Ændre indstillingerne for webdelen Søgeresultater

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Webdelen Søgeresultater viser søgeresultaterne fra en forespørgsel, som er angivet i webdelen Søgefelt.

Som standard bruges webdelen resultater på alle søgevertikaler standard. Søgevertikaler er tilpasset til søgning specifikt indhold, som (alt, personer, samtaler og videoer ), og de viser søgeresultater, som er filtreret og formateret til en bestemt indholdstype eller klasse. Webdelen søgeresultater Viser søgeresultaterne, og det også sendes søgeresultaterne til webdelen afgrænsning og webdelen Navigation.

Bemærk!: Se konfigurere en webdelen til indholdssøgning i SharePoint for at tilføje en indhold Søg Web del (Indholdssøgning) på siden, og Konfigurer den til enkle og avancerede resultater.

Webdelen Søgeresultater bruger en forespørgsel, der er angivet i webdelen, til at vise søgeresultater. Som SharePoint Online-administrator kan du ændre forespørgslen eller andre indstillinger til visning af søgeresultater.

Tilføje og konfigurere en webdelen søgeresultater på en side, skal du se om at konfigurere webdelen søgeresultater. Du kan også finde flere oplysninger i konfigurere egenskaber for i webdelen søgeresultater i SharePoint Server.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre forespørgslen i webdelen Søgeresultater

Definere forespørgslen ved hjælp af KQL (Keyword Query Language) i avanceret tilstand

Tilføje afgrænsninger

Definere sortering

Tilføje flere indstillinger

Teste din forespørgsel

Definere forespørgslen ved at bruge foruddefinerede værdier i hurtigtilstand

Ændre indstillinger i visningsskabelonen

Ændre indstillinger og indstillinger for visning af resultater

Ændre forespørgslen i webdelen Søgeresultater

Webdelen resultater bruger en forespørgsel, der er angivet i webdelen til at vise søgeresultater. Som standard bruger denne forespørgsel forespørgsel variable {searchboxquery}. Forespørgselsvariablen er en pladsholder for en værdi, hvilket betyder, at når du kører forespørgslen, erstatter en værdi på pladsholderen. For eksempel når en bruger skriver det gule søgeord i søgefeltet, søger variablen {searchboxquery} i webdelen søgeresultater for alle elementer, der indeholder den gule udtryk.

Når du ændrer forespørgslen i webdelen Søgeresultater, kan du:

 • Ændre resultatkilden for at angive, hvilket indhold der skal søges i. Som standard er følgende resultatkilder angivet for de forskellige søgevertikalsider:

 • Alt (results.aspx): Lokale SharePoint-resultater (system)

 • Personer (peopleresults.aspx): Resultater for lokale personer (system)

 • Samtaler (conversationresults.aspx): Samtaler (system)

 • Videoer (videoresults.aspx): Lokale videoresultater (System)

 • Tilføje forespørgselsvariabler eller egenskabsfiltre for at tilpasse søgeresultater for forskellige brugere eller brugergrupper.

 • Fremhæve eller sænke elementer eller sider i søgeresultaterne.

 • Ændre sorteringen af søgeresultaterne.

Du kan ændre forespørgslen på to måder:

Definere forespørgslen ved hjælp af KQL (Keyword Query Language) i avanceret tilstand

 1. Klik på Indstillinger på siden med søgeresultater, og klik derefter på Rediger side. Siden med søgeresultater åbnes i redigeringstilstand.

 2. Flyt markøren til højre side af webdelens titel i webdelen Søgeresultater, klik på pilen, og klik derefter på Rediger webdel i menuen. Værktøjsruden for webdelen Søgeresultater åbnes under båndet øverst til højre på siden.

 3. Klik på Skift forespørgsel i sektionen Søgekriterier i værktøjsruden Webdel. Dialogboksen Opret din egen forespørgsel åbnes i Avanceret tilstand.

 4. Vælg en resultatkilde i sektionen Vælg en forespørgsel under fanen GRUNDLÆGGENDE for at angive, hvilket indhold der skal søges i.

