Åbne et tomt dataark

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artiklen beskrives, hvordan du åbner et nyt, tomt dataark i Microsoft Office Access 2007. I artiklen forklares også, hvordan du bruger design under gennemsyn, en ny funktion, der gør det muligt at designe store dele af et dataark visuelt i stedet for at de skal bruge tabeldesign.

I denne artikel

Om at åbne tomt dataark

Oprette et tomt dataark i en ny database

Tilføje et tomt dataark til en eksisterende database

Føje et skabelonbaseret dataark til en eksisterende database

Angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt

Føje et opslagsfelt til et dataark

Relatere det nye dataark til resten af din database

Skift datatypen for et felt

Administrere felter i et dataark

Hvordan Access tildeler datatyper, som du indtaster data manuelt

Hvordan Access tildeler datatyper, når du indsætter oplysninger

Om at åbne tomt dataark

Et dataark er den visuelle repræsentation af dataene i en tabel eller de resultater, der returneres af en forespørgsel. Dataark ligner Microsoft Office Excel 2007 regneark, men med forskellige funktioner i nogle tilfælde. For eksempel kan du normalt føje kun én post til hvert felt i et dataark, og du som regel skal angive en bestemt type af data i et bestemt felt, såsom datoer og klokkeslæt eller Ja/Nej-værdier. Et felt kan også angive begrænsninger for størrelsen eller længden af dine data, er noget Office Excel 2007 ikke som standard. For eksempel kan du angive maksimalt 256 tegn i nogle tekstfelter.

Nye funktioner i dataark

Office Access 2007 forenkler processen med at oprette en tabel. Du kan nu åbner et tomt dataark (en tabel) og udføre de fleste af de designopgaver, du tidligere har kan udføre kun ved hjælp af tabeldesign. For eksempel, når du opretter et nyt dataark, kan du angive datatypen for de fleste felter i den nye tabel ved at indtaste data manuelt eller ved at indsætte data i felterne. Eksempelvis hvis du angiver en dato i et tomt felt, Skriv Access sæt datatypen Dato og klokkeslæt for det pågældende felt. Hvis du indtaster tekst som et navn, anvendes datatypen tekst til feltet, og så videre.

Du kan også angive eller ændre feltnavne uden at skulle bruge tabeldesign, og du kan tilføje nye felter ved at skrive tekst i den tomme kolonne i højre eller venstre side af gitteret, afhængigt af sprogindstillingerne for. Desuden kan du bruge formatering kommandoer som fed og kursiv føje visningsformater til felter, en opgave, du tidligere har i tabeldesigner.

Bemærk!: Til sidst, selvom adgang gør det nemmere og hurtigere at oprette en tabel, dine tabeller skal stadig er i overensstemmelse med reglerne for databasedesign.

Du kan finde flere oplysninger om disse regler, i artiklen om databasedesign.

Processen med at åbne et tomt dataark

Når du åbner et tomt dataark, kan du tilføje en ny, tom tabel til databasen. Du kan ikke åbne et tomt dataark uden at oprette en ny tabel. Når Access har indlæst det nye dataark, kan du følge disse generelle trin:

 • Du kan angive et navn for hvert felt, eller du kan acceptere de standardnavne, Access indeholder.

 • Du kan angive data i felterne manuelt, eller du kan indsætte data. Du behøver ikke længere til at angive datatypen for hvert felt først, fordi mens du skriver, Access indstiller en datatype, der er baseret på type data, du angiver. Eksempelvis hvis du angiver et navn i det første felt i den nye tabel, indstiller Access dette felt til datatypen tekst. Hvis du angiver en dato i det næste felt, Access indstiller dem til datatypen Dato/klokkeslæt type osv. Du kan finde flere oplysninger om de datatyper, Access angiver, når du indtaster data, se hvordan Access tildeler datatyper, som du indtaster data manuelt , og hvordan Access tildeler datatyper, når du indsætter oplysninger, senere i denne artikel.

  Bemærk!: Nogle datatyper kan ikke indstilles for et felt ved at indsætte lige data. Du kan eksempelvis ikke angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt ved at indsætte en fil i et tomt felt. Du kan også oprette et opslagsfelt ved at indsætte en liste med data i et felt. Du kan finde flere oplysninger om brug af disse datatyper, finder du i afsnittene angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt , og Tilføj et opslagsfelt i et dataark, senere i denne artikel.

