Ændre sumfunktionen eller den brugerdefinerede beregning for et felt i en pivottabel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Data i området værdier opsummere de underliggende kildedata (ikke den værdi, der vises) i pivotdiagramrapporten på følgende måde: numeriske værdier bruges funktionen SUM og tekstværdier bruge funktionen TÆL. Du kan dog ændre summeringsfunktion. Du kan eventuelt også oprette en brugerdefineret beregning.

 1. Marker et felt i området Værdier, som du vil ændre pivottabellens sumfunktion for.

 2. Klik på Aktivt felt i gruppen Aktivt felt under fanen analysér, og klik derefter på Feltindstillinger.

  Dialogboksen Værdifeltindstillinger vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Brugerdefineret navn viser det aktuelle navn i pivottabellen eller kildenavnet, hvis der ikke er et brugerdefineret navn. Hvis du vil ændre Brugerdefineret navn, skal du klikke på teksten i boksen og ændre navnet.

 3. Klik på fanen Summér værdier med.

 4. Klik på den sumfunktion, du vil bruge, i boksen Opsummer værdifelt efter.

  Du kan bruge summeringsfunktioner

  Funktion

  Summerer

  SUM

  Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske værdier.

  Antal

  Antallet af værdier. Sumfunktionen Antal fungerer på samme måde som funktionen TÆLV regneark. Tæl er standardfunktionen for værdier end tal.

  Gennemsnit

  Værdiernes gennemsnit.

  Maks

  Den største værdi.

  Min

  Den mindste værdi.

  Produkt

  Værdiernes produkt.

  Antal tal

  Antallet af værdier, der er tal. Sumfunktionen Antal Nums fungerer på samme måde som funktionen TÆL regneark.

  StAfv

  En beregning af standardafvigelsen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  StdAfvp

  Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Varians

  En beregning af variansen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  Variansp

  En populations varians, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Bemærk: Du kan ikke ændre sumfunktionen for nogle typer datakilde, som OLAP-data og beregnede felter og felter med beregnede elementer.

 5. Du kan også vælge at anvende en brugerdefineret beregning ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på fanen Vis værdier som.

  2. Klik på den ønskede beregning i boksen Vis værdier som.

   Brug denne beregning

   Hvis du vil

   Ingen beregning

   Slå brugerdefineret beregning.

   % af hovedtotal

   Vise en værdi som en procentdel af hovedtotalen for alle værdierne eller datapunkterne i rapporten.

   % af kolonnetotal

   Vis alle værdierne i hver kolonne eller serie som en procentdel af totalen for kolonnen eller serien.

   % af rækketotal

   Vis værdien i hver række eller kategori som en procentdel af totalen for rækken eller kategorien.

   % af

   Vise en værdi som en procentdel af værdien af Grundtabelpost i Grundfelt.

   % af overordnet rækketotal

   Beregne (værdi for element) / (værdien af det overordnede element i rækker).

   % af overordnet kolonnetotal

   Beregne (værdi for element) / (værdien af det overordnede element i kolonner).

   % af overordnet total

   Beregne (værdi for element) / (værdien af det overordnede element til det valgte Grundfelt).

   Forskellig fra

   Vise en værdi som forskellen fra værdien af Grundtabelpost i Grundfelt.

   % forskellig fra

   Vise en værdi som den procentvise forskel fra værdien af Grundtabelpost i Grundfelt.

   Løbende total i

   Vis værdien for efterfølgende elementer i Grundfelt som en løbende total.

   % af løbende total i...

   Vis værdien som en procentdel for efterfølgende elementer i Grundfelt som en løbende total.

   Rangér fra mindste til største

   Få vist placeringen af valgte værdier i et bestemt felt med en oversigt over det mindste element i feltet som 1, og hver større værdi med en højere rangværdi.

   Rangér fra største til mindste

   Få vist placeringen af valgte værdier i et bestemt felt med en oversigt over de største element i feltet som 1, og hver mindre værdi med en højere rangværdi.

   Indeks

   Beregne en værdi på følgende måde:

   ((værdi i celle) x (Hovedtotal af Hovedtotaler)) / ((Hovedtotal i række) x (Hovedtotal i kolonne))

  3. Marker et Grundfelt og en Grundtabelpost, hvis disse indstillinger er tilgængelige for den valgte beregning.

   Bemærk: Feltet Grundfelt må ikke være det samme felt, du valgte i trin 1.

