Ændre opgavetypen for at gøre planlægningen mere nøjagtig

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du har netop tildelt nogle personer til en opgave, og varigheden af opgaven blev længere og ikke kortere, som du havde forventet. Eller måske skete det modsatte. Uanset hvad er du i bekneb. Visse opgaver som f.eks. hærdning af cement tager en bestemt tid, uanset hvor mange arbejdere der får til opgave at hælde cementen ud. Andre opgaver som f.eks. bygning af veje eller udvikling af software bliver større eller mindre, afhængigt af hvor mange personer og ressourcer der bruges på dem.

 • Hvis du vil ændre opgavetyperne, så de bedre afspejler disse kendsgerninger, kan du dobbeltklikke på opgaven, klikke på Avanceret og ændre opgavetypen.

Tip!:  Du kan få tingene til at ske hurtigere ved at føje kolonne Opgavetype til en arkvisning. Højreklik på en kolonneoverskrift, og klik derefter på Indsæt kolonne.

Se nærmere på opgavetyper

Sådan ændrer opgavetyper din tidsplan

Et eksempel fra virkeligheden tidsplanen for opgaver på

Sådan ændrer opgavetyper din tidsplan

Project bruger en planlægningsformel, som relaterer til de tre værdier for arbejde, varighed og tildelingsenheder:

Arbejde = varighed x enheder

Angive en opgavetype giver dig mulighed at "Løs" (eller foretage kan ikke ændres) en af følgende værdier. Løse problemer med en af værdierne placerer en prioritet på den pågældende værdi ved at fortælle Project ikke at ændre det, når de andre to værdier ændres. Dette gælder for både automatisk og manuelt planlagte opgaver.

Her er en praktisk tabel, som kan hjælpe dig med at huske alle de dynamiske dele af planlægningsformlen.

I en

Hvis du ændrer enheder

Hvis du ændrer varighed

Hvis du ændrer arbejde

Opgave med faste enheder

Varigheden genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast arbejde   

Varigheden genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast varighed

Arbejdet genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Lad os se nærmere på de tre opgavetyper mere. Løse problemer med en af følgende værdier giver dig effektive kontrol over din tidsplan. Men før du læser på, skal du kontrollere du forstå forskellen mellem de tre søjler projektplanlægning: arbejde, varighed og enheder og hvordan de relaterer til hinanden. Du vil have opfrisket læse hvordan Project planlægger opgaver: bag kulisserne.

Det er helt normalt, at folk roder lidt rundt i dette, så du skal ikke miste modet, hvis du ikke forstår det lige med det samme. At få godt styr på det, vil kunne øge dine kompetencer som projektleder, når først du har lært, hvordan du kan styre varigheden af opgaver vha. opgavetyper.

Tabellen nedenfor opsummerer opgavetypen og påvirkningen af tidsplanen.

Opgavetype

Påvirkning af tidsplanen

Faste enheder

Denne indstilling antager, at antallet af personer, som er sat på opgaven (enheder) er kendt, og at du ikke vil ændre det, selvom varigheden ændres. Når arbejdet ændres på en opgave, ændres varigheden også, men ikke antallet af personer. Denne opgavetype afspejler de fleste realiteter i et hvilket som helst projekt.

Eksempel: Du har sat én person til at skrive en rapport, som kun bør tage to timer at skrive. Hvis du beslutter, at dette projekt fordrer, at arbejdet på denne rapport skal fordeles over to dage i kalenderen, kan du ændre varigheden til to dage – uden at ændre antallet af personer, der har fået til opgave at skrive rapporten. Du vil formentlig alligevel ikke have mere end to personer til at skrive rapporten. Med andre ord vil du have, at antallet af enheder (den ene person) forbliver det samme.

Bemærk!:  Dette er den indstilling, Project typisk bruger til opgaver. Hvis du vil ændre denne standardindstilling, skal du klikke på Filer > Indstillinger > Tidsplan og derefter vælge en anden opgavetype på listen Standardopgavetype.

Fast arbejde

Denne indstilling antager, at arbejdet ikke ændres, selvom varigheden ændres, eller der tilføjes personer. Brug denne indstilling, hvis du vil styre en opgaves varighed ved at tilføje eller fjerne personer.