 • Hvis du senere vil ændre datatypen for et felt, kan du bruge værktøjer, som findes i Access.

Hvordan påvirker Designregler dataark

Når du åbner og begynder at udfylde et dataark, huske, relationsdatabaser overholde et regelsæt for design, og som du opretter dataark, skal du følge disse regler for databasedesign. Reglerne aktivere databaser kan fungere korrekt, og de at sikre, at du kan hente de korrekte data fra en database. En diskussion af designreglerne for er ikke medtaget i denne artikel. .

Hvis du ikke kender med reglerne for databasedesign, kan du se artiklen om databasedesign.

Sådan føjes en primær nøgle til nye dataark

Access opretter en primær nøgle-felt med navnet "ID" for alle nye dataark som standard, og angiver datatypen for feltet Autonummerering. Access skjuler også som standard dette felt i dataarkvisning, men du kan få vist id-feltet når som helst ved at højreklikke på en kolonneoverskrift, klikke på Vis kolonner og derefter bruge dialogboksen Vis kolonner til at vise det skjulte felt. Denne figur viser dialogboksen Vis kolonner til en ny tabel:

Dialogboksen Vis kolonner

Du kan også få vist feltet ID og andre skjulte felter ved at åbne tabellen i designvisning – og også når du får vist på listen med tabelfelter i ruden Feltliste. Du kan finde flere oplysninger om brug af opgaveruden, i afsnittet relatere det nye dataark til resten af databasen, senere i denne artikel.

Toppen af siden

Oprette et tomt dataark i en ny database

Når du har brug at oprette en simpel database som en liste over kontakter, kan du oprette en ny database med et tomt dataark. Office Access 2007 gør processen nemmere og hurtigere end tidligere versioner, fordi du ikke behøver at bruge designvisning til at oprette en ny tabel. Husk, at du kan bruge dataarkvisning til at udføre alle tabeldesignopgaver undtagen oprettelse af et opslagsfelt. Du kan finde flere oplysninger om at tilføje et opslagsfelt til en tabel i afsnittet føje et opslagsfelt i et dataark, senere i denne artikel.

Oprette en ny tabel i en ny database

 1. Start Access, og klik på Tom Database på siden Introduktion til Microsoft Access under Ny, tom Database.

 2. Angiv et navn til den nye database under Tom Database, i feltet Filnavn. Hvis du vil ændre placeringen af den nye database, skal du klikke på mappeikonet. Klik på Opret, når du er færdig.

  Access opretter den nye database og åbner tabellen Tabel1 i dataarkvisning, som vist her:

  En ny, tom tabel i en ny database

 3. Dobbeltklik på den første kolonneoverskrift (den farvede celle, hvor der står Tilføj et nyt felt ) i dataarket, og Angiv et navn til feltet.

 4. Klik på den næste kolonneoverskrift, eller brug piletasterne til at fokusere på overskriften næste, og angiv derefter et navn for det pågældende felt. Gentag denne proces, indtil du er færdig med at navngive din tabelfelter.

 5. Angiv de korrekte data i den første tomme celle under et feltnavn.

  Access bruger de data, du angiver for at angive en datatype for feltet. Eksempelvis hvis du angiver en dato, Access angiver feltet til datatypen Dato/klokkeslæt type.

  Vigtigt!: Husk, at et felt skal kun indeholde én type af data. For eksempel et datofelt må ikke indeholde kundenavne, og et pris felt må ikke indeholde telefonnumre.

  Du kan finde flere oplysninger om de datatyper, Access angiver, når du indtaster data, se hvordan Access tildeler datatyper, som du indtaster data manuelt , og hvordan Access tildeler datatyper, når du indsætter oplysninger, senere i denne artikel.

 6. Klik på Gem.

  Tastaturgenvej Tryk på CTRL + S.

  Dialogboksen Gem som åbnes.

 7. Angiv et navn til den nye tabel i feltet Tabelnavn, og klik på OK.

  Bemærkninger!: 

  • Når Access opretter tabellen, tilføjes der en primær nøgle-felt med navnet ID, og det angiver datatypen for feltet Autonummerering. Access skjuler feltet som standard. For at få vist feltet, skal du højreklikke på en kolonneoverskrift, skal du klikke på Vis kolonner og derefter bruge dialogboksen Vis kolonner til at få vist kolonnen.

   Eller

   Højreklik på dokumentfanen for tabellen, og klik derefter på Designvisning.