 5. Du kan nu ændre Forespørgselstekst. Som standard er forespørgselsvariablen {searchboxquery} defineret. Ret forespørgslen ved hjælp af KQL (Keyword Query Language), eller brug listerne Nøgleordsfilter og Egenskabsfilter til at oprette forespørgslen:

  • Forespørgslen nøgleord kan bestå af ledig tekst nøgleord, egenskabsfiltre eller operatorer. Brug parenteser til at omslutte forespørgselsvariabler. Forespørgselsvariabler erstattes med en værdi, når forespørgslen køres. Nøgleordsforespørgslerne må maksimalt være på 2.048 tegn. Du kan finde flere oplysninger om KQL, syntaksreference for Kql (Keyword Query Language).

  • Brug nøgleordsfiltre til at tilføje forespørgselsvariabler til din forespørgsel. Vælg foruddefinerede forespørgselsvariabler fra listen, og derefter føje dem til forespørgslen ved at klikke på Tilføj nøgleordsfilter. Du kan finde en liste over tilgængelige forespørgselsvariabler, forespørgselsvariabler i SharePoint Server 2013.

  • Brug egenskabsfiltre til at forespørge om indholdet af administrerede egenskaber, der er angivet til Forespørgselsmulig i søgeskemaet. Vælg administrerede egenskaber på listen Egenskabsfilter. Klik på Tilføj egenskabsfilter for at føje filteret til forespørgslen.

   Bemærk!: Brugerdefinerede administrerede egenskaber vises ikke på listen egenskabsfilter. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret administreret egenskab til din forespørgsel, i feltet forespørgselstekst, Skriv navnet på din brugerdefinerede administreret egenskab, efterfulgt af forespørgselsbetingelsen, for eksempel MyCustomColorProperty:Green

 6. Klik på Test forespørgsel for at se et eksempel med søgeresultaterne.

 7. Du kan også føje flere detaljer til forespørgslen:

 8. Klik på OK for at gemme forespørgslen og gå tilbage til ruden Webdelsværktøj.

Tilføje afgrænsninger

Under fanen AFGRÆNSNINGER kan du vælge at begrænse de returnerede resultater ved at føje forudvalgte afgrænsninger til forespørgslen.

Du kan angive, at de søgeresultater, der returneres i webdelen Søgeresultater skal begrænses til en eller flere værdier fra afgrænsningerne. På listen vises alle de administrerede egenskaber, der er aktiveret som afgrænsninger i søgeskemaet.

 • Hvis du vil føje en afgrænser til forespørgslen, skal du vælge en afgrænsning på listen og derefter klikke på Tilføj.

Du kan angive, at søgeresultaterne skal grupperes baseret på en eller flere administrerede egenskaber. Dette er praktisk, når der er flere varianter for et element, og du vil gruppere dem under et enkelt resultat.

 • Hvis du vil definere grupperingen af resultaterne, skal du klikke på Vis mere, så sektionen Gruppér resultater vises.

Definere sortering

Brug fanen SORTERING til at angive, hvordan søgeresultaterne skal sorteres. Du kan definere flere sorteringsniveauer, vælge en rangeringsmodel og tilføje regler for dynamisk sortering.

På listen Sortér efter vises alle de administrerede egenskaber, der er angivet som sorterbare i søgeskemaet.

 • Sådan sorteres resultaterne baseret på administrerede egenskaber:

  1. Vælg en administreret egenskab på listen Sortér efter, og vælg derefter Faldende eller Stigende.

  2. Klik på Tilføj sorteringsniveau, hvis du vil tilføje flere sorteringsniveauer.

 • Sådan sorteres resultaterne efter relevans:

  1. Vælg Rang på listen Sortér efter.

  2. (Valgfrit) Vælg den rangeringsmodel på listen Rangeringsmodel, du vil bruge.

  3. (Valgfrit) Under Dynamisk sortering kan du angive ekstra rangering ved at tilføje regler, som ændrer rækkefølgen af resultaterne, når der gælder bestemte betingelser. Klik på Tilføj dynamisk sorteringsregel, og angiv de betingede regler.

Tilføje flere indstillinger

Brug fanen Indstillinger til at vælge flere indstillinger for din forespørgsel. Du kan vælge at bruge forespørgselsregler, bruge omskrivning af URL-adresse og angive, om du vil fjerne dublerede resultater eller ej.