Eksempel: Det tager 300 timer at designe en stor have som en del af projektet for et boligbyggeri. Fordi du gerne vil have lavet haven så hurtigt som muligt, begynder du at sætte flere personer på opgaven. Varigheden af arbejdet med haven mindskes, i takt med at du tilføjer flere personer.

Bemærk!: Du kan ikke ændre indstillingen indsatsbaseret for en opgave med fast arbejde. Project kan du overveje ikke opgaver med fast arbejde med fleksible arbejdsværdier og er derfor altid indsatsbaseret. Du kan ændre den indsatsbaserede indstilling for opgavetyper.

Fast varighed

Denne indstilling antager, at varigheden ikke ændres, selvom der sættes flere personer på opgaven. Brug denne indstilling, hvis du har en bestemt forventet varighed, før du kender andre oplysninger om opgaven.

Eksempel   : et ugentligt statusmøde kan tage en time. Angive opgaven til fast varighed, ellers som du tildele personer til opgaven, varigheden af mødet formindskes. Og vi alle ved, at føje personer til møder ikke sandsynligvis at reducere deres længde (det kan endda gøre dem mere!)

Toppen af siden

Et eksempel fra virkeligheden på, hvordan tidsplanen for opgaver kan styres

Følgende tre scenarier demonstrerer den indbyrdes påvirkning (og dermed kontrol), opgavetyper har på opgavernes tider i hele tidsplanen.

Første scenarie: ændre opgavetype til konstante enheder

Hvis du f.eks. har en opgave med faste enheder med én fuldtidsperson, der er til rådighed otte timer om dagen. Du har oprettet opgaven med en varighed på 10 dage og 80 timers arbejde.

Hvad du ændrer

Hvad Project gør

Tilføj en fuldtidsressource

Project genberegner varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en varighed på fem dage og 80 timers arbejde.

Øge varigheden

Hvis du i stedet for at have ti dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project. Opgaven har nu en varighed på otte dage med 64 timers arbejde og én ressourceenhed.

Ændre arbejdet

Hvis opgaven kræver yderligere 20 timers arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Andet scenarie: ændre opgavetype til fast arbejde

Nu gør du den samme opgave til en opgave med fast arbejde. Det betyder, at opgaven kun kan omfatte den mængde arbejde, du angiver: hverken mere eller mindre. Husk, at der er én fuldtidsperson tilgængelig otte timer om dagen til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

Hvad du ændrer

Hvad Project gør

Tilføj en fuldtidsressource

Project genberegner varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en varighed på fem dage og 80 timers arbejde.

Øge varigheden

Hvis du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project. Hvis opgaven skal udføres på 80 timer over otte dage, skal der tildeles 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er overallokeret med sine 125 %. Du skal tildele endnu en person for at tage højde for de yderligere 25 % allokering.

Ændre arbejdet

Hvis opgaven kræver yderligere 20 timers arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Tredje scenarie: ændre opgavetype til fast varighed

Lad os endelig forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast varighed. Det betyder, at opgaven ikke må have en varighed, der overskrider det, du angiver. Igen er der én fuldtidsperson tilgængelig otte timer om dagen til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

Hvad du ændrer

Hvad Project gør

Tilføj en fuldtidsressource

Project genberegner det arbejde, der er tildelt hver enkelt ressource. Da arbejdet kun var tildelt én person, skulle denne ressource gennemføre 80 timers arbejde. Når du tildeler arbejdet endnu en person, skal hver enkelt ressource udføre 40 timers arbejde over den samme varighed på 10 dage i sammenlagt 80 timers arbejde. Når du tilføjer endnu en ressourceenhed, kan du også revidere allokeringen af begge enheder til 50 %, så de begge er 50 % fri til at arbejde på andre opgaver.

Øge varigheden

Hvis du i stedet for at have ti dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project. Opgaven har nu en varighed på otte dage med 64 timers arbejde og én ressourceenhed.