  • Du kan ændre eller fjerne den primære nøgle kun ved at åbne tabellen i designvisning. Du kan finde oplysninger om at gøre dette, i artiklen tilføje, indstille, ændre eller fjerne den primære nøgle.

  • Hvis du er ny bruger af Access og kendskab til databasedesign og hvorfor du har brug for primære nøgler, skal du se artiklen om databasedesign.

Toppen af siden

Tilføje et tomt dataark til en eksisterende database

Når du tilføjer et nyt dataark (en tabel) til en eksisterende database, står den nye tabel alene, indtil du relaterer den til din eksisterende tabeller. Lad os antage, at du har brug at spore ordrer, som en government kontoret. For at gøre det, kan du tilføje en tabel med navnet Government kontakter til en salg database. For at kunne udnytte den effekt, der kan give en relationel database – til at søge efter ordrer fra en bestemt kontakt, for eksempel – skal du oprette en relation mellem den nye tabel og den (eller de tabeller), der indeholder dataene, rækkefølge.

Du kan finde flere oplysninger om databasedesign og tabelrelationer i databasen, artikler om databasedesign og oprette, redigere eller slette en relation.

Husk også, skal du føje vedhæftet fil eller OLE-objekt felter til den nye tabel manuelt ved hjælp af listen Datatype (under fanen dataark i gruppen datatype og formatering ) eller ved at bruge tabeldesign. Trinnene i afsnittet angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt, senere i denne artikel beskriver, hvordan du tilføjer disse typer felter.

Føje et dataark til en database

 1. Åbn den database, du vil ændre.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

  Billede af båndet i Access

  Access tilføjer en ny, tom tabel og åbner den i dataarkvisning.

  Et nyt dataark føjet til en eksisterende database

 3. Dobbeltklik på den første kolonneoverskrift (den farvede celle, hvor der står Tilføj et nyt felt ) i dataarket, og Angiv et navn til feltet.

 4. Klik på det næste felt, eller brug piletasterne til at flytte fokus til det næste felt, og Angiv et navn for det pågældende felt. Gentag denne proces, indtil du er færdig med at navngive din tabelfelter.

 5. Angiv de korrekte data i den første tomme celle under et feltnavn.

  Access bruger de data, du angiver for at angive en datatype for feltet. Eksempelvis hvis du angiver en dato, Access angiver feltet til datatypen Dato/klokkeslæt type.

  Du kan finde flere oplysninger om de datatyper, Access angiver, når du indtaster data, se, hvordan Access tildeler datatyper, som du indtaster data manuelt, senere i denne artikel.

 6. Klik på Gem.

  Tastaturgenvej Tryk på CTRL + S.

  Dialogboksen Gem som åbnes.

 7. Angiv et navn til den nye tabel i feltet Tabelnavn, og klik på OK.

Toppen af siden

Føje et skabelonbaseret dataark til en eksisterende database

Ud over tomme tabeller indeholder Office Access 2007 også en række skabelonbaserede tabeller. Hver af de skabelonbaserede tabeller svarer til databaseskabeloner, der Office Access 2007 indeholder. For eksempel kan du tilføje en tabel, der er udviklet til at acceptere aktiv, kontakt eller udstedelsesdato data. De skabelonbaserede tabeller er en måde at oprette små databaser i mindre tid, fordi du ikke behøver at navngive felterne og angive datatyperne.

Når du fortsætter, skal du huske, at du kan føje en skabelonbaseret tabel kun til en eksisterende database.

Føje en skabelonbaseret tabel til en database

 1. Åbn den database, du vil ændre.

 2. Klik på Tabelskabeloner i gruppen Tabeller på fanen Opret, og vælg derefter en af de tilgængelige skabeloner på listen.

  Billede af båndet i Access

  Den nye tabel åbnes i dataarkvisning. Hvert felt i den nye tabel indeholder et navn og en datatype, og du kan angive data uden at gøre yderligere.

 3. Angiv dine data.

 4. Klik på Gem.

  Tastaturgenvej Tryk på CTRL + S.

  Dialogboksen Gem som åbnes.

 5. Angiv et navn til den nye tabel i feltet Tabelnavn, og klik på OK.

Toppen af siden

Angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt

Når du bruger dataarkvisning til at oprette en ny tabel, kan du angive de fleste datatyper ved at angive nogle data i den første række i et felt. Men du kan ikke bruge denne metode til at angive datatyperne Vedhæftet fil og OLE-objekt; Du skal angive disse datatyper manuelt ved hjælp af listen Angiv datatype under fanen dataark eller ved at bruge tabeldesign. Trinnene i dette afsnit beskriver, hvordan du bruger begge metoder til at angive datatyperne.

