Ændre standardindholdspladsholdere i SharePoint

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Indholdspladsholderkontrolelementer, som angives i kodevisning af <asp:ContentPlaceHolder>, er områder med udskifteligt indhold på en masterside. Du kan ændre indholdspladsholderne på en masterside til at anvende ændringerne på alle indholdssiderne, der er knyttet til den masterside. Du kan også tilsidesætte enhver standardindholdspladsholder på en enkelt indholdsside, gennem at indsætte brugerdefineret indhold. Det brugerdefinerede indhold vises så i stedet for standardindholdet på den enkelte side, når siden vises i browseren.

I denne artikel introduceres indholdspladsholdere, og det beskrives, hvordan du anvender værktøjslinjen Masterside til at finde dem. I denne artikel gives der også en liste over og en beskrivelse af alle standardindholdspladsholderne, der vises i Default.master i et websted i Windows SharePoint Services 3.0, og artiklen giver vejledning i, hvordan indhold, der gives af indholdspladsholdere, ændres.

I denne artikel

Hvor får standardindholdspladsholdere i deres indhold?

Find en pladsholder til indhold

Standardindholdspladsholdere i på Default.master i et Windows SharePoint Services 3.0-websted

Ændre indholdet i en pladsholder til indhold

Hvor får standardindholdspladsholderne deres indhold fra?

De fleste af indholdet på Default.master, standardmastersiden for et websted, Windows SharePoint Services 3.0, er som standard ikke kodet på siden. Meget af indholdet kommer fra ASP.NET SharePoint Web kontrolelementer til indholdet, som er hentet fra serveren. Når der anmodes om siden indhold i browseren, kan dette indhold er hentet fra serveren og vises på siden. For eksempel teksten "Teamwebsted", der vises i det område, der er længst til venstre for standard Startside (default.aspx) der leveres af en ASP.NET SharePoint Web-kontrolelement, der henter indholdet fra serveren. Teksten "Teamwebsted" vises ikke i HTML-koder i kodevisning. Du kan erstatte denne tekst med brugerdefineret indhold ved hjælp af Microsoft Office SharePoint Designer 2007, som beskrevet i afsnittet senere Rediger indholdet i en pladsholder til indhold.

Websted for team vises inde i en indholdspladsholder

Toppen af siden

Finde en indholdspladsholder

Indholdspladsholdere vises kun på mastersider. Hvis du vil se indholdspladsholderne i et websted i Windows SharePoint Services 3.0, skal de visuelle hjælpemidler Tomme beholdere og Synlige kanter være aktiveret. Peg på Visuelle hjælpemidler i menuen Vis, og klik derefter på Tomme beholdere og Synlige kanter. Kontroller, at Vis er valgt på undermenuen.

Knapperne Tomme beholdere og Synlige kanter er fremhævet med orange, når de er aktiveret, som vist her.

Visuelle hjælpemidler vist fremhævet på menuen, når de er aktiveret

Du kan let finde indholdspladsholdere i designvisning ved at bruge værktøjslinjen Masterside.

 1. Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, og klik derefter på Masterside for at åbne værktøjslinjen Masterside.

 2. Klik på pilen, og klik derefter på det indholdspladsholderkontrolelement, som du vil finde.

I den følgende illustration er PlaceHolderTitleBreadcrumb valgt på værktøjslinjen Masterside.

Værktøjslinjen Masterside

Når den er valgt i designvisning, ser indholdspladsholderen ud som i den følgende illustration. På fanen vises pladsholderens id.

Indholdspladsholderfanen, som den vises i designvisning
En indholdspladsholderfane, som den vises i designvisning

Når du vælger en indholdspladsholder gennem at bruge værktøjslinjen Masterside, vælges indholdspladsholderen også i Hurtig kodevælger.

Tip: Klik på Hurtig kodevælger i menuen Vis, hvis Hurtig kodevælger er skjult.

Indholdspladsholder, som den vises i Hurtig kodevælger
En indholdspladsholder, som den vises i Hurtig kodevælger

Du kan bruge værktøjslinjen Masterside i designvisning eller kodevisning.