Teste din forespørgsel

Fanen Test viser den endelige forespørgselstekst baseret på, hvad du har valgt under de andre faner. Du kan teste alternative forespørgsler ved at redigere forespørgselsteksten direkte. Du kan også teste forskellige forespørgselsindstillinger direkte ved at klikke på Vis flere.

Bemærk!:  Eventuelle ændringer, du foretager i forespørgslen under fanen Test, gemmes ikke.

Sektion

Beskrivelse

Forespørgselstekst

Viser den endelige forespørgsel, som køres af webdelen Søgeresultater. Den endelige forespørgselstekst er baseret på den oprindelige forespørgselsskabelon, hvor dynamiske variabler erstattes med aktuelle værdier. Du kan foretage andre ændringer af forespørgslen som en del af forespørgselsreglen.

Klik på Vis flere for at vise flere oplysninger.

Forespørgselsskabelon

Det indhold af forespørgselsskabelonen, der anvendes til forespørgslen.

Afgrænset af

De afgrænsninger, der er anvendt på forespørgslen, som defineret under fanen AFGRÆNSNINGER.

Grupperet efter

Den administrerede egenskab, som søgeresultaterne skal grupperes efter som defineret under fanen AFGRÆNSNINGER.

Anvendte forespørgselsregler

Viser de forespørgselsregler, der anvendes på forespørgslen.

Variabler til forespørgselsskabelon

De forespørgselsvariabler, der anvendes på forespørgslen, samt værdierne for de variabler, der anvendes på den aktuelle side. Skriv andre værdier for at afprøve, hvilken effekt det har på forespørgslen.

Brugersegmentudtryk

Afprøv, hvordan forespørgslen virker for forskellige brugersegmentudtryk. Klik på Tilføj udtryk i brugersegment for at føje udtrykkene til forespørgslen.

Test forespørgsel

Klik på knappen Test forespørgsel for at få en forhåndsvisning af søgeresultaterne.

Toppen af siden

Definere forespørgslen ved at bruge foruddefinerede værdier i hurtigtilstand

 1. Kontrollér, at du er i avanceret tilstand under fanen GRUNDLÆGGENDE. Klik på Skift til Hurtig tilstand i øverste højre hjørne, hvis du er i avanceret tilstand.

 2. Vælg en resultatkilde i sektionen Vælg en forespørgsel for at angive, hvilket indhold der skal søges i.

 3. Vælg en indstilling i sektionen Begræns efter app for at begrænse resultaterne til et bestemt websted eller bibliotek eller en bestemt liste eller URL-adresse.

 4. Vælg indstillinger i sektionen Begræns efter mærke for at begrænse resultaterne til indhold, der er mærket med et udtryk fra et ordsæt:

 5. Begræns ikke efter noget mærke: Søgeresultaterne begrænses ikke efter mærker (standard).

 6. Begræns efter navigationsordet for den aktuelle side: Søgeresultaterne begrænses ikke til det indhold, der er mærket med udtrykket for den aktuelle side. Det aktuelle mærke vises som den sidste del af den læsevenlige URL-adresse. Dette er kun relevant, hvis der anvendes administreret navigation på webstedet.

 7. Begræns efter aktuelle og underordnede navigationsord: Søgeresultaterne vil være begrænset til det indhold, der er mærket med udtrykket for den aktuelle side (vises som den sidste del af den læsevenlige URL-adresse), og det indhold, der er mærket med underordnede udtryk for den aktuelle side. Dette er kun relevant, hvis der anvendes administreret navigation på webstedet.

 8. Begræns efter dette mærke: Søgeresultaterne vil være begrænset til det indhold, der er markeret med det mærke, du har skrevet i feltet.

 9. Du kan også føje flere detaljer til forespørgslen:

 10. Klik på OK for at gemme forespørgslen og gå tilbage til ruden Webdelsværktøj.

Toppen af siden

Ændre indstillinger i visningsskabelonen

 1. Klik på Indstillinger på siden med søgeresultater, og klik derefter på Rediger side. Siden med søgeresultater åbnes i redigeringstilstand.

 2. Flyt markøren til højre side af webdelens titel i webdelen Søgeresultater, klik på pilen, og klik derefter på Rediger webdel i menuen. Værktøjsruden for webdelen Søgeresultater åbnes under båndet øverst til højre på siden.

