Ændre udseendet af et kontrolelement ved hjælp af betinget formatering

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Betinget formatering, kan du selektivt fremhæve bestemte data i formularen eller rapporten, så det er nemmere at forstå. For eksempel kan du formatere negative tal i en rød skrifttype for at gøre det rydde, at disse poster har brug for yderligere handling.

Du kan angive betinget formatering til et tekstfelt eller en kombinationsboks. Du kan ændre den formatering, der er baseret på kontrolelementets egen værdi, eller du kan bruge et udtryk til at ændre formateringen baseret på værdier i andre felter eller kontrolelementer. Du kan bruge betinget formatering til at deaktivere et kontrolelement i en formular, og du kan medføre formatering i et kontrolelement skal ændres, når markøren er placeret i kontrolelementet.

Hvad vil du foretage dig?

Anvende betinget formatering til et kontrolelement, der er baseret på sin egen værdi

Bruge et udtryk til at anvende betinget formatering på et eller flere objekter

Ændre formateringen af et kontrolelement, der har fokus

Fjerne betinget formatering fra et eller flere objekter

Oprette skiftende farver for rækker i en rapport

Anvende betinget formatering til et kontrolelement, der er baseret på sin egen værdi

Du kan anvende betinget formatering til et kontrolelement i en formular eller rapport, hvis værdien, der opfylder bestemte kriterier. Antag, at du ejer en rapport i tabelformat, der viser oplysninger om rækkefølgen for en liste over produkter. For hver linje på rapporten vil du Varetotal skal vises sammen med en gul baggrund, hvis værdien er mellem 100 og 1000. Følgende illustration viser en rapport med denne type betinget formatering.

Rapport i tabelform med betinget formatering

Tip!: Forbedrede indstillinger i Access 2010 gør det nemmere at administrere regler for betinget formatering fra en enkelt intuitiv visning.

Følgende procedure viser, hvordan til at anvende denne betinget formatering.

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det kontrolelement, du vil anvende den betingede formatering til. Hvis der er andre objekter, der indeholder ensartede data, og du vil anvende de samme regler for betinget formatering til dem, skal du holde Skift nede, og klik derefter på kontrolelementerne til at vælge

  Bemærk!: Eventuelle ekstra indstillinger, du vælger, der skal formateres i henhold til deres egne værdier, ikke ud fra værdien af det første kontrolelement, du har valgt.

  dem for.

 3. Klik på betinget Knapflade i gruppen skrifttype under fanen Formater.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

  Dialogboksen Betinget formatering

 4. Vælg de ønskede formateringsindstillinger under Standardformatering, hvis du bruger bestemt formatering, der skal anvendes, når ingen af betingelser er opfyldt. Eksempelteksten i boksen eksempel ændres til at vise, hvordan standardformateringen ser ud. Standardindstillingerne for denne sektion svarer til de aktuelle skrifttypeindstillinger i kontrolelementet.

 5. Angive de kriterier, der bestemmer, hvornår den betingede formatering skal anvendes, og vælg derefter de ønskede formateringsindstillinger under betingelse 1. Hvis du vil deaktivere kontrolelementet, når kriterierne er opfyldt, skal du klikke på aktiveret Knappen Aktiveret . Eksempelteksten i boksen eksempel ændres til at vise, hvordan den betingede formatering ser ud.

  Dialogboksen Betinget formatering viser en forhåndsvisning af formateringen

 6. Tilføje en anden betinget format for kontrolelementet, klikke på Tilføj, og følg derefter den samme fremgangsmåde, som du har brugt til betingelse 1. Du kan angive op til tre betingede formater for et kontrolelement. For eksempel kan du angive betingelse 1 for at ændre kontrolelementets baggrund til gul, hvis værdien er mellem 100 og 1000, og derefter kan du angive betingelse 2 for at få vist kontrolelementets værdi med fed rød skrift, hvis værdien er større end 1000. Følgende illustration viser indstillingerne, du bruger i dialogboksen betinget formatering til at udføre dette.

  Dialogboksen Betinget formatering viser en forhåndsvisning af to typer formatering

  Følgende illustration viser resultaterne af disse indstillinger.

  Ordredetaljerapport, der viser to forskellige typer af betinget formatering af ét felt

Bemærk!: 

 • Når du anvender betinget formatering til et opslagsfelt, skal betingelsen baseres på Opslag-ID, ikke den værdi, der returneres af opslagsfeltet.

 • Betingelser evalueres efter følgende regler.

  • Hvis betingelse 1 er sand, anvendes kun formateringen for betingelse 1.

  • Betingelse 2 er bekræftet kun hvis betingelse 1 ikke er sand. Hvis betingelse 2 er sand, anvendes kun formateringen for betingelse 2.

  • Betingelse 3 er bekræftet kun hvis betingelser 1 og 2 ikke er sand. Hvis 3-betingelse er sand, anvendes kun formateringen for betingelse 3.

  • Hvis ingen af betingelserne er sande, anvendes standardformateringen for kontrolelementet.

