Ændre tidsskalaen i en visning

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Nogle visninger, såsom Gantt-diagram og forbrugsvisninger, har en tidsskala , der vises over diagram-eller tidsfaseinddelt -delen af visningen. Du kan få vist op til tre niveauer af tidsskalaen i hver visning, og du kan formatere hvert enkelt lag individuelt. Du kan også tilpasse tidsskalaen i kalendervisningen til at opfylde dine behov.

Bemærk!: Dette emne beskriver, hvordan du ændrer tidsskalaen for visninger. Du må ikke forveksle tidsskalaen med tidslinjen, som du kan føje til en visning for at få et hurtigt overblik over hele projektet.

Denne artikel indeholder

Ændre tidsskalaen i en tidsfaseinddelt visning

Ændre tidsskalaen i kalendervisningen

Ændre tidsskalaen i en tidsfaseinddelt visning

 1. På fanen Vis skal du vælge en visning, der bruger en tidsskala fra gruppen opgavevisninger eller ressourcevisninger . Som eksempler kan nævnes Gantt-diagram, Opgaveforbrug og Ressourceforbrug.

 2. Klik på tidsskala listen i gruppen Zoom under fanen Vis , og klik derefter på tidsskala.

 3. Klik på fanen for det øverste niveau, midterste niveaueller nederste niveau i dialogboksen tidsskala .

 4. Vælg det antal niveauer, du vil have vist i tidsskalaen, på listen Vis . To niveauer vises som standard.

 5. Benyt følgende fremgangsmåde for hvert trin i tidsplanen:

  • Vælg den tidsenhed, du vil bruge, i feltet enheder .

  • Vælg det etiketformat, du vil bruge til at vise tidsenheden, på listen etiket .

  • I feltet antal skal du skrive eller vælge et tal for at angive frekvensen for enhedsnavne på tidsskalaniveauet.

   Hvis enheden er uger, og du skriver 2, er tidsskalaniveauet opdelt i to-ugers segmenter.

  • I Juster listen skal du vælge venstre, centrereteller højre for at justere etiketten.

  • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet afgrænsnings linjer for at få vist eller skjule lodrette linjer mellem enhedsnavne.

  • Markér afkrydsningsfeltet Brug regnskabsår , eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at basere tidsskalaniveauet i kalenderåret, hvis du vil basere tidsskala niveauernes navne på indstillingerne for regnskabsåret.

  • Hvis du vil have vist en vandret streg mellem tidsskala niveauerne, skal du markere afkrydsningsfeltet skala separator .

  • Hvis du vil komprimere eller sprede kolonnerne i tidsskalaniveauet, skal du skrive eller vælge den ønskede procentdel i feltet størrelse .

Genveje til tidsskala

 • Hvis du vil fokusere på en bestemt tidsperiode eller gruppe af opgaver, skal du bruge zoom skyderen på statuslinjen nederst på skærmen. Flyt skyderen til højre for at zoome ind og se mindre tids intervaller. Flyt skyderen til venstre for at zoome ud og se større tids intervaller.

  Zoomskyder

 • Du kan også trykke på CTRL +/(skråstreg på det numeriske tastatur) for at få vist mindre tidsenheder og CTRL + * (stjerne på det numeriske tastatur) for at få vist større tidsenheder.

Til toppen af siden

Ændre tidsskalaen i kalendervisningen

 1. Klik på kalenderi gruppen opgavevisninger under fanen Vis .

  Billede af gruppen Opgavevisninger

 2. Højreklik i visningen Kalender, og klik derefter på tidsskala i den menu, der vises.

 3. Klik på fanen uges overskrifter i dialogboksen tidsskala .

 4. Klik på de datoformater, du vil bruge til kalendervisningen, i felterne måneds titler, dags titlerog ugentlige titler .

 5. Under Visskal du klikke på 7 dage for at få vist en 7-dages uge eller klikke på 5 dage for at få vist en 5-dages uge.

 6. Hvis du vil tilføje miniature kalendere for den næste og forrige måned, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis månedsrude .

 7. Hvis du vil have vist start-og slutdatoerne for det tidsinterval, du har valgt at få vist, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis måneds start-og slutdatoer.

 8. Klik på fanen datofelter .

 9. Under øverste række og nederste rækkeskal du vælge de oplysninger, du vil have vist i venstre og højre del af hver række, og derefter vælge de ønskede mønstre og farver.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil ændre udseendet af arbejds-og fridage i kalendervisningen, skal du højreklikke et vilkårligt sted i kalendervisningen og derefter klikke på tidsskala i den menu, der vises. I dialogboksen tidsskala skal du klikke på fanen Datoskygge og derefter klikke på navnet på den kalender, du vil ændre, i feltet Vis arbejdstid for . Klik på den type datofelt, du vil ændre, på listen Undtagelsestype , og vælg derefter et mønster og en farve.

  • Hvis du vil ændre kolonnebredden, skal du trække en lodret streg mellem to datofelter til venstre for at mindske kolonnebredden eller til højre for at øge kolonnebredden. Hvis du vil tilpasse de viste kolonner nøjagtigt til bredden af kalenderområdet, skal du dobbeltklikke på en lodret streg mellem to datofelter.

Til toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×