Ændre opgavetypen for at gøre planlægningen mere nøjagtig

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du har lige tildelt et par personer til en opgave, og opgavevarigheden fik længere tid, ikke kortere som forventet. Eller måske er den tilbagevendende. Uanset hvordan er du stumped. Nogle opgaver som f. eks nedsaltende cement tager et fast stykke tid, uanset hvordan arbejdstagerne er tildelt til at hælde cement. Andre, såsom at opbygge veje eller software, vokser eller formindskes i deres varighed, afhængigt af de personer og ressourcer, der er anvendt på dem.

 • Hvis du vil ændre opgave typerne, så de bedre afspejler disse reelle, skal du dobbeltklikke på opgaven, klikke på Avanceretog ændre opgavetypen.

Tip!: Hvis du vil gøre tingene hurtigere, skal du føje kolonnen opgave type til en arkvisning. Højreklik på en kolonneoverskrift, og klik derefter på Indsæt kolonne.

Se nærmere på opgavetyper

Sådan ændrer opgavetyper din tidsplan

Et almindeligt eksempel på at styre tidsplanen for opgaver

Sådan ændrer opgavetyper din tidsplan

Project bruger en planlægnings formel, der relaterer de tre værdier for arbejde-, varighed-og tildelingsenheder:

Arbejde = varighed x enheder

Hvis du angiver en opgaves type, kan du "rette" (eller foretage uændrede) en af disse værdier. Hvis du retter en af værdierne, kan du angive, at en værdi er en prioritet, ved at fortælle Project, at det ikke skal ændre sig, når de andre to værdier ændres. Dette gælder både for automatisk og manuelt planlagte opgaver.

Her er en praktisk tabel, der kan hjælpe dig med at holde alle de bevægelige dele af planlægningsformlen i tanke.

I en

Hvis du ændrer enheder

Hvis du ændrer varighed

Hvis du ændrer arbejde

Opgave med faste enheder

Varigheden genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast arbejde   

Varigheden genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast varighed

Arbejdet genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Lad os se nærmere på de tre opgavetyper. Hvis du retter en af disse værdier, opnår du effektiv kontrol over din tidsplan. Men før du læser, skal du sørge for, at du forstår forskellen mellem de tre planer for projektplanlægning: arbejde, varighedog enheder , og hvordan de er relateret til hinanden. Hvis du vil have en hurtig opdatering, kan du læse, hvordan Project planlægger opgaver: bag kulisserne.

Personer Stumble over det hele tiden, så det frarådes, hvis du ikke får den med det samme. Mastering det kan hjælpe dig med at øge din ekspertise som projektleder, når du forstår, hvordan du kontrollerer opgavevarigheder med opgavetyper.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over opgavetypen og virkningen af tidsplanen.

Opgavetype

Indvirkning på tidsplan

Faste enheder

Denne indstilling forudsætter, at antallet af personer, der er tildelt opgaven (enheder), er kendt, og at du ikke vil ændre den, selvom varigheden ændres. Når arbejdet ændres for en opgave, ændres varigheden, men ikke antallet af personer. Denne opgavetype afspejler de fleste opgavers faktiske forhold i alle projekter.

Eksempel: du har én person, der er tildelt til at skrive en rapport, der kun skal tage to timer at skrive. Hvis du beslutter, at arbejdet på denne rapport er, at de to timer skal spredes over to dage i kalenderen, kan du ændre varigheden til to dage – uden at ændre antallet af personer, der er tildelt til at skrive rapporten. Efter alle vil du sandsynligvis ikke have mere end to personer, der skriver rapporten alligevel. Det vil sige, at du ønsker, at antallet af enheder (den ene person) skal forblive ens.

Bemærk!: Dette er den indstilling, som Project typisk placerer på opgaver. Hvis du vil ændre denne standardindstilling, skal du klikke på File _GT_- Indstillinger > planog derefter vælge en anden opgavetype på listen standardopgavetype .