Toppen af siden

Standardindholdspladsholderne i Default.master i et websted i Windows SharePoint Services 3.0

Som standard bruger indholdssider i Windows SharePoint Services 3.0 indholdspladsholderne, der er vist i den følgende tabel. I denne tabel identificeres indholdspladsholderne, og det forklares, hvad hver af pladsholderne repræsenterer på siden.

De fleste af standardindholdspladsholderne i Default.master kræves til samarbjedsfunktionerne i Windows SharePoint Services 3.0 (som f.eks. SharePoint-lister og -biblioteker), og de bør derfor ikke slettes.

Brug værktøjslinjen Masterside til at få vist standardindholdspladsholderne, der er vist her, som beskrevet i det foregående afsnit.

Indholdspladsholder

Beskrivelse

PlaceHolderBodyAreaClass

Flere teksttypografier i sidehoved

PlaceHolderBodyLeftBorder

Kantelement til hovedmeddelelsesteksten

PlaceHolderBodyRightMargin

Højre margen i hovedmeddelelsesteksten

PlaceHolderCalendarNavigator

Viser en datovælger til navigering i en kalender, når der vises en kalender på siden

PlaceHolderFormDigest

Sikkerhedskontrolelementet "formularoversigt"

PlaceHolderGlobalNavigation

Den globale navigationsbrødkrumme

PlaceHolderHorizontalNav

Den øverste navigationsmenu for siden

PlaceHolderLeftActions

Bunden af det venstre navigationsområde

PlaceHolderLeftNavBar

Venstre navigationsområde

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Kantelement på den venstre navigationslinje

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Datakilde til den venstre navigationsmenu

PlaceHolderLeftNavBarTop

Toppen af det venstre navigationsområde

PlaceHolderMain

Sidens hovedindhold

PlaceHolderMiniConsole

Et sted til visning af kommandoer på sideniveau, f.eks. WIKI-kommandoer som Rediger side, Oversigt og Indgående links

PlaceHolderNavSpacer

Bredden af det venstre navigationsområde

PlaceHolderPageDescription

Beskrivelse af sideindholdet

PlaceHolderPageImage

Sideikon i det øverste venstre område af siden

PlaceHolderSearchArea

Søgefeltsområde

PlaceHolderSiteName

Webstedsnavn

PlaceHolderTitleAreaClass

Flere typografier i sidehovedet

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Viser skygger til titelområdet

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Hovedindholdsbrødkrummeområde

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Sidetitel vist umiddelbart under brødkrummerne

PlaceHolderTitleLeftBorder

Titelområdets venstre kant

PlaceHolderTitleRightMargin

Titelområdets højre margen

PlaceHolderTopNavBar

Øverste navigationsområde

PlaceHolderUtilityContent

Ekstra indhold nederst på siden

SPNavigation

Som standard tom i Windows SharePoint Services 3.0. kan bruges til yderligere kontrolelementer til sideredigering.

WSSDesignConsole

Kontrolelementerne til sideredigering når siden er i Rediger side-tilstand (klik på Webstedshandlinger i webbrowseren, og klik derefter på Rediger side)

Toppen af siden

Ændre indholdet i en indholdspladsholder

Hvis du vil, at dine ændringer af en indholdspladsholder skal gælde for hele webstedet, skal du ændre indholdspladsholderen på mastersiden. Du kan også ændre indholdet på en enkelt indholdsside, og dermed tilsidesætte standardindholdet, der leveres til denne indholdsside af mastersiden.

Bemærk: Du kan gøre ændringer af alt indholdet på en masterside, ikke kun af indholdet inde i indholdspladsholdere. Alle ændringer, der gøres af en masterside, anvendes på alle de indholdssider, der er knyttet til den masterside.

Anvend ændringer af indholdspladsholder på hele webstedet

Når du gør ændringer af en masterside, anvendes dine ændringer på alle de sider, der er knyttet til den masterside. I det følgende eksempel ændrer du webstedsnavneteksten på mastersiden ved at vælge indholdspladsholderen PlaceHolderSiteName, og derefter erstatte standardindholdet med brugerdefineret indhold. Når du gemmer siden, vil ændringerne vises på alle sider, der er knyttet til denne masterside.

 1. Dobbeltklik på _catalogs i Mappeliste, dobbeltklik på masterside, og dobbeltklik derefter på default.master for at åbne Default.master.