Brug listen Angiv datatype

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Vælg et nyt felt.

  Nye felter findes i højre eller venstre side af dataarket (afhængigt af din Windows internationale og sproglige indstillinger) som standard, og Tilføj et nyt felt overskriften.

  Et nyt felt i et dataark

  Bemærk!: Du skal vælge et nyt felt. Du kan ikke ændre datatypen for et eksisterende felt til typerne vedhæftet fil eller OLE-objekt.

 3. Hvis du vil tilføje et felt af typen OLE-objekt, skal du dobbeltklikke på kolonneoverskriften, og Angiv et navn til feltet. Ellers kan gå videre til næste trin, fordi når du tilføjer et felt til vedhæftede filer, ændrer Access kolonneoverskriften til en papirclips-ikonet.

 4. Klik på den første tomme datarække under overskriften.

 5. Klik på pil ned ud for Datatypen (listen øverst i gruppen) under fanen dataark i gruppen datatype og formatering, og vælg enten OLE-objekt eller en vedhæftet fil.

  listen over datatyper

  Hvis du vælger datatypen vedhæftet fil, Access sæt sidehovedet række til at vise papirclips-ikonet, som vist her: Et nyt tabelfelt af datatypen Vedhæftet fil

 6. Gem ændringerne.

 7. Dobbeltklik på den første tomme række for at tilføje en del af data til det nye felt, og Brug dialogboksen vedhæftede filer til at finde dataene.

  Du kan finde flere oplysninger om at vedhæfte filer til din database artiklen vedhæfte filer og grafik til poster i databasen.

Bruge tabeldesignvisning

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Vælg en tom række, og Angiv et navn til det nye felt i kolonnen Feltnavn.

  Bemærk!: Du skal vælge et nyt felt. Du kan ikke ændre datatypen for et eksisterende felt til typerne vedhæftet fil eller OLE-objekt.

 3. Klik på pil ned ud for det nye feltnavn til i kolonnen Datatype, og vælg enten OLE-objekt eller en vedhæftet fil på listen.

 4. Gem ændringerne.

Du kan finde oplysninger om at vedhæfte filer til poster i dataarket, i artiklen vedhæfte filer og grafik til poster i databasen.

Toppen af siden

Føje et opslagsfelt til et dataark

Et opslagsfelt er den funktion, der skal angive manuelt i et nyt dataark. Et opslagsfelt viser et sæt af værdier i form af en liste. Som en regel, hver gang du vælger et element fra en rulleliste i en Access-database, vil du bruge en liste med opslag. Du kan oprette to typer af opslagsfelter.

 • Tabel-baserede lister,    bruge forespørgsler til at hente værdier fra andre tabeller. Forespørgslen er placeret i den tabel, der ligger til grund for det nye dataark. Du opretter en tabel baseret liste, når du skal bruge værdier, der findes et andet sted i databasen. Lad os antage, at du har en database med support til problemer. Oplysningerne om problemerne er placeret i en tabel, men på listen over personer, der tager sig af problemerne er placeret i en anden tabel, og data i denne tabel ændres ofte. Ved hjælp af en tabel baseret liste gemmer du ikke behøvede at angive en lang liste over navne manuelt, og du får de mest aktuelle data. Du kan bruge dataene i en tabel til at udfylde en tabel baseret liste, eller du kan bruge data, der returneres af en anden forespørgsel til at udfylde en tabel baseret liste.

 • Værdi-baserede lister    er relativt korte lister over elementer, du kun bruger på ét sted i en database. Lad os antage, at du bruger Access til at gemme og administrere oplysninger om firmaets aktiver. Du kan oprette et opslagsfelt, der hedder betingelse (eller lignende) og Tillad brugere at vælge en værdi fra den pågældende liste som godt, Fair, dårlig osv. Du kan oprette værdilister ved at angive en liste over elementer direkte i den tabel, der ligger til grund for det nye dataark.

Når du tilføjer en tabel baseret opslagsliste til det nye dataark, opretter Access en relation mellem den tabel, der ligger til grund for det nye dataark og den tabel, hvorfra opslagsfeltet får dataene. Det resulterende opslagsfelt bliver også en fremmed nøgle – en kolonne, hvor værdierne ens primær nøgle-værdier i anden tabellen. Hvis du er ny bruger af Access og har brug for flere oplysninger om relationer, primære nøgler og fremmede nøgler skal du se artiklen om databasedesign.