 6. Du kan ændre den måde, tal formateres på, ved at klikke på Talformat, vælge et talformat under fanen Tal i dialogboksen Formater celler og derefter klikke på OK.

 7. Hvis rapporten har flere værdifelter, skal du gentage de forrige trin for hvert enkelt felt, du vil ændre.

Bemærk: Du kan bruge mere end én sumfunktion for samme felt ved at tilføje feltet igen fra pivottabelfeltlisten og derefter gentage trinnene for at vælge den anden ønskede funktion.

 1. Marker et felt i området Værdier, som du vil ændre pivottabellens sumfunktion for.

 2. Klik på Aktivt felt i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger, og klik derefter på Feltindstillinger

  Dialogboksen Værdifeltindstillinger vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Brugerdefineret navn viser det aktuelle navn i pivottabellen eller kildenavnet, hvis der ikke er et brugerdefineret navn. Hvis du vil ændre Brugerdefineret navn, skal du klikke på teksten i boksen og ændre navnet.

 3. Klik på fanen Summér værdier med.

 4. Klik på den sumfunktion, du vil bruge, i boksen Opsummer værdifelt efter.

  Funktion

  Summerer

  SUM

  Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske værdier.

  Antal

  Antallet af værdier. Sumfunktionen Antal fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆLV . Tæl er standardfunktionen for værdier end tal.

  Gennemsnit

  Værdiernes gennemsnit.

  Maks

  Den største værdi.

  Min

  Den mindste værdi.

  Produkt

  Værdiernes produkt.

  Antal tal

  Antallet af værdier, der er tal. Sumfunktionen Antal Nums fungerer på samme måde som funktionen TÆL regneark.

  StAfv

  En beregning af standardafvigelsen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  StdAfvp

  Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Varians

  En beregning af variansen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  Variansp

  En populations varians, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Bemærk: Du kan ikke ændre sumfunktionen for nogle typer datakilde, som OLAP-data og beregnede felter og felter med beregnede elementer.

 5. Du kan også vælge at anvende en brugerdefineret beregning ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på fanen Vis værdier som.

  2. Klik på den ønskede beregning i boksen Vis værdier som.

   Brug denne beregning

   Hvis du vil

   Ingen beregning

   Slå brugerdefineret beregning.

   % af hovedtotal

   Vise en værdi som en procentdel af hovedtotalen for alle værdierne eller datapunkterne i rapporten.

   % af kolonnetotal

   Vis alle værdierne i hver kolonne eller serie som en procentdel af totalen for kolonnen eller serien.

   % af rækketotal

   Vis værdien i hver række eller kategori som en procentdel af totalen for rækken eller kategorien.

   % af

   Vise en værdi som en procentdel af værdien af Grundtabelpost i Grundfelt.

   % af overordnet rækketotal

   Beregne (værdi for element) / (værdien af det overordnede element i rækker).

   % af overordnet kolonnetotal

   Beregne (værdi for element) / (værdien af det overordnede element i kolonner).

   % af overordnet total

   Beregne (værdi for element) / (værdien af det overordnede element til det valgte Grundfelt).

   Forskellig fra

   Vise en værdi som forskellen fra værdien af Grundtabelpost i Grundfelt.

   % forskellig fra

   Vise en værdi som den procentvise forskel fra værdien af Grundtabelpost i Grundfelt.

   Løbende total i

   Vis værdien for efterfølgende elementer i Grundfelt som en løbende total.

   % af løbende total i...

   Vis værdien som en procentdel for efterfølgende elementer i Grundfelt som en løbende total.

   Rangér fra mindste til største

   Få vist rangen for markerede værdierne i et bestemt felt med en oversigt over det mindste element i feltet som 1, og hver større værdi med en højere rangværdi.

   Rangér fra største til mindste

   Få vist placeringen af valgte værdier i et bestemt felt med en oversigt over de største element i feltet som 1, og hver mindre værdi med en højere rangværdi.

   Indeks

   Beregne en værdi på følgende måde:

   ((værdi i celle) x (Hovedtotal af Hovedtotaler)) / ((Hovedtotal i række) x (Hovedtotal i kolonne))

  3. Marker et Grundfelt og en Grundtabelpost, hvis disse indstillinger er tilgængelige for den valgte beregning.

   Bemærk: Feltet Grundfelt må ikke være det samme felt, du valgte i trin 1.