 2. Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, og klik derefter på Masterside for at åbne værktøjslinjen Masterside.

 3. Brug værktøjslinjen Masterside til at finde den indholdspladsholder, som du vil ændre.

  Klik på pilen på værktøjslinjen Masterside, og klik derefter på PlaceHolderSiteName på listen, hvis du vil følge eksemplet.

 4. Klik på teksten Websted for team for at vælge projektegenskaben.

  Projektegenskab inde i indholdspladsholderen PlaceHolderSiteName valgt i designvisning
  Projektegenskaben inde i indholdspladsholderen PladsholderWebstedsnavn valgt i designvisning
 5. Skriv et nyt navn til dit websted, og gem derefter dine ændringer ved at klikke på Gem i menuen Fil.

  Der vises en meddelelse med en advarsel om, at du brugertilpasser en side fra webstedsdefinitionen, hvis du gemmer dine ændringer. Klik på Ja.

  Bemærk: Hvis du ikke er tilfreds med de ændringer, du har foretaget den masterside, kan du altid nulstille det til webstedsdefinitionen. Få mere at vide artiklen nulstille en brugertilpasset side til webstedsdefinitionen.

Ændringerne gælder for alle sider, der er knyttet til denne masterside.

Bemærk: Ændringerne vil ikke gælde for indholdssiden, hvis indholdssiden allerede tilsidesætter indholdet på mastersiden.

Anvend ændringer af indholdspladsholdere på kun en enkelt indholdsside

Når du foretager ændringer af en individuel indholdsside, gælder ændringerne kun for den side. Når du tilføjer brugerdefineret indhold til en indholdspladsholder på en indholdsside, tilsidesætter du standardindholdet, der leveres af mastersiden for den indholdspladsholder ved at oprette et indholdskontrolelement for den side. I det følgende eksempel ændrer du webstedsnavneteksten på standardstartsiden ved at vælge indholdspladsholderen PlaceHolderSiteName, og derefter erstatte indholdet med brugerdefineret tekst. Når du gemmer siden, vil ændringen kun blive vist på Default.aspx.

 1. Dobbeltklik på deafult.aspxMappelisten.

 2. Klik på teksten Websted for team, og klik derefter på pilen, der vises i det øverste højre hjørne af indholdspladsholderen.

  Websted for team vises inde i pladsholderen PlaceHolderSiteName i designvisning

  Bemærk ordet (Master) på fanen. Det betyder, at indholdsområdet viser indhold fra mastersiden. Dette område kan ikke redigeres.

 3. Klik på Opret brugerdefineret indhold.

  Opgavelisten Fælles indhold

  Bemærk ordet (Brugerdefineret) på fanen. Det betyder, at det brugerdefinerede indhold i dette område tilsidesætter indholdet i mastersiden. Dette område kan nu redigeres.

 4. Klik på teksten Websted for team for at vælge projektegenskaben.

  Projektegenskab inde i indholdspladsholderen PlaceHolderSiteName valgt i designvisning
  Projektegenskaben inde i indholdspladsholderen PladsholderWebstedsnavn valgt i designvisning
 5. Skriv et nyt webstedsnavn til din startside, og gem derefter dine ændringer ved at klikke på Gem i menuen Fil.

  Der vises en meddelelse med en advarsel om, at du brugertilpasser en side fra webstedsdefinitionen, hvis du gemmer dine ændringer. Klik på Ja.

  Bemærk: Hvis du ikke er tilfreds med de ændringer, du har foretaget den masterside, kan du altid nulstille det til webstedsdefinitionen. Få mere at vide artiklen nulstille en brugertilpasset side til webstedsdefinitionen.

Ændringerne gælder kun for Default.aspx.

Klik på teksten Websted for team, klik på pilen, der vises i det øverste højre hjørne af kontrolelementet, og klik derefter på Benyt standardindhold fra masterside for at vende tilbage til standardindholdet fra mastersiden.

Der vises en meddelelse med en advarsel om, at hvis du nulstiller til standardmastersideindholdet, vil alt i dette område blive fjernet fra siden. Klik på Ja, hvis du vil vende tilbage til mastersideindholdet, og dermed miste alt brugerdefineret indhold i dette område.

Gem dine ændringer ved at klikke på Gem i menuen Fil.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×