Ændre visningen af diagramakser

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I de fleste diagramtyper kan du få vist eller skjule diagramakser. For at gøre diagrammet data nemmere at forstå kan du også ændre diagrammets udseende.

Vigtige    I denne artikel omhandler ikke ændre skalaen på diagramakser. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer til skalaen, i:

Hvad vil du foretage dig?

Diagrammer har som regel to akser, der bruges til at måle og kategorisere data: en lodret akse (også kaldet værdiaksen eller y-aksen), og en vandret akse (også kaldet kategoriaksen eller x-aksen). 3D-kolonne-, 3D-konus- eller 3D-pyramidediagrammer har en tredje akse, dybdeaksen (også kaldet serieaksen eller z-aksen), så data kan afbildes langs dybden på et diagram. Radardiagrammer har ingen vandret (kategori) akse, og cirkel- og kransediagrammer ingen akser.

Diagram, der viser en vandret, lodret og dybdeakse

Boble 1 Lodret (værdi) akse

Billedtekst 2 Vandret (kategori) akse

Billedtekst 3 Dybdeakse (serie)

Ikke alle diagramtyper viser akser på samme måde. Xy-punktdiagrammer og boblediagrammer viser f.eks. numeriske værdier på både den vandrette akse og den lodrette akse. Et eksempel kan være hvordan nedbør afbildes mod barometertryk. Begge disse elementer har numeriske værdier, og datapunkterne angives på x- og y-aksen i forhold til deres numeriske værdier. Værdiakser giver en række muligheder, f.eks. logaritmisk indstilling af skalaen.

Andre diagramtyper, f.eks. kolonne-, linje- og områdediagrammer viser kun numeriske værdier på den lodrette (værdi) akse og viser tekstbaserede grupperinger (eller kategorier) på den vandrette akse. Et eksempel kan være, hvordan nedbør angives for geografiske områder. I dette eksempel er de geografiske områder tekstbaserede kategorier af de data, der er angivet på den vandrette (kategori) akse. De geografiske områder fordeles jævnt, fordi de har tekst i stedet for målbare værdier. Overvej denne forskel, når du vælger diagramtype, da indstillingerne er forskellige for værdi- og kategoriakser. Dybdeaksen (serie) er en anden form for kategoriakse.

Når du opretter et diagram, vises der som standard aksemærker og navne på akser. Du kan tilpasse den måde, de vises på, ved hjælp af overordnede og underordnede aksemærker og navne. For at undgå uorden i et diagram kan du få vist færre aksemærker eller navne på den vandrette (kategori) akse ved at angive de intervaller, kategorierne skal angives i, eller ved at angive antal kategorier, der skal vises mellem mærker.

Du kan også ændre justeringen og retningen på navnene og redigere eller formatere tekst og tal, der vises for f.eks. at få vist et tal som en procentdel.

 1. Klik et vilkårligt sted i det diagram, hvor du vil have vist eller skjule akser.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 2. Klik på Akser i gruppen Akser under fanen Layout.

  Billede af båndet

 3. Klik på den type akse, du vil have vist eller skjule, og klik derefter på de ønskede indstillinger.

 1. Klik på den akse i et diagram, som indeholder de aksemærker og navne, du vil justere, eller gør følgende for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den ønskede akse.

   Billede af båndet

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Udfør en eller flere af følgende under Akseindstillinger:

  1. Hvis du vil ændre visningen af overordnede aksemærker, skal du klikke på den ønskede aksemærkeplacering i feltet Overordnet aksemærketype.

  2. Hvis du vil ændre visningen af underordnede aksemærker, skal du klikke på den ønskede aksemærkeplacering i feltet Underordnet aksemærketype.

  3. Hvis du vil ændre navnenes placering, skal du klikke på den ønskede indstilling i feltet Aksenavne.

   Tip!    Hvis du vil skjule aksemærker eller aksemærkenavne, skal du klikke på Ingen i feltet Aksenavne.

 1. Klik på den vandrette (kategori) akse, der skal ændres i et diagram, eller gør følgende for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den ønskede akse.

   Billede af båndet

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Benyt en af følgende eller begge fremgangsmåder under Akseindstillinger:

  1. Hvis du vil ændre intervallet mellem aksenavne, skal du klikke på Angiv intervalenhed under Interval mellem navne og derefter skrive det ønskede tal i tekstfeltet.