Til sidst skal kan du tilføje en værdi-baserede eller tabel-baserede opslagsliste ved hjælp af en guide eller ved at oprette dem manuelt i tabeldesigner. Guiden oplyser den nemmeste og hurtigste metode til at oprette et opslagsfelt, så trinnene i dette afsnit beskriver, hvordan du bruger denne metode.

Tilføje et opslagsfelt i dataarkvisning

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Klik på Opslagskolonne under fanen dataark i gruppen felter og kolonner.

  Guiden Opslag starter.

 3. Gør et af følgende:

  • Oprette en liste med tabel   

   1. Vælg jeg vil Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel, og klik derefter på Næste.

   2. Vælg en indstilling under Vis, Vælg en tabel eller forespørgsel på listen, og klik derefter på Næste.

    Eksempelvis hvis du vil bruge værdier fra en tabel i opslagsfeltet, skal du klikke på tabeller. Hvis du vil bruge en forespørgsel, skal du klikke på forespørgsler. Klik på begge for at få vist en liste over alle de tabeller og forespørgsler i databasen.

   3. Flytte de felter, der skal vises i dit opslag fra ruden Tilgængelige felter til ruden Valgte felter, og klik derefter på Næste.

   4. Du kan også vælge en eller flere sortering valg for de felter, du valgte i det forrige trin, og klik derefter på Næste.

   5. Du kan også justere bredden af hver kolonne i dit opslag, og klik derefter på Næste.

   6. Angiv eventuelt et navn under hvilken etiket vil du have til opslagskolonnen, i tekstfeltet.

   7. Du kan også markere afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier.

    Hvis du vælger denne indstilling, kan du vælge og gemme mere end ét element på listen.

   8. Klik på Udfør. Hvis Access beder dig om at gemme tabellen, skal du klikke på Ja.

    Access føjer opslagsforespørgslen til den nye tabel. Som standard henter forespørgslen de felter, du angiver plus de primære nøgleværdier for kildetabellen. Derefter angiver Access datatypen for opslagsfeltet, så det svarer til datatypen er sat til primær nøgle-feltet i kildetabellen. Eksempelvis hvis primær nøgle-feltet i kildetabellen bruger datatypen Autonummerering, angives datatypen for opslagsfeltet til datatypen tal.

   9. Gå tilbage til dataarkvisning, gå til opslagsfeltet, og vælg et element på listen.

  • Oprette en liste med værdi   

   1. Klik på Jeg vil selv indtaste de ønskede værdier, og klik derefter på Næste.

   2. Angiv antallet kolonner, der skal vises på listen, og gå til den første tomme celle, og indtast en værdi i feltet antal kolonner.

    Når du angiver den første værdi, der vises en anden tomme celle under den aktuelle celle.

   3. Brug FANEN eller pil ned for at flytte fokus til den næste celle, når du er færdig med at angive den første værdi, og indtast derefter en anden værdi.

   4. Gentag trin 2 og 3, indtil du er færdig med at oprette en liste over, og klik derefter på Næste.

   5. Du kan også angive et navn til det nye felt, og klik derefter på Udfør.

Tilføje et opslagsfelt i designvisning

 1. Højreklik på den tabel, der ligger til grund for det nye dataark i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Vælg det felt, du vil konvertere.

  Eller

  Markér en tom række, og Angiv et navn til det nye felt i kolonnen Feltnavn.

 3. Klik på pil ned i kolonnen Datatype, og vælg Guiden Opslag.

  Guiden Opslag vises.

 4. Følg trinnene i forrige afsnit for brug af guiden.

Når du opretter et opslagsfelt, kan du bruge en ny funktion kaldet en liste med flere værdier. Du kan finde flere oplysninger om lister med flere værdier og teknologi bag dem (en funktion, der hedder felter med flere værdier) i artikler, tilføje eller ændre et opslagsfelt, kan du gemme flere værdier, vejledning til felter med flere værdier, og Brug af en liste der lagrer flere værdier.

Toppen af siden

Relatere det nye dataark til resten af din database

Som standard forbliver oplysningerne i et nyt dataark isolerede fra andre oplysninger i en database, indtil du har oprettet mindst én relation mellem den tabel, der ligger til grund for dataarket og de andre tabeller i databasen. Office Access 2007 forenkler processen med at oprette relationer, fordi du kan nu trække og slippe felter fra en opgaverude til et åbent dataark.

