, ændres også årstallet for den nedre grænse.

 7. Klik på OK.

Windows 8

 1. Stryg ind fra højrekanten på skærmbilledet, tryk på Søg (eller hvis du bruger en mus, peg på det øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg ), Angiv Kontrolpanel i søgefeltet, og tryk derefter på eller Klik på Kontrolpanel.

 2. Under klokkeslæt, sprog og Region, skal du klikke på Skift dato, klokkeslæt eller talformater.

 3. Klik på flere indstillinger i dialogboksen område.

 4. Klik på fanen Dato.

 5. Tilpas den øvre grænse for århundredet i boksen Når et tocifret årstal er angivet, skal det fortolkes som et år mellem:.

  Når du ændrer årstallet for den øvre grænse, ændres også årstallet for den nedre grænse.

 6. Klik på OK.

Windows 7

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Internationale og sproglige.

 3. Klik på flere indstillinger i dialogboksen område.

 4. Klik på fanen Dato.

 5. Tilpas den øvre grænse for århundredet i boksen Når et tocifret årstal er angivet, skal det fortolkes som et år mellem:.

  Når du ændrer årstallet for den øvre grænse, ændres også årstallet for den nedre grænse.

 6. Klik på OK.

Når du indtaster datoer i en projektmappe, formateres datoerne som standard til tocifrede årstal. Når du ændrer standarddatoformatet til et andet format ved hjælp af følgende fremgangsmåde, ændres visningen af de datoer, der tidligere er indtastet i projektmappen, så de vises i det nye format, så længe de ikke er blevet formateret ved hjælp af dialogboksen Formater celler (klik på dialogboksstarteren under fanen Startside i gruppen Tal).

Windows 10

 1. Skriv Kontrolpaneli søgefeltet på proceslinjen, og derefter vælge Kontrolpanel.

 2. Under klokkeslæt, sprog og Region, skal du klikke på Skift dato, klokkeslæt eller talformater

 3. Klik på Internationale og sproglige indstillinger.

 4. Klik på flere indstillinger i dialogboksen område.

 5. Klik på fanen Dato.

 6. Klik på et format, der anvender fire cifre for årstallet ("åååå") i listen Kort datoformat.

 7. Klik på OK.

Windows 8

 1. Stryg ind fra højrekanten på skærmbilledet, tryk på Søg (eller hvis du bruger en mus, peg på det øverste højre hjørne af skærmbilledet, flytte musemarkøren ned og derefter klikke på Søg ), Angiv Kontrolpanel i søgefeltet, og tryk derefter på eller Klik på Kontrolpanel.

 2. Under klokkeslæt, sprog og Region, skal du klikke på Skift dato, klokkeslæt eller talformater.

 3. Klik på flere indstillinger i dialogboksen område.

 4. Klik på fanen Dato.

 5. Klik på et format, der anvender fire cifre for årstallet ("åååå") i listen Kort datoformat.

 6. Klik på OK.

Windows 7

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Internationale og sproglige.

 3. Klik på flere indstillinger i dialogboksen område.

 4. Klik på fanen Dato.

 5. Klik på et format, der anvender fire cifre for årstallet ("åååå") i listen Kort datoformat.

 6. Klik på OK.

Datosystemet ændres automatisk, når du åbner et dokument fra en anden platform. Eksempelvis hvis du arbejder i Excel, og du åbner et dokument, der er oprettet i Excel til Mac, vælges afkrydsningsfeltet 1904-datosystem automatisk.

Du kan ændre datosystemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klikke på Filer > Indstillinger > Avanceret.

 2. I afsnittet Ved beregning af denne projektmappe skal du vælge den projektmappe, du vil bruge, og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug 1904-datosystem.

Du kan støde på problemer, når du kopierer og indsætter datoer, eller når du opretter eksterne referencer mellem projektmapper, der er baseret på de to forskellige datosystemer. Datoer kan vises fire år og én dag tidligere eller senere end den dato, som du forventer. Du kan støde på disse problemer, om du bruger Excel til Windows, Microsoft Excel til Mac eller begge.

Eksempelvis hvis du kopierer datoen 5 juli 2007 fra en projektmappe, der bruger 1900-datosystemet og derefter indsætte datoen i en projektmappe, der bruger 1904-datosystemet, datoen vises som 6 juli 2011, som er 1,462 dage senere. Du kan også, hvis du kopierer datoen 5 juli 2007 fra en projektmappe, der bruger 1904-datosystem og derefter indsætte datoen i en projektmappe, der bruger 1900-datosystemet, datoen vises som 4 juli 2003, som er 1,462 dage tidligere. Du kan finde baggrundsoplysninger, dato-systemer i Excel.

Rette en kopi, og Indsæt problem   

 1. Skriv værdien 1462 i en tom celle.

 2. Marker den pågældende celle, og klik derefter på Kopier i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

 3. Marker alle de celler, der indeholder de forkerte datoer.

  Tip!: Hvis du vil annullere en markering af celler, skal du klikke på en vilkårlig celle i regnearket. Yderligere oplysninger finder du se markere celler, områder, rækker eller kolonner i et regneark.

 4. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt speciel.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

 5. Klik på Værdier under Sæt ind i dialogboksen Indsæt speciel, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder under Handling, :

  • Klik på Tilføj for at angive datoen som fire år og én dag senere.

  • Klik på Subtraher for at angive datoen som fire år og én dag tidligere.

Rette problemer med en ekstern reference   

Hvis du bruger en ekstern reference til en dato i en anden projektmappe med et andet datosystem, kan du ændre den eksterne reference ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil angive datoen som fire år og én dag senere, skal du føje 1,462 til den. Eksempel:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Hvis du vil angive datoen som fire år og én dag tidligere, skal du trække 1,462 fra den. Eksempel:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Formatere en dato, som du ønsker

Vis tal som datoer eller klokkeslæt

Indtaste data manuelt i regnearksceller

Eksempler på ofte anvendte formler

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×