 3. Du kan vælge den visningsskabelon, der styrer det overordnede udseende af webdelen. Du kan vælge skabelonen på listen Skabelon til visning af kontrolelementets resultater i sektionen Visningsskabeloner.

 4. På de andre lister i denne sektion kan du vælge en visningsskabelon for individuelle resultater:

  • Standardvalget er Brug resultattyper til at få vist elementer. Denne indstilling anvender forskellige visningsskabeloner ifølge resultattypen for søgeresultatet. Hvis resultattypen for et søgeresultat f.eks. er en PDF-fil, anvendes visningsskabelonen PDF-element. Hvis resultattypen for et søgeresultat er et billede, anvendes visningsskabelonen Billedelement.

  • Hvis du vil anvende en visningsskabelon på alle resultattyper i søgeresultaterne, skal du vælge Brug en enkelt skabelon til at vise elementer og derefter vælge den visningsskabelon, du vil anvende.

Se ændre, hvordan søgeresultater ser ud ved hjælp af resultattyper og visningsskabeloner kan finde flere oplysninger.

Toppen af siden

Ændre indstillinger og indstillinger for visning af resultater

 1. Klik på Indstillinger på siden med søgeresultater, og klik derefter på Rediger side. Siden med søgeresultater åbnes i redigeringstilstand.

 2. Flyt markøren til højre side af webdelens titel i webdelen Søgeresultater, klik på pilen, og klik derefter på Rediger webdel i menuen. Værktøjsruden for webdelen Søgeresultater åbnes under båndet øverst til højre på siden.

 3. Ret Resultatindstillinger i sektionen Indstillinger i ruden Webdelsværktøj for at angive, hvordan resultaterne vises:

Hvis du vælger

Vises følgende i webdelen

Valgt som standard

Antal resultater pr. side

Det maksimale antal søgeresultater, der vises pr. side.

Vis rangerede resultater

Rangerede resultater.

Fjern markeringen fra denne indstilling for kun at vise fremhævede blokke, f.eks. fremhævede søgeresultater eller personlige favoritter, eller resultatkontrolelementer, f.eks. antal resultater.

Ja

Vis fremhævede resultater

Søgeresultater fremhæves ved hjælp af forespørgselsregler.

Ja

Vis "Mente du?"

Stavekontrol af forespørgsel – viser forslag under Mente du?.

Ja

Vis personlige favoritter

Brugerens personlige favoritter, som er de resultater, som brugeren tidligere har klikket på.

Ja

Vis linket Vis dubletter

Brugerne kan klikke på linket Vis dubletter for at få vist de resultater, der er klassificeret som dubletter.

Nej

Vis link til søgecenter

Link til søgecenteret.

Nej

4. ændre Indstillinger for kontrolelements resultater for at angive flere indstillinger for, hvad der skal vises i webdelen søgeresultater i værktøjsruden webdel i sektionen Indstillinger :

Hvis du vælger

Vises følgende i webdelen

Valgt som standard:

Vis avanceret link

Et link til siden Avanceret søgning.

Ja

Vis antal resultater

Vis antal fundne resultater.

Ja

Vis rullemenu med sprog

En rulleliste med sprog. Giver brugerne en måde til at skifte sproget for deres forespørgsel. Rullelisten vises kun, hvis brugeren vælger to eller flere sprog på siden med brugerens foretrukne søgeindstillinger

Ja

Vis rullemenu til sortering

En rulleliste til sortering. Giver brugerne en måde at ændre sorteringsrækkefølgen af resultater.

Nej

Vis sideinddeling

Et kontrolelement til bladring mellem sider. Kontrolelementet vises under søgeresultaterne.

Ja

Vis link til indstillinger

Et link til siden med brugerpræferencer for søgning.

Ja

Vis linket Giv mig besked

Et link til siden Giv mig besked.

Ja

Også få vist resultater fra

En ekstra blok med resultater fra private OneDrive for Business-indhold. Privat OneDrive for Business-indhold er indhold, der kun ejeren har adgang til.

Hvis du ikke vælger denne indstilling, viser resultatsiden kun resultater fra delte OneDrive for Business og SharePoint-indhold, men ikke fra private OneDrive for Business-indhold.

Nej

Toppen af siden

Se også:

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×