Du kan oprette to typer af relationer med den nye teknik.

 • Føje en fremmed nøgle-feltet til den tabel, der ligger til grund for det nye dataark. Dette indsætter det nye dataark på mange-siden af en en-til-mange-relation.

 • Dele primær nøgle-værdier fra det nye dataark med en anden tabel. Dette indsætter det nye dataark på "en"-siden af en en-til-mange-relation.

Når du opretter et type relation, kan du bruge guiden Opslag til at oprette et tabel-baserede opslagsfelt. Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du opretter begge typer af relationer.

Vigtige    Du skal have kendskab til databasedesign for at oprette relationer mellem tabeller.

Du kan finde flere oplysninger om databasedesign og relationer, artikler om databasedesign, tilføje, indstille, ændre eller fjerne den primære nøgle, vejledning i tabelrelationer og oprette, redigere eller slette en relation.

Føje en fremmed nøgle-feltet til det nye dataark

 1. Hvis det ikke allerede er, kan du åbne det nye dataark i dataarkvisning. Hvis du vil gøre det, i navigationsruden, skal du dobbeltklikke på tabellen.

 2. Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Felter og kolonner på fanen Dataark.

  Opgaveruden Feltlisten vises og viser de andre tabeller i databasen.

 3. Udvid posten for den tabel, du vil bruge.

 4. Træk primær nøgle-feltet fra Feltlisten til det åbne dataark, og slip feltet mellem to af de eksisterende felter i dataarket. Musemarkøren ændres til en i-bjælke, når du vælger et gyldigt slippe punkt.

  At trække et felt fra Feltlisten og slippe det mellem to kolonner

  Guiden Opslag starter, når du er færdig med at slippe det nye felt.

 5. Gå til det næste trin at fuldføre processen.

Brug guiden Opslag til at oprette relationen

 1. Flytte de felter, der skal vises i dit opslag fra ruden Tilgængelige felter til ruden Valgte felter, og klik derefter på Næste.

 2. Du kan også vælge en eller flere sortering valg for de felter, du valgte i det forrige trin, og klik derefter på Næste.

 3. Du kan også justere bredden af hver kolonne i dit opslag, og klik derefter på Næste.

 4. Angiv eventuelt et navn under hvilken etiket vil du have til opslagskolonnen, i tekstfeltet.

 5. Du kan også markere afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier.

  Hvis du vælger denne indstilling, kan du vælge og gemme mere end ét element på listen.

 6. Klik på Udfør. Hvis Access beder dig om at gemme tabellen, skal du klikke på Ja.

  Access føjer opslagsforespørgslen til den nye tabel. Som standard henter forespørgslen de felter, du angiver plus de primære nøgleværdier for kildetabellen. Derefter angiver Access datatypen for opslagsfeltet, så det svarer til datatypen er sat til primær nøgle-feltet i kildetabellen. Eksempelvis hvis primær nøgle-feltet i kildetabellen bruger datatypen Autonummerering, angives datatypen for opslagsfeltet til datatypen tal.

Føje den primære nøgle fra det nye dataark til en anden tabel

 1. Hvis du har det nye dataark, åbne, lukke den.

 2. Dobbeltklik på den tabel, du vil tilføje den nye fremmede nøgle i navigationsruden.

 3. Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Felter og kolonner på fanen Dataark.

  Opgaveruden Feltlisten vises og viser de andre tabeller i databasen, herunder det nye dataark.

 4. Klik på plustegnet ud for posten for det nye dataark skal du trække primær nøgle-feltet (standardnavnet for feltet er-ID) fra opgaveruden til det åbne dataark i opgaveruden, og slip den på et praktisk sted.

  Som standard, skal du slippe det nye felt mellem to af de eksisterende felter i dataarket. Musemarkøren ændres til en i-bjælke, når du vælger et gyldigt slippe punkt.

  At trække et felt fra Feltlisten og slippe det mellem to kolonner

  Guiden Opslag starter, når du er færdig med at slippe det nye felt.