Fast arbejde

Denne indstilling forudsætter, at arbejde ikke ændres, selv efter du har ændret varigheden eller tilføjer personer. Brug denne indstilling, hvis du vil styre varigheden af opgaver ved at tilføje eller fjerne personer.

Eksempel: det tager 300 timer at designe en stor have som del af et bolig projekt. Og du vil have, at have den opbyggede så hurtigt som muligt, så du kan begynde at tildele flere får til jobbet (opgave). Varigheden af have opgaven reduceres, når du tilføjer flere personer.

Bemærk!: Du kan ikke ændre den indsatsbaserede indstilling for en opgave med fast arbejde. Project anser ikke faste arbejdsopgaver for at have fleksible arbejdsværdier og er derfor altid indsatsbaserede. Du kan ændre den indsatsbaserede indstilling for opgavetyper.

Fast varighed

Denne indstilling forudsætter, at varighed ikke ændres, selv når der er tildelt flere personer til opgaven. Brug denne indstilling, hvis du har en varighed for en opgave, før du kender andre oplysninger om opgaven.

Eksempel   : et ugentligt statusmøde kan tage en time. Angiv denne opgave til fast varighed, ellers, når du tildeler personer til opgaven, reduceres varigheden af mødet. Og vi ved, at det ikke er sandsynligt, at du føjer personer til møder for at reducere deres længde (det kan endda gøre dem længere!)

Toppen af siden

Et almindeligt eksempel på at styre tidsplanen for opgaver

De følgende tre scenarier viser den indbyrdes effekt (og dermed kontrol), at opgavetyper har over tidsindstillingerne for opgaver i hele planen.

Scenarie et: ændre opgavetype til faste enheder

Lad os sige, at du har en opgave med faste enheder, hvor du har én fuldtids person, der er tilgængelig i 8 timer i døgnet. Du har desuden konfigureret opgaven med en varighed på 10 dage og 80 timers arbejde.

Hvad du ændrer

Hvad Project gør

Tilføje en fuldtidsressource

Project genberegner opgavens varighed. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

Forøg varigheden

Hvis du har 8 dage til at fuldføre opgaven i stedet for 10, genberegner Project opgavens arbejde. Opgaven har nu en varighed på 8 dage med 64 timers arbejde og 1 ressourceenhed.

Ændre arbejdet

Hvis opgaven tager 20 timers ekstra arbejde, genberegnes opgavens varighed i Project. Opgaven har nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og 1 ressourceenhed.

Scenarie to: ændre opgavetype til fast arbejde

Nu gør du den samme opgave til en opgave med fast arbejde. Det betyder, at opgaven kun kan tage den mængde arbejde, du angiver: ingen yderligere, ingen mindre. Husk, at opgaven har én fuldtids person, der er tilgængelig i 8 timer om dagen, og den har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

Hvad du ændrer

Hvad Project gør

Tilføje en fuldtidsressource

Project genberegner opgavens varighed. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

Forøg varigheden

Hvis du har 8 dage til at fuldføre opgaven i stedet for 10, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project. Hvis opgaven skal udføres på 80 timer over otte dage, skal der tildeles 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er overallokeret på 125%. Du skal tildele en anden person for at kunne se, om der er flere allokeringer på 25%.

Ændre arbejdet

Hvis opgaven tager 20 timers ekstra arbejde, genberegnes opgavens varighed i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Scenarie 3: ændre opgavetype til fast varighed

Lad os endelig forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast varighed. Det betyder, at opgaven skal være fuldført i den periode, du angiver. Nu har opgaven én fuldtids person, der er tilgængelig i 8 timer om dagen, og den har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

Hvad du ændrer

Hvad Project gør

Tilføje en fuldtidsressource

Project genberegner det arbejde, der er tildelt hver ressource. Hvis du kun har fået tildelt én person til opgaven, havde ressourcen 80 timers arbejde at fuldføre. Når du tildeler en anden person til opgaven, har hver ressource 40 timers arbejde, der skal fuldføres med samme varighed på 10 dage, for i alt 80 arbejdstimer. Hvis du tilføjer en anden ressourceenhed, ændrer du også tildelingen af begge enheder til 50%, så de begge er tilgængelige for at arbejde 50% på andre opgaver.

