Ændre skalaen på den vandrette (kategori) akse i et diagram

Den vandrette (kategori) akse, der også kaldes x-aksen i et diagram, viser tekstetiketter i stedet for numeriske intervaller og giver færre skaleringsmuligheder, end hvad der er tilgængeligt for en lodret (værdi) akse, som også kaldes y-aksen i diagrammet.

Du kan imidlertid angive følgende akseindstillinger:

 • Interval mellem aksemærker og etiketter

 • Placering af etiketter

 • Rækkefølge, som kategorier vises i

 • Aksetype (dato- eller tekstakse)

 • Placering af aksemærker

 • Punkt, hvor den vandrette akse krydser den lodrette akse

Hvis du vil ændre skalaen for andre akser i et diagram, kan du se Ændre skalaen på den lodrette (værdi) akse i et diagram eller Ændre skalaen på dybdeaksen (serie) i et diagram.

 1. Klik i et diagram på den kategoriakse, du vil ændre, eller benyt følgende fremgangsmåde for at vælge aksen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og klik derefter på Vandret (kategori) akse.

   Billede af båndet

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Formatér akse under Akseindstillinger:

  Vigtigt!    Følgende skaleringsindstillinger er kun tilgængelige, når en kategoriakse er markeret.

  1. Hvis du vil ændre intervallet mellem aksemærker, skal du skrive det ønskede tal i boksen Interval mellem aksemærker.

   Bemærk!    Det indtastede tal bestemmer, hvor mange kategorier der vises mellem aksemærkerne.

  2. Hvis du vil ændre intervallet mellem akseetiketter, skal du klikke på Angiv intervalenhed under Interval mellem etiketter og derefter skrive det ønskede tal i tekstboksen.

   Tip!    Skriv 1 for at få vist en etiket for hver kategori, 2 for at få vist en etiket for hver anden kategori, 3 for at få vist en etiket for hver tredje kategori osv.

  3. Hvis du vil ændre placeringen af akseetiketter, skal du skrive det ønskede tal i boksen Etiketafstand fra akse.

   Tip!    Skriv et lavere tal for at placere etiketterne tættere på aksen og et højere tal, hvis afstanden mellem etiketten og aksen skal være større.

  4. Hvis du vil have vist kategorierne i omvendt rækkefølge, skal du markere afkrydsningsfeltet Kategorier i omvendt rækkefølge.

  5. Hvis du vil ændre aksetypen til en tekst- eller datoakse, skal du klikke på Tekstakse eller Datoakse under Aksetype. Tekst og datapunkter er jævnt fordelt på en tekstakse. På en datoakse vises datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er angivet i rækkefølge eller i den samme basisenhed.

   Bemærk!    Vælg automatisk ud fra data, der er valgt som standard, vælger den mest hensigtsmæssige aksetype til din datatype.

  6. Hvis du vil ændre placeringen af aksemærker og etiketter, skal du vælge den ønskede indstilling i boksen Overordnet aksemærketype, Underordnet aksemærketype og Akseetiketter.

  7. Hvis du vil ændre det punkt, hvor den lodrette (værdi) akse skal krydse den vandrette (kategori) akse, skal du klikke på Ved kategorien under Lodret akse krydser og derefter skrive det ønskede tal i tekstboksen eller klikke på Ved maksimal kategori for at angive, at den lodrette (værdi) akse krydser den vandrette (kategori) akse efter den sidste kategori på x-aksen.

Tip    

 • Når du har ændret aksens størrelse, vil du muligvis også ændre den måde, aksen er formateret på. Du kan finde flere oplysninger under Ændre visningen af diagramakser.

 • Skalering ændrer ikke serieoverlapningen eller mellemrumsbredden mellem dataserier. Hvis du vil ændre serieoverlapningen eller mellemrumsbredden, skal du højreklikke på en dataserie og derefter klikke på Formatér dataserie. Angiv de ønskede indstillinger under Serieindstillinger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×