 6. Du kan ændre den måde, tal formateres på, ved at klikke på Talformat, vælge et talformat under fanen Tal i dialogboksen Formater celler og derefter klikke på OK.

 7. Hvis rapporten har flere værdifelter, skal du gentage de forrige trin for hvert enkelt felt, du vil ændre.

Bemærk: Du kan bruge mere end én sumfunktion for samme felt ved at tilføje feltet igen fra pivottabelfeltlisten og derefter gentage trinnene for at vælge den anden ønskede funktion.

 1. Marker et felt i området Værdier, som du vil ændre pivottabellens sumfunktion for.

 2. Klik på Aktivt felt i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger, og klik derefter på Feltindstillinger

  Dialogboksen Værdifeltindstillinger vises.

  Kildenavn er navnet på feltet i datakilden.

  Brugerdefineret navn viser det aktuelle navn i pivottabellen eller kildenavnet, hvis der ikke er et brugerdefineret navn. Hvis du vil ændre Brugerdefineret navn, skal du klikke på teksten i boksen og ændre navnet.

 3. Klik på fanen Summér med.

 4. Klik på den sumfunktion, du vil bruge, i boksen Opsummer værdifelt efter.

  Du kan bruge summeringsfunktioner

  Funktion

  Summerer

  SUM

  Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske værdier.

  Antal

  Antallet af værdier. Sumfunktionen Antal fungerer på samme måde som funktionen TÆLV regneark. Tæl er standardfunktionen for værdier end tal.

  Gennemsnit

  Værdiernes gennemsnit.

  Maks

  Den største værdi.

  Min

  Den mindste værdi.

  Produkt

  Værdiernes produkt.

  Antal tal

  Antallet af værdier, der er tal. Sumfunktionen Antal Nums fungerer på samme måde som funktionen TÆL regneark.

  StAfv

  En beregning af standardafvigelsen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  StdAfvp

  Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Varians

  En beregning af variansen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

  Variansp

  En populations varians, hvor populationen er alle de værdier, der skal summeres.

  Bemærk: Du kan ikke ændre sumfunktionen for nogle typer datakilde, som OLAP-data og beregnede felter og felter med beregnede elementer.

 5. Du kan også vælge at anvende en brugerdefineret beregning ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på fanen Vis værdier som.

  2. Klik på den ønskede beregning i boksen Vis værdier som.

   Brug denne funktion

   Hvis du vil

   Normal

   Slå brugerdefineret beregning.

   Forskellig fra

   Vise en værdi som forskellen fra værdien af Grundtabelpost i Grundfelt.

   % af

   Vise en værdi som en procentdel af værdien af Grundtabelpost i Grundfelt.

   % forskellig fra

   Vise en værdi som den procentvise forskel fra værdien af Grundtabelpost i Grundfelt.

   Løbende total i

   Vis værdien for efterfølgende elementer i Grundfelt som en løbende total.

   % af række

   Vis værdien i hver række eller kategori som en procentdel af totalen for rækken eller kategorien.

   % af kolonne

   Vis alle værdierne i hver kolonne eller serie som en procentdel af totalen for kolonnen eller serien.

   % af total

   Vise en værdi som en procentdel af hovedtotalen for alle værdierne eller datapunkterne i rapporten.

   Indeks

   Beregne en værdi på følgende måde:

   ((værdi i celle) x (Hovedtotal af Hovedtotaler)) / ((Hovedtotal i række) x (Hovedtotal i kolonne))

  3. Marker et Grundfelt og en Grundtabelpost, hvis disse indstillinger er tilgængelige for den valgte beregning.

   Bemærk: Feltet Grundfelt må ikke være det samme felt, du valgte i trin 1.

 6. Du kan ændre den måde, tal formateres på, ved at klikke på Talformat, vælge et talformat under fanen Tal i dialogboksen Formater celler og derefter klikke på OK.

 7. Hvis rapporten har flere værdifelter, skal du gentage de forrige trin for hvert enkelt felt, du vil ændre.

Bemærk: Du kan bruge mere end én sumfunktion for samme felt ved at tilføje feltet igen fra pivottabelfeltlisten og derefter gentage trinnene for at vælge den anden ønskede funktion.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Summeringsfunktioner, der er tilgængelige i pivottabeller

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×