Forøg varigheden

Hvis du har 8 dage til at fuldføre opgaven i stedet for 10, genberegner Project opgavens arbejde. Opgaven har nu en varighed på 8 dage med 64 timers arbejde og 1 ressourceenhed.

Ændre arbejdet

Hvis opgaven tager 20 timers ekstra arbejde, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project, så det ekstra arbejde stadig kan fuldføres inden for den 10 dages varighed. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 10 dage og 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er overallokeret på 125%. Du skal tildele en anden person til opgaven for at tage højde for ekstra 25%-allokering.

Bemærk!: omkostningsressourcer omfatter ingen værdier for arbejde eller enheder og genberegnes derfor ikke, når opgavens start- eller slutdato ændres. Datoer genberegnes også aldrig for en tildeling af en omkostningsressource, fordi du ikke kan ændre arbejdet eller enhederne.

Toppen af siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Se nærmere på opgavetyper

Oversigt over opgavetyper

Fjern indsatsbaseret planlægning fra dine opgaver

Ændre opgavetypen

Oversigt over opgavetyper

De tre opgavetyper, der bruges i Project, er faste enheder, fast arbejde og fast varighed. Project bruger som standard faste enheder.

De enkelte opgavetyper påvirker planlægningen, når du redigerer et af de tre elementer, således.

I en

Hvis du ændrer enheder

Hvis du ændrer varighed

Hvis du ændrer arbejde

Opgave med faste enheder

Varigheden genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast arbejde

Varigheden genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast varighed

Arbejdet genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Eksempler på, hvordan opgave typerne ændrer de numeriske værdier

Hvis du f.eks. har en opgave med faste enheder med én fuldtids ressourceenhed, der er tilgængelig otte timer hver dag, opretter du opgaven med en varighed på 10 dage og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden fuldtidsressource kan hjælpe med opgaven, genberegner Project varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project. Opgaven har nu en varighed på otte dage med 64 timers arbejde og én ressourceenhed.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Lad os nu forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast arbejde. Det betyder, at opgaven kun kan omfatte den mængde arbejde, du angiver: hverken mere eller mindre. I dette eksempel er der én fuldtidsressource tilgængelig otte timer pr. dag til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden fuldtidsressource kan hjælpe med opgaven, genberegner Project varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project. Hvis opgaven skal udføres på 80 timer over otte dage, skal der tildeles 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er allokeret med 125 %. Du skal tildele endnu en ressource for at tage højde for de yderligere 25 % allokering.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Lad os endelig forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast varighed. Det betyder, at opgaven ikke må have en varighed, der overskrider det, du angiver. I dette eksempel er der én fuldtidsressource tilgængelig otte timer pr. dag til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden ressource kan hjælpe med opgaven, genberegnes det arbejde, der er tildelt hver enkelt ressource, i Project. Da arbejdet kun var tildelt én ressource, skulle denne ressource gennemføre 80 timers arbejde. Når du tildeler arbejdet endnu en ressource, skal hver enkelt ressource udføre 40 timers arbejde over den samme varighed på 10 dage i sammenlagt 80 timers arbejde. Når du tilføjer endnu en ressourceenhed, kan du også revidere allokeringen af begge enheder til 50 % hver, så de begge er 50 % fri til at arbejde på andre opgaver.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project. Opgaven har nu en varighed på otte dage med 64 timers arbejde og én ressourceenhed.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project, så det yderligere arbejde stadig kan gennemføres inden for varigheden på 10 dage. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 10 dage og 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er allokeret med 125 %. Du skal tildele endnu en ressource for at tage højde for de yderligere 25 % allokering.