 5. Følg den forrige række trin for at fuldføre guiden Opslag.

Toppen af siden

Skift datatypen for et felt

Når du opretter en tabel i dataarkvisning, kan du finde, at du har angivet data, der udløste i Access at vælge en forkert datatype. Eksempelvis hvis du angiver kun de første fem cifre i en amerikansk typografi postnummer, gælder Access datatypen tal til feltet, en valgmulighed, der forhindrer dig i at angive postnumre fra andre dele af hele verden. Du kan rette slags problem, kan du ændre datatypen for feltet.

Access indeholder to måder at ændre en datatype. Du kan bruge kommandoer under fanen dataark, eller du kan bruge tabeldesign. Følgende trin beskriver, hvordan du bruger begge teknikker.

Vigtige    Ændring af datatyper kan medføre Access til at slette eksisterende data. Eksempelvis hvis du ændrer et tekstfelt til datatypen tal, og feltet indeholder bogstaver samt tal, slettes de eksisterende data fordi det ikke kan udføre beregninger på teksttegn.

Brug kommandoerne på båndet til at ændre en datatype

 1. Dobbeltklik i navigationsruden på den tabel, du vil ændre.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Markér det felt, du vil ændre.

 3. Vælg en indstilling på listen Angiv datatype, der er placeret øverst i gruppen i gruppen datatype og formatering under fanen dataark.

  Båndet er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 4. Hvis Access beder dig om at bekræfte ændringen, skal du klikke på Ja, kun, hvis du er sikker på, at du vil fortsætte.

 5. Gem ændringerne.

Bruge tabeldesign til at ændre en datatype

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på kolonnen Datatype, og vælg en ny datatype.

 3. Hvis Access beder dig om at bekræfte ændringen, skal du klikke på Ja, kun, hvis du er sikker på, at du vil fortsætte.

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Administrere felter i et dataark

Du kan udføre en række forskellige tabel-ledelse opgaver ved at højreklikke på kolonneoverskriften og vælge en kommando fra den viste genvejsmenu. For eksempel kan du indsætte et felt i en bestemt placering, slette eller omdøbe et felt, vise eller skjule en kolonne og starte guiden Opslag og konvertere en kolonne til et opslagsfelt.

Bruge kommandoerne i genvejsmenuen.

 • Højreklik på en kolonneoverskrift, og vælg en kommando i genvejsmenuen.

  Denne figur viser genvejsmenuen:

  Genvejsmenuen for tabelfelt

Toppen af siden

Hvordan Access tildeler datatyper, som du indtaster data manuelt

Når du opretter et tomt dataark, tildeler en datatype til hvert felt, når du indtaster data i det pågældende felt. I følgende tabel vises de forskellige typer data, som du kan angive og den datatype, der anvendes på hver enkelt.

Bemærk!: Du kan ikke angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt ved at indtaste data i et tomt felt. Se angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt tidligere i dette dokument for at få oplysninger om, hvordan du angiver disse datatyper.

Hvis du skriver:

Office Access 2007opretter enmed datatypen:

John

Tekst

En blok med tekst eller tekst og tal, der er længere end 256 tegn.

Notat.

Bemærk!: Du kan ikke bruge design under gennemsyn til at aktivere RTF-formatering. Finde oplysninger om aktivering RTF-formatering, kan du se artiklen angive eller redigere data i et kontrolelement eller en kolonne, der understøtter RTF-format.

http://www.contoso.com

Access genkender følgende internetprotokoller: http, ftp, gopher, wais, fil, https, mhtml, mailto, msn, nyheder, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Bemærk!: Adgang til at genkende protokollen og angive datatypen Hyperlink, skal du følge protokollen med et tegn, der ikke er et mellemrum.

Link

50000

Tal, langt heltal

50.000

Tal, langt heltal

50.000,99

Tal, dobbelt

50000,389

Tal, dobbelt

31/12/2006

De dato- og klokkeslætsformater, der er angivet i dine Windows internationale og sproglige indstillinger styre, hvordan dato/klokkeslætsdata formateres i Access.

Vis mig, hvordan du kan angive eller ændre disse indstillinger

I Windows Vista   

 1. Klik på Start knappen- Knapflade , og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Hvis du bruger standardvisningen i Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på klokkeslæt, sprog og Region.

  Eller

  Hvis du bruger klassisk visning, skal du dobbeltklikke på

  Internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Under standarder og formater skal du klikke på Tilpas.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer. Klik på fanen tal for eksempel for at ændre hele eller dele af et talformat, og ændre den ønskede indstilling. Hjælp til en indstilling, skal klikke på knappen Hjælp (? ), og klik derefter på indstillingen.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Under standarder og formater skal du klikke på Tilpas.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer. Klik på fanen tal for eksempel for at ændre hele eller dele af et talformat, og ændre den ønskede indstilling. Hjælp til en indstilling, skal klikke på knappen Hjælp (? ), og klik derefter på indstillingen.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Der vises i Kontrolpanel.