Ændre arbejdet

Hvis opgaven kræver yderligere 20 timers arbejde, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project, så det yderligere arbejde stadig kan gennemføres inden for varigheden på 10 dage. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 10 dage og 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er overallokeret med sine 125 %. Du skal tildele endnu en person til opgaven for at tage højde for de yderligere 25 % allokering.

Bemærk!: omkostningsressourcer omfatter ingen værdier for arbejde eller enheder og genberegnes derfor ikke, når opgavens start- eller slutdato ændres. Datoer genberegnes heller ikke for en omkostningsressourcetildeling, fordi arbejdet eller enhederne ikke kan ændres.

Toppen af siden

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Se nærmere på opgavetyper

Oversigt over opgavetyper

Fjerne indsatsbaseret planlægning fra dine opgaver

Ændre opgavetypen

Oversigt over opgavetyper

De tre opgavetyper, der bruges i Project er faste enheder, fast arbejde og fast varighed. Faste enheder, der bruges som standard i Project.

De enkelte opgavetyper påvirker planlægningen, når du redigerer et af de tre elementer, således.

I en

Hvis du ændrer enheder

Hvis du ændrer varighed

Hvis du ændrer arbejde

Opgave med faste enheder

Varigheden genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast arbejde

Varigheden genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Varigheden genberegnes.

Opgave med fast varighed

Arbejdet genberegnes.

Arbejdet genberegnes.

Enhederne genberegnes.

Eksempler på, hvordan opgavetyper ændre de numeriske værdier

Hvis du f.eks. har en opgave med faste enheder med én fuldtids ressourceenhed, der er tilgængelig otte timer hver dag, opretter du opgaven med en varighed på 10 dage og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden fuldtidsressource kan hjælpe med opgaven, genberegner Project varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project. Opgaven har nu en varighed på otte dage med 64 timers arbejde og én ressourceenhed.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Lad os nu forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast arbejde. Det betyder, at opgaven kun kan omfatte den mængde arbejde, du angiver: hverken mere eller mindre. I dette eksempel er der én fuldtidsressource tilgængelig otte timer pr. dag til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden fuldtidsressource kan hjælpe med opgaven, genberegner Project varigheden af opgaven. Opgaven er nu tildelt to enheder med en 5-dags varighed og 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project. Hvis opgaven skal udføres på 80 timer over otte dage, skal der tildeles 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er allokeret med 125 %. Du skal tildele endnu en ressource for at tage højde for de yderligere 25 % allokering.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes varigheden af opgaven i Project. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 12,5 dage og én ressourceenhed.

Lad os endelig forestille os, at du gør den samme opgave til en opgave med fast varighed. Det betyder, at opgaven ikke må have en varighed, der overskrider det, du angiver. I dette eksempel er der én fuldtidsressource tilgængelig otte timer pr. dag til opgaven, der har en varighed på 10 dage med 80 timers arbejde.

 • Hvis du finder ud af, at en anden ressource kan hjælpe med opgaven, genberegnes det arbejde, der er tildelt hver enkelt ressource, i Project. Da arbejdet kun var tildelt én ressource, skulle denne ressource gennemføre 80 timers arbejde. Når du tildeler arbejdet endnu en ressource, skal hver enkelt ressource udføre 40 timers arbejde over den samme varighed på 10 dage i sammenlagt 80 timers arbejde. Når du tilføjer endnu en ressourceenhed, kan du også revidere allokeringen af begge enheder til 50 % hver, så de begge er 50 % fri til at arbejde på andre opgaver.

 • Hvis du finder ud af, at du i stedet for at have 10 dage til at fuldføre opgaven kun har otte, genberegnes arbejdet for opgaven i Project. Opgaven har nu en varighed på otte dage med 64 timers arbejde og én ressourceenhed.

 • Hvis du finder ud af, at opgaven kræver 20 timers yderligere arbejde, genberegnes opgavens ressourceenheder i Project, så det yderligere arbejde stadig kan gennemføres inden for varigheden på 10 dage. Opgaven omfatter nu 100 timers arbejde med en varighed på 10 dage og 1,25 ressourceenheder. Den ressourceenhed, der aktuelt er tildelt opgaven, er allokeret med 125 %. Du skal tildele endnu en ressource for at tage højde for de yderligere 25 % allokering.