Bemærk!: omkostningsressourcer omfatter ingen værdier for arbejde eller enheder og genberegnes derfor ikke, når opgavens start- eller slutdato ændres. Datoer genberegnes heller ikke for en omkostningsressourcetildeling, fordi arbejdet eller enhederne ikke kan ændres.

Toppen af siden

Fjern indsatsbaseret planlægning fra dine opgaver

Når du har tildelt en ressource til alle opgaver, planlægges opgaven efter formlen varighed = arbejde/enheder. Du kan vælge, hvilken del af ligningen der skal beregnes i Project for enhver opgave, ved at angive opgavetypen. Når du tildeler en opgave personer eller fjerner dem fra opgaven, forlænges eller forkortes varigheden af opgaven i Project med udgangspunkt i det antal ressourcer, der er tildelt opgaven, men opgavens samlede arbejde ændres ikke. Dette hedder indsatsbaseret planlægning og er den standard, som Project bruger, når du tildeler ressourcer til opgaver.

Selvom indsatsbaseret planlægning kan fungere i de fleste scenarier, kan det være en god ide at ændre funktionsmåden, så den mere nøjagtigt afspejler, hvad der sker på en bestemt opgave, når ressourcer tilføjes eller fjernes. Det kan være en god ide at få vist den samlede arbejds stigning, når du føjer flere personer til en bestemt opgave.

Bemærk!: Du kan ikke fjerne indsatsbaseret planlægning fra faste arbejdsopgaver. Faste arbejdsopgaver har ingen fleksible værdier for arbejde og er derfor altid indsatsbaserede.

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Klik på rækken for den opgave, du ikke vil bruge indsatsbaseret planlægning for.

  Hvis du vil ændre op til 10 opgaver på én gang, skal du holde CTRL nede og klikke på rækken for hver opgave. Hvis opgaverne vises ud for hinanden i gitteret, skal du klikke på den første opgave og derefter holde Skift nede og klikke på den sidste opgave for at markere hele blokken af opgaver.

 3. Klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Avanceret .

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet indsatsbaseret .

Husk følgende, når du arbejder med indsatsbaseret planlægning:

 • De indsatsbaserede beregninger gælder først, når de første ressourcer første gang tildeles opgaven. Når de første ressourcer er tildelt, skifter arbejdsværdien ikke, når opgaven tildeles nye ressourcer, eller der fjernes ressourcer fra opgaven.

 • Hvis den tildelte opgavetype er Faste enheder, forkorter tildeling af yderligere ressourcer varigheden af opgaven.

 • Hvis den tildelte opgavetype er Fast varighed, reducerer tildeling af yderligere ressourcer de individuelle enhedsværdier for ressourcer.

 • Hvis den tildelte opgavetype er Fast arbejde, forkorter tildeling af yderligere ressourcer varigheden af opgaven.

 • Hovedopgaver og indsatte projekter kan ikke angives til Indsatsbaseret.

Ændre opgavetypen

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Klik på den opgave, du vil ændre.

 3. Klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Avanceret .

 4. Klik på den opgavetype, du vil ændre, på listen opgavetype .

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du klikker på Fast arbejde på listen Opgavetype, kan du ikke ændre indstillingen Indsatsbaseret for opgaven. Faste arbejdsopgaver har ingen fleksible værdier for arbejde og er derfor altid indsatsbaserede.

  • Du kan få vist og ændre opgavetypen for hver opgave direkte i visningen, hvis du indsætter feltet Type. Klik på kolonnen til højre for det sted, hvor du vil indsætte den nye kolonne, klik på menuen Indsæt, og klik derefter på Kolonne. Klik på Type på listen Feltnavn.

  • Hvis du vil ændre den hierarkiske struktur for en opgave eller under opgave som en del af en dispositionsstruktur til dit projekt, skal du rykke opgaven ind eller ud i stedet for at ændre opgavetypen.

  • Hvis du vil angive betingelser for, hvordan opgavers start- og slutdatoer kan beregnes, skal du angive en opgavebetingelse i stedet for at ændre opgavetypen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×