 2. Klik på dato, klokkeslæt, sprog og region.

  Dialogboksen dato, klokkeslæt, sprog og region vises.

 3. Klik på Skift formatet af tal, datoer og klokkeslæt.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 4. Under standarder og formater skal du klikke på Tilpas.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer. Klik på fanen tal for eksempel for at ændre hele eller dele af et talformat, og ændre den ønskede indstilling. Hjælp til en indstilling, skal klikke på knappen Hjælp (? ), og klik derefter på indstillingen.

Dato/klokkeslæt

31. december 2006

Bemærk!: Access genkender ikke dag navne (mandag, tirsdag osv.) som gyldigt input til at vælge datatypen Dato/klokkeslæt type. Du skal angive navnet på en måned.

Dato/klokkeslæt

10:50:23

Dato/klokkeslæt

10:50

Dato/klokkeslæt

17:50

Dato/klokkeslæt

12,50 USD

Access genkender det valutasymbol, der er angivet i dine Windows internationale og sproglige indstillinger.

Vis mig, hvordan du kan angive eller ændre disse indstillinger

I Windows Vista   

 1. Klik på Start knappen- Knapflade , og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Hvis du bruger standardvisningen i Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på klokkeslæt, sprog og Region.

  Eller

  Hvis du bruger klassisk visning, skal du dobbeltklikke på

  Internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Tilpas dette format under fanen Formater under aktuelle formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på fanen valuta, og vælg det symbol, du vil bruge, på listen valutasymbol. Hjælp til en indstilling, skal klikke på knappen Hjælp (? ), og klik derefter på indstillingen.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Der vises i Kontrolpanel.

 2. Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Under standarder og formater skal du klikke på Tilpas.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på fanen valuta, og vælg det symbol, du vil bruge, på listen valutasymbol. Hjælp til en indstilling, skal klikke på knappen Hjælp (? ), og klik derefter på indstillingen.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)   

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Der vises i Kontrolpanel.

 2. Klik på dato, klokkeslæt, sprog og region.

  Dialogboksen dato, klokkeslæt, sprog og region vises.

 3. Klik på Skift formatet af tal, datoer og klokkeslæt.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 4. Under standarder og formater skal du klikke på Tilpas.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på fanen valuta, og vælg det symbol, du vil bruge, på listen valutasymbol. Hjælp til en indstilling, skal klikke på knappen Hjælp (? ), og klik derefter på indstillingen.

Valuta

21,75

Tal, dobbelt

123,00 %

Tal, dobbelt

3,46 E + 03

Tal, dobbelt

Toppen af siden

Hvordan Access tildeler datatyper, når du indsætter oplysninger

Når du indsætter dataene i nyt regneark, kan du indsætte blandede eller inkonsekvent former for data i et eller flere felter. Eksempelvis hvis du indsætter flere kolonner med data for kontaktpersoner i, og disse data indeholder postnumre fra hele verden – en blanding af poster og tal.

Når du indsætter data, behandler Access hver post (hver række i kolonnen), og den bestemmer datatypen for hver post. Access forsøger at vælge en datatype, der gemmer alle dine oplysninger uden at miste eller afkorte poster. Som en del af, der anvender Access sommetider en bred datatype til et felt.

Denne liste indeholder nogle eksempler på hvordan Access vælger datatyper.

 • Når Access finder blandede datatyper, angiver den typisk feltet til datatypen tekst da tekstfelter giver den største fleksibilitet.

 • Når Access finder tal blandet med ét valutasymbol, Access angiver datatypen tal og fjerner valutasymbolet. Det giver større sortering og filtrering af funktioner, og et større antal aggregatfunktioner. Hvis du vil noget valutasymbol, kan du anvende valutaformatet på feltet tal eller konvertere et felt til valutadatatypen.

 • Hvis du indsætter data med en blanding af valutasymboler, anvender datatypen tekst til feltet Access og valutasymboler.

 • Hvis du indsætter datoer og klokkeslæt i en blanding af visningsformater (såsom 14-12/2005 og 14.12.2005), anvender Access datatypen Dato/klokkeslæt type og standarddatoformatet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×