Toppen af siden

Bruge et udtryk til at anvende betinget formatering på et eller flere objekter

Du skal bruge et udtryk i stedet for en feltværdi til at anvende betinget formatering, hvis nogen af disse betingelser er opfyldt.

 • Du vil anvende betinget formatering til et enkelt kontrolelement, der er baseret på værdien af et andet kontrolelement.

 • Du vil anvende betinget formatering til et enkelt kontrolelement, der er baseret på resultaterne af en beregning eller værdien af et felt end kontrolelementets postkilde.

 • Du vil anvende betinget formatering til flere kontrolelementer på én gang, om den formatering, der er baseret på værdien af ét felt eller kontrolelement eller resultaterne af en beregning. For eksempel kan du vil fremhæve en hel linje i rapporten, hvis ét felt indeholder en bestemt værdi eller et område af værdier.

 • Du vil anvende betinget formatering på en ubundet kontrolelement.

Inden du begynder

Når du bruger et udtryk til at anvende betinget formatering, skal du sikre dig, at de kontrolelementer, der formateres ikke bruger de samme navne som et eller flere felter i formularens eller rapportens underliggende postkilde. Hvis du refererer til et felt i et udtryk, og der er et kontrolelement med det samme navn på den formular eller rapport, er Access kan ikke finde ud af, om du refererer til kontrolelementet eller feltet. Access kan ikke på grund af dette evalueres udtrykket. Som et resultat, den betingede formatering anvendes ikke, og kontrolelementet vises med standardformateringen. Når du opretter udtryk til en formular eller rapport, er det vigtigt, at du omdøber en hvilken som helst kontrolelementer, hvis navne er i konflikt med navne på felter, der bruges i udtryk. Følgende procedure viser, hvordan du kan omdøbe kontrolelementer i en sådan situation.

Bemærk!: Hvis du omdøber kontrolelementer i en formular eller rapport, der allerede indeholder kontrolelementer, hvis Kontrolelementkilde egenskaber er udtryk, ændrer Access disse udtryk, så de henviser til de nye kontrolelementnavne. I mange tilfælde får dette udtryk til at mislykkes, og rapporten vises dialogboksen Indtast parameterværdi, når du udskriver det eller åbne den i visningen Udskriftslayout eller rapportvisning. Hvis du bruger følgende procedure til at omdøbe kontrolelementer, skal du redigere alle eksisterende Kontrolelementkilde udtryk, så de henviser til felterne i den underliggende postkilde i stedet for kontrolelementer i formularen eller rapporten.

Omdøbe kontrolelementer i en formular eller rapport   

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Tryk på F4 for at vise egenskabsarket, hvis det ikke allerede vises.

 3. Klik på et kontrolelement for at markere den.

 4. På fanen alle i egenskabsarket, hvis de første to egenskaber (navn og Kontrolelementkilde ) er identiske, eller hvis egenskaben Name svarer til en anden feltnavnet i formularens eller rapportens underliggende postkilde, Rediger navn egenskab, så de entydige. En almindelig praksis er at tilføje et kort præfiks til navnet på. Eksempelvis hvis kontrolelementet er en tekstboks, kan du tilføje præfiks "txt" til egenskaben navn som "txtQuantity."

 5. Gentag trin 3 og 4 for alle objekter i din formular eller rapport, hvis navne svarer til feltnavne i den underliggende postkilde.

 6. Klik på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang, eller tryk på CTRL+S.

 7. Hvis formularen eller rapporten indeholder alle de kontrolelementer, hvis Kontrolelementkilde egenskaber er udtryk, Kontrollér, at udtrykkene og redigere dem efter behov for at sikre, at de stadig refererer til felterne i postkilden i stedet for de nyligt-omdøbt kontrolelementer.

Føje betinget formatering ved hjælp af et udtryk

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det første kontrolelement, du vil anvende betinget formatering på. Hvis du vil markere flere kontrolelementer, skal du holde Skift nede og derefter klikke på kontrolelementerne, indtil alle de kontrolelementer, du vil formatere er markeret.

 3. Klik på betinget Knapflade i gruppen skrifttype under fanen Formater.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

  Dialogboksen Betinget formatering

 4. Vælg de ønskede formateringsindstillinger under Standardformatering, hvis du bruger bestemt formatering, der skal anvendes, når ingen af betingelser er opfyldt. Eksempelteksten i boksen eksempel ændres til at vise, hvordan standardformateringen ser ud. Standardindstillingerne for denne sektion svarer til de aktuelle skrifttypeindstillinger i kontrolelementet.

 5. Vælg Udtrykket fra den første liste under betingelse 1.

 6. Skriv et udtryk i feltet til højre for listen. Kan ikke indsættes foran udtrykket med et lighedstegn (=). Eksempel:

[Antal] * [Enhedspris] > 1000

Finde et link til flere oplysninger om udtryk i afsnittet Se også.