Bemærk!: omkostningsressourcer omfatter ingen værdier for arbejde eller enheder og genberegnes derfor ikke, når opgavens start- eller slutdato ændres. Datoer genberegnes heller ikke for en omkostningsressourcetildeling, fordi arbejdet eller enhederne ikke kan ændres.

Toppen af siden

Fjerne indsatsbaseret planlægning fra dine opgaver

For alle opgaver, når du har tildelt en ressource som, opgaven planlægges ifølge formlen varighed = arbejde / enheder. For alle opgaver, kan du vælge, hvilken del af ligningen Project beregnes ved at angive opgavetypen. Når du tildele eller fjerne personer fra en opgave, Project forlænger eller forkorter varigheden af opgaven på baggrund af antallet af ressourcer, der er tildelt til den, men Project ændre ikke det samlede arbejde for opgaven. Dette kaldes indsatsbaseret planlægning og er standard, der bruges i Project, når du tildeler ressourcer til opgaver.

Selvom indsatsbaseret planlægning kan fungere i de fleste scenarier, vil du måske ændre denne funktionsmåde, så den mere nøjagtigt afspejler, hvad der udføres på en bestemt opgave, når der tilføjes eller fjernes ressourcer. Du kan f.eks. se det samlede arbejde stige, efterhånden som du sætter flere medarbejdere på en bestemt opgave.

Bemærk!: Du kan ikke fjerne indsatsbaseret planlægning fra faste arbejdsopgaver. Faste arbejdsopgaver har ingen fleksible værdier for arbejde og er derfor altid indsatsbaserede.

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Klik på rækken for den opgave, du ikke vil bruge indsatsbaseret planlægning.

  Ændre op til 10 opgaver ad gangen, holde CTRL nede, og klik på rækken for hver opgave. Hvis opgaverne vises ved siden af hinanden i gitteret, skal du klikke på den første opgave og derefter holde Skift nede og klikke på den sidste opgave for at markere hele tekstblokken opgaver.

 3. Klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Avanceret.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet indsatsbaseret.

Husk følgende, når du arbejder med indsatsbaseret planlægning:

 • De indsatsbaserede beregninger gælder først, når de første ressourcer første gang tildeles opgaven. Når de første ressourcer er tildelt, skifter arbejdsværdien ikke, når opgaven tildeles nye ressourcer, eller der fjernes ressourcer fra opgaven.

 • Hvis den tildelte opgavetype er Faste enheder, forkorter tildeling af yderligere ressourcer varigheden af opgaven.

 • Hvis den tildelte opgavetype er Fast varighed, reducerer tildeling af yderligere ressourcer de individuelle enhedsværdier for ressourcer.

 • Hvis den tildelte opgavetype er Fast arbejde, forkorter tildeling af yderligere ressourcer varigheden af opgaven.

 • Hovedopgaver og indsatte projekter kan ikke angives til Indsatsbaseret.

Ændre opgavetypen

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Klik på den opgave, du vil ændre.

 3. Klik på Opgaveoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Avanceret.

 4. Klik på den opgavetype, du vil ændre, på listen Opgavetype.

Bemærk!: 

 • Hvis du klikker på Fast arbejde på listen Opgavetype, kan du ikke ændre indstillingen indsatsbaseret for opgaven. Opgaver med fast arbejde har ikke fleksible arbejdsværdier og er derfor altid indsatsbaseret.

 • Du kan få vist og ændre opgavetypen for hver opgave direkte i visningen, hvis du indsætter feltet Type. Klik på kolonnen til højre for det sted, hvor du vil indsætte den nye kolonne, klik på menuen Indsæt, og klik derefter på Kolonne. Klik på Type på listen Feltnavn.

 • Hvis du vil ændre den hierarkiske struktur af en opgave eller underopgaven som en del af en disposition for projektet, vil du rykke ind eller opgaven stedet for ændre opgavetypen.

 • Hvis du vil angive betingelser for, hvordan opgavers start- og slutdatoer kan beregnes, skal du angive en opgavebetingelse i stedet for at ændre opgavetypen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×