Ændre projektmappeparametre i Excel Services

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Selvom du ikke direkte kan redigere celler i en Microsoft Office Excel-projektmappe ved at bruge Excel Services, før du gemmer Excel-projektmappen, kan en forfatter til en projektmappe definere en eller flere parametre, der hver især svarer til en navngivet celle. Derefter kan du indirekte ændre cellen ved at bruge opgaveruden Parametre til at angive en ny værdi eller ved hjælp af filterwebdele.

Forfatteren til en projektmappe kan f.eks. oprette en simpel funktion til beregning af kreditlån, der anmoder om følgende celleværdier: rentesats, låneperiode og lånebeløb. Derefter kan du angive disse værdier i opgaveruden Parametre for at beregne den månedlige ydelse.

Bruge opgaveruden Parametre

1. For hver parameter viser opgaveruden Parametre en etiket, en tekstboks og et valgfrit værktøjstip.

2. Angiv parameterværdierne, og klik derefter på Anvend.

3. Værdierne vises, og resultaterne beregnes.

Bemærk!: En anden måde at angive en parameterværdi er at sende værdien fra én webdel, som en filterwebdelen til Excel Web Access-webdel via en webdelsforbindelse. Du kan finde flere oplysninger Forbinde filterwebdele med Webadgang fra Excel.

Hvad vil du gøre?

Lær mere om projektmappeparametre

Ændre en projektmappeparameter

Lære om projektmappeparametre

Du kan bruge projektmappeparametre til at udføre en simpel hvad hvis-analyse (f.eks. sammenligning af afkastningsgrad med forskellige inputværdier), angive variabelt input til en beregningsmodel (f.eks. en beregningsfunktion for månedlig betaling af kreditlån) og synkronisere forbundne webdele på en webdelsside (f.eks. et instrumentbræt, der indeholder flere Webadgang fra Excel-webdele, og som samtidig opdaterer ud fra en valgt værdi i en filterwebdel).

Vær opmærksom på følgende, når du definerer projektmappeparametre i Microsoft Office Excel 2007 og bruger dem i Excel Services:

Definerede navne og celler   

 • En navngivet celle skal indeholde en værdi, ikke en formel.

 • En navngivet celle kan være en enkelt celle eller en flettet celle. Der er én celle for hver parameter, og du kan ikke bruge et område, der indeholder to eller flere celler.

 • Cellen må ikke være placeret i en pivottabel. En navngivet celle kan dog indeholde et rapportfilterfelt fra en pivottabel, men du kan kun ændre den ved hjælp af en filterwebdel, ikke i opgaveruden Parametre.

 • Det definerede navn skal være en absolut reference til en enkelt celle. Du kan ikke bruge en relativ reference. Det definerede navn må ikke referere til et andet navn.

 • Cellereferencen skal være en celle i projektmappen. Du kan ikke bruge en ekstern cellereference.

 • Cellen må ikke have defineret datavalidering, være låst eller være et beskyttet regneark.

  Parametre   

 • Det maksimale antal parametre for hver projektmappe er 255.

 • Den maksimale længde for en parameterværdi er 1024 tegn.

 • Parametrene vises i alfabetisk rækkefølge i opgaveruden Parametre.

 • Parameterens navn er cellens definerede navn.

 • Den valgfri parameterbeskrivelse er afledt af kommentaren for det definerede navn, og den bruges som et værktøjstip til at hjælpe brugerne, når de angiver parametre.

Du kan finde flere oplysninger om definition af parametre i Microsoft Office Excel 2007 Hjælp.

Bemærk!: Når en projektmappe gemmes med et eller flere navngivne elementer, og du viser projektmappen i visningen Navngivet element, kan du stadig se opgaveruden Parametre og de angivne parametre, uanset om parameterens navngivne celle findes i disse navngivne elementer. Du vil f.eks. have vist et diagramelement, men give en bruger tilladelse til at opdatere diagrammet ved at angive en parameterværdi for en celleværdi, som ikke findes i nogen af disse navngivne elementer.

Toppen af siden

Ændre en projektmappeparameter

 1. Hvis projektmappens Parametre-opgaverude ikke vises, skal du udvide opgaveruden for at se alle parametrene.

  Bemærk!: Hvis projektmappens Parametre-opgaverude ikke er tilgængelig, har projektmappens forfatter ikke angivet parametre under fanen Parametre i dialogboksen Indstillinger for Excel Services, før projektmappen blev gemt, webdelens forfatter har ikke markeret egenskaben Parameterændring, eller webdelens forfatter har ikke markeret egenskaben Al projektmappeinteraktivitet.

 2. For hver parameter, du vil bruge, skal du angive en værdi i tekstboksen. Hvis projektmappens forfatter har defineret parameteren med en beskrivelse, skal du placere musemarkøren på parameterens navn eller tekstboks for at se yderligere oplysninger om parameteren.

 3. Hvis du vil have vist resultaterne, skal du klikke på Anvend i bunden af opgaveruden Parametre. Du skal muligvis rulle ned til bunden for at se knappen Anvend.

 4. Hvis du vil fjerne værdier i opgaveruden Parametre og indtaste nye værdier, skal du klikke på Ryd nederst i opgaveruden Parametre.

Bemærk!: Når du ændrer en projektmappeparameter, kan ændringerne af projektmappen kun ses af dig og ikke af andre brugere. Når du lukker Microsoft Office Excel Web Access, gemmes de ændrede værdier ikke med projektmappen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×