 1. Vælg de ønskede formateringsindstillinger. Hvis du vil deaktivere kontrolelementet, når kriterierne er opfyldt, skal du klikke på aktiveret Knappen Aktiveret . Eksempelteksten i boksen eksempel ændres til at vise, hvordan den betingede formatering ser ud.

  Dialogboksen Betinget formatering viser en forhåndsvisning af formateringen

 2. Tilføje en anden betinget format for kontrolelementet, klikke på Tilføj, og følg derefter den samme fremgangsmåde, som du har brugt til betingelse 1. Du kan angive op til tre betingede formater for et kontrolelement.

 3. Klik på OK, når du er færdig.

  Følgende illustration viser resultaterne af at anvende denne betinget formatering på alle fem af kontrolelementerne i afsnittet detaljer i en rapport i tabelform.

  Ordredetaljerapport med betinget formatering

Tip!: Hvis du vil bruge SQL Structured Query Language ()-operatorer mellem eller i i et udtryk, skal du bruge funktionen Eval , som vist i følgende to eksempler.

Eval ([antal] mellem 10 og 20)

Eller

Eval ([land/område] In ("USA", "Canada", "Spanien"))

Toppen af siden

Ændre formateringen af et kontrolelement, der har fokus

Når du placerer markøren i et kontrolelement i en formular, enten ved at klikke på kontrolelementet eller ved efterfølgende til den ved hjælp af tasten TAB, siges kontrolelementet har fokus. Du kan bruge betinget formatering til at ændre udseendet af et kontrolelement, når det er i fokus. Hvis du anvender denne type af betinget formatering på alle de tekstbokse og kombinationsfelter på en formular, gør det nemmere at se, hvilke kontrolelementet har fokus på et givet tidspunkt. Brug følgende fremgangsmåde til at anvende betinget formatering på det kontrolelement, der har fokus.

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det kontrolelement, du vil anvende den betingede formatering til. Hvis du vil anvende den samme betingede formatering til flere kontrolelementer, holde Skift nede, og klik derefter på disse kontrolelementer for at markere dem, for.

 3. Klik på betinget Knapflade i gruppen skrifttype under fanen Formater.

 4. Vælg de ønskede formateringsindstillinger i dialogboksen Betinget formatering under Standardformatering, hvis du bruger bestemt formatering, der skal anvendes, når ingen af betingelser er opfyldt. Eksempelteksten i boksen eksempel ændres til at vise, hvordan standardformateringen ser ud. Standardindstillingerne for denne sektion svarer til de aktuelle skrifttypeindstillinger i kontrolelementet.

 5. Markér Feltet har fokus på den første liste under betingelse 1.

  Bemærk!: Feltet har fokus er kun tilgængelig under betingelse 1.

 6. Til højre for eksempelfeltet, Vælg de formateringsindstillinger, du vil have adgang til at anvende, når kontrolelementet har fokus. Eksempelteksten i boksen eksempel ændres til at vise, hvordan den betingede formatering ser ud.

  Dialogboksen Betinget formatering

 7. Hvis du vil tilføje en anden betinget format for denne kontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer, skal du klikke på Tilføj og derefter følge den samme fremgangsmåde, som du har brugt til betingelse 1.

 8. Når du er færdig med at tilføje betingelser, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Betinget formatering.

Toppen af siden

Fjerne betinget formatering fra et eller flere objekter

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det kontrolelement, du vil fjerne betinget formatering fra.

 3. Klik på betinget Knapflade i gruppen skrifttype under fanen Formater.

 4. Klik på Slet i dialogboksen Betinget formatering.

 5. Markér afkrydsningsfeltet for hver betingelse, du vil slette, og klik derefter på OK i dialogboksen Slet betinget Format.

 6. Klik på OK i dialogboksen Betinget formatering.

Toppen af siden

Oprette skiftende farver for rækker i en rapport

Som standard formaterer Access hver række i en rapportens detaljesektion med den samme baggrundsfarve. Når du udskriver en rapport, kan skygge hver anden linje i afsnittet Detaljer gøre det meget nemmere at læse. Du kan bruge egenskaben Alternative baggrundsfarve for den detaljerede sektion i stedet for bruger funktionen betinget formatering til at gøre dette, til at angive en farve for at få vist eller udskrive på hver anden linje, når du åbner eller udskrive en rapport. Den følgende procedure viser, hvordan du gør dette.

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Tryk på F4 for at vise egenskabsarket, hvis det ikke allerede vises.

 3. Klik på sektionsoverskriften Detaljer i rapporten.

 4. Klik på fanen Format på egenskabsarket.

 5. Klik i egenskabsfeltet Alternative tilbage farve, og vælg derefter et farvetema på listen. Du kan alternativt klikke på Knappen Generator , og klik derefter på den farve, der skal anvendes for hver række med skiftende.

 6. Klik på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang, eller tryk på CTRL+S.

 7. Skifte til rapportvisning og kontrollere dine resultater. Følgende illustration viser et eksempel på en rapport i tabelform med egenskaben Alternative tilbage farve , der er angivet til Baggrunden Light sidehoved.

  Rapport i tabelform med skiftende farver for rækker

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×