   Tip!    Skriv 1 for at få vist et navn for hver kategori, 2 for at få vist et navn for hver anden kategori, eller 3 for at få vist et navn for hver tredje kategori osv.

  2. Hvis du vil ændre placeringen af aksenavne, skal du skrive det ønskede tal i feltet Navneafstand fra akse.

   Tip!    Skriv et lavere tal for at placere navnene tættere på aksen. Skriv et højere tal, hvis der skal være større afstand mellem navn og akse.

Du kan ændre justeringen af aksenavne på både den vandrette (kategori) og lodrette (værdi) akse. Når du har kategorietiketter med flere niveauer i diagrammet, kan du ændre justeringen for alle navneniveauer. Du kan også ændre afstanden mellem navneniveauer på den vandrette (kategori) akse.

 1. I et diagram skal du klikke på den akse, der indeholder navne, der skal justeres forskelligt, eller du kan gøre følgende for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den ønskede akse.

   Billede af båndet

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Klik på Justering i dialogboksen Formatér akse.

 4. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Tekstlayout:

  1. Klik på den ønskede lodrette justeringsplacering i feltet Lodret justering.

  2. Klik på den ønskede tekstretning i feltet Tekstretning.

  3. Vælg den ønskede rotationsgrad i feltet Brugerdefineret vinkel.

Tip!    Du kan også ændre den vandrette justering af aksenavne ved at højreklikke på aksen og derefter klikke på Venstrejuster Knapflade , Centrer Knapflade eller Højrejuster Knapflademiniværktøjslinjen.

Du kan ændre teksten til kategorinavne i regnearket, eller du kan ændre dem direkte i diagrammet.

Ændre kategorinavnetekst i regnearket

 1. I regnearket skal du klikke på den celle, der indeholder det navn, du vil ændre.

 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på Enter.

Bemærk!    De ændringer, du foretager i regnearket, opdateres automatisk i diagrammet.

Ændre kategorinavnetekst i diagrammet

 1. I diagrammet skal du klikke på den vandrette akse eller benytte følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den vandrette (kategori) akse.

   Billede af båndet

 2. På fanen Design i gruppen Data skal du klikke på Vælg data.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på Rediger under Vandrette (kategori) aksenavne i dialogboksen Vælg datakilde.

 4. Gør et af følgende i feltet Aksens navneområde:

  1. Angiv det regnearksområde, du vil bruge som kategoriaksenavne.

   Tip!    Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul  og derefter vælge det område, du vil bruge i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Udvid dialogboks.

  2. Angiv de navne, du vil bruge, adskilt af kommaer, f.eks. Division A, Division B, Division C.

   Bemærk!    Hvis du skriver navneteksten i Aksens navneområde, er navneteksten til kategoriaksen ikke længere knyttet til en celle i regnearket.

 5. Klik på OK.

Du kan ændre formatet på tekst i kategoriaksenavne eller tal på værdiaksen.

Formatere tekst

 1. I et diagram skal du højreklikke på aksen med de navne, der skal formateres.

 2. Klik på de ønskede formateringsindstillinger på miniværktøjslinjen.

Tip!    Du kan også vælge den akse, der viser navnene og derefter bruge formateringsknapperne i gruppen Skrifttype under fanen Hjem.

Formatere tal

 1. Klik på den akse i et diagram, der viser de tal, der skal formateres, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  • Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  • Klik på pilen i feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på den ønskede akse.

   Billede af båndet

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Klik på Tal, og vælg derefter det ønskede talformat i feltet Kategori.

  Tip!    Hvis det valgte talformat anvender decimaler, kan du angive det i feltet Antal decimaler.

 4. Du kan bevare tallenes sammenkædning med regnearkscellerne ved at markere afkrydsningsfeltet Kædet til kilde.

Bemærk!    Før du formaterer tal som procentdele, skal du kontrollere, at tallene i diagrammet er blevet beregnet som procentdele i kildedataene, og at de vises i decimalformat. Procenter beregnes i regnearket ved hjælp af ligningen beløb/total = procent. Hvis du f.eks. beregner 10/100 = 0,1, og derefter formaterer 0,1 som procent, vises tallet korrekt som 10 %.

Se også

Tilføje eller fjerne en sekundær akse i et diagram

Ændre diagramfarven eller -typografien

Oprette et diagram fra start til slut

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×