Ændre tidsskalaen i en visning i Project

Ændre tidsskalaen i en visning i Project

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

De fleste visninger i Project har en tidsskala, der viser, ja, tid. Du kan justere tidsskalaen, så der vises mindre eller større tidsenheder, alt lige fra timer til år. Det kan f.eks. være, at du vil have vist tiden i regnskabsår i stedet for kalenderår, eller måske vil du have Gantt-søjler på tværs af måneder i stedet for dage.

Ændre de enheder, der vises på tidsskalaen

 1. Anvend en visning med en tidsskala, f.eks. Gantt-diagrammet.

 2. Klik på Vis > pilen til feltet Tidsskala.

  Boksen Tidsskala under fanen Vis

 3. Vælg de tidsenheder, der skal vises på nederste niveau af tidsskalaen. Project justerer automatisk det øverste og midterste niveau.

  Tidsskala-enheder

Tilpasse tidsskalaen

Du kan vise op til tre tidsskalaniveauer i hver tidsskalavisning og formatere hvert niveau enkeltvis. Sådan gør du:

 1. Anvend en visning med en tidsskala, f.eks. Gantt-diagrammet.

 2. Klik på Vis > pilen til feltet Tidsskala.

  Boksen Tidsskala under fanen Vis

 3. Klik på Tidsskala.

  Tidsskala

 4. Vælg de ønskede indstillinger i Tidsskala, og se alle de ændringer, du foretager, i feltet Eksempel.

  Dialogboksen Tidsskala

  • Vælg det antal niveauer, du vil have tidsskalaen til at vise, på listen Vis.

  • I feltet Enheder skal du vælge tidsenheden for tidsskalaniveauet for den valgte fane i feltet Tidsskala.

  • Vælg navneformatet for de valgte tidsenheder på listen Navn.

  • Angiv et tal i feltet Antal, som angiver hyppigheden af enhedsnavne på tidsskalaniveauet.

   Hvis f.eks. enheden er uger, og du angiver 2, viser tidsskalaniveauet 2-ugesegmenter.

  • På listen Juster skal du vælge Venstre, Centreret eller Højre for at justere navnet.

  • Markér eller fjern markeringen i feltet Afgrænsning for at vise eller skjule lodrette linjer mellem enhedsnavne.

  • Markér eller fjern markeringen i feltet Brug regnskabsår for at basere tidsskalaen på regnskabsår eller kalenderår.

  • I feltet Størrelse skal du angive en procentsats for at formindske eller forstørre mellemrummet mellem enheder på tidsskalaniveauet.

  • Markér eller fjern markeringen i feltet Skalaseparator for at vise eller skjule vandrette linjer mellem tidsskalaniveauer.

Hurtige måder at zoome ind på tidsskalaen på

Prøv dette

Hvor er den?

Zoomskyder

Zoomskyderen vises i bunden af Project-vinduet.
Billede af zoomskyder

Tastaturgenvej

Tryk på Ctrl + / (skråstreg på det numeriske tastatur) for at få vist mindre tidsenheder og Ctrl + * (stjerne på det numeriske tastatur) for at få vist større tidsenheder.

Toppen af siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Ændre tidsskalaen i en tidsfaseinddelt visning

 1. På menuen Vis skal du vælge en visning, der bruger en tidsskala, som visningen Gantt-diagram, Opgaveforbrug eller Ressourcediagram.

 2. Klik på tidsskala i menuen Formater, og klik derefter på fanen Øverste niveau, Midterste niveau eller Nederste niveau.

 3. Vælg antallet niveauer, du vil have vist på tidsskalaen på listen Vis. Som standard vises to niveauer.

 4. Vælg den enhed, du vil bruge, under fanen for det viste tidsskalaniveau, i feltet enheder. Typer af rækker fra år til minutter.

 5. Vælg formatet etiket, du vil bruge til at vise tidsenheden på listen navn.

 6. Skriv eller Vælg et nummer til at angive hyppigheden for enhedsetiketter på tidsskalaniveau i feltet antal.

  Eksempelvis hvis enheden er uger, og du skriver 2, opdeles derefter tidsskalaniveauet i 2 uger målgrupper.

 7. Juster Vælg på listen, venstre, Centreret eller højre for at justere på etiketten.

 8. Vælg for at få vist eller skjule lodrette linjer mellem enhedsetiketter, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Afgrænsning.

 9. Hvis du vil basere tidsskalaniveauet på indstillingerne for regnskabsåret, markere afkrydsningsfeltet Brug regnskabsår, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at basere tidsskalaniveauet på kalenderåret.

 10. Markér afkrydsningsfeltet Skalaseparator for at få vist en vandret streg mellem tidsskala niveauer.

 11. For at sammentrænge eller sprede kolonnerne af tidsskalaniveauet skal du skrive eller vælge den procentdel, du ønsker, i feltet størrelse.

 • Til at fokusere på en bestemt tidsperiode eller gruppe af opgaver, eller til at få vist hele varighed af projektet, klik på Zoom i menuen Vis, og vælg derefter en visningsindstilling.

 • Klik på Zoom i Billede af knap eller Zoom ud Knapflade for hurtigt at forstørre eller formindske en visning. Du kan også trykke på CTRL + / (skråstreg på det numeriske tastatur) til at få vist mindre tidsenheder og CTRL + * (stjerne på det numeriske tastatur) til at vise større tidsenheder.

 • Du kan hurtigt få vist en markeret opgave i den tidsfaseinddelte del af en visning ved at klikke på Gå til markeret opgave Knapflade .

Ændre tidsskalaen i visningen Kalender

 1. I menuen Vis, klik på kalender.

 2. Klik på tidsskala i menuen Formater, og klik derefter på fanen Ugeoverskrifter.

 3. Klik på de datoformater, du vil bruge til visningen Kalender på månedlige titler, daglige titler og ugentlig titler.

 4. Klik på 7 dage for at få vist en 7-dages uge, eller klik på 5 dage for at få vist en 5-dages uge under få vist.

 5. For at tilføje miniaturekalendere for den næste og forrige måned, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis måned ruden.

 6. Markér vise månedlige titler begynder- og slutdatoer for at vise start- og slutdatoerne for tidsrummet, du har valgt at få vist.

 7. Klik på fanen Datofelter.

 8. Vælg de oplysninger, du vil have vist i de venstre og højre del af hver række under øverste række og nederste række, og markér derefter afkrydsningsfeltet mønstre og farver, du vil.

 • Hvis du vil ændre udseendet af arbejdstid og fritid dage, skal du klikke på tidsskalaen i menuen Formater, klik på fanen Datoskygge og derefter klikke på navnet på den kalender, du vil ændre i feltet Vis arbejdstid for. Klik på typen datofelt, du vil ændre, og vælg derefter et mønster og farve på listen Undtagelsestype.

 • Du kan ændre kolonnebredden ved at trække en lodret linje mellem to datofelter til venstre for at mindske kolonnebredden eller til højre for at øge kolonnebredden. Hvis du vil tilpasse de viste kolonner nøjagtigt til bredden af kalenderområdet, skal du dobbeltklikke på en lodret linje mellem to datofelter.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×